Istoria României România frumoasă

11 Iulie în istoria României

Foto: A început Bătălia de la Mărăști


1428 – Prima atestare a mănăstirii Horaița

Este menționată într-un document emis de Cancelaria lui Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, care includea biserica din Horaița, județul Neamț, în randul celor 52 de biserici pe care le supunea jurisdicțional Mănăstirii Bistrița. Alexandru cel Bun consemna în documentul din 11 iulie 1428 o danie Mănăstirii Bistrița, care îi va sluji de necropolă „Pentru sufletul sfânt al răposaților părinților noștri și pentru sănătatea Domniei mele și a tuturor copiilor Domniei mele

1636 – Prima atestare documentară a Mănăstirii Arnota

Mănăstirea este menționată pentru prima dată cu ocazia cumpărării unei obcine la Bogdănești Vâlcea, primind apoi la 23 aprilie 1638 – „cinstit și bine închipuit hrisov de danie” de la Matei Basarab, ctitorul său. Legenda spune că Matei Basarab, după o luptă grea cu turcii, pe care nu a putut-o câștiga, fiind urmărit de aceștia, s-a retras în Munții Arnotei, refugiindu-se în rogozul unui lac cu răchită și stufăriș. În preajma lacului existau ruine ale unor biserici, iar Matei Basarab a hotărât că dacă va scăpa, va ctitori aici o mănăstire. Mănăstirea a fost ridicată pe locul unei biserici de lemn, construită de Vornicul Danciu, tatăl lui Matei, fiind situată în satul Bistrița (comuna Costești) din județul Vâlcea. A fost ctitorită de Matei Basarab și soția sa Elina, iar biserica poartă hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Aici sunt valoroase picturi murale și icoane realizate de Stroe din Tîrgoviște. Pronaosul bisericii găzduiește mormintul lui Matei Basarab și cel al lui Danciu vel-vornic, tatăl lui Matei Basarab

1714 – Dimitrie Cantemir a fost ales membru de onoare al Academiei Regale Prusace de Științe

A fost primit în Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften, la propunerea unor oameni de știință germani, în frunte cu Gottfried Wilhem von Leibniz, fondatorul Academiei. La 1 august 1714, la ședința Consiliului Academiei din Berlin, constatându-se agrementul Protectorului (regele Prusiei, Frederick I), s-a confirmat primirea lui Cantemir în Academie, acordându-i-se Diploma de membru al Academiei de Științe din Berlin. Bun cunoscător a șapte limbi de circulație la acea vreme, considerat până astăzi ca fiind printre umaniștii de frunte ai Europei secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, a fost primul român, membru al Academiei din Berlin, principele român fiind desemnat șef al Secțiunii de orientalistică a renumitului forum științific european

1780 – A apărut prima gramatică tipărită a limbii române, Elementa linguae daco-romanae sive valachae

 

 

Scrisă de Samuil Micu și Gheorghe Șincai la Viena, în limba latină, a fost și prima cu caractere latine. A pus bazele perioadei moderne din istoria limbii române literare

1855 – S-a născut Iuliu A. Zanne

(n. 11 iulie 1855, Brusa, Turcia – d. 14 februarie 1924, București)

Inginer și folclorist. A absolvit cursurile Școlii Centrale de Ingineri din Paris (1880), devenind inginer de căi ferate la Serviciul de poduri și șosele și subdirector la Serviciul tehnic al Primăriei Capitalei. Discipol al unei personalități cu vocație enciclopedică, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Zanne a preluat ștafeta de la Vornicul Iordache Golescu și ajutat de colaboratori dezinteresați și cu bunăvoință, a alcătuit o lucrare monumentală, Proverbele românilor, însumând circa 7.000 de pagini, cuprinzând 18.940 de tipuri de proverbe, în volumele I-VII, 4.500 de tipuri incluse in volumele IX si X. Proverbele, zicătorile, povățuirile, cuvintele adevărate, asemănările, idiotismele și cimiliturile acestei opere, neîntrecută până astăzi, sunt și o prețioasă pagină de istorie a mentalităților românești. A trăit mulți ani printre țărani, la Băsești (astăzi Viișoara, Vaslui), ajutându-i în ridicarea lor culturală și în dezvoltarea economică a gospodăriilor lor. I-au trebuit ani întregi de cercetare, ani întregi a întreținut corespondență cu învățătorii, preoții și toți cărturarii satelor pentru a aduna atâtea proverbe și zicători românești

1868 – S-a înființat Societatea Generală de Asigurare Transsylvania cu sediul la Sibiu

 

Transsylvania oferea clienților săi servicii de asigurare care sunt și acum valabile: asigurări împotriva incendiilor, și exploziilor pentru locuințe ori alte construcții, pentru mărfuri, asigurări de viață și zestre (!) și asigurarea de rente

1910 – S-a născut Liviu Stan

(n. 11 iulie 1910, Socet, Hunedoara – d. 1 aprilie 1973, Bucureșt)

Teolog, canonist și profesor. A urmat Facultatea de Teologie la Cernăuți (1928–1932), doctoratul în 1936 și studii la Facultatea de Drept din Cernăuți (1930–1932, neterminate). Trimis de mitropolitul Nicolae Bălan pentru studii de specializare în Dreptul bisericesc la Facultățile de Teologie și Drept canonic ale Universităților din Atena, Varșovia, Roma, Munchen. După reîntoarcerea de la studii, a fost numit profesor suplinitor de Apologetică și duhovnic la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, profesor suplinitor, apoi titular la catedra de Drept bisericesc. A fost transferat la Institutul Teologic Universitar din București, catedra de Drept canonic și Administrație bisericească, unde a funcționat până la pensionare. A fost membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului, consilier în Ministerul Cultelor, protopop, iconom stavrofor, delegat al Bisericii Ortodoxe Române conferințe panortodoxe (Rhodos, Chambesy, Uppsala, etc., a conferențiat la diferite Facultăți de Teologie din Grecia și Germania

1917 – A început Bătălia de la Mărăști

Una dintre principalele bătălii desfășurate pe teritoriul României în timpul Primului Război Mondial (11/24–19 iulie/1 august). A fost o operațiune ofensivă a armatei române și armatei ruse cu scopul de a încercui și distruge Armata a 9-a Germană. Bătălia a început la 11/24 iulie, fiind precedată de un bombardament puternic asupra pozițiilor inamice, distrugerile produse facilitând ofensiva trupelor de infanterie. Au fost eliberate mai multe sate, între care și Mărăști, amenajat de adversari ca un puternic centru defensiv. Până la sfârșitul zilei, Armata II a rupt frontul inamicului pe o lărgime de 10 km. Și în ziua următoare, 12/25 iulie, ofensiva a continuat cu vigoare, fiind eliberate, între altele, localitățile Câmpuri, Vizantea Mănăstirească, Roșculești, Răcoasa. Armata a II–a română, comandată de generalul Alexandru Averescu, a înfrânt armata germană

1913 – S-a născut Teofil T. Vescan

(n. 11 iulie 1913, Bratislava – d . 9 decembrie 1963, Iași)

Fizician și pedagog. A urmat cursurile Facultății de Științe din cadrul Universității din Cluj și, în paralel, a studiat și la Universitatea din Paris. A devenit licențiat în fizică (1935) și în matematici (1936). A fost profesor secundar în matematici și în fizică-chimie. După susținerea lucrării Contribuții la teoria cinetică și relativistă a fluidelor reale, a devenit doctor în științe fizico-chimice. În 1944 a fost numit conferențiar de mecanică rațională, apoi profesor de fizică teoretică la Universitatea „Bolyai” din Cluj, profesor de fizică teoretică la Universitatea „Victor Babeș” din Cluj, profesor de fizică teoretică și structura materiei la Universitatea din Iași și director al Institului de fizică și științe tehnice din Iași. A creat la Iași o școală de cercetare în fizica relativistă obținând câteva rezulatate importante: formularea hidrodinamicii relativiste în schema penta-dimensională Klein-Kaluza, a studiat problema relativistă a două corpuri de masă variabilă, a elaborat o metodă nouă de obținere a metricii Schwarzschild folosind transformări infinitezimale, a formulat în termeni relativiști efectul Pinch. Din lucrările sale: Lecons sur la theorie des spineurs, L’Univers en expansion, Curs de teoria particulelor elementare

1940 – România s-a retras din Liga Națiunilor

Între 1920–1946 au existat 63 de state membre ale Societății Națiunilor. Pactul care a format Societatea Națiunilor a fost inclus în Tratatul de la Versailles și a intrat în vigoare pe 10 ianuarie 1920. În condițiile declanșării celui de-al doilea război mondial, la 11 iulie 1940, România s-a retras din Liga Națiunilor (Societatea Națiunilor), organizație care, din 1938 și-a continuat o existență pur formală. Societatea Națiunilor a fost desființată pe 18 aprilie 1946, când activitățile și responsabilitățile au fost preluate de Organizația Națiunilor Unite

1940 – S-a născut George Filipescu

(n. 11 iulie 1940, Suceava – d . 24 august 1987, București)

Pictor. A fost absolvent al Institutului Pedagogic de Arte Plastice București (1963). A debutat la expoziția municipală de pictură și sculptură București Peisajul, de la Ateneul Român în 1965. Din acest an, lucrările sale vor figura în majoritatea expozițiilor municipale și bienale. A avut expoziții personale în București, la Ateneul Tineretului, Galeria Amfora, Galeria Simeza și retrospective la Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Național Cotroceni

1941 – Luptele Armatei Române pentru eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei de sub ocupația sovietică

Armata a 3-a a ajuns pe aliniamentul Cormani–Romancăuți cu Brigada 4 Munte, Romancăuți–Climăuți cu Brigada 1 Munte și Kaluș–Volskova cu Brigada 8 Cavalerie. Divizia 15 Infanterie a fost atacată puternic, atacul principal fiind suportat de Regimentul 35 Infanterie „Matei Basarab”, situat la vest de Lăpușna, care a ținut față unui regiment sovietic sprijinit de patru divizioane de artilerie. Regimentul 10 Vânători a respins încercările sovietice de a ajunge în spatele diviziei, în timp ce Regimentul 25 Infanterie se replia din pozițiile avansate pentru a scurta linia de apărare. Spre seară, două companii inamice s-au infiltrat la contactul dintre Diviziile 11 și 15 Infanterie, dar au fost respinse de rezerva corpului de armată

1946 – S-a născut Matei Cazacu

(n. 11 iulie 1946, Sinaia)

Autor, eseist, istoric medievist și scriitor francez originar din România, luptător pentru drepturile omului. A studiat istoria la Universitatea din București, studii pe care le-a terminat în 1969. Până la plecarea ilegală din România și stabilirea în Franța (1973), a fost cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București. A devenit doctor în istorie la Universitatea Paris I Sorbonne Panthéon (1979). A fost membru al secției române a Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului și al Asociației pentru Apărarea Monumentelor Istorice din România. Din 1977 a colaborat cu posturile de radio Europa Liberă, BBC, Vocea Americii, Radio France Internationale, Radio Canada, etc. Scrieri: In Search of Frankenstein, L’Histoire du prince Dracula en Europe centrale et orientale au XVe siècle, The Story of Romanian Gastronomy, Minuni, vedenii și vise premonitorii în trecutul românesc, România văzută de străini

1949 – S-a născut Liliana Ursu

(n. 11 iulie 1949, Sibiu)

Poetă, prozatoare și traducătoare. Este licențiată a Facultății de Limba și Literatura Engleză a Universității din București (1967–1972). A fost redactor la Televiziunea Română, în Studioul de film și al emisiunilor culturale, asistentă universitară asociată la Facultatea de Limba și Literatura Engleză a Universității din București. Din 1981 a lucrat la Radiodifuziunea Română, în redacția de teatru radiofonic și ca realizatoare de emisiuni culturale în redacția de literatură, artă și știință. A debutat în Luceafărul în 1984, iar debutul editorial a fost în 1977, cu volumul de versuri Viața deasupra orașului. Alte culegeri lirice: Ordinea clipelor, Piața aurarilor, Zona de protecție și Corali. Este autoarea unui volum de proză scurtă, La jumătatea drumului. A tradus, singură și în colaborare din M. Booth, Diana Wakoski s.a. A primit Premiul de poezie al revistei Luceafărul (1976)

1952 – A încetat din viață Valeriu Traian Frențiu (n. 25 aprilie 1875, Reșița – d. 11 iulie 1952, închisoarea Sighet)

Episcop unit de Lugoj și de Oradea, arestat în 1948 de autoritățile comuniste

1955 – S-a născut Mariana Buruiană

(n. 11 iulie 1955, Arad)

Actriță de teatru și film, traducătoare și scriitoare. A urmat studiile teatrale la I.A.T.C. București – secția actorie. A jucat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul „Lucia Sturza Bulandra” din București, a colaborat la emisiuni radio-TV, a înregistrat la Teatrul Radiofonic, a apărut în filme de lung metraj și seriale de televiziune, a făcut turnee în țară și în străinătate, a obținut diverse premii. A jucat în filme: Patima, Țapinarii, Să mori rănit din dragoste de viață, Hanul dintre dealuri, Domnișoara Christina. După 1990, s-a retras din lumina reflectoarelor, și-a dedicat viața credinței creștine, fiind și autoarea unei cărți, Taina mărturisirii

Stâlpii societății de Henrik Ibsen fragment cu Mariana Buruiană și Marcel Iureș

1955 – S-a născut Maria Dragomiroiu

(n. 11 iulie 1955, Marcea, Vâlcea)

Interpretă de muzică populară având o voce deosebită, cu un amplu registru vocal, și fiind posesoare a unei tehnici excelente, de solistă de muzică clasică, Maria Dragomiroiu a fost comparată, mai ales la începutul carierei, cu Maria Tănase, doamna cântecului popular românesc. Înregistrări: Floricică de pe coastă, Lume dragă, Cântecul și dragostea, Cântece de petrecere

Ți-am pus iubirea la picioare

1956 – S-a născut Petru Lucaci

(n. 11 iulie 1956, Arad)

Artist vizual, profesor universitar, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Genurile artistice în care se exprimă sunt: pictură, gravură, grafică, fotografie, obiect, happening și new media. Este absolvent, cu diplomă de merit, al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, secția Pictură, București, promoția 1982, obținând doctoratul în Arte Vizuale în 2006. Este conferențiar la Universitatea Națională de Arte București, Departamentele Pictură și Design. Face parte, alături de Vasile Tolan, Darie Dup, Gheorghe I. Anghel, Vladimir Șetran, Marcel Bunea, Napoleon Tiron și Florin Ciubotaru, din Grupul 8 Art +. Începând din 1986, a participat la expoziții naționale și internaționale de grup, având numeroase expoziții personale naționale și internaționale. A fost distins cu: Premiul Festivalului de Artă pentru Studenți, București (1979), Premiul Tineretului pentru Pictură, al Uniunii Artiștilor Plastici din România (1987), Premiul Tineretului al Uniunii Artiștilor Plastici din România (1990), Ordinul Meritul Cultural (2004), Premiul pentru Pictură, al Uniunii Artiștilor Plastici din România (2006)

Galerie: http://www.lucaci.ro/gallery/

1970 – S-a născut Basarab Panduru

(n. 11 iulie 1970, Mârzănești, Teleorman)

Fost fotbalist și antrenor. A jucat ca mijlocaș la FCM Reșița, Steaua, Benfica, F.C. Porto, Sport Club Internacional, SC Salgueiros. A jucat pentru Echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994. În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a

1973 – A încetat din viață Radu Brateș (Gheorghe I. Biriș; n. 16 martie 1913, Ciufud/Izvoarele, Alba – d. 11 iulie 1973, Blaj, Alba)

Poet, prozator, publicist și istoric literar, deținut politic al regimului comunist

1995 – A încetat din viață Mihai Botez (n. 1940 – d. 11 iulie 1995)

Matematician, diplomat și disident anti-comunist, după Revoluția din 1989 ambasador al României la ONU și în Statele Unite ale Americii

1997 – Președintele SUA, Bill Clinton, a efectuat o scurtă vizită la București

A fost momentul lansării Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. A avut o convorbire cu președintele României, Emil Constantinescu, și a ținut o cuvântare în Piața Universității (sub curcubeu)

2011 – A încetat din viață Alexandru Chira (29 octombrie 1947 Tăușeni, Cluj – d. 11 iulie 2011, București)

Artist plastic, profesor universitar și teoretician, a fost o mare personalitate a culturii și artei românești

 

#Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei

0 comentarii la „11 Iulie în istoria României

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: