Istoria României România frumoasă

18 Mai în istoria României

Foto: Biserica mare a Mânăstirii Cozia


1388 – A fost sfințită biserica mare a mănăstirii Cozia, cu hramul Sfânta Treime

Mănăstirea a fost construită, conform legendei, în apropierea altei mănăstiri construită de Negru Vodă. Biserica mare a mănăstirii, cu hramul Sfânta Treime, a fost ridicată între anii 1387–1391, ctitor fiind voievodul Mircea cel Bătrân. A fost sfințită la 18 mai 1388, așa cum reiese din hrisovul lui Mircea cel Bătrân, în care se spunea: „…a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire la locul numit Călimănești pe Olt, care a fost înainte satul boierului domniei mele Nan Udobă”. Mănăstirea Cozia a constituit de-a lungul timpului un puternic focar de cultură românească. Prin hrisoavele domnești din 1415, 1419, 1436 și 1448 se atestează că aici funcționa o școală mănăstirească. Primul dascăl a fost părintele Sofronie, starețul mănăstirii. Logofătul Filos, logofăt al marelui voievod Mircea cel Bătrân a compus versuri și imnuri religioase, el fiind considerat primul poet român

1821 – Tudor Vladimirescu a fost trădat de pandurii săi

Pe 18/30 mai oastea revoluționară ajunsese în apropiere de Golești. În rândurile armatei, se înmulțiseră însă actele de indisciplină, în condițiile în care membrii ei nu mai vedeau un beneficiu evident al continuării luptei. Patru dintre căpitanii de panduri au refuzat să-și exprime în scris adeziunea la mișcare, iar cei rămași, supărați de faptul că Tudor comandase execuția unuia din ei pentru nesupunere, au transmis liderilor eteriști corespondența lui Tudor cu otomanii, permițând acestora să-l aresteze

1822 – S-a născut Gheorghe Sion

(n. 18 mai 1822, Mamornița, Herța, Ucraina – d. 1 octombrie 1892, București)

Scriitor, revoluționar pașoptist, membru titular (din 1868) al Academiei Române și al Astrei. A provenit dintr-o familie boierească din Hârșova, Vaslui. La Iași, a audiat cursuri la Academia Mihăileană și a luat parte la soarélele literare din casa lui Gheorghe Asachi. A fost copist în cancelaria Departamentului din lăuntru al Moldovei și șef de secție la Departamentul averilor bisericești și învățăturilor publice. A participat activ la mișcarea revoluționară din Moldova din 1848, fiind exilat, a participat la adunarea de pe Câmpia Libertății de la Blaj, apoi a trecut în Bucovina, la familia Hurmuzachi. Din nou la Iași, G. Sion a luat parte la toate mișcările unioniste care au dus la Unirea principatelor, a condus Arhivele Statului din Iași, iar în 1957 s-a mutat în București. A fost numit director general al Regiei Monopolului Tutunului, a scos Revista Carpaților, apoi, împreună cu V.A. Urechia, revista Transacțiuni literare și științifice. A scris versuri și piese de teatru fără o valoare deosebită, temele fiind comune în lirica epocii: patriotismul: Dorul țării, refuzul opresiunii: Cenzorul meu, satira venalității, a abuzurilor etc. A fost secretar general al Societății Academice Române și, ulterior, vicepreședinte al Academiei Române

1845 – Mihail Kogălniceanu a început, la Iaşi, publicarea lucrării Letopiseţele Ţării Moldovei

Lucrare în trei volume, însoţite de prefaţă (la vol. 1), studii şi însemnări despre manuscrisele valorificate, reunea scrierile cronicarilor Miron Costin, Grigore Ureche şi Ion Neculce.

A fost publicată între 1845–1852

 

1878 – S-a născut Tancred Constantinescu

(n. 18 mai 1878, Cahul – d. 14 mai 1951, închisoarea Sighet)

Matematician, inginer, om politic, ministru al Industriei şi Comerţului. A fost membru în conducerea PNL, deputat și senator, în câteva legislaturi, director general al CFR, secretar general la Ministerul Comerțului și Industriei, apoi ministru. Ca matematician, a fost printre cei care au fondat Gazeta Matematică. A ajutat mult apariția acestei reviste, pe care a subvenționt-o și a cedat din partea Căilor Ferate (al căror director general era), terenul pe care s-a construit în 1934 clădirea Casa Gazetei Matematice. A avut câteva contribuții notabile în matematică: Asupra arcelor de parabolă și arcelor de cerc, Câteva proprietăți ale normalelor la parabolă, Asupra cercurilor înscrise și exînscrise în triunghiurile înscrise și circumscrise unei parabole, precum și alte multe publicații până în anul 1945. În 1950, autoritățile comuniste au redactat un tabel cuprinzând „foști miniștri începând din anul 1918 până la 6 Martie propuși pentru arestare”. Conform tabelului, vina lui Tancred Constantinescu era următoarea: „era mare acționar la Drajna, împreună cu Stelian Popescu. Era imoral. Element dușmănos regimului actual”. Ca urmare, a fost arestat și a murit în închisoarea de la Sighet

1886 – S-a născut Mircea Djuvara

(n. 18/30 mai 1886, București – d. 7 noiembrie 1945, București)

Filozof și jurist, om politic, diplomat, membru corespondent (din 1936) al Academiei Române. A urmat la București cursurile Facultății de Drept și Facultății de Litere și Filosofie obținând licența pentru amândouă în 1909. A obținut doctoratul în drept la Sorbona cu teza: Le fondement du phénomène juridique. Quelques réflections sur les principles logiques de la connaisance juridique. A fost profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti, la Academia de Drept Internaţional de la Haga, a ţinut prelegeri la universităţi din Berlin, Marburg, Paris, Roma, Viena. A fost avocat în Baroul Ilfov, consilier juridic al delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris (1919); a redactat un buletin informativ şi a publicat cel mai cuprinzător studiu juridic asupra participării României la Primul Război Mondial, La guerre roumaine. 1916–1918, 1919. După război, a depus o susţinută activitate în vederea desăvârşirii statului naţional român ca delegat al României la Societatea Naţiunilor, vicepreşedinte al Uniunii internaţionale pentru Societatea Naţiunilor şi preşedinte al Comitetului executiv al Asociaţiei române pentru Societatea Naţiunilor. A fost deputat şi ministru de Justiţie. A colaborat la diverse publicaţii ale vremii: Analele Facultăţii de Drept din Bucureşti, Cercetări juridice, Convorbiri literare, Curierul judiciar, Democraţia, Epoca, Ideea europeană, Revista de filosofie, Studii de filosofie ş.a. A lăsat numeroase cărți și studii de drept, filosofie, sociologie, morală, critică literară, dar și eseuri, articole politice și filosofice. A fost membru al Institutului de Ştiinţe Administrative, al Institutului de Ştiinţe Morale şi Politice din Paris, al Institutului Internaţional de Filosofie a Dreptului şi de Sociologie Juridică din Paris, al Academiei de Ştiinţe din Boston

1887 – A încetat din viaţă Karl Storck (n. 21 mai 1826, Hanau, Germania – d. 18 mai 1887, București)

Sculptor român de origine germană, primul profesor de sculptură la Școala de Arte Frumoase, autorul primelor sculpturi monumentale din Bucureşti

1888 – S-a născut Eugeniu Speranția

(18 mai 1888, Bucuresti – d. 11/12 ianuarie 1972, Bucuresti)

Poet, estetician și eseist, membru în Societatea Scriitorilor din România din 1916. În 1906 debutează publicistic în revista Vieața nouă a lui Ovid Densusianu. Licențiat al Facultății de Filosofie a Universității din București (1910), apoi doctor in litere și filosofie cu teza Apriorismul pragmatic (1912), a făcut cursuri de specializare in Germania. Profesor de liceu încă din vremea studenției, a fost numit director al învățământului superior pentru Cluj, profesor la Academia de drept din Oradea, și profesor de filosofia dreptului și de sociologie la Universitatea din Cluj. A colaborat la Flacăra, Vieața nouă, Cele trei Crișuri, Românul literar, Revista celorlalți, Farul, Revue Roumaine, Luceafărul, Gând românesc, Gândirea, Steaua, Familia, cu poezii si articole. A scris poezie de factură simbolistă: Zvonuri din necunoscut, Pasul umbrelor și al veciei, Sus, roman: Casa cu nalbă, estetică: Frumosul ca înaltă suferință, Papillons” de Schumann, memorialistică: Figuri universitare, Amintiri din lumea literară, medalioane muzicale, dar și în eseul filosofic ori în studiul de psihologie: Psihologia gândirii, și de filosofia dreptului: Principii fundamentale de filosofie juridică

1888 – A încetat din viaţă Iacob Bologa (n. 7 decembrie 1817, Marpod, județul Sibiu – d. 18 mai 1888, Sibiu)

Om politic, consilier aulic al Transilvaniei, membru fondator și președinte al Băncii Albina din Sibiu, preşedinte al ASTREI

1899 – România a participat la prima Conferință a Păcii, care a avut loc la Haga

Conferința de pace a fost propusă în 29 august 1898 de țarul Nicolae al II-lea și contele Mihail Nikolaevici Muraviov, ministrul de externe de atunci al Rusiei. Conferința a început la 18 mai 1899, în data zilei de naștere al țarului. Convenția a fost semnată în 29 iunie, același an, intrând în vigoare la 4 septembrie 1900. La acest forum internațional s-a încheiat Convenția asupra reglementării pașnice a conflictelor internaționale. Delegația română, din care faceau parte: Alexandru Beldiman, ministru la Berlin, și Ion Papianu, agentul diplomatic de la Belgrad, a semnat documentele cu rezerve

1911 – A încetat din viaţă Ioan Adam (n. 26 noiembrie 1875, Muntenii de Sus, Vaslui – d. 18 mai 1911, Iași)

Scriitor asociat cu semănătorismul, profesor de limba română, magistrat

1924 – Echipa României de rugby câștigă prima medalie olimpică pentru țara noastră

În 1919, Comitetul Olimpic Român a solicitat Comitetului Olimpic Internațional reintroducerea rugbyului ca probă olimpică. Această propunere a fost într-un final adoptată, C.O.R. fiind anunțat printr-o adresă în 21 noiembrie 1919. Dar, din lipsa fondurilor, sportivii români nu au putut participa la ediția de la Anvers a Jocurilor Olimpice. A VIII-a ediție a Jocurilor Olimpice s-a desfășurat la Paris, Franța în perioada 4 mai–27 iulie 1924, proba de rugby desfășurându-se în perioada 4–18 mai în Stadionul olimpic de la Colombes, acum Stadionul olimpic „Yves du Manoir”. România a fost una dintre cele trei echipe participante la Jocurile Olimpice de vară de la Paris, pierzând ambele meciuri jucate, împotriva Franței (cu 59–3) și a SUA (cu 39–0), terminând astfel pe locul 3, obținând medalia de bronz, prima din istoria participării sportivilor români la Jocurile Olimpice

1928 – S-a născut Ilie Moldovan

(n. 18 mai 1928, Albești, județul Mureș, d. 9 februarie 2012, Sovata)

Preot, profesor universitar și teolog. A urmat Facultatea de Agronomie din Cluj (1947–1952), Institutul Teologic Universitar la Cluj și la Sibiu și studii de doctorat, specialitatea Dogmatică – la lnstitutul Teologic din București, cu examenul de doctorat în 1974, cu teza Sfântul Duh în Ortodoxie și în preocupările ecumeniste contemporane. A fost inginer agronom, preot paroh în Lisa, protopopiatul Făgăraș, și Daneș, protopiatul Sighișoara, spiritual II, apoi spiritual I (conferențiar) la institutul Teologic Universitar din București, suplinitor al catedrei de Teologie Dogmatică și Simbolică la același Institut, profesor titular la catedra de Morală de la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, iconom stavrofor. A avut vaste preocupari de etnogeneza Romanilor și ecoteologie. A fost președintele de onoare al Federației PRO VITA Ortodoxă. Cărți: Calendarul viu. Dialoguri euharistice între generații, Adolescența, preludiu la poemul iubirii curate, Adevărul și frumusețea căsătoriei – Teologia iubirii

1935 – S-a născut Francisca Stoenescu

(n. 18 mai 1935, Curtbunar/Tervel, România/Bulgaria)

Arhitect, scriitoare (de literatură pentru copii), ilustrator de carte, membră a Uniunii Scriitorilor din România. Este absolventă a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, în anul 1960. În perioada 1960–1977 lucrează ca arhitect. Colaborează la publicațiile pentru copii cu povestiri și ilustrații. Între anii 1986–2009 locuiește în Olanda, unde expune sub pseudonimul Francisca Stoia, revenind în București din 2010. Colaborează la emisiunile pentru copii de la Radiodifuziunea Română și la Animafilm cu scenarii. Cărți publicate: Se caută urgent un doctor de flori, Aleargă mânzule, Întrecerea din pădure, Pricoliciul

1957 – S-a născut Mihai Crețu

(n. 18 mai 1957, București)

Muzician și producător muzical, activ muzical în Germania și Europa de Vest, domiciliat în insula spaniolă Ibiza, cunoscut mai ales ca fiind creatorul proiectului muzical Enigma. A urmat cursurile Academiei de muzică din Frankfurt, obținând licența în muzică. De formație pianist, a lucrat ca producător și interpret la instrumente cu clape pentru Frank Farian, germanul care s-a aflat în perioada anilor 1970–1980, în spatele marilor succese comerciale numite Boney M și Milli Vanilli. Axat pe producere și aranjament muzical, Crețu, cunoscut și sub pseudonimul artistic de Curly M.C., lucrează în propriul său studio muzical, numit Studioul A.R.T., situat în insulele Baleare, pe insula Ibiza. Conform propriului său web site, până la finele anului 2001, Mihai Crețu ar fi vândut peste 100 de milioane de albume

Wild River

1983 – A încetat din viaţă Alexandru Bădăuță (n. 14 iunie 1901, Zâmbreasca, Teleorman – d. 18 mai 1983, București)

Prozator, memorialist şi eseist, unul dintre întemeietorii cinematografiei documentare româneşti şi ai Oficiului Naţional de Turism

1993 – A încetat din viaţă Aurel Covaci (n. 13 februarie 1932, Oradea – d. 18 mai 1993, București)

Traducător, redactor de presă, fost deținut politic al regimului comunist

1995 – A încetat din viaţă Valentin Teodorian (n. 4 iunie 1928, București – d. 18 mai 1995, București)

Tenor, solist al Operei Române din București

2001 – Regele Mihai s-a întors la Palatul Elisabeta

 

La aproape 55 de ani după ce a semnat abdicarea sub ameninţarea armei, regele s-a întors în biroul de lucru de atunci

 

2007 – A încetat din viaţă Jeana Gheorghiu (n. 6 iunie 1946, București – d. 18 mai 2007, București)

Jurnalistă, realizatoare de emisiuni de televiziune și radio, și director al TVR 2 (2002–2004)

2009 – Castelul Bran a trecut oficial în proprietatea lui Dominic de Habsburg

După ce reprezentanţii Muzeului Bran şi ai Casei de Habsburg au semnat procesul-verbal de predare-primire a obiectivului turistic, acesta funcţionând în regim privat de la ora 12.00

2011 – A încetat din viaţă Mircea Horia Simionescu (n. 23 ianuarie 1928, Târgoviște – d. 18 mai 2011, București)

Prozator, publicist și eseist, caracterizat de critica literară drept un precursor al postmodernismului literar românesc

2014 – A încetat din viaţă Radu Florescu (n. 23 octombrie 1925, București – d. 18 mai 2014, Mougins, Franţa)

Istoric, profesor universitar și filantrop, stabilit în Statele Unite ale Americii, director al Centrului de Cercetări Est-Europene de la Boston College, pe care l-a fondat

 

#Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei

0 comentarii la „18 Mai în istoria României

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: