Istoria României România frumoasă

21 septembrie în istoria românilor

Foto: Alexandru Ioan Cuza a primit Firmanul de învestitură


1391 – A încetat din viaţă Petru I Muşat (? – 21 septembrie 1391)

Domn al Moldovei (1375–1391), fiul mezin al lui Ștefan Voievod, fiul cel mare al lui Bogdan I. În timpul domniei lui s-au emis primele monede moldoveneşti (groşii de argint), iar Suceava a devenit cetate de scaun

 

1847 – A fost inaugurarat Stabilimentului fântânilor de la Mihai Vodă

În timpul domniei lui Gheorghe Bibescu a fost instalată o maşină cu aburi care scotea apă din Dâmboviţa. Realizată după proiectul inginerului parizian Jean Baptiste Marsillo, instalaţia strecura şi filtra apa înainte de a o distribui cişmelelor. Nu e de mirare că la ceremonia inaugurării acestei prime uzine hidraulice bucureştene au participat peste 70.000 de suflete şi toate mărimile vremii, în frunte cu domnitorul Gheorghe Bibescu

1859 – Ceremonia de prezentare a Firmanului de învestitură a lui Alexandru Ioan Cuza

Firmanul a fost prezentat la Iași, în 21 septembrie/4 octombrie 1859, de către trimisul Sultanului Abdul Medjid, colonelul Samih bei. Consulul Franței la Iași, Victor Place, a descris întâmplarea în raportul său către contele Al. Waleski, ministrul de Externe al Franței: „Mai este încă un incident de care mă simt dator să vorbesc Excelenței Voastre din cauza neprevăzutului său. Până în prezent era în obicei ca fiecare trimis, delegat sau comisar turc, veniți cu împuterniciri diverse în Principate să nu plece decât cu mâinile pline cu câteva mii de ducați. Principele Cuza nu se simți în stare de a-și însuși acest vechi și supărător obicei. Consultat de către acesta i-am răspuns că mi se părea preferabil de a reteza o dată pentru totdeauna aceste abuzuri și că Puterile garante nu vor privi cu bucurie noua ordine pe care o stabiliseră începând cu unul dintre actele de venalitate. Cu toate acestea, el era să facă o tentativă și trimise la Samih bei o persoană de încredere însărcinată să-i spună că Alteța Sa dorește a face un cadou, dar neștiind ce obiect anume i-ar fi pe plac, intenționa să-i trimită suma necesară pentru a-și procura singur obiectul dorit. Samih bei păru jignit de această propunere și îi răspunse că, dacă în trecut funcționarii ordinei civile fuseseră trimiși în Principate, ei au avut ocazia să primească bani, însă un ofițer nu poate să primească și că roagă pe Alteța Sa să privească epoca bacșișurilor ca încheiată

1864 – S-a născut Elena Văcărescu

21 septembrie 1864, București – 17 februarie 1947, Paris

Scriitoare, poetă, prozatoare, autoare de piese de teatru și traducătoare franceză de origine română, cu o bogată activitate politică și literară la Paris, membră de onoare (din 1925) a Academiei Române. S-a născut într-o foarte veche și vestită familie de boieri și a primit o educație aleasă. Prin 1891 se afla în Italia în exil, pentru ca, după un scurt popas în țară, în 1895 să se stabilească definitiv în Franța, unde s-a distins în viața literară pe mai multe planuri. A debutat în anul 1886 publicând la Paris volumul Chants d’Aurore (Cântecele zorilor), premiat de Academia Franceză. A tradus în limba franceză din poeziile lui Eminescu, Blaga, Goga, Topârceanu, Minulescu, Vinea. În perioada Primului Război Mondial, a militat pentru realizarea Marii Uniri de la 1918, fiind numită de către regele României (1919) secretar general al Asociației Române pe lângă Societatea Națiunilor pentru o perioadă de douăzeci de ani. Pentru meritele sale, guvernul francez i-a decernat ordinul Cavaler al Legiunii de Onoare, fiind laureată în două rânduri cu premiul Academiei Franceze. A lăsat moștenire Academiei Române, prin testament, majoritatea averii Văcăreștilor. A scris versuri: Lueurs et Flammes (Licăriri și văpăi), Le Jardin passioné (Grădina dorului), romane: Amor vincit (Amorul învinge), Le Sortilége (Vraja), memorialistică: Memorial sur le mode mineur (Memorial la modul minor), Le Roman de ma vie (Romanul vieții mele), teatru: Cobzarul, Stana, Pe urma dragostei

Vocea Elenei Văcărescu la Radio România Cultural

1868 – Actul de concesiune pentru construirea și esploatarea căei ferate de la Suceava la Iași, Botoșani pene la Roman

Aprobat prin Decretul nr. 1.516/1868 al principelui Carol I al României, actul a fost încheiat de guvernul român cu Societatea austro-engleză Lemberg–Czernowitz–Eisenbahn–Gessellschaft, L.C.E.G., cu sediul la Viena, care şi-a adăugat la firmă termenul Iassy şi se numea în limba română Lemberg–Cernăuţi–Iaşi, afişând pe vagoane titulatura L.C.I.E., act prin care era concesionată construcția primei căi ferate din Moldova cu o lungime de 224 km

1875 – S-a născut Henric Sanielevici

21 septembrie 1875, Botoșani – 19 februarie 1951, București

Jurnalist și critic literar, amintit, de asemenea, pentru activitatea sa în antropologie, etnografie, sociologie și zoologie. Inițial, un militant socialist din cercul politico-filosofic al lui Constantin Dobrogeanu-Gherea, el a încorporat alte influențe și în 1905 și-a creat propria revistă de critică literară, Curentul Nou. Sanielevici și prietenul său Garabet Ibrăileanu au fost printre fondatorii poporanismului, o mișcare țărănească și orientată spre stânga. Cu toate acestea, s-a desprins curând atât de marxism, cât și de agrarianism, criticând literatura română tradiționalistă, și prorocea neoclasicismul pentru oamenii muncii. Polemica puternică cu școala rivală a revistei Sămănătorul l-a izolat de alți poporaniști, pe care i-a denunțat în cele din urmă ca fiind „reacționari”. Mai multe controverse au înconjurat atitudinile sale ambigue din timpul Primului Război Mondial

1919 – S-a născut Gheorghe Marinescu

21 septembrie 1919, Pitești – d. 10 martie 1987, București)

Matematician, membru titular (din 1974) al Academiei Române. A urmat Facultatea de Știinţe, Secţia matematici la Universitatea Bucureşti. În 1949 a devenit doctor în ştiinţe matematice, cu teza Operaţii relativ complet continui. A fost asistent, lector, conferenţiar, profesor la Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti, predând cursuri de ecuaţii diferenţiale, matematici superioare, teoria distribuţiilor, aplicaţii ale ecuaţiilor funcţionale în calculul probabilităţilor. În cercetările sale s-a aplecat cu precădere asupra analizei funcţionale, mecanicii axiomatice şi analizei numerice, fiind primul matematician român care s-a ocupat de teoria distribuțiilor. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în numeroase lucrări şi studii, între care: Extensiunea funcţionalelor biliniare în spaţiile euclidiene generale, Asupra unei mecanici generale – vol I-IV, O generalizare a noţiunii de variabilă aleatorie, Structuri algebrice pe latice şi mecanică laticială, Asupra diferenţialei şi derivatei în spaţiile normate, Elemente de analiză funcţională, Spaţii vectoriale normale, Teoria ecuaţiilor diferenţiale şi integrale, etc.

1931 – S-a născut Dem Rădulescu

21 septembrie 1931, Râmnicu Vâlcea – 17 septembrie 2000, București

Actor de comedie de teatru, film și televiziune, profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. A debutat ca amator la vârsta de 17 ani, la un bal organizat de fanfara gării și a continuat ca amator. În 1956, a câștigat premiul I pentru interpretare cu piesa Steaguri pe turnuri (îl interpreta pe banditul Rijikov), la un concurs pentru tineri actori, fiind remarcat de Sică Alexandrescu – practic acesta a fost debutul carierei sale. Când s-a dus să dea examen la Teatru, s-a prezentat în faţa comisiei de examinare purtând mândru în piept medalia din liceu primită pentru merite deosebite în toate probele sportive. Examinatorii au râs în hohote, dar tânărul Dem Rădulescu s-a descurcat cu brio, a intrat la Institutul de Teatru și a terminat facultatea ca șef de promoție, fiind repartizat la Teatrul Național. A jucat în 66 de producţii, filme şi seriale de televiziune. A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a (1967) pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice, a primit postum o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului și Placheta Orașului București, în semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga sa activitate artistică. Dintre numeroasele filme în care a jucat: Telegrame, Dragoste la zero grade, Brigada Diverse, Astă seară dansăm în familie, O scrisoare pierdută, Saltimbancii, Coana Chirița, A doua cădere a Constantinopolului

Astă seară dansăm în familie (1972)

1934 – A încetat din viață Gheorghe Bogdan-Duică (2 ianuarie 1866, Brașov – 21 septembrie1934, Brașov)

Istoric literar, critic literar, biograf, traducător, om politic, membru titular al Academiei Române

1935 – S-a născut Marius Popp

21 septembrie 1935, Sibiu – 8 noiembrie 2016, București

Compozitor şi instrumentist român de jazz, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Și-a început studiile muzicale în Bucureşti cu profesoara Maricica Neagu (pian), continuându-le cu Ana Severa Benţia (pian), Alexandru Paşcanu (teorie-solfegiu, armonie), perfecţionându-se cu Corneliu Gheorghiu (pian). A absolvit Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti (1959). A fost pianist concertist în diverse cluburi din Bucureşti, membru al Cvintetului de jazz Bucureşti, fondator şi conducător al propriei formaţii de jazz (1974–1995), profesor de teoria improvizaţiei în jazz la Şcoala Populară de Artă din Bucureşti, profesor de pian la Liceul „George Enescu” din Bucureşti, profesor de improvizaţie în jazz la Universitatea particulară Luceafărul din Bucureşti. A participat la Festivalurile de jazz de la Ploieşti, San Sebastian, Varşovia, Ljubljana, Praga, Sibiu, Debreczen, Nagykanisza, Mannheim, Göttingen, Praga, Tel-Aviv, Russe, Frankfurt, Viena, München. A fost distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor (1979, 2002) şi cu Premiul UNITER (1991). A susţinut Work-shop-ul Alpenzeller-Jazz Days din Elveţia, a colaborat de-a lungul carierei artistice cu Lionel Hampton, Art Farmer, Johnny Griffin, Barney Kessel, Aura Urziceanu, Pedro Negrescu, Eugen Gondi, Johnny Răducanu etc. A efectuat nenumărate înregistrări la Radio și Televiziune, la Electrecord, Seria jazz

Marius Popp – Balada

1939 – Primul ministru român, Armand Călinescu, a fost asasinat de membrii pro-naziști ai Gărzii de Fier

Adversarii săi legionari au afirmat existența unui plan secret al lui Călinescu, aprobat de Marea Britanie, de a distruge câmpurile petrolifere din Prahova în cazul unui atac german asupra României. A fost asasinat de un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu. Execuţia lui, în centrul Bucureştiului, la amiază, a fost unul dintre cele mai dure asasinate politice din istoria ţării. Aceștia s-au predat, fiind împușcați în stradă, fără judecată, cadavrele lor fiind lăsate în stradă timp de 3 zile

1939 – A încetat din viață Armand Călinescu (22 mai 1893, Pitești – 21 septembrie 1939, București)

Om politic, economist, cu scurte mandate ca Ministru al Sănătății, Ministru al Educației Naționale și Ministru al Apărării Naționale și prim ministru al României

1945 – A încetat din viață Ioan Constantin Filitti (8 mai 1879, București – 21 septembrie 1945, București)

Istoric, jurist şi diplomat, şi-a consacrat viaţa istoriei militare şi diplomatice, genealogiei şi istoriei bisericii; membru corespondent al Academiei Române

1952 – S-a născut Valeriu Sterian

21 septembrie 1952, Știubei, Buzău – 16 septembrie 2000, București

Muzician, cântăreț și compozitor de muzică folk și rock, unul dintre liderii generației care a pus bazele folkului românesc, din anii ’70. A cântat la tobe în formația liceului, Copiii Florilor, în grupul folk Vali și Carmen, grupul a participat la Festivalul Primăvara Baladelor, prima ediție, s-a alăturat Cenaclului Flacăra, contribuind practic la apariția și popularizarea acestuia. A fondat în 1979, alături de Iulian Constantinescu, Bebe Teodorescu  și Gabi Vulpe, Compania de Sunet. Pe 25 decembrie 1989, piesa Nopți, cenzurată încă de la apariția ei, a răsunat la Televiziunea Română Liberă. A participat activ la fenomenul Piața Universității din 1990, implicându-se în evenimentele sociale de atunci și devenind pentru foarte mulți un lider de opinie. Pe perioada celor 53 de zile cât a durat Golaniada, Vali Sterian, alături de Alexandru Andrieș și Cristian Pațurcă, au oferit suportul muzical principal al manifestațiilor, Nopți fiind unul dintre cântecele de rezistență din Piața Universității, cântat de multe ori de întreaga mulțime în genunchi și cu lumânări aprinse

Amintire cu haiduci

1955 – S-a născut Ducu Bertzi

21 septembrie 1955, Sighetu Marmației, Maramureș

Cantautor folk. Din clasa a noua, împreună cu un grup de prieteni, a înființat grupul Mi bemol rock, cu care cânta la serile de dans ale liceului. La primul festival de poezie și muzică de la Sighet (1973), Bertzi a câștigat marele premiu… o valiză! Debutul pe o scenă recunoscută a avut loc în 1976 la Baia Mare, cu Cenaclul Flacăra, (unde a activat până în 1985). A participat săptămânal la manifestările folk organizate de Casa Studenților, a fost pentru scurt timp membru permanent al Grupului Coral SONG, sub bagheta regretatului Ioan Luchian Mihalea. A susținut aproximativ 4.500 de concerte atât țn țară cât și în străinătate în mijlocul comunităților românești. Din 1997 a realizat la Radio România Actualități emisiunea Omul cu chitara, împreună cu Mihai Cosmin Popescu. Din cântecele sale: Dor de ducă, Poveste de iarnă, Seara de Crăciun, Floarea de colț, Colinde,Colinde

Ducu Bertzi – Când s-o-mpărțit norocu’

1959 – Iolanda Balaş a stabilit al optulea record mondialla săritura în înălţime

Iolanda Balaş  a sărit la București 1,84 de metri, depășind propriul record, de 1,83 metri din anul precedent

1961 – A încetat din viață Claudia Millian (21 februarie 1887, București – 21 septembrie 1961, București)

Poetă simbolistă, soția poetului Ion Minulescu, a scris versuri, memorialistică, dramaturgie

1970 – S-a născut Igor Bergler

21 septembrie 1970, Reșița

Scriitor, regizor, realizator de televiziune, critic de film, specialist în marketing. Este doctor în Științe Economice și a fost de-a lungul timpului visiting professor la diverse universități. A scris cel mai vândut roman românesc din ultimii 20 de ani, Biblia pierdută, difuzată până acum în 30 de țări, fenomen fără precedent pentru o carte scrisă în limba română. Testamentul lui Abraham, a doua carte a lui Igor Bergler, îi calcă pe urme

1972 – Și-a început activitatea la București Centrul European pentru Învățământul Superior (UNESCO–CEPES)

A fost înființat cu scopul de a promova cooperarea în domeniul învățământului superior între statele membre din regiunea Europei (țările din Europa, America de Nord, precum și Israel). Și-a concentrat activităţile pe formularea şi implementarea de politici în domeniul educaţiei superioare; reforme legislative în educaţie; asigurarea calităţii şi acreditarii academice; recunoaşterea calificărilor academice şi profesionale; noi abordări ale managementului instituţional şi guvernamental; autonomia universitară şi libertatea academică; statutul şi pregătirea profesorilor; relaţiile între universităţi şi patronate; folosirea noilor tehnologii informatice; educaţia transnaţională

1992 – A încetat din viață Ion Băieșu (Ion Mihalache; 2 ianuarie 1933, Aldeni, Buzău – 21 septembrie 1992, București)

Scriitor, prozator, dramaturg, autor de schițe și foiletoane umoristice, de scenarii pentru televiziune și film

2005 – Scriitorul sud-american Mario Vargas Llosa a vizitat România

În vizita sa, între 17–21 septembrie, a participat la lansarea a două dintre romanele sale, publicate într-o serie de autor de Editura Humanitas și a fost invitat la Festivalul Zile și Nopți de Literatură, organizat de Uniunea Scriitorilor din România, la Neptun, unde i-a fost acordat Premiul Ovidius, pentru „valoarea operei literare și contribuția la afirmarea libertății de expresie și a toleranței interetnice”. Scriitorul a mai fost în România în 1995 şi 2013

 

 

#Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei

0 comentarii la „21 septembrie în istoria românilor

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: