Istoria României România frumoasă Today's Memory

Amintirea de azi – Biserica Stravropoleos – Today’s Memory

S-a încheiat construcția Bisericii Stavropoleos din București

30 octombrie 1724


 

Pictură de Carol Popp de Szathmari

Biserica Stravropoleos a fost ridicată în timpul celei de-a doua domnii în Țara Românească a lui Nicolae Mavrocordat (1719–1730), de către arhimandritul Ioanichie Stratonikeas. Monahul a venit în Muntenia de la Mănăstirea Gura, metoc al Mitropoliei Pogoniana.

Inițial construindu-se doar un simplu han, locul a devenit în scurt timp potrivit pentru un sfânt lăcaș de rugăciune. Biserică ortodoxă, construită în stil brâncovenesc, cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură din perioada fanariotă. Numele Stavropoleos este forma românească a cuvântului grecesc Stauropolis, care se traduce prin Orașul Crucii.

Conform pisaniei de deasupra ușii de intrare, scrisă în grecește și românește, la data de 30 octombrie 1724 biserica era terminată.

Din construcția inițială a incintei mănăstirii și hanului s-a păstrat numai biserica, una dintre cele mai reprezentative ctitorii post brâncovenești. Celelalte clădiri sunt rezultatul unui vast proiect de restaurare și construcție început în 1897, după planurile arhitectului Ion Mincu. În incinta mănăstirii s-au amenajat o bibliotecă, o trapeză și o colecție de obiecte vechi bisericești, unele recuperate de la bisericile dărâmate în timpul regimului comunist

Mai mult: https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Stavropoleos

și: https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-munteniei-dobrogei/biserica-stavropoleos-68178.html

 

Mănăstirea Stavropoleos, partea I

 

***** [In English] *****

The construction of Stavropoleos Monastery in Bucharest was finished

October 30, 1724

Stavropoleos Church

Stavropoleos Monastery (Mănăstirea Stavropoleos), also known as Stavropoleos Church (Biserica Stavropoleos) during the last century when the monastery was dissolved, is an Eastern Orthodox monastery for nuns in central Bucharest, Romania. Its church is built in Brâncovenesc style, one of the most important architectural monuments of Phanariot period.

The name Stavropoleos is a Romanian rendition of a Greek word, Stauropolis, meaning „The city of the Cross”. One of the monastery’s constant interests is Byzantine music, expressed through its choir and the largest collection of Byzantine music books in Romania.

More on: http://en.wikipedia.org/wiki/Stavropoleos_Monastery

The contemporary photos are mine

*****

 

Mănăstirea Stavropoleos, partea a II-a

 

#todaysmemory #Romaniafrumoasa #romanifrumosi #istoriaRomaniei #romanianvisualart #BisericaStravropoleos

0 comentarii la „Amintirea de azi – Biserica Stravropoleos – Today’s Memory

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: