Istoria României România frumoasă

4 Mai în istoria României

Cartea românească de învățătură de la prăvilele împărătești și de la alte giudețe, 1646

Foto: Cartea românească de învățătură de la prăvilele împărătești și de la alte giudețe


Ziua Naţională a Inimii

Ziua Naţională a InimiiSe marchează anual, începând din anul 1997, la data de 4 mai, în conformitate cu directivele Organizației Mondiale a Sănătății, fiind introdusă în România pe 4 august 1996, în urma Sesiunii Speciale privind Riscul Cardiovascular a Academiei de Științe Medicale

 

1646 – A apărut, la Iași, Cartea românească de învățătură de la prăvilele împărătești și de la alte giudețe

O carte legislativă tipărită în 1646, din porunca lui Vasile Lupu, Pravila lui Vasile Lupu este primul cod de legi tipărit în limba română, şi unul dintre primele coduri de legi apărute într-o limbă naţională din Europa. Cartea românească de învățătură de la prăvilele împărătești și de la alte giudețe, 1646În Introducere, scrie: „După tocmala și nevoința mării sale domnului datu-s-au învățătură și mie unui mai mic și nice de o treabă a mării sale rob, Evstratie biv logofet, de am scos aceaste pravile și le-am tălmăcit den scrisoare grecească pre limbă românească ca să poată înțeleage toți.” Prima parte a lucrării cuprinde legiferarea înăspririi situației iobagilor în relațiile lor cu marii boieri, iar cea de-a doua parte, texte de drept canonic

Tipărituri vechi: https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2011/10/31/pravila-lui-vasile-lupu-iasi-1646/

1848 – Adunarea românilor din comitatul Caraş

În toamna anului 1844 şi iarna anului 1845 a avut loc în Banat o puternică mişcare politică şi naţională, sub conducerea lui Eftimie MurguEftimie Murgu, care milita pentru despărţirea Banatului de Ungaria şi unirea lui cu Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. În urma acestei acţiuni, Eftimie Murgu a fost închis la Pesta. În aceeaşi perioadă cu Adunarea de la Blaj (3-5 mai 1848) au avut loc adunări ale românilor din Banat, cu participarea lui Eftimie Murgu, care fusese împiedicat să ia parte la Adunarea de la Blaj, deşi fusese invitat aici în calitate de preşedinte al Adunării. Adunarea românilor din Comitatul Caraş, Lugoj 1848La 4/16–5/17 mai 1848 are loc la Lugoj Adunarea românilor din comitatul Caraş, la care participă şi câţiva revoluţionari moldoveni şi munteni, în cadrul acesteia revendicându-se drepturi naţionale şi autonomia Bisericii Ortodoxe Române din Banat şi Crişana

1856 – S-a născut Theodor Speranția

(n. 4 mai 1856, Onești, Iași – d. 9 martie 1929, București)

Scriitor și folclorist, membru corespondent (din 1891) al Academiei Române. A urmat cursurile Seminarului „Veniamin Costache” din Iaşi, s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, dedicându-se ulterior studiului filosofiei. A continuat studiile la Liège, unde în 1886 a obţinut diploma de doctor în filosofie şi litere. A fost profesor la Academia de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti. Primele versuri le-a publicat în Perdaful (1873). A avut o intensă activitate publicistică. A fondat ziarul Basarabia și a editat Amicul copiilor. Din opera sa: Anecdote populare (3 volume), Anecdote afumate, Anecdote piperate, Anecdote botezate, Introducere în literatura populară română, Versificaţia română şi originea ei, Teatru de familie, Mioriţa şi căluşarii. Urme de la daci şi alte studii de folclor, Anecdote împănate, Neamul nostru, Început de viaţă

1875 – S-a născut Dumitru Drăghicescu

(n. 4 mai 1875, comuna Zăvoieni, Vâlcea – d. 14 septembrie1945)

Diplomat, filosof, sociolog și politician. Întors în țară după studii doctorale la Sorbona, a suplinit sporadic în învățământul secundar, funcționând la diferite catedre de limbă franceză, pentru ca în aprilie 1905 să fie numit conferențiar la catedra de sociologie a Universității din Bucuresti, unde a funcționat până în anul 1910. A fost deputat și senator, iar după primul război mondial, l-a însoțit pe Nicolae Titulescu la Liga Națiunilor. Dumitru Drăghicescu (1875-1945)Între 1916–1918 s-a aflat la Paris, pentru a promova interesele României în occident și pentru a convinge străinătatea de dreptul inalienabil al poporului român la unitate națională deplină. La Paris, împreună cu Traian Vuia a inițiat publicarea de lucrări istorice și etnografice, precum și a unor articole în presa franceză, pentru a se reliefa politica de deznaționalizare a autorităților țariste și ungare față de popoarele aflate sub dominația lor. În acest scop, Drăghicescu a scris trei broșuri: La Transylvanie, La Bessarabie, Les roumains de Hongrie, în care autorul argumentează caracterul românesc al acestor provincii cotropite și supuse maghiarizării, respectiv rusificării. Drăghicescu evidențiază falsurile propagandei contelui Appónyi, referitoare la așa-zisa „soluționare a problemei naționale prin trecerea timpului”. A fost membru al grupului de recunoaștere a drepturilor românilor de a avea un stat național în granițele lor etnice la Congresul naționalităților, ținut la Roma între 9–12 aprilie 1918. Împreună cu dr. Nicolae Lupu, Simion Mândrescu și Gh. G. Mironescu a desfășurat o activitate prodigioasă, obținând din partea tuturor națiunilor participante acordul ferm de a se recunoaște românilor dreptul la unitatea în granițele lor etnice și de a fi în continuare considerați ca parteneri ai coaliției beligerante. Din scrierile sale: Raporturile dintre drept și sociologie, Din psihologia poporului român, Înțelesul jertfei pentru patrie, Evoluția ideilor liberale, Partidele politice și clasele sociale, Reforma electorală

1888 – S-a născut Aurel Costescu-Duca

(n. 4 mai 1888, Buzău – d. 9 august 1955, Bucureşti)

Bariton, actor şi educator, unul dintre fondatorii Operei Române. A studiat la Conservatorul din Bucureşti cu D. Popovici-Bayreuth şi apoi la Milano. A debutat la Bucureşti în trupa italiană de operă Castellano. Aurel Costescu-Duca (1888-1955)După remarcabilul său debut i s-au deschis larg porţile operelor din Bucureşti, Zagreb, Viena, Zurich, Bratislava şi Budapesta. În perioada de vîrf a carierei sale, marele cîntăreţ s-a întors la Bucureşti pentru a osteni, împreună cu alţi confraţi, la înfiinţarea Operei Române la data de 8 decembrie 1921. La reîntoarcerea în ţară, a activat în diferite formaţii temporare de operă, organizate la Bucureşti, până la înfiinţarea Operei Române, fiind apreciat ca un interpret remarcabil, fruntaş al scenei lirice româneşti

1903 – A încetat din viaţă Alfons Oscar Saligny (n. 3 aprilie 1853, Focșani – d. 4 mai 1903, București)

Chimist, profesor la catedra de chimie generală și aplicată a Școlii de Poduri și Șosele, membru corespondent al Academiei Române

1920 – Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca în Ziua Înalțării Domnului să se oficieze slujba parastasului și pomenirea eroilor în toată țara

Aceeași hotărâre a fost actualizată în anii 1999 și 2001. Pomenirea eroilor a fost interzisă din 1948 la ordinul autorităților comuniste, dar prin Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cea de a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român

1921 – S-a născut Mircea Basarab

(n. 4 mai 1921, București – d. 29 mai 1995, București)

Compozitor și dirijor, profesor universitar. A urmat Conservatorul din București în anii 1940–1948 având profesori pe Mihail Jora, George Breazul, Constantin Brăiloiu, Ioan D. Chirescu, Vasile Popovici și Ion Ghiga. A debutat în compoziție la sfârșitul anilor 1940. Mircea Basarab (1921-1995)A scris lucrări pentru orchestră, printre care se numără două concerte, pentru vioară (1952) și pentru oboi (1960), muzică de cameră, piese vocale și muzică de film. Și-a început cariera pedagogică în 1951 la Conservatorul din București, unde a predat până în 1964 cursuri de orchestrație, citire de partituri și dirijat orchestral în calitate de lector, asistent și apoi profesor asociat. În 1953 a dirijat Ansamblul Consiliului Popular din București. Un an mai târziu, a fost numit dirijor permanent al Filarmonicii de Stat „George Enescu” din București, funcție pe care a avut-o până în 1986, la pensionare. Din 1964 a fost timp de cinci ani directorul aceleiași filarmonici. A participat alături de orchestre românești și din străinătate la peste 75 de turnee, desfășurate în țări precum Argentina, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Irlanda, Japonia, Luxemburg, Regatul Unit, etc. A publicat articole și a prezentat emisiuni radiofonice și de televiziune. Din compozițiile sale: Triptic simfonic, Concert pentru vioară și orchestră, Rapsodie pentru orchestră, Concert pentru oboi și orchestră

Mircea Basarab – Rapsodie pentru orchestră

1922 – S-a născut Vlad Mușatescu

(n. 4 mai 1922, Pitești – d. 4 martie 1999)

Scriitor și umorist, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A fost corector la diverse publicații bucureștene, printre care Curentul Literar Magazin. Vlad Mușatescu (1922-1999)A debutat ca prozator în paginile Universului literar, cu nuvela Maruca Schiavoni (1942). A devenit secretarul editurii ABC din Craiova, unde și-a publicat și primele cărți (pentru copii): Bobby Felix Făt-Frumos, Magdalena și Tîrțoi, Pogonici Ariciul, dar și primul primul său roman, La Sud de Lacul Nairobi (1945). A fost redactor la ziarele craiovene Înainte, Situația, director al editurii bucureștene Europolis, șef tehnic, redactor artistic, machetator la diverse edituri și reviste precum Flacăra, Gazeta literară și Cinema. Alte scrieri: De-a v-aţi ascunselea, De-a baba oarba, Contratimp, Aventuri aproximative

1925 – S-a născut Paul H. Stahl

(n. 4 mai 1925, Bucureşti – d. 16 septembrie 2008, Bucureşti)

Etnosociolog francez de origine română, membru de onoare din străinătate (din 1993) al Academiei Române. Era fiul sociologului Henri H. Stahl şi frate cu scriitoarea Henriette Yvonne Stahl. A urmat Facultatea de Filosofie, specialitatea sociologie la Universitatea Bucureşti (1944–1948). Paul H. Stahl (1925-2008)A fost director adjunct la Centrul de Cercetări Psiho-Medico-Pedagogice din Bucureşti, cercetător la Institutul de Istoria Artei, şef de secţie şi director la Institutul de Studii Sud-Est Europene. În 1969 s-a stabilit în Franţa, unde a fost numit director de studii la École des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris şi profesor la Universitatea „René Descartes” (Sorbona), unde a organizat primul sector de sociologie şi etnologie a Europei. A efectuat cercetări şi anchete în 19 ţări, cele mai multe în România. Rezultatele studiilor sale s-au concretizat în numeroase lucrări: Arhitectura din Muzeul Satului, Arta populară românească: ceramica, Arhitectura populară românească (5 vol.), Planurile caselor româneşti ţărăneşti, Folclorul şi arta populară românească, Comunità di villaggio e comunità familiari nell’Europa del’800 (3 vol.), Household, Village and Village Confederation, Histoire de la décapitation, Le radici di una valle alpina, antropologia storica e sociale della Val Tartano, Name and Social Structure, Examples from Southeast Europe, Familia şi şcoala. Contribuţii la sociologia educaţiei, Cum s-a stins Ţara Vrancei, ş.a. La Paris a editat publicaţiile ştiinţifice Études et Documents Balkaniques et Méditerranéens (vol. 1–26) şi Sociétés Européennes (vol. 1–23), unele numere fiind consacrate în întregime României. A fost membru al Laboratorului de Antropologie Socială din Paris şi membru fondator al Societăţii pentru Studiul Regiunilor de Munte din Italia. A fost distins cu Ordinul Palmes Académiques (1986)

1926 – S-a născut Geta Brătescu

(n. 4 mai 1926, Ploiești – d. 19 septembrie 2018, București)

Artist plastic vizual. A urmat Facultatea de Litere a Universității București în perioada 1945–1949, cu profesorii George Călinescu și Tudor Vianu, apoi Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” București între 1969–1971 – a început studiile de artă în 1945 la Academia de Arte Frumoase, sub îndrumarea maestrului Camil Ressu, dar a fost forțată să le întrerupă din cauza regimului comuniste. Geta Brătescu (1926-2018)Prezență distinctă în arta contemporană românească, artist complet care alege ca mijloc de expresie atât mediile tradiționale cât și pe cele noi, Geta Brătescu a realizat lucrări de grafică, gravură, desen și colaj textil, tapiserie, obiect, acțiune, fotografie, foto-instalație, film (de animație, 8 mm, video). A fost director artistic al revistei de literatură și artă Secolul 20/21, Doctor honoris causa al Universității Naționale de Arte din București. A participat la numeroase expoziții de grup dar și personale, în București, Sibiu, Roma, Hamburg, Missouri, Innsbruck, Vienna, Liverpool, Londra, Berlin

Biografie ilustrată: http://artindex.ro/2013/02/11/bratescu-geta/

1927 – S-a înfiinţat Institutul de Cercetări şi Staţiuni Agronomice din România

Academia de Ştiinţe Agricole şi SilviceÎn anul 1886 a fost înfiinţată Staţiunea Centrală Agronomică, ulterior fiind înglobată ca secţie în Institutul de Cercetări Agronomice al României, înființat prin Înaltul Decret Regal nr.1205 din 04 mai 1927, în care se prevăd obiectivele, atribuţiile şi patrimoniul acestuia. Astăzi, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

1928 – S-a născut Leon Baconsky

(n. 4 mai 1928, Lencăuți, județul Hotin, Regatul României/R. Moldova – d. 22 ianuarie 2019, Cluj)

Traducător, istoric și critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A studiat la Facultatea de Filologie a Universității din Cluj (absolvită în 1955), unde i-a avut ca profesori pe Dumitru Popovici și Ion Breazu. A făcut carieră universitară la Facultatea de Filologie a Universităţii clujene, unde a predat literatura română contemporană, ca disciplină de bază, dar şi istoria ideilor estetice, introducere în literatură, teoria şi practica presei. Leon Baconsky (n.1928)A debutat în presă cu un articol despre Leonid Leonov, în revista Steaua (1954). Debutul editorial a avut loc în 1963 cu o traducere din Prosper Merimee, Cronica domniei lui Carol al IX-lea. A colaborat sporadic la revistele Astra, Contemporanul, Luceafărul, Secolul 20, Steaua, Tribuna, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, unde publică studii şi articole importante despre Gib I. Mihăescu, eseuri despre George Coşbuc, iar la rubrica Figurine a revistei Tribuna, a compus o galerie de portrete ale unor scriitori mai puţin cunoscuţi (I. I. Ciorănescu, Igena Floru etc.). Prima lui carte, Marginalii critice şi istorico-literare, conţine studii, articole, cronici despre poezia unor clasici români din secolul al XX-lea, ca şi despre autori din generaţiile mai recente

1931 – S-a constituit, la Bucureşti, Partidul Evreiesc din România

Uniunea Evreilor din România, extinsă, s-a transformat în Partidul Evreiesc, care avea drept scop promovarea intereselor populaţiei evreieşti şi conservarea fiinţei ei naţionale. Președintele partidului a fost Theodor Fisher, iar presedinte de onoare, Adolf Stern

1940 – S-a născut Grigore Bostan

(n. 4 mai 1940, satul Budineț, județul Storojineț, Bucovina/Ucraina – d. 17 noiembrie 2004, Cernăuți)

Poet, folclorist și istoric literar ucrainean de origine română, membru al Uniunilor Scriitorilor din România, Republica Moldova şi Ucraina, membru de onoare din străinătate (din 1991) al Academiei Române și membru (din 1993) al Academiei Şcolii Superioare din Ucraina. A fost profesor de literatură română şi universală, şef al Catedrei de filologie română şi clasică la Universitatea din Cernăuţi. Grigore Bostan (1940-2004)A debutat, în 1961, cu poezia Drumeţii în săptămânalul Cultura Moldovei din Chişinău. Ca etnolog, care a înfiinţat pe lângă Universitatea din Cernăuţi o arhivă de folclor şi a organizat cercetări sistematice în satele româneşti din nordul Bucovinei şi din Transcarpatia, a adus o contribuţie substanţială la cunoaşterea spiritualităţii unei importante ramuri a românităţii. Opera literară: Cântece de drum, M. Eminescu, Revenire, Vitrina manechinelor, Literatura română din Bucovina, Poezia populară românească din spaţiul carpato-nistrean, Pagini de literatură română. Bucovina, regiunea Cernăuţi. 1775-2000

1940 – S-a născut Anton Cosma

(n. 4 mai 1940, Tiur–Blaj, Alba – d. 17 noiembrie 1991, Târgu Mureș)

Critic şi istoric literar, poet, dramaturg. A urmat Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, pe care a absolvit-o în 1963, iar după absolvire a lucrat ca profesor de limba și literatura română la Dumbrăveni, Sibiu. A debutat publicistic în 1969 în revista România literară, colaborând apoi cu articole și studii de critică și istorie literară în paginile revistelor culturale Vatra (al cărei redactor a fost din 1981), Tribuna, Transilvania, România literară, Steaua, Astra, Familia, Revue roumaine, Cahiers roumaine d’études littéraires și Igaz Szó. A editat și prefațat volumul Ioan Slavici, Romanele vieții (1979). A scris, de asemenea, poezii și piese de teatru, care au rămas în manuscris ca urmare a morții premature a autorului

1949 – S-a născut Mona Muscă

(Monica Octavia Nicoară; n. 4 mai 1949, Turda, Cluj)

Profesoară universitară, politiciană. A absolvit în anul 1972 Facultatea de Filologie la Universitatea din Timișoara. A fost profesoară de limba și literatura română la școala generală Gurba din județul Arad, asistent universitar la Universitatea Timișoara, cercetător științific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” al Academiei Române. A intrat în politică în PAC, apoi, PNL, fiind în timp deputat, membru în Biroul Permanent și Vicepreședinte al Camerei Deputaților, ministrul Culturii

1950 – S-a născut Anghel Iordănescu

(n. 4 mai 1950, București)

Fost fotbalist, antrenor și politician. A jucat numai la Steaua București. A câștigat campionatul național cu Steaua în ’75–-’76, ’77–’78 și Cupa României în ’69–’70, ’70–’71, ’75–’76, ’78–’79. A avut00 64 de selecții în echipa națională unde a înscris 26 de goluri. A făcut parte din echipa naționala calificată în sferturile C.E. – 1972. A fost selecționer al echipei naționale de fotbal a României, având trei mandate la conducerea acestei echipe

1951 – A încetat din viaţă Aurelian Pană (n. 20 septembrie 1880, Marsilieni, Ialomița — d. 4 mai 1951 închisoarea Gherla)

Om politic de dreapta, ministru al Agriculturii și Domeniilor, președinte al sindicatului agricol, ucis în vremea prigoanei comuniste

1955 – S-a născut Mihaela Runceanu

(n. 4 mai 1955, Buzău – d. 1 noiembrie 1989, București)

Solistă de muzică ușoară și profesoară de canto la Școala Populară de Artă din București. În perioada liceului, a cântat în orchestra simfonică a orașului, de pe lângă Casa de cultură din Buzău. În timpul studenției, a câștigat Trofeul Steaua litoralului, Constanța, a obținut premiul I la Festivalul Constelații vâlcene, Râmnicu Vâlcea și a debutat la Radio cu o piesă, în primă audiție, a compozitorului George Grigoriu; a trecut cu 10 pe linie prima etapă la concursul TV Steaua fără nume, a obținut Premiul I la Festivalul Lotca de aur, Brăila, Premiul II la Festivalul artei studențești din Galați, Premiul II la concursul București ’76 și Trofeul Tinereții la Festivalul tinereții de la Amara, În toamna anului 1980, a devenit profesoară la Școala Populară de Artă din București. La concursul Melodii ’84, melodia crezi în dragostea mea (Ion Cristinoiu/Roxana Popescu) a obținut premiul I la secțiunea Prime audiții. Acesta este momentul în care Mihaela Runceanu a devenit una dintre cele mai apreciate și de succes soliste ale României. Începând cu 1985, a participat la un număr mare de spectacole organizate în București (în special la Sala Radio sau Sala Polivalentă) sau în provincie, numele ei devenind, prin ani, o garanție sigură a calității spectacolelor respective. Era solicitată tot mai des pentru înregistrări la Radio, Televiziunea Română și Electrecord. A efectuat turnee în Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria, URSS, Cuba și RDG

De-ar fi să vii

1955 – S-a născut Mircea Tiberian

(n. 4 mai 1955, Cluj)

Pianist și compozitor de jazz. În1980, a absolvit Conservatorul din București. A debutat în 1974 la Festivalul Internațional de la Sibiu, iar între anii 1979–1981, a fost membru al Teatrului Muzical „Ion Vasilescu” din București. Apoi a lucrat în studiouri de înregistrări ca pianist și aranjator. A făcut parte din cvartetul Mircea Tiberian–Liviu Butoi, grupurile Opus 4, Labirint, Romanian All Stars, Romanian Big Band, Orchestra Interzone Jazz. A participat la diverse proiecte multi-media: Incursiuni, Liniada, Agnus Dei și a condus mai multe grupuri de jazz sub propriul său nume. A avut turnee în Statele Unite, Franța, Germania, Austria, Polonia, Cehia, Bulgaria, Grecia, fosta URSS, Siria și România. Este lector la Universitatea de Muzică din București, la secția de jazz pe care, de altfel, a și înființat-o în 1990. Este fondatorul și coordonatorul Departamentului de Jazz din București și din Cluj. Printre premiile obținute se numără: Muzicianul Român al Anului (1987), Premiul Uniunii Compozitorilor pentru compoziție jazz (1990, 1996, 2000), Premiul pentru Întreaga Activitate Artistică (Asociația de jazz Napocensis, 2001)

Blue Dragon Gala Blues Jazz Kamo, Pian: Mircea Tiberian, Baritone Sax: Liviu Butoi

1955 – A încetat din viaţă George Enescu (n. 19 august 1881, Liveni-Vârnav, Botoșani – d. 4 mai 1955, Paris, Franța)

Compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor, membru corespondent la Academie des Beaux Arts din Paris, al Academiei Santa Cecilia din Roma, al Institutului francez din Paris, al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Praga, membru de onoare al Academiei Române

George Enescu – Sonata nr. 3 Vioară: Șerban Lupu, Pian: Valentin Gheorghiu, Dirijor: Cristian Mandeal

1959 – S-a născut Darie Dup

(n. 4 mai 1959, Zlatna, Alba)

Sculptor, profesor universitar, personalitate de prim rang a artei românești. A absolvit în 1983 Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, secția Sculptură, clasa Profesor Paul Vasilescu. Din 1992 este profesor, ulterior șef de catedră, la Catedra de sculptură, Universitatea Naționala de Arte, București. Este Doctor în Arte Vizuale. A participat la tabere de sculptură: Măgura, Buzău (1983, 1985), Săliște, Sibiu (1984), Oarba de Mureș (1987), Macea, Arad (1988), Dzintari, Letonia (1990), Sibiu (1992), Borchel en Schaft ( Olanda, 1992), Mraconia, Turnu Severin (1993), etc., a participat la numeroase expoziții de grup, a avut expoziții personale la Galeria Simeza (1990), Galeria Teatrului National ¾ (1997)

Biografie ilustrată: http://artindex.ro/2012/11/07/dup-darie/

1964 – S-a născut Vitalie Ciobanu

(n. 4 mai 1964, Florești, R.S.S.Moldovenească)

Poet, scriitor, romancier, nuvelist, eseist, critic literar și publicist român din Republica Moldova, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (din 1992) și al Uniunii Scriitorilor din România (din 1993), precum și membru al Grupului pentru Dialog Social, din 2004. Opere: Schimbarea din strajă, Momentul adevărului, Anatomia unui faliment geopolitic: Republica Moldova, Zilele după Oreste

1965 – A fost înființat Teatrul „Ion Creangă” din București

Deși la 24 decembrie 1964 a avut loc primul spectacol de teatru pentru copii şi tineret, Harap Alb, în regia lui Ion Lucian, în nou înfiinţatul teatru din Piaţa Lahovari, sediul iniţial al Teatrului „Ion Creangă”, decretul de înființare a fost emis mai târziu, la 4 mai 1965. Tot în acest an ia fiinţă Asociaţia Internaţională a Teatrelor pentru Copii şi Tineret, ASSITEJ, din care face parte şi Teatrul Ion Creangă, România fiind una dintre ţările fondatoare

1980 – A încetat din viaţă Vasile Rășcanu (n. 22 iulie 1885, Orgoiești–Bogdănești, Județul Tutova/Vaslui – d. 4 mai 1980, București)

Medic și fiziolog, profesor la Facultatea de Medicină din Iași, membru titular al Academiei Române

1981 – A încetat din viaţă Iosif Cassian-Mătăsaru (n. 25 februarie 1896, Galați – d. 4 mai 1981, București)

Traducător din literatura universală, în special poezie franceză și germană clasică

2003 – A fost dezvelit, la Târgu Mureș, primul monument din România în memoria victimelor Holocaustului

Operă a sculptorului Izsák Márton, monumentul a fost realizat în anul 1947, Monumentul de la Târgu Mureș dedicat Memoriei Victimelor Holocaustului, 2003în memoria celor 5.943 de evrei deportați în lagăre de exterminare de către regimul horthyst. Grupul statuar poarta inscripția bilingvă – engleză și ebraică, Remember Holocaust! precum și o placă prin care se arată că atrocitățile au fost comise de către guvernul fascist maghiar, care conducea Ardealul de nord în 1944

2018 – A încetat din viaţă Doina Cornea (n. 30 mai 1929, Brașov – d. 4 mai 2018, Cluj-Napoca)

Publicistă, cadru didactic în cadrul Facultății de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj și disidentă anticomunistă

 

#Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei

0 comentarii la „4 Mai în istoria României

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: