Bătălia Cu Facle De Theodor Aman -cover23
Istoria românilor România frumoasă Romanian Visual Art

17 Iunie în istoria românilor

Tetraevangheliarul de la Humor Atacul de noapte Familia Elena Cuza Familia Victor Papilian Primul zbor al lui Vlaicu Hero Lupescu Sabin Bălașa Virgil Ogășanu Oltcit

~ Amintirile zilei* ~

 

Foto: Atacul de noapte – Tabloul Bătălia cu facle de Theodor Aman

 

1462 – Atacul de noapte

Conflictul a pornit inițial de la refuzul lui Vlad Țepeș de a plăti tribut otomanilor și a escaladat după ce Vlad a invadat Bulgaria și a tras în țeapă peste 23.000 de turci și bulgari. Sultanul Mahomed al II-lea a ridicat o armată uriașă cu obiectivul de a cuceri Țara Românească și a o anexa la imperiul său. Cele două armate au avut mai multe ciocniri, cea mai semnificativă fiind Atacul de noapte, pe drumul dintre Nicopole și cetatea de scaun a Țării Românești, Târgoviște [nu se cunoaște numele localității unde s-a petrecut lupta]. 1462 Atacul De Noapte. Vlad ȚepeșVlad Țepeș a atacat tabăra turcească în noaptea de 16/17 iunie, pentru a încerca să-l ucidă pe sultan, provocând panică, derută și pierderi. Trupele lui Vlad Țepeș s-au retras apoi la nord de Târgoviște. Deși atacul a cauzat pierderi mari turcilor, Mahomed a scăpat cu viață și și-a continuat marșul spre reședința de la Târgoviște, unde a dat peste alți 20.000 de turci și bulgari trași în țeapă. Sultanul și armata sa au fost total demoralizați și s-au retras din Țara Românească. Voievodul târgoviștean, a salvat în acea bătălie, Țara Românească și Europa de invazia temutului Mahomed Cuceritorul.

1473 – Tetraevangheliarul de la Humor

Călugărul Nicodim a terminat de scris și decorat Tetraevangheliarul de la Humor, lucrare de mare valoare artistică, scrisă și miniată din porunca lui Ștefan cel Mare, de către ieromonahul Nicodim, la Mănăstirea Putna, pentru Mănăstirea Humorului. 1473 Tetraevangheliarul de la HumorEste unul dintre cele mai cunoscute manuscrise românești, mai ales pentru miniaturile sale, între care se află și chipul lui Ștefan cel Mare. 1473 Miniatura lui Ștefan cel MarePe fila 265 verso este caligrafiat textul de danie în limba slavonă: „Binecredinciosul și de Hristos iubitorul țar, Io Ștefan voievod, domnul Țării Moldo-Vlahiei, a dat să se scrie acest Tetraevanghel cu mâna ieromonahului Nicodim și l-a dăruit mănăstirii de la Humor, întru pomenirea sufletului său și al părinților săi și al copiilor săi, egumen fiind aitunci popa Gheorghe, și s-a sfârșit în luna iunie 17, în anul 6981”.

1825 – S-a născut Elena Cuza

17 iunie 1825, Solești, Vaslui – 2 aprilie 1909, Piatra Neamț

Soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, fiica postelnicului Iordache Rosetti și a soției sale Ecaterina Rosetti-Solescu (Catinca), fata logofătului Dumitrache Sturdza din Miclăușeni și sora boierilor cărturari Constantin Sturdza și Alexandru Sturdza. 1825-1909 Elena CuzaA primit de mică o educație aleasă, după severele principii pedagogice ale vremii, sub supravegherea directă a mamei; a învățat limba germană și franceză, cu guvernante și profesori particulari, ulterior, pentru desăvârșirea studiilor, pensionul Buralat. A fost o apropiată a cercurilor literare și artistice ale Iașiului. În aprilie 1844 s-a căsătorit cu Alexandru Ioan Cuza, pe care l-a secondat cu entuziasm în desfășurarea evenimentelor revoluționare din Moldova. A contribuit la opera reformatoare a Domnului Unirii, fiind inspiratoarea legii instrucțiunii publice, s-a aplecat cu deosebită înțelegere asupra situației precare a țărănimii, fiind o susținătoare energică a înfăptuirii reformei agrare. Suferind enorm de pe urma faptului că nu i-a putut oferi lui Cuza un principe moștenitor, Elena Cuza i-a adoptat pe cei doi fii naturali ai soțului său și a adoptat și nepoții, după decesul surorii sale, Zoia Lambrino. S-a îngrijit de soarta orfanilor din București, inaugurând în 1862 Azilul „Elena Doamna” în Cotroceni, a militat pentru educația femeilor, dar mai puțin pentru emanciparea politică a acestora.

1865 – A apărut revista Familia – foaie enciclopedică și beletristică cu ilustrațiuni

Revista Familia a fost o instituție culturală înființată și condusă de Iosif Vulcan, la Budapesta, având drept program răspândirea culturii române în Transilvania și cultivarea limbii și a conștiinței naționale. 1865 Primul număr FamiliaEa a fost, în urma dispariției Foii pentru minte, inimă și literatură a lui George Barițiu, cea mai însemnată revistă românească din Ungaria în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, devenind, în scurt timp, o tribună a întregii literaturi românești, o emblemă a identității culturale naționale. Numărul de probă a apărut la 1/13 mai, iar numărul 1 la 5/17 iunie. În 1880, redacția revistei Familia s-a mutat la Oradea, locul în care va continua să apară – cu unele întreruperi – până în zilele noastre.

1865 – România a aderat la Convenția telegrafică internațională de la Paris, semnată la 17 mai 1865

Aderarea s-a produs în 5/17 iunie, împotriva voinței Porții Otomane, care dorea ca aderarea să se producă concomitent cu a sa, considerând România parte integrantă a imperiului. Prin acest eveniment, țara noastră s-a afirmat ca subiect de drept internațional, alături de statele suverane.

1888 – S-a născut I.E. Torouțiu

Ilie E. Torouțiu; 17 iunie 1888, Solca, Suceava – 23 noiembrie 1953, București

Critic și istoric literar, folclorist și traducător, membru corespondent (din 1936) al Academiei Române. A urmat Facultatea de Filologie la Cernăuți, apoi în Germania, a devenit asistent universitar de Limba română la Universitatea din Frankfurt pe Main (1911–1913), apoi profesor la liceul „Dimitrie Cantemir” din București. 1888-1953 Ilie E. TorouțiuA debutat editorial cu A fost odată (1911), culegere de povești și cântece poporale. A colaborat la Convorbiri literare, Sămănătorul, Ramuri, Făt-Frumos, Floarea-soarelui, Litere, Pagini de istorie și critică literară. Ca proprietar al tipografiei Bucovina, a făcut un util mecenat editorial. A fost director al revistei Convorbiri literare în ultima perioadă de apariție (1939–1944). Deși a publicat o mulțime de contribuții istorico-literare, adevărata sa operă în cultura română este corpusul impresionant al celor 13 tomuri de Studii și documente literare (1931–1946), însumând circa 8.000 de pagini, „un Hurmuzachi al istoriei literare” [Perpessicius]. A tradus din L. Anzengruber, John Bunyan, O. Funcke, Fr. Grillparzer, Friederich Hebbel, I.R. Macduff, Platon și I.C. Ryle. Alte scrieri: Românii și clasa dirigentă din Bucovina, Tipuri. Încercări literare, Oameni și cărți, Frunză verde… Cântece poporale din Bucovina, Carmen Sylva în literatura română, Modernismul: Simbolism-impresionism-expresionism, Contribuții la o viitoare ediție critică Eminescu.

1888 – S-a născut Victor Papilian

17 iunie 1888, Galați – 15 august 1956, Cluj

Medic anatomist, scriitor și profesor universitar. A frecventat Conservatorul de muzică, la secția de vioară, după absolvire fiind angajat ca violonist în orchestra Ministerului Instrucțiunii Publice, urmându-și pasiunea pentru muzică. Tatăl său s-a opus deciziei fiului de a se consacra muzicii și a insistat ca acesta să ducă mai departe tradiția familiei și să urmeze cariera de medic, așa că a studiat și Medicina și a devenit medic în 1916 la București. 1888-1956 Victor PapilianÎntre 1916–1918 a fost înrolat ca medic în război. După război, a fost numit director al Institutului de Anatomie al Facultății de Medicină din cadrul Universității Daciei Superioare. A fost decan la Facultatea de Medicină din Cluj, în refugiu la Sibiu, prodecan, membru al Societății de Biologie și al Societății de Antropologie din Cluj. A fost și director al Filarmonicii și al Teatrului din Cluj. A colaborat la: Universul literar, Gândirea, Revista Fundațiilor Regale, Familia, Pagini literare, Clujul medical etc. În anul 1947, odată cu instaurarea regimului comunist în România, a fost pensionat forțat, înlăturat din funcția de decan; a fost arestat de mai multe ori, din locuința sa i s-a dat voie să locuiască în cel mai mic spațiu cu cele patru persoane, toate medici, iar la începutul anului 1950 a fost condamnat la 10 ani de închisoare ca adept al „ideologiei burgheze”, pentru „atitudine refractară ideilor socialiste”, fiind închis la Văcărești. Din opera științifică: Anatomia scoarței lobului frontal, Tratat de anatomie umană, Manual practic de disecție și descoperiri anatomice și din opera artistică (pseudonim literar Sylvius Rolando): Generalul Frangulea, Ne leagă pământul (Premiul Academiei Române), Sufletul lui Faust, Un optimist incorigibil, Nocturnă, Fără limită, De dincolo de râu, Manechinul lui Igor și alte povestiri de iubire, Amintiri din teatru, Chinuiții nemuririi (3 vol.).

1889 – Înmormântarea lui Mihai Eminescu la Cimitirul Bellu

Apropiații, puținii prieteni, dar și cei închipuiți, mulți studenți și elevi ai Școlii Normale de Institutori din București, precum și nelipsiții curioși au înțesat biserica și curtea acesteia în ziua înmormântării. Presa vremii scria că o doamnă din Moldova, cel mai probabil Veronica Micle, îmbrăcată în negru, a așezat pe pieptul poetului un buchet de flori de nu-mă-uita. Șapte coroane, din partea Academiei Române și a câtorva cotidiane, străjuiau sicriul, pe una din ele fiind scris: „din partea amicilor”. 1899 Înmormântarea lui Mihai Eminescu. Desen de Constantin JiquidiDin singura imagine păstrată de la înmormântarea poetului, un desen realizat de cunoscutul grafician Constantin Jiquidi, se poate observa că era o vreme ploiasă și mohorâtă.

1889 – S-a născut Alexandru Zavulovici

17 iunie 1889, Suceava – 21 iunie 1976, Suceava

1889-1976 Compozitor Alexandru ZavuloviciCompozitor clasic de inspirație folclorică, muzicolog, dirijor de cor și profesor, membru al Societății Compozitorilor Români. A desfășurat o vastă activitate didactică, fiind profesor de Muzică și dirijor al corului Mitropoliei din Cernăuți (1922–1940), dirijor a diferite formații muzicale. A compus muzică simfonică: Ecouri; muzică instrumentală: Zefirul; muzică corală: Imnele Sf. Liturghii, Axion la Liturghia Sf. Vasile; muzică vocală: Cântec. A fost distins cu Ordinul Coroana României și numeroase premii de creație.

1901 – S-a născut Nyiszli Miklós

17 iunie 1901, Șimleu Silvaniei, Austro-Ungaria/Sălaj – 5 mai 1956, Oradea

Medic și scriitor evreu din Transilvania, de expresie maghiară, supraviețuitor al lagărelor naziste de exterminare. A studiat în Germania, la Universitatea ”Friedrich Wilhelm” din Breslau/Wrocław (Polonia), luându-și diploma de medic în 1929, în specialitatea Patologie medico-legală. 1901-1956 Nyiszli Miklós ScriitorÎn 1930 a început să lucreze în Oradea, asistând poliția și tribunalul în elucidarea unor decese suspecte. În 1944 a fost ridicat din Oradea și deportat împreună cu soția sa și fiica de 15 ani la Auschwitz-Birkenau. Aici i-a fost tatuat pe mână numărul de deținut „A 8450”. În lagăr a fost silit să asiste la experimentele îngrozitoare ale doctorului Mengele. După încheierea războiului și eliberarea lagărului, Miklós Nyiszli s-a întors la Oradea, unde a scris cartea Am fost medic la Auschwitz, în care a notat amintirile sale dureroase din lagăr. Cartea sa a fost folosită ca parte integrantă a rechizitoriului acuzării în procesul de la Nürnberg. Profund marcat de experiențele trăite, doctorul Nyiszli Miklos nu a mai profesat niciodată medicina.

1902 – S-a născut Romeo Alexandrescu

17 iunie 1902, Constanța – 21 ianuarie 1976 Brașov

Compozitor, muzicolog, critic muzical. Studiile muzicale le-a început la București luând lecții particulare cu Muza Ghermani-Ciomac și Mihail Jora, obținînd diploma de echivalență la Conservatorul din București (1923), după care s-a perfecționat la École normale de musique din Paris cu Nadia Boulanger și Paul Dukas. În paralel cu studiile muzicale a urmat Facultatea de Litere din București (1919–1922). A fost profesor de Pian la Conservatorul particular Egizzio Massini, profesor de Teorie-solfegiu la Conservatorul Pro-Arte, ambele din București, consilier artistic al Filarmonicii din București. A susținut recitaluri de pian și concerte în țară și peste hotare, la diverse posturi de radio (Italia, Cehoslovacia, Bulgaria). A fost cenzor al Societății Compozitorilor din România, membru al Comitetului de lectură al Operei Române din București, a susținut emisiuni radiofonice. A scris eseuri, evocări, articole, cronici muzicale, recenzii, în Muzică și Poezie, Muzica, Rampa, Universul literar, Armonia (Botoșani), Musical Courier (New York), Le Monde Musical, Gazette Musicale (Paris), La Revue Musicale (Bruxelles) etc. A redactat prefețe la diverse volume de critică muzicală și traduceri (Jacques Chailley). A compus muzică de cameră: Trio pentru 2 viori și pian, Cântec de leagăn și romanță, Piesă de concert pentru harpă, Baladă pentru harpă, muzică pentru pian: Suită mică nr. 1 pentru pian, Suita nr. 2 pentru pian, Nocturnă pentru pian, Muzicuța, Piesă lirică pentru pian, Patru miniaturi.

1903 – S-a născut Aurel Avramescu

17 iunie 1903, Radna, Arad – 29 octombrie 1985, București

Inginer, promotor al disciplinelor științei și tehnologiei informației, membru corespondent (din 1940) al Academiei de Științe din România, membru titular (din 1963) al Academiei Române. A studiat pentru un an Matematica la Cluj, în 1922, având profesori pe Nicolae Abramescu și Gheorghe Bratu, apoi a devenit student al politehnicii din Dresda obținând titlul de inginer electrotehnician în 1928. A obținut titlul de Doctor în Inginerie la Dresda în 1937 sub îndrumarea lui Heinrich Barkhausen cu o teorie a difuzării căldurii în conductoare și contacte. 1903-1985 Aurel AvramescuA lucrat la Direcția Generală PTT, la Societatea de Gaz și Electricitate, la Întreprinderea de Rețele Electrice, a fost asistentul profesorului Dimitrie Leonida la Politehnica din București, apoi la Institutul de Energetică din București. A fost președinte al Comisiei de Automatizări a Academiei Române și un precursor al industriei electronice și a elementelor de automatizare din România. A efectuat cercetări asupra difuziei informației științifice și a tratat noțiune de energie informațională, introdusă de Octav Onicescu. A fost președinte al Centrului de Documentare Științifică al Academiei, redactor responsabil al revistelor Eletrotehnica și Progresele științei. Din opera sa: Necesitatea reorganizării rețelei telegrafice, Introducere în documentarea științifică (coautor Virgil Cândea), Un nou criteriu integrat cumulativ de optimizare a sistemelor automate, Echipamente periferice ale calculatoarelor electronice, Metode de automatizare a culegerii și tratării informației, Quantifying Scientific Information Diffusion etc.

1908 – S-a născut Ion Theodor Ilea

17 iunie 1908, Bistrița Bârgăului, Bistrița Năsăud – 25 septembrie 1983, București

Poet și prozator, membru al Societății Scriitorilor Români (din 1936). A urmat Academia de Artă Dramatică din Cluj (1929–1934). 1908-1983 Ion Theodor IleaA fost secretar de redacție la revista Societatea de mâine din Cluj, director la Eu și Europa din Deva și Transilvania noastră. A debutat în revista Hyperion din Cluj (1930); debutul editorial a fost cu Inventar rural (1931). A colaborat la Cuvântul liber, Viața literară, Brașovul literar, Revista Fundațiilor Regale, Convorbiri literare, Dimineața, Adevărul, Universul literar, Tribuna democrată, Manifest, Familia etc. A publicat volume de versuri Gloata, Întoarcere, Simfonia furtunilor, Pasul meu peste ani, Anii vii, Eflorescență și de proză: Sub cerul Heniului, Mărturisirile unui anonim. A fost distins cu Premiul Asociației Scriitorilor din Brașov (1971).

1910 – Primul zbor al lui Aurel Vlaicu, pe Dealul Cotrocenilor

Fiind angajat ca inginer în cadrul Arsenalului Armatei, cu sprijinul acestuia, a început construcția aeroplanului. Lucrând asiduu împreună cu muncitorii și cu alți ingineri, a terminat de construit la începutul lunii iunie 1910 aparatul cunoscut sub denumirea Vlaicu I. A scos aeroplanul pe câmp pentru prima dată la 16 iunie, dar cele două încercări de a-l ridica de la sol au eșuat din cauza unei mici defecțiuni la motor, respectiv a unei probleme care privea comenzile aripilor aparatului. A doua zi, la 17 iunie 1910, Vlaicu și-a scos din nou aeroplanul pe câmpul de la Cotroceni și, ajutat de prietenii săi, a pornit motorul aparatului. După două încercări nereușite în care a rulat fără să se înalțe, el s-a întors la grupul său, explicând entuziasmat de ce nu reușise acest lucru – nu acționase cum trebuie comenzile aparatului. A făcut o nouă încercare. 1910 Aeroplanul Vlaicu 1În zgomotul motorului, aeroplanul a câștigat viteză și, după circa 40 de metri parcurși pe pământ, a fost văzut de toți cei prezenți cum se ridică în aer la 3-4 metri de sol, pe o lungime de 50 de metri, după care a coboarât ușor pe pământ. A fost zborul primului aeroplan românesc, proiectat, construit și pilotat de un român.

1913 – S-a născut Petronela Negoșanu

17 iunie 1913, Copăcel, Brașov – 10 august 2001, București

Prozatoare și traducătoare. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din Cluj, 1913-2001 Petronela Negoşanuunde și-a dat și Doctoratul (1937) cu o teză despre Basarabia în lumina dreptului internațional. A fost avocat, în Baroul din Cluj, apoi la București. A debutat cu proză în revista Symposion din Cluj (1939), urmat de debutul editorial cu volumul de nuvele Am ucis albatrosul (1943). A colaborat la revistele: Vremea, Revista Fundațiilor Regale, Steaua, Viața românească, România literară etc. A tradus din Andersen, L. Bromfield, Charles Dickens, Fr. Durrenmatt, Abel Plenn etc. A scris un studiu Destinul unui artist: Theodor Aman, bine documentat și ușor romanțat.

1921 – Primul meci de handbal din România

Primul meci de handbal cu public a avut loc pe Stadionul Central din Sibiu, fiind consemnat în ziarul de limba germana Sieben Burgische Deutsches Tageblatt, din 18 iunie 1921, care semnaleaza primul meci cu public – pe stadionul mare – al unor echipe de elevi de la Liceul „Brukenthal”. 1921 Primul Meci De HandbalPeste o săptămână a fost amintit și primul meci de handbal între elevele liceului de fete din localitate.

Mai mult: Rafael Hekman – 1921 – Primul meci de handbal din România [Mediafax]

1923 – S-a înființat Oficiul Național de Educație Fizică (ONEF)

A fost o instituție de stat, înființată prin Legea de educație fizică, promulgată de Regele Ferdinand I  în 15 iunie 1923 și publicată în Monitorul Oficial nr. 59/17 iunie 1923, ca una dintre printre primele legi de acest gen din Europa. Totodată s-a înființat Institutul Național de Educație Fizică (INEF), prima instituție de învățământ superior pentru pregătirea profesorilor de educație fizică din România. Și-a început cursurile la 1 decembrie 1922, la București, fiind a 10-a instituție de acest fel din lume și a 5-a din Europa. Activitatea a debutat sub conducerea general prof. Virgil Bădulescu care a obținut sprijinul Familiei Regale, mai ales a Majestății Sale Regele Ferdinand I, a lui Dimitrie Gusti – directorul Casei Culturii Poporului și a profesorului Vasile Pârvan.

1925 – Legea pentru organizarea și exploatarea căilor ferate

La data de 11/23 aprilie 1880, s-a înființat administrația de stat a căilor ferate, sub denumirea Direcțiunea princiară (din 1883, generală) a Căilor Ferate Române, instituție care a consacrat inițialele CFR.

1925 Legea pentru organizarea și exploatarea Căilor FeratePrin Legea pentru organizarea și exploatarea căilor ferate, publicată în Monitorul Oficial în 17 iunie 1925, CFR căpăta un început de autonomie administrativă și financiară. A fost înființată Administrația CFR, cu statut de persoană juridică și cu buget propriu, fondurile alocate căilor ferate crescând considerabil.

1925 – A încetat din viață Anghel Saligny (19 aprilie 1854, Șerbănești, Galați – 17 iunie 1925, București)

Inginer constructor; ministru și pedagog; considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea și construcția podurilor și silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat; membru al Academiei Române

1926 – S-a născut Sergiu Rădăuțanu

17 iunie 1926, Chișinău – 6 martie 1998, Sankt-Petersburg

Om de știință din Basarabia, specialist în domeniul fizicii și chimiei materialelor semiconductoare. A fost descendent al unei familii de intelectuali, printre care un bunic cu studii la vestita Sorbona, cu tatăl profesor de Limba franceză, bun cunoscător a nouă limbi străine și mama, absolventă a conservatorului. 1926-1998 Fizician Sergiu RădăuțanuA urmat Facultatea de fizică a Universității de Stat din Moldova, pe care a absolvit-o cu eminență (1955). Din 1959 a fost șeful Laboratorului de Materiale Semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM). În 1959 a susținut teza de Doctor în Științe Fizico-Matematice la Institutul de Fizică și Tehnică „A.F. Ioffe” din Sankt-Petersburg, Cercetările soluțiilor solide în sistemele InAa-In2 Se3, iar la 17 iunie 1966 a susținut teza de Doctor Habilitat în Științe Fizico-Matematice la Institutul Politehnic din Sankt-Petersburg pe tema Cercetările semiconductorilor de tip diamant cu structura defectă. Organizator și primul rector al Universității Tehnice din Chișinău, a publicat circa 1.000 lucrări științifice, în mare parte găzduite în presa internațională de prestigiu.

1927 – S-a născut Sütő András

17 iunie 1927, Cămăraș, Cluj – 30 septembrie 2006, Budapesta

Scriitor, redactor maghiar. A urmat cursurile gimnaziului reformat din Aiud și a celui din Cluj. A debutat la vârsta de 18 ani în revista clujeană Világosság cu eseul Levél egy román barátomhoz (Scrisoare către un prieten român). A fost membru al Marii Adunării Naționale (1965–1980) și vicepreședintele Asociației Scriitorilor din România (1974–1982). În anii ’50, proza și dramaturgia lui Sütő respecta obedient ideologia proletcultistă, reflectată în titlurile fățiș populiste ale volumelor sale: Mămăligă cu brânză, Soldatul necunoscut. Proza sa a devenit mai sofisticată cu volumul Rătăcirile lui Salamon (1957). În ultimii ani ai regimului Ceaușescu operele sale, nemaifiind publicate în România, au apărut exclusiv în străinătate, deși el a continuat să rămână redactor-șef al publicației culturale maghiare Új Élet (Viață Nouă), editată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste la Târgu Mureș. S-a retras perioade îndelungate la casa de vacanță din munții de lângă Gheorgheni, fiind urmărit permanent de Securitate. A fost membru fondator al UDMR. În martie 1990 a fost una din victimele violențelor interetnice de la Târgu Mureș, pierzându-și un ochi. După spitalizare s-a stabilit în Ungaria, unde și-a petrecut ultima parte a vieții. A fost laureat al premiilor „Herder” și „Kossuth”.

1927 – S-a născut Hero Lupescu

17 iunie 1927, Roman – 4 octombrie 2007, București

Regizor de operă. Tatăl său, Avram Wolfsohn, a fost un cunoscut cantor la Sinagoga Mare din București. A absolvit cursurile Facultății de Regie din cadrul Institutului de Artă Teatrală „Anatoli Lunacearski” din Moscova în 1954, susținând examenul de diplomă la Opera Română din Timișoara, cu spectacolul Evgheni Oneghin de Ceaikovski. A lucrat timp de 34 de ani la Opera Română din București unde a realizat, de-a lungul carierei, numeroase spectacole. 1927-2007 Regizor Hero LupescuA debutat aici în 1955, cu spectacolul Boema, de Puccini, cu Valentina Crețoiu, Dinu Bădescu, Șerban Tassian etc. A regizat numeroase specacole, printre care: Tosca de Puccini, Faust de Gounod, Cavalleria rusticana de Mascagni, Motanul încălțat de C. Trăilescu, Cosi fan tutte, Don Giovanni și Nunta lui Figaro de Mozart, Mireasa vândută de Smetana, Conu Leonida față cu reacțiunea de Matei Socor, Povestirile lui Hoffmann de Offenbach, Nabucco de Verdi, Samson și Dalila de Saint-Saëns, Ora spaniolă de Ravel. Ultima sa premieră la aceeași operă bucureșteană a fost tot Boema, în 1993. A montat spectacole la toate teatrele de operă din țară, dar și în străinătate: Sarajevo, Ruse, Ankara. A regizat grandioase spectacole în aer liber, fie în țară, la ocazii festive, fie în străinătate, la deschiderea unor competiții sportive internaționale majore (Maroc, Spania), ca de exemplu: spectacolul de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal din Spania, în 1982, apoi spectacolul de deschiere al Jocurilor Mediteraneene (1983, Casablanca, Maroc), al Jocurilor Pan-africane (1985, Rabat, Maroc) etc. A fost profesor la clasa de Operă a Conservatorului bucureștean, printre studenții săi numărându-se mulți dintre maeștrii de ieri și de azi ai scenei lirice. A fost distins cu Legiunea de Onoare a Marocului, conferită de regele Hassan al II-lea (1983), Premiul Olimpic Colanul de Argint, acordat de Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Juan Antonio Samaranch (1984), Ordinul Național Serviciul credincios în grad de Cavaler (2001).

Hero Lupescu

1932 – S-a născut Sabin Bălașa

17 iunie 1932, Dobriceni, Olt – 1 aprilie 2008, București

Pictor, autor și regizor de filme de pictură animată, dar și scriitor. Tatăl său, preot, și mama sa, învățătoare, își transformaseră casa în muzeu arheologic și etnografic, cu peste 3.000 de piese. A absolvit în 1955 Institutul de Artă „Nicolae Grigorescu” din București, urmând apoi cursuri la Academia de Limbă și Cultură Italiană Siena (1965) și la Academia de Pictură din Perugia (1966). A fost legat spiritual de Italia pe care a vizitat-o de mai multe ori, pentru a picta, în special la Florența. 1932-2008 Pictor Sabin Bălașa. AutoportretAceeași legătură a simțit-o și față de Iași, unde a realizat celebrele murale care înnobilează Sala Pașilor Pierduți a Universității „Al. I. Cuza” (19 picturi murale, aproximativ 270 m2) și unde s-a simțit permanent acasă, motiv pentru care declara, cu umor, că este „moldovean de origine oltean”. Celebritatea pe care i-au adus-o muralele de la Iași și pentru care era considerat clasic înainte de a împlini 40 de ani, a determinat o adevărată vânătoare de Sabin Bălașa. Marii colecționari din România, dar și din Europa și SUA, i-au dorit lucrările, crescând cotația acestora la valori amețitoare, puternicii epocii i-au comandat și i-au plătit două lucrări dedicate cuplului Ceaușescu (de altminteri, remarcabile ca valoare artistică; în schimb, Bălașa n-a pictat niciodată tractoare, ciocane și seceri și opera sa nu s-a încadrat în rigorile ideologice ale comunismului). A fost autor și regizor a 12 filme de pictură animată: Picătura, Valul, Pasărea Phoenix, Întoarcere în viitor, Exodul spre lumină etc. A avut expoziții personale la Roma (1978, 1980), Stockholm (1982), București, Muzeul național de Artă (1982), Kerkera (Grecia, 1985), Moscova, Tbilisi și alte capitale ale statelor fostei URSS (1988). Biografie ilustrată

1934 – La Radiodifuziunea Română, a debutat Ora soliștilor

Emisiune muzicală difuzată la cererea ascultătorilor.

Maria Tănase – Leliță cârciumăreasă

1940 – S-a născut Virgil Ogășanu

17 iunie 1940, Turnu Severin

Actor de film, scenă, voce și televiziune, precum și pedagog. În 1962 a debutat cinematografic în filmul Doi băieți ca pâinea caldă. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1964, la clasa Beate Fredanov, și a fost repartizat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. 1940 Virgil OgășanuA jucat pe această scenă în Steaua fără nume de Mihail Sebastian și Nu sunt Turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu, ambele regizate de Liviu Ciulei. Pentru rolul din Nu sunt Turnul Eiffel a primit premiul pentru interpretare la Decada Dramaturgiei Originale. În 1965, a fost angajat la Teatrul „Bulandra”. Pe această scenă a jucat în D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, Privește înapoi cu mânie de John Osborne, Livada cu vișini de Cehov, Meteorul de Friederich Durrenmatt, Revizorul de Gogol (cum știți, spectacol interzis la solicitarea URSS), Suferințele tânărului W de Plenzdorf, A douăsprezecea noapte de William Shakespeare, Ferma de David Storey, Răceala de Marin Sorescu, Menajeria de sticlă de Tennesse Williams, Scandal la Palermo de Goldoni, Moartea unui comis voiajor de Arthur Miller etc. A jucat și la Teatrul „Nottara”, în Uzina de placeri S.A. de Alexandr Galin, Voiajul domnului Perrichon de Eugene Labiche etc. și în filme: Neguțătorul de ochelari, Diavolul și bunul Dumnezeu, Cavalerul Tristei Figuri, Dragostea începe vineri, Cadavrul viu, Speranța nu moare in zori, Premiera, În așteptarea lui Lefty, Pe malul stâng al Dunării albastre, Stâlpii societății, Doctori de mame, De ce eu?.

Balada maeștrilor de Tudor Arghezi Recită Virgil Ogășanu

1947 – S-a născut Ninela Caranfil

17 iunie 1947, Satul Nou, Cimișlia, Republica Moldova

Actriță de teatru și film, artistă emerită din Republica Moldova. A fost absolventă a Institutului de Artă Teatrală „Anatoli Lunacearski” (1969) din Moscova,
1947 Ninela Caranfilspecialitatea Actor teatru și film. Din 1969 a fost angajată la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. A fost viceministru al Culturii al Republicii Moldova. A fost distinsă cu Marele Premiu la Festivalul „Lucian Blaga” (Romania), Premiul la Festivalul Internațional Mihai Eminescu în lume, Premiul pentru cel mai bun rol feminin, Gala Premiilor UNITEM. A publicat trei volume: Tăcerea de până la cuvânt, Neobișnuita forță a scenei, Bărbații din viața mea.

I.L. Caragiale – Bacalaureat • Lectura artistică Petru Hadârcă, Ninela Caranfil

1949 – S-a născut Pavel Coruț

17 iunie 1949, Glăvăneștii Vechi, Iași – 28 octombrie 2021, București

Scriitor. A absolvit Școala Militară Superioară de Marină (1971). În 1975 a scris primul roman, Pământul durerii, dar după 10 ani a ars manuscrisul, motiv pentru care acesta nu a văzut lumina tiparului. 1949-2021 Scriitor Pavel CoruțA activat în spionaj la Direcția de Informații a armatei, ca ofițer de relații externe, apoi șef Birou Contrainformații în Direcția Contrainformații Militare. Și-a exprimat anumite opinii în legătură cu activitatea șefilor săi, motiv pentru care a fost luat în urmărire de către organele speciale ale statului și a fost trecut în rezervă în 1990. A lucrat ca gazetar la Telegraf, Națiunea, Expres Magazin. A debutat în 1992 și de atunci a publicat peste 160 de cărți; subiectele atinse de autor în aceste cărți sunt diverse: ficțiunea speculativă, istoria, metodele de autoeducare, psihologia aplicată, versurile, cultul strămoșilor, misterele lumii în care trăim, serviciile secrete sunt doar câteva din cuvintele cheie în jurul cărora gravitează întreaga operă a scriitorului.

1949 – S-a născut Ion Hadârcă

17 iunie 1949, Sîngerei, URSS

Poet, traducător și om politic din Republica Moldova, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1978). A debutat ca poet în timpul școlii, în 1965, cu versuri în revista Cultura Moldovei. După absolvirea Școlii medii în Sângerei (1966), a fost angajat la ziarul raional Calea leninistă. A urmat Facultatea de Filologie a Universității Pedagogice „Ion Creangă” din Chișinău (1970–1974). 1949 Ion HadârcăÎn perioada studiilor universitare, a citit primele cicluri de poeme în cadrul cenaclului literar Luceafărul, poezii care i s-au publicat în ziarele Tinerimea Moldovei, Moldova socialistă, Cultura Moldovei. A debutat editorial în 1977, cu placheta de versuri Zilele. A fost redactor, apoi șef de secție la Editura Literatura artistică din Chișinău. A demisionat în 1981 din motive ideologice, neîmpărtășind politica cenzurii oficiale. A fost director al cenaclului literar Luceafărul de pe lângă revista Tinerimea Moldovei, director al secției de Literatură pentru copii și tineret a Uniunii Scriitorilor din Moldova, membru al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor, precum și secretar al Comitetului de conducere, ulterior – al biroului organizației de partid al breslei scriitoricești. A fost fondatorul și primul președinte al Frontului Popular din Moldova, președinte al Partidului Liberal Reformator, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Din operele publicate: Baciul mieilor chirilici, Darul vorbirii, Ambasadorul Atlantidei, Două imperii, Albe cetățile negre, Teoria stării inutile, Era barbară, Arta obsesiei.

1951 – S-a născut Ioan Fernbach

17 iunie 1951, Timișoara

Violonist, pedagog al viorii. A absolvit cursurile Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București, unde i-a avut profesori pe George Manoliu, Maria Maszalits, Dumitru Pop, Paul Staicu etc. 1951 Violonist Ioan FernbachA fost concert-maestru al Filarmonicii Banatul din Timișoara timp de 26 de ani, fiind la momentul ocupării acestui post, în anul 1980, cel mai tânăr concert-maestru din țară, dovedindu-se a fi, totodată, și cel mai longeviv. În perioada 1997–2006, a fost directorul general al Filarmonicii timișorene. În prezent, este conferențiar universitar doctor asociat la Facultatea de Muzică a Universității de Vest Timișoara, specializarea Interpretare Muzicală–Instrument (Vioară), unde în afara viorii, predă cursul de Muzică de cameră și cursul de Studii de orchestră. A publicat cărțile: Portret de muzician Eugen Cuteanu, O capodoperă – Cvartetul Rațiunea de Pascal Bentoiu, Fascinanta Simfonie spaniolă, Triplul concert de Beethoven – sensibilitate și măreție.

Franz Liszt – Missa Coronationalis • Ioan Fernbach – vioară solo (2013)

1956 – A încetat din viață Arthur Văitoianu (14 aprilie 1864, Ismail – 17 iunie 1956, București)

General al Armatei României din Primul Război Mondial, om politic; prim-ministru, în cursul mandatului său având loc primele alegeri din România Mare

1975 – S-a născut Lucian Dan Teodorovici

17 iunie 1975, Rădăuți, Suceava

Prozator, dramaturg și scenarist contemporan. 1975 Lucian Dan TeodoroviciA fost coordonator al colecției Ego. Proză de la Editura Polirom, consilier editorial, apoi redactor-șef la Editura Polirom, senior-editor al săptămânalului Suplimentul de cultură și redactor, redactor-sef adjunct al revistei culturale Timpul. Este director al Muzeului Național al Literaturii Române din Iași din 2017 și manager al Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT). Volume publicate: Cu puțin timp înaintea coborârii extratereștrilor printre noi (debut, 1999), Circul nostru vă prezintă:, Audiență 0, Celelalte povești de dragoste, Matei Brunul, Cel care cheamă câinii.

1976 – Decretul de amnistiere a pedepselor pentru trecerea frontierelor

Decretul nr. 185/16 iunie 1976 privind amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse prevedea la articolul 1: „amnistierea infracțiunilor de trecere frauduloasă a frontierei și refuzul înapoierii în țară săvîrșite de cetățenii români care, la data adoptării prezentului decret, sînt stabiliți în străinătate, dacă se reintorc și își stabilesc domiciliul în țara în termen de doi ani”. A fost publicat în Buletinul Oficial nr. 56/17 iunie 1976. Consiliul de Stat a dorit ca, prin această măsură să stopeze tentativele de trecere frauduloasă a frontierei și să readucă în România personalități aflate in exil.

1977 – Începerea construcției uzinei Oltcit Craiova

Uzina de autoturisme de mic litraj Oltcit Craiova a apărut în urma unui parteneriat îintre guvernul român și producătorul francez de automobile Citroën. 1977 Oltcit CraiovaÎn fabrică s-au produs patru versiuni ale autoturismului Oltcit: Special, Club, Club 12 TRS, Club 12 CS.

1981 – S-a născut Sorin Paraschiv

17 iunie 1981, Alexandria, Teleorman

Fotbalist retras din activitate, care a evoluat pe postul de mijlocaș la Steaua București, echipă cu care a cucerit trei titluri de campion (2001, 2005, 2006), o Super Cupă a României (2006) și cu care a ajuns în semifinalele Cupei UEFA. A jucat ulterior și la Rimini FC, Unirea Urziceni, Volyn Lutsk, Farul Constanța, Concordia Chiajna. La echipa națională a fost convocat de 4 ori în 2004–2005.

1994 – Legea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

Legea nr. 41/17 iunie 1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 153/18 iunie 1994. Cele două societăți urmau să funcționeze ca „[…] servicii publice autonome, de interes național, independente editorial […]” prin desființarea Radioteleviziunii Române.

1999 – Parlamentul român a aprobat tranzitul spre Iugoslavia

La cererea președintelui Emil Constantinescu, Parlamentul, cu majoritate de voturi, a aprobat tranzitul contingentelor cehe și poloneze din cadrul trupelor internaționale de menținere a păcii pentru Kosovo (KFOR).

2003 – A încetat din viață Emanuel Elenescu (8 martie 1911, Piatra Neamț – 17 iunie 2003, București)

Compozitor și dirijor al Corului Academic Radio și al Orchestrei Simfonice a Radioteleviziunii Române

2015 – A încetat din viață Lucia Olteanu (16 mai 1925, București – 17 iunie 2015, București)

Poetă și prozatoare, autoare de cărți pentru copii; soția poetului Tiberiu Utan

2018 – A încetat din viață Dumitru Micu (Dumitru Chiș; 8 noiembrie 1928, Bârsa, Sălaj – 17 iunie 2018, București)

Istoric și critic literar, profesor universitar

2022 – A încetat din viață Valentin Uritescu (4 iunie 1941 , Vinerea, Alba – 17 iunie 2022 , București)

Actor de teatru, film și televiziune; a jucat pe scenă la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul „Bulandra” și Teatrul Național din București

 

#istoriaRomaniei #Romaniafrumoasa #romanianvisualart #romanifrumosi #todaysmemory #todayspersonality

----------

*Ediție revizuită și adăugită

0 comentarii la „17 Iunie în istoria românilor

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: