Istoria României România frumoasă

30 septembrie în istoria românilor

Foto: Biserica Sfântul Nicolae de la Mănăstirea Popăuți din Botoșani


1496 – S-a terminat zidirea Bisericii Sfântul Nicolae (Mănăstirea Popăuți) din Botoșani

A fost zidită ca biserică de mir, fiind ctitorită de către Ștefan cel Mare pe „moșie domnească din hotarul târgului” Botoșanilor, în zona denumită Popăuți din nord-vestul orașului, fiind un reprezentativ monument de arhitectură medievală. Pe fațada nordică a pronaosului, lângă portalul intrării originale, se află o pisanie în limba slavonă pe care sunt înscrise următoarele: „Io Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Domn al Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a zidit această casă întru numele celui între sfinți părintele nostru arhiereul și făcătorul de minuni Nicolae, în anul 7004, iar al domniei sale al patruzecilea curgător, luna septembrie, 30

1777 – Așezământul lui Grigore al III-lea Ghica

În a doua domnie (1775-1777), sub presiunea boierilor, Grigore al III-lea Ghica a promulgat un așezământ (act domnesc) care sporea numărul zilelor de clacă de la 12 la 14 (adică încă două zile la munca iazurilor, morilor, acareturilor), plus o podvoadă (transportul gratuit cu carul) și două care de lemn de foc. Acest așezământ fiscal nu s-a păstrat, îl cunoaștem din mențiuni ulterioare. S-a păstrat, în schimb, textul regulamentului de salarizare a slujbașilor publici, care fixa veniturile provenite din salarii și din havaieturi ale funcționarilor cu scopul de a îngrădi abuzurile

1790 – A încetat din viață Nicolae Mavrogheni (1735, Paros, Imperiul Otoman – 30 septembrie 1790, Bulgaria)

Domnitor fanariot al Țării Românești (6 aprilie 1786–30 septembrie 1790), ucis din porunca vizirului Hasan Pașa pentru insubordonarea față de Imperiul Otoman

1825 – În București, s-a încheiat pietruirea Podului Târgului de Afară (Calea Moșilor)

Drumul, pavat cu lemn, lega centrul Capitalei de Târgul Moșilor. Era un drum comercial, foarte folosit, acoperit cu bârne de lemn care erau schimbate din cinci în cinci ani, deoarece se deteriorau foarte repede.

Târgul de Afară, Acuarelă de Amedeo Preziosi

Cronicarii notează faptul că Ulița Târgului de Afara a fost aleasă experimental, în anii 1824–1825, pentru pietruire cu bolovani de râu și, apoi, cu piatră șlefuită. Experimentul avea si o ratiune mai aparte: drumul ducea la Palatul din Tei, pentru ca era „cea mai scurta cale de ajuns acasa a domnitorului Grigore Ghica”. Avea să fie cea dintâi stradă pietruită a Bucureștilor

1831 – S-a înființat Baroul București

Baroul din București (de Ilfov, cum s-a numit inițial) a reprezentat nucleul în jurul căruia s-a afirmat și s-a manifestat profesia de avocat în România. Acesta a fost reorganizat la 24 iunie 1865, în urma adoptării primei Legi privind organizarea corpului de avocați (decembrie 1864)

1857 – Au început lucrările Adunării ad-hoc a Țării Românești

Lucrările Adunării ad-hoc a Țării Românești s-au desfășurat între 30 septembrie/12 octombrie–10/22 decembrie 1857, cu participarea a 28 de mari proprietari, 14 mici proprietari, 20 de deputați orășeni și 15 deputați țărani, sub președenția formală a mitropolitului și cea efectivă a vicepreședintelui Nicolae Golescu. La 8/20 octombrie, Constantin A. Kretzulescu a prezentat o rezoluție care cuprindea cereri asemănătoare rezoluției din Moldova și care a fost votată a doua zi în unanimitate: autonomia și neutralitatea celor două Principate, unirea într-un singur stat cu numele de România, prinț străin, ereditar, dintr-o familie domnitoare europeană, neutralitatea și inviolabilitatea noului stat, guvern reprezentativ și constituțional, încredințarea puterii legislative unei Adunări Obștești, garantarea colectivă a celor șapte puteri

1864 – S-a născut Albert Berger

30 septembrie 1864, Săcărâmb, Certeju de Sus, Hunedoara – 12 martie 1936, Bistrița

Istoric sas. A studiat științele naturii, matematica, istoria și teologia la Universitatea din Tübingen, Universitatea din Heidelberg, Universitatea din Leipzig, Universitatea din Berlin și la Universitatea Franz Joseph din Cluj. În anul 1888 a obținut la Cluj titlul de doctor. A fost profesor, director al Liceului Evanghelic din Bistrița (1914–1929)

1864 – A fost înființată Camera de Comerț în Principatele Române Unite

La data de 30 septembrie 1864, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat Decretul Domnesc nr. 1363/1864 privind înființarea Camerelor de Comerț și Industrie; pe teritoriul Principatelor Unite s-au înființat 15 Camere de Comerț, la București, Turnu-Severin, Craiova, Turnu-Măgurele, Giurgiu, Brăila, Galați, Ismail, Bârlad, Iași, Piatra-Neamț, Bacău, Focșani, Botoșani și Ploiești. Prima Cameră de Comerț care a început să funcționeze a fost cea din București, în anul 1868

1879 – A avut loc premiera piesei Despot Vodă de Vasile Alecsandri la Teatrul Național din București

Apărută cu subtitlul Legendă istorică în versuri. 5 acturi și 2 tablouri, 1558–1561, piesa a fost plasată în Moldova din perioada de după Ștefan cel Mare și Sfânt. Din distribuție au făcut parte actorii: Grigore Manolescu, Constantin Nottara și Matei Millo

Vasile Alecsandri – Despot Vodă Teatru radiofonic

1882 – S-a născut Constantin I. Brătescu

30 septembrie 1882, Câșle/Mineri, Tulcea – 23 octombrie1945, București

Geograf, pedagog și scriitor, membru corespondent (din 1919) al Academiei Române, membru (din 1935) al Academiei de științe din România. În 1901 era student al Facultății de litere a Universității București; atras de cursurile profesorului Simion Mehedinți, s-a dedicat geografiei. În 1906 a luat licența în geografie, a devenit profesor suplinitor, apoi bibliotecar la secția de geografie a Universității din București, asistent la catedra de geografie a profesorului Simion Mehedinți. În 1909 s-a specializat în Germania, la Universitățile din Leipzig și Berlin. La întoarcerea în țară, a fost numit profesor de geografie la școala normală din Constanța, unde a dus și o susținută activitate științifică prin editarea unor valoroase lucrări de geografie. După război, ca director al Școlii superioare de comerț din Constanța, a înființat o școală elementară de comerț și o școală de ucenici. În paralel a publicat în reviste lucrări literare: poezii, recenzii, traduceri. A fost considerat geograful Dobrogei. Împreună cu numismatul Constantin Moisil a înființat și condus revista Arhiva Dobrogei, iar cu avocatul și publicistul Ioan N. Roman a întemeiat în 1920 revista Analele Dobrogei, care din 1924 era editată în Cernăuți, unde a fost numit profesor la catedra de geografie. A fost ales decan al Facultății de științe din Cernăuți, apoi șeful secției de geografie la Universitatea București. Opera lui cuprinde studii din toate ramurile geografiei (geografie fizică, geografie istorică, istoria geografiei etc), cursurile sale studiile științifice, notele, culegerile de folclor și încercările literare, au îmbogățit tezaurul literar științific al țării

1882 – A încetat din viață Mihail Pascaly (1830, București – 30 septembrie 1882, București)

Actor, regizor, director de teatru, profesor, traducător, autor dramatic și publicist, un animator al vieții teatrale din România, a introdus în repertoriul scenei românești marea literatură dramatică universală, fiind primul actor român care l-a jucat pe Hamlet, fost director al Teatrului Național, a luat atitudine publică, fiind un puternic critic împotriva nepăsării oficiale față de cultura artistică și față de comercializarea teatrului din perioada sa; Mihai Eminescu a colindat Moldova și Bucovina cu trupa lui Mihail Pascaly

1916 – A încetat din viață Mihail Săulescu (23 februarie 1888, București – 30 septembrie 1916, Predeal)

Poet și dramaturg, a cultivat o poezie cu tematică citadină, simbolistă, drame de factură expresionistă. A căzut eroic pe frontul de la Predeal, în primul război mondial

1928 – S-a născut Elie Wiesel

30 septembrie 1928, Sighetu Marmației, Maramureș – 2 iulie2016, New York City, New York

Scriitor și ziarist american în limbile franceză, engleză, idiș și ebraică, eseist și filosof umanist, activist în domeniul drepturilor omului, născut într-o familie de evrei la Sighetu Marmației, supraviețuitor al Holocaustului. În aprilie 1944 familia Wiesel a fost internată într-un lagăr de concentrare și la 16 mai 1944 a fost transportată la Lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. Lui Elie (avea 15 ani) i s-a tatuat pe brațul stâng numărul A-7713. Femeile au fost separate de bărbați, mama lui Elie Wiesel și sora lui mai mică, Țipora, în vârstă de 7 ani au fost exterminate, iar Eli și tatăl său au fost supuși la muncă silnică în fabrica Buna-Werke, care aparținea de complexul Auschwitz III Monowitz. Când Armata Roșie s-a apropiat de Auschwitz, deținuții evrei au fost trimiși în Marșul Morții (Todesmärsche) spre lagărul Buchenwald. În urma acestui marș tatăl lui Elie Wiesel a murit de extenuare, inaniție și dizenterie. Elie a supraviețuit, la 11 aprilie 1945 fiind eliberat de armata americană, grav bolnav, inanizat și într-o stare depresivă acută, convins că a rămas singur pe lume, total lipsit de un sprijin moral sau material, la vârsta de 16 ani; considera faptul că a rămas în viață drept un accident. Ulterior și-a regăsit cele două surori mai mari, Hilda și Beatrice, într-un orfelinat francez. După eliberare a ajuns la Paris, unde a studiat pe parcursul anilor la Sorbona literatură, filozofie și psihologie. S-a întreținut din lecții de ebraică și ca dirijor de cor la o sinagogă. Debutul în jurnalistică l-a făcut la ziarele evreiești-franceze L’arche, Tsien in Kamf. Apoi a devenit reporter (în limba ebraică) la cel mai mare ziar israelian, Yediot Ahronot (Ultimele Știri), fapt care i-a deschis ușile personalităților vremii din lume. La îndemnul lui François Mauriac, a scris în idiș o revărsare necizelată de memorii sub titlul Un di velt hot geshvign (Și lumea a tăcut), publicată de editura unei asociații evreiești din Buenos Aires. A rescris în limba franceză o variantă prescurtată, o nuvelă autobiografică, La Nuit (Noaptea), prefațată de Mauriac și apărută în 1958 – tradusă ulterior în engleză de viitoarea sa soție și colaboratoare, scriitoarea și traducătoarea Marion Wiesel. A lucrat ca profesor de științe umane și de filozofie la Universitatea Boston, Universitatea Yale, Colegiul Eckerd din St. Petersburg, Florida; a fost visiting Professor de studii iudaice la Colegiul Barnard. La vârsta de 80 de ani profesorul Wiesel continua să predea și să conducă la Boston University, College and Graduate School of Arts and Sciences, Department of Religion, Elie Wiesel Center for Judaic Studies (Centrul Elie Wiesel pentru studii iudaice). În anul 1986 a fost distins cu Premiul Nobel pentru Pace și a fost numit membru al Academiei Americane de Artă și Literatură, iar din anul 2001 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. A publicat 57 de cărți, ca: L’Aube, Sarastus, The Town Beyond the Wall, The Jews of Silence, One Generation After, The Trial of God, Five Biblical Portraits, Signes D’Exode, Le Crépuscule, au Lion, The Six Days of Destruction, Nine and One-Half Mystics, Ethics and Memory, D’ou Viens-Tu?, After the Darkness: Reflections on the Holocaust, Et Ou Va-Tu?, Dawn, Le cas Sondenrberg

1932 – A încetat din viață Constantin Coandă (4 martie 1857, Craiova – 30 septembrie 1932, București)

General de armată, profesor de matematici la Școala națională de poduri și șosele din București, om politic, președinte al Senatului, prim-ministru; printre cei 7 copii ai săi s-a numărat și celebrul Henri Coandă

1943 – Tudor Arghezi a publicat în Informația zilei, pamfletul Baroane

Îndreptat împotriva ambasadorului Germaniei la București, Manfred von Kilinger; drept urmare a fost arestat și trimis pentru un an în lagărul de la Târgu Jiu

Baroane http://ceascadecultura.ro/ServesteArticol.aspx?idart=3457

1944 – S-a semnat la București Protocolul din 30 septembrie 1944 privind un aranjament complementar între România și Bulgaria pentru schimburi comerciale și de plăți

A fost prima convenție comercială a țării noastre după 23 august 1944, publicat în Buletinul Oficial nr. 50/2 martie 1945

1959 – A încetat din viață Andrei Rădulescu (21 noiembrie/4 decembrie 1880, Chiojdeanca, Prahova – 30 septembrie 1959)

Jurist și istoric, întemeietorul școlii de cercetare în domeniul dreptului românesc, membru titular și președinte al Academiei Române

1964 – S-a născut Mihai Constantin

30 septembrie 1964, București

Actor de teatru, film și televiziune, fiul actorului George Constantin și al mezzosopranei Iulia Buciuceanu. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1989, la clasa profesoarei Sanda Manu. A debutat pe scenă în 1985, în piesa Dimineața pierdută, regizată de Cătălina Buzoianu. După absolvire a jucat la Teatrul Municipal din Ploiești în Woyzeck de G. Buchner; din 1990 joacă pe scena Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” în spectacole ca A treia țeapă de Marin Sorescu, Hamlet, Regele Lear, Poveste de iarnă de W. Shakespeare, Petru de Vlad Zografi, Black & White de Keith Waterhouse si Willis Hall, Antigona de Sofocle, Trei surori de A.P. Cehov, Mephisto de Horia Garbea, Forma mesei de J. Hrackek, Deșteptarea primăverii de F. Wedekind, Afară, in fața ușii de P. Borghard, etc. A mai jucat la Teatrul Metropolis, Teatrul Giulești, Teatrul Național. În 1987 a debutat pe marele ecran în rolul Ionică din filmul Liceenii, urmat de Pădureanca, Extemporal la dirigenție, Liceenii rock and roll, Liceenii în alertă, Niște Băieți Grozavi, Flăcări pe comori, Balanța, serialul Tv Călătorie de neuitat, Un été inoubliable (O vară de neuitat), Kínai védelem (Chinese defence), Canton, Amintiri din epoca de aur, Eu când vreau să fluier, fluier, Portretul luptătorului la tinerețe, Tatăl fantomă, Ursul, etc. A prezentat emisiuni de divertisment la televiziune, a jucat in spectacole de teatru radiofonic

Liceenii în alertă (1993)

1975 – S-a născut Marius Urzică

30 septembrie 1975, Toplița, Harghita

Gimnast de talie mondială și antrenor. A început gimnastica la vârsta de 6 ani, la CSS Gheorghieni, primul său antrenor fiind József Ferencz. A avut numeroase participări la competiții internaționale, câștigând medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Brisbane, Australia, Campionatele Europene de la Praga, (1994), Jocurile Olimpice de la Sydney, Australia (2000, Cal cu mânere), Campionatele Mondiale de la Ghent, Belgia (2001), Campionatele Mondiale de la Debrecen, Ungaria, (2002), Campionatele Europene de la Ljubliana, Slovenia (2003). A obținut medalii de argint la Olimpiada de la Atlanta 1996 și Atena 2004, tot la proba Cal cu mânere

1983 – S-a născut Andreea Răducan

30 septembrie 1983, Bârlad, Vaslui

Gimnastă de talie mondială (retrasă), autoare, jurnalistă și comentatoare sportivă. A început gimnastica la vârsta de patru ani și jumătate, în orașul natal. În 1996, după ce a câștigat peste 20 de medalii în competiții locale și regionale, a fost invitată să se antreneze cu echipa națională de junioare, în Onești, iar doi ani mai târziu a fost selecționată pentru lotul național, și s-a mutat la Deva. Și-a făcut debutul internațional în 1998 la Campionatele Europene de Juniori (Antwerpen, Belgia). A fost medaliată cu aur pe echipe și argint la sărituri, la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, multiplu medaliată cu aur și argint la campionatele mondiale de gimnastică artistică: Tianjin (1999), Ghent (2001)

1987 – S-a născut Cristian Botan

30 septembrie 1987, Focșani, Vrancea

Antreprenor, consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului României pe probleme de transparență guvernamentală. Numirea sa la Palatul Victoria a survenit ca urmare a inițiativei sale de a reuni posturile vacante în administrația publică din România într-un portal online unic (PublicJob.ro), cu scopul combaterii favoritismului și nepotismului în managementul resursei umane din sectorul public

1992 – A intrat în vigoare Legea 101/16 septembrie 1992 pentru aderarea României la Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei

Încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975. Publicată în Monitorul Oficial 243/30 septembrie 1992

 

2007 – Daniel Ciobotea a fost întronizat arhiepiscop al Bucureștilor și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

A fost ales de către Colegiul Electoral Bisericesc la data de 12 septembrie 2007, fiind înscăunat în această demnitate la 30 septembrie 2007

2007 – Rabinul Shlomo Sorin Rosen a fost instalat ca rabin în comunitățile evreiești din România

A fost învestit în cadrul unei ceremonii desfășurate la Templul Coral din București. Conform regulilor cultului mozaic, ritualul de învestire a constat în ceremonia dăruirii talitului – o pelerină cu care a fost îmbrăcat de către mentorul său, Marele Rabin, Menachem Hacohen

 

2006 – A încetat din viață Sütő András (17 iunie 1927, Cămăraș, Cluj (interbelic) – 30 septembrie 2006, Budapesta)

Scriitor, jurnalist, dramaturg maghiar și demnitar comunist, membru al Partidului Comunist Român din anul 1947

2007 – A încetat din viață David Ohanesian (6 ianuarie 1927, București – 30 septembrie 2007, București)

Unul dintre cei mai mari baritoni ai României, în decursul carierei sale artistice a jucat în peste 2.000 de spectacole de operă pe marile scene ale lumii, interpretând peste 40 de roluri și primind numeroase premii și distincții, memorabil ca cel mai apreciat Oedip al secolului al XX-lea

 

#Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei

0 comentarii la „30 septembrie în istoria românilor

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: