Istoria României România frumoasă Today's Memory

Today’s Memory – Lucian Blaga

5 - Elogiu-satului

Elogiul satului românesc

Discursul de recepție la Academia Română al lui Lucian Blaga

5 Iunie 1937


”Vă rog să-mi acordaţi totuşi potrivit obiceiului statornicit, dreptul nescăzut de a face astăzi, aici, elogiul unei alte nemuritoare prezenţe care n-a ocupat nici un scaun în această nobilă incintă. Prezenţa nemuritoare la care mă refer nu e legată de nici un nume, nu râvneşte la nici o laudă, şi e răspândită în spaţiul din preajma noastră, cât ţine întinderea împărătească a ţării. Vreau să vorbesc despre singura prezenţă încă vie, deşi nemuritoare, nemuritoare deşi aşa de terestră, despre unanimul nostru înaintaş fără de nume, despre: satul românesc. N-aş putea rosti cuvântul că aş fi făcut vreodată cercetări tocmai sistematice şi cu stricte intenţii monografice cu privire la satul românesc. Satul trăieşte în mine într-un fel mai palpitant, ca experienţă vie. Sunt fiu de preot — toată copilăria, o fantastic de lungă copilărie, adolescenţa, întîia tinereţe până la vârsta de douăzeci şi atâţia ani, le-am petrecut, cu întreruperi impuse de nomadismul sezonier al şcolarului, la sat, sau în nemijlocită apropiere, în orice caz în necurmat contact cu satul natal. Sufletul, în straturile cele mai ascunse ale sale, mi s-a format deci sub înrâurirea acelor puteri anonime, pe cari cu un termen cam pedant m-am obişnuit să le numesc „determinante stilistice” ale vieţii colective. Ceea ce şcoala românească sau străină au adăugat, cred că n-a putut să altereze prea mult o substanţă sufletească modelată după nişte tipare cu atât mai efective, cu cât se impuneau mai inconştient şi mai neîntrerupt. Şcoala felurită, a noastră şi uneori mai puţin a noastră, mi-a înlesnit doar disţanţarea contemplativă, care mi-a îngăduit să vorbesc cu oarecare luciditate despre realitatea sufletească a satului şi despre tiparele ei. Voi vorbi prin urmare despre satul românesc, nu ca un specialist, care şi-a potrivit în prealabil metodele în laborator şi porneşte pe urmă să examineze pe din afară un fenomen. Voi vorbi despre satul românesc din amintire trăită şi făcînd oarecum parte din fenomen. Voi încerca în puţine cuvinte să actualizez mai ales ceea ce copilul ştie despre sat şi despre orizonturile acestuia. Copilăria petrecută la sat mi se pare singura mare copilărie. Cine nu priveşte în urma sa peste o asemenea copilărie, mi se pare aproape un condamnat al vieţii (cer scuze tuturor citadinilor de faţă, pentru această afirmaţie!) Copilăria şi satul se întregesc reciproc alcătuind un întreg inseparabil.”

Mai mult: http://vrancea.einformatii.ro/stire/magazin/8/24093/exceptionalul-discurs-de-receptie-in-academia-romana-al-lui-lucian-blaga-1/0/

http://vrancea.einformatii.ro/stire/magazin/8/24092/exceptionalul-discurs-de-receptie-in-academia-romana-al-lui-lucian-blaga-2/0/

http://www.estiri.ro/stire/magazin/8/24091/exceptionalul-discurs-de-receptie-in-academia-romana-al-lui-lucian-blaga-(3)/0/

 

Oda unei lumi demult apuse

#todaysmemory #Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei

0 comentarii la „Today’s Memory – Lucian Blaga

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: