Istoria României România frumoasă

3 octombrie în istoria românilor

Foto: Prima menționare a unui judeţ din Ţara Românească, Jaleş


1385 – Prima menționare a unui judeţ din Ţara Românească, judeţul Jaleş

Judeţul Jaleş este menționat în hrisovul din 3 octombrie 1385 prin care domnitorul Dan I „donează mănăstirii Tismana acest sat (Tismana) din judetul Jaleș pe amândouă părțile cât a fost Ligăcească și Rusească” și prin care acesta întărea mânăstirii Tismana vechile moșii, dăruindu-i și „un mertic anual de 400 de găleți de grâu din județul Jaleșului”. Și-a luat numele de la râul Jaleș, hidronim considerat de origine traco-getică, având o lungă perioadă de timp reședința la Dăbăcești, despre care se crede că se afla fie pe raza actualei localități Runcu, fie Brădiceni, fie Arcani. Județul Jaleș a fost dezmembrat după 1444, iar așezările sale au fost înglobate în teritoriile județelor Gorj și Mehedinți de astăzi

1385 – Prima atestare documentară a țiganilor robi pe teritoriul românesc

Domnitorul Dan Vodă confirma la 3 octombrie 1385 dania de „40 sălașe de ațigani“ dăruiți Mănăstirii Vodița de către domnitorul Vladislav, cu aproximativ 20 de ani înainte:  „40 de sălașe de ațigani să fie slobozi de toate slujbele și dăjdiile de venitul domniei mele

1582 – A încetat din viață Iancu Sasul (Ioan al V-lea; ? – 8/18 octombrie 1582)

Domn al Moldovei în perioada 21 noiembrie 1579–august 1582, fiul lui Petru Rareș cu soția sasului Jörg Weiss din Brașov. Pe tot timpul domniei nu s-a remarcat decât prin jafuri și biruri nemaipomenite, inventând și văcăritul (din 10 vite, una era luată bir)

1801 – A încetat din viață Matei Milu (21 ianuarie 1725 sau 1750, Spătărești, Suceava – 3 octombrie 1801)

Unul dintre primii poeți din Moldova, bunicul marelui dramaturg Matei Milo. A scris poezii de dragoste, portrete satirice, primul pamflet și prima odă din literatura română

1838 – A apărut la Craiova revista săptămînală Mozaicul

Primul periodic din Oltenia, sub redacţia lui Constantin Lecca, editat în perioada 3 octombrie 1838–7 octombrie 1839

1839 – S-a născut Teodor Burada

3 octombrie 1839, Iași – 17 februarie 1923, Iași

Folclorist, etnograf și muzicolog, membru corespondent (din 1887) al Academiei Române. Cu studii juridice şi muzicale făcute la Iaşi şi Paris, a lucrat mai întâi în magistratură, după care, în 1885, s-a dedicat activităţii muzicale şi etnografice. În anul 1884 a descoperit fragmente de ceramică și figurine de teracotă în apropierea satului Cucuteni din județul Iași, fapt care a dus la descoperirea culturii Cucuteni. Profesor la Catedra de teorie muzicală a Conservatorului ieşean, a contribuit la dezvoltarea învăţământului şi prin publicarea a numeroase studii despre istoria lui. Are marele merit de a fi pus bazele muzicologiei româneşti, prin editarea, în 1875, a primului periodic cu caracter muzical, denumit Almanah muzical. A scris o serie de studii muzicale valoroase prin ineditul şi bogăţia materialului comunicat. Violonist virtuoz, a susţinut peste 150 de concerte populare, în ţară şi peste hotare. A elaborat primele lucrări despre obiceiurile românilor cu prilejul naşterii, nunţii şi înmormântării şi studii asupra multor instrumente muzicale populare. Istoria teatrului în Moldova (3 vol., 1915–1922) este o operă de largi dimensiuni, o adevărată frescă a vieţii teatrale româneşti, un izvor de documentare pentru cercetătorii domeniului. Este descoperitorul bocetului popular

1849 – A încetat din viață Karl Wolff (11 octombrie 1849, Sighișoara – 3 octombrie 1929, Sibiu)

Economist, jurnalist și politician sas din Transilvania, director al Casei de Economii din Sibiu, membru fondator al cooperației Raiffeisen din Sibiu

1863 – S-a născut Constantin Nicolae de Hurmuzaki

3 octombrie 1862, Cernăuți, Bucovina, Imperiul Austriac – 23 februarie 1937, Cernăuți, România

Entomolog, profesor de entomologie și biogeografie la Universitatea din Cernăuți, filosof, jurist, membru de onoare (din 1919) al Academiei Române. Descendent dintr-o veche familie de intelectuali şi luptători pentru drepturile românilor din Bucovina, a studiat filosofia și dreptul la Facultatea de Filozofie și Științe din Viena, apoi la Facultatea de Drept a Universității din Cernăuți pe care a absolvit-o în 1888, obținând licența în drept. În 1888 a intrat în serviciul procuraturii de finanțe, pe care l-a părăsit însă curând, pentru a se dedica din plin studiilor științifice. După 1900 a călătorit adeseori în Austria de Sus, pentru a cerceta fauna și flora de acolo. Începând din 1890 s-a consacrat cercetărilor entomologice, cu contribuții științifice în domeniul coleopterelor și lepidopterelor din România și în zoogeografie. A fost ales în Parlamentul Bucovinei, din partea Partidului Național (1911–1914), iar în 1931 a fost numit profesor universitar la facultatea nou înființată de entomologie și biogeografie a Universității din Cernăuți. Din scrierile sale: Beiträge zur Käferfauna der Bukowina und Nordrumäniens, Das Hochgebirge der Bucovina in coleopterologischer Beziehung, Verlag Bernburg, Varietäten von Lycaenen aus der Umgebung von Czernowitz (Bukowina), Cercetări noui asupra raporturilor faunistice din Bucovina cu privire specială la clasa coleopterelor, Observări asupra genului Nepticula Z, etc.

1895 – A demisionat Guvernul Lascăr Catargiu (4)

A fost un consiliu de miniștri conservator, condus de Lascăr Catargiu, care a guvernat România în perioada 27 noiembrie 1891–3 octombrie 1895. În această perioadă a fost responsabil pentru înfiinţarea jandarmeriei rurale; Legea învoielilor agricole din 1893; reorganizarea Creditului Agricol; „criza Memorandumului”; reluarea sistemul convenţiilor comerciale; Regulamentul industriilor insalubre; Legea minelor din 1895

1918 – A fost constituit la Paris Consiliul Național al Unității Române (Le Comité National de l’Unité Roumaine)

Organ reprezentativ al României, format din 29 de membri (printre care Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Constantin Angelescu și Ioan Th. Florescu) sub președinția lui Take Ionescu, acest organ fiind practic guvernul din exil al României. Consiliul a fost recunoscut la 29 septembrie de guvernul francez, la 23 octombrie de guvernul S.U.A., la 29 octombrie de guvernul englez, iar la 9 noiembrie de cel italian, drept exponent al intereselor poporului român. Principalele obiective politice ale Consiliului Național al Unității Române erau: 1) de a informa, cât mai mult posibil, opinia publică din Occident cu privire la drepturile românești, legitimitatea lor, pe baza argumentelor etnico-istorice și a jertfelor imense ale poporului român în războiul de eliberare și unitate națională; 2) de a colabora în mod public, într-o strânsă intimitate cu celelalte naționalități asuprite din Austro-Ungaria; 3) de a organiza legiuni militare formate din români transilvăneni și bucovineni aflați în străinătate etc. A fost publicat ziarul La Roumanie

1918 – A apărut revista Tighina. Gazeta pentru luminarea poporului

A ieșit săptămânal, între 3 octombrie 191828 martie 1920, având fondatori: prof. Georghe I. Giuglea; judecător Dobrescu; prof. I. Cazacu, Ţigoi, V. Dumitrescu, G. Ionescu, T. Hotnog; ing. Vasile Bergheanu. De la 14 mai 1919, adaugă la subtitlu cuvintele şi a ostaşului român care apără graniţa la Nistru

1923 – S-a născut Cezar Lăzărescu

3 octombrie 1923, București – 27 noiembrie 1986, București

Arhitect și urbanist. Din primii ani după absolvirea facultății, în 1952, și până după cutremurul din 1977, a conceput și realizat un număr important de planuri și detalii de sistematizare în toată țara. După ce comuniștii au preluat puterea în 1945, trebuia „curățat dosarul politic” de expoziția de succes de sub regimul Antonescu, tatăl căzut în lupta antibolșevică, demonstrându-și „entuziasmul revoluționar” în „efortul colectiv de a făuri România nouă, socialistă”. A devenit responsabilul unei echipe de tineri arhitecți chemați să realizeze locuințe în apropiere de Cernavodă și pe malul mării, pentru muncitori și cadrele conducătoare ale canalului Dunăre-Marea Neagră, stabilimente de băi și de sănătate și tabere de vacanță pentru copii între Eforie Nord și Sud, pe malul lacului Techirghiol și la Mangalia. Dintre realizările sale: 21 de hoteluri și 8 restaurante, comerțuri, baruri și cluburi la Mamaia; Hotelul Europa la Eforie Nord; Sediul administrativ și politic la Pitești; Aeroportul Otopeni; vilele Lac 1 și Lac 2; Palatul Sporturilor din București, Sala de conferințe a sediului Partidului Comunist, ambasada Chinei la București; sala culturală a ambasadei Franței, etc.

1923 – S-a născut Francisc Baraniay

3 octombrie 1923, Arad – 4 aprilie 2013, Arad

Pictor. A urmat studii la Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu Cluj, având profesori pe Abodi Nagy Béla, Tibor Kádár, Catul Bogdan, Aurel Ciupe. A revenit în orașul natal, devenind membru activ al Filialei locale a UAP, A expus din 1956 pe simezele regionale organizate anual la Timișoara, iar din 1968, în cadrul manifestărilor județene, deschise la Arad. „Cariera artistică a lui Francisc Baranyai înseamnă o lungă galerie de portrete care nu urmăresc simpla și banala asemănare cu modelul, ci, mai ales, surprinderea unor stări de suflet. De la energia interioară până la melancolia și expresia inefabilă, portretistica lui Baranyai parcurge o gamă largă de stări sufletești” (Horia Medeleanu)

Biografie ilustratăhttp://artindex.ro/2013/04/01/baraniay-francisc/

1922 – Al doilea congres al Partidului Comunist

S-a desfășurat la Ploiești, la 3-4 octombrie 1922, fiind puse bazele noului partid comunist. La acest congres a fost adoptat un nou nume, Partidul Comunist din România, Secție a Internaționalei Comuniste, a fost ales un Comitet Central, s-a aprobat Statutul și a fost autorizată o organizare ilegală. Toți conducătorii istorici ai Partidului Comunist Român erau mândri să-și proclame voința nestrămutată de a apăra Patria Proletariatului, Uniunea Sovietică. Aceștia n-au avut nici o reținere în a susține pretențiile sovieticilor asupra teritoriilor istorice românești Basarabia și Bucovina de Nord

1941 – S-a născut Titus Munteanu

3 octombrie 1941, Arad – 18 decembrie 2013, București

Regizor, realizator TV și director al TVR 1. Printre emisiunile semnate de Titus Munteanu se numără: Realităţi ilustrate, Un trio formidabil (Premiul I la Festivalul „Charles Chaplin”, Gabrovo, 1984), Duelul vedetelor (premiul APTR, 1992), Astă seară ne distrăm în familie (premiul APTR, 1993), Şcoala Vedetelor (premiul Criticii Muzicale „Mihail Jora”, trofeul Trandafirul de Argint – Montreux, 1996), pe care a reluat-o în 2004 cu o altă generaţie. În 2004, a primit Premiul de Excelență din partea CNA

Quartetul vesel (cuplete muzicale) • Emisiune de varietăți realizată de Titus Munteanu • Cu: Olimpia Panciu, Margareta Paslaru, Angela Similea, Marina Voica (1977)

1954 – S-a născut Ioan Groșan

3 octombrie 1954, Satulung

Prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. A absolvit în 1978 Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. A făcut parte din gruparea revistei Echinox, unde a debutat în 1974. În 1985 a debutat editorial cu volumul de povestiri Caravana cinematografică. A fost membru al Cenaclului de proză Junimea, de asemenea, membru fondator al grupării Ars Amatoria. A fost de-a lungul timpului profesor, director artistic al studioului de creație cinematografică al Ministerului Culturii (condus de Lucian Pintilie) și redactor la Contrapunct și Academia Cațavencu. În prezent este publicist-comentator la cotidianul Ziua. Din scrierile sale: Trenul de noapte, Școala ludică, O sută de ani de zile la Porțile Orientului, Județul Vaslui în NATO, Un om din Est, Epopeea spațială 2084

1959 – S-a născut Silvia Dumitrescu

3 octombrie 1959, București

Interpretă de muzică pop. A urmat cursurile Școlii Populare de Artă din București, la clasa regretatei Mihaela Runceanu, și s-a lansat la Festivalul Național de muzică ușoară Mamaia ’85 unde a obținut Premiul I la secțiunea Interpretare. În 1995 a obținut la Festivalul Internațional Cerbul de aur, Premiul I la Secțiunea Videoclip și Premiul III la Secțiunea Discografie. Susține concerte cu trupa soțului său, Florin Ochescu, cu muzică de jazz sau blues

Silvia Dumitrescu – Lumea mea (Gala aniversară a Festivalului Cerbul de Aur 2018)

1963 – A încetat din viață Augustin Maior (22 august 1882, Reghin – 3 octombrie 1963, Cluj)

Fizician, pedagog și inventatorul telefoniei multiple, director general al Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor din Transilvania și Banat, profesor titular la Universitatea din Cluj și apoi director al Institutului de Fizică Teoretică și Tehnologică al Facultății de Științe

2000 – A încetat din viață Olga Necrasov (1/14 septembrie 1910, Sankt Petersburg – 3 octombrie 2000, Iași)

Antropolog, profesor universitar român de origine rusă, director al Centrul de Cercetări Antropologice, membru titular al Academiei Române; nu a fost membră PCR

2008 – A încetat din viață Aurel Stroe (5 mai 1932, București – 3 octombrie 2008, Mannheim, Germania)

Compozitor, profesor, muzician, autor, publicist și muzicolog, a scris muzică cultă, contemporană, simfonică, vocal-simfonică, de cameră, corală), muzică electronică și muzică de scenă

 

#Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei

0 comentarii la „3 octombrie în istoria românilor

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: