Istoria României România frumoasă

12 Mai în istoria României

Trajan's Column with the Statue of St. Peter Installed on Top

Foto: A fost inaugurată Columna lui Traian


Ziua adolescentului

Marcată, anual, în a doua duminică a lunii mai. Actorul George Mihăiță este cel care a propus, în 1994, Camerei Deputaților și Parlamentului României proiectul de lege privind Ziua adolescentului, care s-a sărbătorit începând cu anul 1997. Cu prilejul sărbătoririi Zilei adolescentului se organizează activități cultural-artistice și sportive și se difuzează, prin mijloace de informare în masă, materiale publicistice vizând problematica fenomenului adolescentin

Ziua Tatălui în România

Conform Legii 319/2009, ziua tatălui se sărbătorește în a doua duminică a lunii mai. A fost sărbătorită oficial, pentru prima dată în România, în data de 9 mai 2010 (în a doua duminică a lunii mai)

 

113 – A fost inaugurată la Roma, în forumul nou construit, Columna lui Traian

Columna lui Traian este unul dintre cele mai importante monumente ale antichităţii europene şi un izvor istoric de o mare ȋnsemnătate. O ilustrare practică a Comentariilor lui Traian și atribuită lui Apollodor din Damasc, monumentul reprezintă o preţioasă cronică vizuală a războiului daco-roman. Columna a fost ridicată atât pentru a comemora victoriile lui Traian, fiind o adevărată istorie gravată în piatră, cât și pentru a servi ca mausoleu (după deces, cenușa împăratului a fost depusă în încăperea de la baza columnei). Columna a fost restaurată ȋn a doua jumătate a secolului al XVI-lea de celebrul arhitect Fontana. Ȋn 1598, din ordinul papei Sixtus al V-lea, ȋn vârful Columnei a fost aşezată o statuie de bronz a Sfântului Petru. Iniţial, columna avea ȋn vârf o statuie a lui Traian, care ȋnsă dispăruse ȋntre timp. Legenda spune că acest monument a fost salvat de la demolare, de Papa Grigore cel Mare, care ar fi fost atât de mişcat de un relief reprezentându-l pe împaratul Traian ajutând mama unui soldat mort, că l-a implorat pe Dumnezeu să salveze sufletul păgânului Traian din iad, iar Dumnezeu i-ar fi revelat papei că sufletul lui Traian a fost salvat. Zona din jurul coloanei a fost declarată sacră, coloana fiind astfel salvată de la distrugere.

Decebalus, King Of The DaciansO copie ȋn mărime naturală a Columnei, realizată ȋntre anii 1939–1943, se află expusă din 1972 la Muzeul Național de Istorie a României din Bucureşti. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco–romane, constituie un original act de naștere a poporului român

1425 – Prima atestare documentară a clucerului în Moldova

Dregător din Moldova şi Ţara Românească în evul mediu, însărcinat cu păstrarea cheilor de la cămările unde se păstrau proviziile. La început a făcut parte dintre marii dregători, membru al sfatului domnesc. Marele clucer se ocupa de aprovizionarea Curţii domneşti cu grâu, vin şi alte alimente necesare. După reforma lui Constantin Mavrocordat din 1739, atribuţiile marelui clucer au fost suprimate, dar acesta a rămas la rang de mare boier şi i-a fost plătită o leafă. Şi-a păstrat dreptul de a participa la divanul domnesc. Treptat, clucerul a decăzut din rang

1581 – A fost fondată Universitatea din Cluj

Principele Transilvaniei Ștefan Báthory a emis la Vilnius, în Lituania, Diploma de fondare a Colegiului Iezuit din Cluj, confirmată peste un an de Papa Grigore al XIII-lea, care avea rang de academie. Colegiul primea clădiri și teren în interiorul zidurilor orașului medieval, mai precis pe Platea Luporum (strada Mihail Kogălniceanu de azi). Primul rector al Colegiului a fost călugărul iezuit de origine poloneză Jacobus Wujek. În cadrul colegiului major funcţionau trei facultăţi: Teologie, Filozofie şi Drept, iar absolvenţii căpătau toate gradele, ca la orice altă instituţie similară de învăţământ din Italia, Franţa, Spania sau Germania. Exista un ciclu inferior cu cinci trepte şi unul superior cu două trepte. Se predau gramatica, retorica, dialectica, greaca, filosofia, teologia, istoria, de profesori renumiţi ai vremii (Jacobus Witek, Antonio Possevino, Stephanus Arator), care au asigurat un nivel de erudiţie de tip european

1812 – S-a născut George Bariț

(n. 12/24 mai 1812, Jucu de Jos, Cluj – d. 2 mai 1893, Sibiu)

Istoric, teolog, pedagog și publicist transilvănean, membru fondator şi preşedinte (în 1893) al Academiei Române. A urmat Facultatea de Teologie la Blaj între 1831–1835. Mediul Bisericii Române Unite cu Roma a jucat un rol hotărâtor în formarea sa intelectuală, atât tatăl, cât și bunicul său fiind preoți greco-catolici. El a fost pregătit, la rândul său, pentru cariera ecleziastică, dar a ales cariera didactică, începând prin a preda la Liceul Comercial Românesc din Brașov. Este considerat întemeietorul presei românești din Transilvania. A înfiinţat numeroase publicaţii cu largă răspândire pe teritoriul Transilvaniei şi a Vechiului Regat, care au jucat rol important în dezvoltarea conştiinţei naţionale şi în pregătirea unităţii culturale şi politice a tuturor românilor: Gazeta Transilvaniei (Brașov, 1838), Foaie pentru minte, inimă şi literatură (Blaj, 1838), Transilvania (1868), Observatorul (1878), etc., a înființat, împreună cu Timotei Cipariu Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (Astra). A fost mai întâi secretar, apoi președinte al Astrei. Asociația a editat începând din 1868 revista Transilvania, pe care a condus-o între 1868–1889. În această revistă a publicat numeroase articole și studii de istorie și politică. În timpul revoluţiei de la 1848, a participat la Marea Adunare Naţională de la Blaj din 3–5 mai 1848, fiind proclamat alături de Simion Bărnuţiu vicepreşedinte al istoricei adunări. În plan politic, a fost membru fondator şi unul dintre fruntaşii Partidului Naţional Român, fiind deputat în Dieta de la Sibiu şi în Senatul Imperial de la Viena. Din opera sa: Deutsch-Rumänisches Wörtebuch-Dicționariu român-german, Dicționariu românesc-unguresc-Magyar-román szótar, Părți alese din istoria Transilvaniei pre două sute de ani în urmă, Volumele I-III

1848 – Programul–legământ Prințipiile noastre pentru reformarea patriei

În data de 12/24 mai 1848, revoluționarii moldoveni refugiați în Transilvania au elaborat, la Braşov, programul în şase puncte intitulat „Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei”, fiind documentul care sintetizează dezideratele românești. Iată care erau tezele pașoptiștilor moldoveni:

  1. Desfiinţarea boierescului şi a orice alte dări a lăcuitorilor săteni către proprietari;
  2. Ridicarea beilicurilor, a lucrului şoselelor si a tuturor împovărărilor fără plată către stăpânire;
  3. Împroprietărirea lăcuitorilor săteni fără nici un fel de răscumpărare din partea lor;
  4. Nimicirea tuturor privilegiilor si, prin urmare, deopotrivă purtare a sarcinilor statului de către tot poporul îndeobşte, precum şi de o potrivă împărtăşire a lui la toate driturile politice si ţivile;
  5. Întemeierea instituţiilor tării pe toate prinţipiile de libertate de egalitate si de frăţietate, dezvoltate în toată întinderea lor;
  6. Unirea Moldovei si a Valahiei într-un singur stat neatârnat românesc.

Sursă documentară: https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2013/03/27/printipiile-noastre-pentru-reformarea-patriei-mai-1848/

1916 – S-a născut Constantin Ciopraga

(n. 12 mai 1916, Pașcani – d. 2 februarie 2009, Iași)

Critic și istoric literar, poet, memorialist, profesor universitar, scriitor, membru de onoare (din 1993) al Academiei Române. A studiat la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Iași (1937–1942). A debutat în revista Luminița din Pașcani (1931). A fost profesor la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ din Iași, la „Liceul mixt“ din Pașcani, apoi a urmat treptele profesionale la Facultatea de Filologie a a Universității din Iași, de la asistent la profesor, Șeful Catedrei de literatură română și comparată, Rector al Institutului Pedagogic din Suceava, Director al revistei Cronica. A colaborat la revistele Curentul literar, Curier ieșean, Viața Basarabiei. Din operele sale: Portrete și reflecții literare, Personalitatea literaturii române, Între Ulysse și Don Quijote, Nisipul, Caietele privitorului tăcut

1933 – A încetat din viaţă Jean Bart (Eugeniu P. Botez, (n. 28 noiembrie 1874, Burdujeni, Botoșani – d. 12 mai 1933, București)

Scriitor, ofițer naval, autorul primului jurnal de bord și al primei schițe marine din literatura română, membru corespondent al Academiei Române

1934 – S-a născut Lucian Raicu

(Bernard Leibovici, 12 mai 1934, Iași – d. 22 noiembrie 2006, Paris)

Eseist, critic literar și scriitor român stabilit, după 1986, în Franța. A studiat la Facultatea de Litere a Universității din București pe care a absolvit-o în 1958, apoi, în perioada 1952–1954, Școala de Literatură și Critică Literară „Mihai Eminescu”. A fost redactor la Viața Românească, Gazeta literară, România literară, precum și la Europa Liberă și Radio France International. A publicat monografii despre Gogol, Liviu Rebreanu, Nicolae Labiș, culegeri de cronici de carte, dar cele mai importante contribuții ale sale rămân eseurile despre mecanismele profunde ale creației: Reflecții asupra spiritului creator, Critica – formă de viață, etc.

1934 – S-a născut Zsolt Kerestely

(n. 12 mai 1934, Șiclod, Harghita)

Compozitor de muzică ușoară, instrumentist și dirijor, membru al Uniunii Compozitorilor. Printre cele mai cunoscute piese ale sale sunt cele intitulate Copacul, interpretată de Aurelian Andreescu, Lumea de dragoste, interpretată de Angela Similea și Tăcutele iubiri, interpretată de Eva Kiss. În 1985 a participat la înregistrările albumului Tainicul vârtej al formației Florian din Transilvania. Pe 25 mai 2009 a fost sărbătorit la Sala Palatului în spectacolul O viață pentru muzică. O primă audiție din acel spectacol a fost El te așteaptă interpretată de Margareta Pâslaru. A fost distins cu Premiul de excelență la Festivalul Mamaia 2001 pentru intreaga activitate profesională, Ordinul Meritul cultural în grad de cavaler, 2004

Copacul Angela Gheorghiu

1938 – S-a născut Dumitru Fărcaș

(n. 12 mai 1938, Groșii Băii Mari, Maramureș – d. 7 august 2018, Cluj-Napoca)

Taragotist de muzică populară. A crescut într-o familie cu tradiție muzicală; bunicul, tatăl și cei doi frați mai mari au cântat la fluier; a urmat cursurile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, în cadrul Facultății de Interpretare, la clasa de oboi. I-a ascultat în înregistrări difuzate la radio pe taragotiștii Luță Ioviță, Ion Murgu Bănățeanu, Iosif Milu etc. După absolvirea academiei clujene, a învățat autodidact taragotul, împrumutând unele tehnici din cele specifice oboiului. Și-a început cariera profesională în 1960, când s-a angajat ca instrumentist al Ansamblului Maramureșul din Baia Mare. În 1962 a preluat Ansamblul Mărțișorul al Casei de cultură a studenților din Cluj-Napoca, împreună cu care a obținut numeroase premii naționale și internaționale. A fost distins cu Premiul I al Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților – Helsinki 1962; Discul de aur decernat de Academia „Charles Cros” din Paris, 1972; Laureat al Festivalului Smithsonian Folklive Festival Washington, 1999; Crucea națională Serviciul Credincios clasa a III-a, 2002

Doina

1942 – S-a născut Aurelian Andreescu

(n. 12 mai 1942, București – d. 22 iulie 1986, Constanța)

Interpret de muzică ușoară. A debutat la Festivalul Național de Muzică Mamaia, la prima ediție din 1963 cu melodia În tot ce e frumos pe lume de Elly Roman. A fost unul din cei mai curtați interpreți de muzică ușoară de către compozitorii vremii, susținând programe muzicale la cele mai selecte baruri și cluburi de noapte din București și de pe litoral. A lucrat la Teatrul „Constantin Tănase” având turnee în mai multe țări din Europa, precum și în Israel, Cuba, Turcia. A făcut parte din echipa României alături de Aura Urziceanu și Mihaela Mihai care a cucerit Cupa Europei la Concursul de la Knokke, Belgia în anul 1971. În anul 1973 Aurelian Andreescu a reprezentat România la Olimpiada Cântecului de la Atena, cu melodia Alerg printre Stele a compozitorului Radu-Eugeniu Gheorghiu și a deschis recitalul lui Johnny Hallyday. De-a lungul carierei, a înregistrat peste 200 de melodii: Ai trecut iar pe strada mea, Cântă-mi să uit dragostea, Cu cine semeni dumneata?, Dorul, În tot ce e frumos pe lume, Oameni

Oameni

1945 – Armata Română a încheiat participarea la cel de-al Doilea Război Mondial

După 25 octombrie 1944, când s-a încheiat eliberarea întregului teritoriu transilvan, ostaşii români au luptat pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi a unor zone din Austria. Pentru eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei, România a mobilizat aproximativ 567.000 de soldaţi. Cele mai grele lupte s-au dat în asediul Budapestei şi în munţii Tatra, soldate cu mari pierderi de vieţi omeneşti. Cele 260 de zile de participare la războiul antihitlerist s-au încheiat la 12 mai 1945, lăsând loc întăririi influenței sovietice în România

1949 – S-a născut Anghel Mora

(Mihai Diaconescu, n. 12 mai 1949, Turnu Severin – d. 18 noiembrie 2000, București)

Regizor de film, scenarist, actor, cântăreţ folk, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A cântat o perioadă de vreme la Cenaclul Flacăra. A fost directorul agenţiei de publicitate Lettera. A fost o victimă a mineriadei din 1990. A regizat documentare de lung metraj: Recorduri, lauri, amintiri, Imn pentru primăvara țării, filme artistice: Rezerva la start, Flori de gheaţă, Kilometrul 36, a scris scenariu de film: Să mori din dragoste de viaţă și a jucat în Balanța. Scrieri: Misivă între anotimpuri, Geometria iluziei, Oglinzile au două fețe

Kilometrul 36 (1990)

1958 – S-a născut Valeriu Mladin

(n. 12 mai 1958, Lipova, Arad)

Artist vizual, lector în cadrul Universității Naționale de Arte București. S-a format în mediul artistic al Timișoarei anilor ’80 (mediu fertil tuturor fomelor de artă, de la clasică la cea experimentală). Între 1978–1982 a studiat la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” Cluj-Napoca, la clasa Virgil Salvanu. A experimentat și expus de-a lungul timpului de la pictură în ulei la perfornce și de la Design la foto-video sau instalație, remarcabile fiind lucrările: Baia, ulei pe pânză, Poliția E cu Noi, Cine A Tras în Noi ?, Este prea mult, Fast Food. În prezent este lector universitar la Catedra de Foto-Video și Procesare Computerizată a Imaginii din cadrul Universității Naționale de Arte București și doctor în arte vizuale al aceleiași instituții de învățământ

Biografie ilustrată: http://artindex.ro/2012/11/19/mladin-valeriu/

1967 – A încetat din viaţă Liviu Deleanu (Lipe Kligman; n. 8 februarie 1911, Iași – d. 12 mai 1967, Chișinău)

Poet de evreu limba română, publicist

1970 – A început a 24-a sesiune a Comitetului de Ajutor Economic Reciproc

S-a desfăşurat la Varşovia, între 12–14 mai; din partea României a participat o delegaţie condusă de I. Gh. Maurer

1978 – S-a născut Dragoș Burlacu

(n. 12 mai 1978, Bacău)

Pictor și grafician. La origine, el a fost pictor, dar experimentează cu o mulțime de alte tehnici, cum ar fi colajul, grafica și fotografia. Caracterizat prin luciditate, iubire pentru picturalitate și talentul de colorist subtil, rafinat si versatil, Dragos Burlacu creeaza piese-manifest

Biografie ilustrată: http://artindex.ro/2012/07/12/burlacu-dragos/

1995 – A încetat din viaţă Ștefan (Piști) Kovacs (n. 2 octombrie 1920, Timișoara – d. 12 mai 1995, Cluj)

Fost fotbalist, antrenorul echipei Steaua București, cu care a câștigat campionatul în 1968 și două cupe ale României

2008 – A încetat din viaţă Simion Pop (n. 25 septembrie 1930, Vărai, Maramureș – d. 12 mai 2008, Pécs, Ungaria)

Scriitor, jurnalist și diplomat, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România

2013 – Societatea Română de Radiodifuziune a primit înalta decoraţie Nihil Sine Deo

Acordată în cadrul unei ceremonii oficiale la Palatul Elisabeta în prezenţa membrilor Casei Regale

2016 – A fost activat Scutul american antirachetă de la Deveselu

Ceremonia oficială de certificare a capacității operaționale a sistemului de aparare antiracheta Aegis Ashore (AAMDS) din Romania, a avut loc în prezența Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg, oficialități ale statului român, reprezentanti ai Departamentului american al Apărării, ai Departamentului de Stat al SUA, Forțelor Navale ale SUA dislocate în Europa și din cadrul NATO

 

#Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei

0 comentarii la „12 Mai în istoria României

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: