Istoria României România frumoasă Today's Memory

3 Decembrie în istoria românilor

Foto: S-a înființat societatea Tinerimea artistică


1860 – S-a încheiat Convenția telegrafică cu Rusia

Cel dintâi tratat bilateral încheiat de Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, entitate politică creată de Unirea de la 24 ianuarie 1859, a fost unul cu Rusia țaristă. Convenția telegrafică sau Aranjamentul telegrafic româno-rus a fost semnat la 3/15 decembrie 1860, la București, pentru „a facilita corespondența telegrafică între cele două țări și a reglementa contabilitatea relativă la acest serviciu”. Aranjamentul, semnat în urma unor negocieri bilaterale desfășurate în toamna anului 1860, completat cu noi prevederi în cursul anului 1861, a intrat în vigoare în ianuarie 1862, schimbul instrumentelor de ratificare având loc la 1/13 februarie 1862

1861 – Alexandru Ioan Cuza a anunțat recunoașterea Unirii Principatelor

În mesajul de deschidere a Corpurilor Legiuitoare din 3/15 decembrie, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a anunțat că „Înalta Poartă, precum și toate puterile garante, au aderat la Unirea Principatelor. După trei ani de silințe neîntrerupte […] Unirea este în fine dobândită pentru noi” și va fi așa cum „România o va simți și o va dori

1864 – Decretul organic pentru înființarea unei autorități sinodale centrale pentru afacerile religiei române

Unirea celor două Principate a determinat însemnate transformări în viața social-economică și politică, dar și în viața bisericească, deoarece Unirea trebuia să aducă și realizarea unității administrative bisericești, mai ales că cele două provincii românești aveau, fiecare, Mitropolii de facto autocefale. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat Decretul organic pentru înființarea unei autorități sinodale centrale pentru afacerile religiei române din 3/15 decembrie, actul legiferând pentru prima dată autocefalia Bisericii Române și constituirea unui Sinod general, măsură absolut necesară pentru realizarea unificării bisericești, legătura cu Patriarhia ecumenică de la Constantinopol păstrându-se doar sub raportul dogmei. Patriarhia din Constantinopol va recunoaște oficial autocefalia Bisericii Ortodoxe Române abia în 1885

1865 – Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Legea de organizare a Serviciului de poștă și telegraf

Între măsurile și reformele pentru consolidarea unirii din perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, avea să fie realizată și unificarea serviciilor poștale și a serviciilor telegrafice. În ședința Consiliului de Miniștri din 29 august 1864, desfășurată sub conducerea domnitorului Al.I. Cuza, s-a luat decizia comasării serviciului poștal cu cel telegrafic. În fruntea Direcției Generale a Poștelor și Telegrafului a fost numit Cezar Librecht, care ocupa, din 1859, funcția de inspector general al telegrafelor, iar la 3/15 decembrie 1865, domnitorul a promulgat Legea de organizare a Serviciului de poștă și telegraf. În același an a fost organizat și serviciul de poștă rurală

1873 – S-a născut Ilie Bărbulescu

3 decembrie 1873, București – 5 iunie 1945, Iași

Lingvist și filolog, membru corespondent (din 1908) al Academiei Române. A urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie, secția istorică, de la Universitatea din București, avându-i ca profesori pe B.P. Hasdeu, Ioan Bogdan, V.A. Urechia, Grigore Tocilescu. A luat licența în istorie în 1895, după care s-a specializat în istorie și filologie la universitățile din Zagreb, Praga, Leipzig, Berlin și Viena. Din 1905 a devenit profesor la Universitatea din Iași, unde a înființat Catedra de Slavistică. A fost, de asemenea, director al revistei Arhiva, organ al Societății de Istorie și Filologie din Iași (1921–1940). Din lucrările sale: Cercetări istorico-filologice, Studii privitoare la limba și istoria românilor, Curentele literare la români în perioada slavonismului cultural. A fost Membru al Academiei Regale de Șiințe din Belgrad; a fost distins cu Premiul „I. Heliade Rădulescu” al Academiei Române (1904)

1879 – S-a născut Alexandru Myller

3 decembrie 1879, București – 4 iulie 1965, Iași

Matematician, membru de onoare (din 1938) al Academiei Române. A absolvit Facultatea de Științe în 1900, având profesori reputații matematicieni Spiru Haret, Ermil A. Pangrati, N. Coculescu și D. Emmanuel. După un scurt stagiu de profesor la Liceul „V. Alecsandri” din Galați, în 1902 a mers la studii la Göttingen, unde a avut profesori pe Felix Klein și David Hilbert. A preluat creator noua teorie a lui Hilbert asupra ecuațiilor integrale, publicând un ciclu de lucrări și teza de doctorat sub îndrumarea lui Hilbert (1906). S-a marcat un moment important în afirmarea matematicii românești în lume, obținând numeroase rezultate în domeniul teoriei ecuațiilor diferențiale și integrale. Numit în 1910 profesor titular la catedra de geometrie analitică a Universității din Iași, a pus bazele învățământului matematic modern, alături de soția sa, Vera Myller, prin fondarea bibliotecii de specialitate, încadrarea unui corp profesoral de mare valoare, inițierea în premieră la Iași a unor studii de istoria matematicii românesti și universal, contribuții originale în geometria diferențială, etc. A fost ctitorul școlii matematice ieșene, savant de reputație internațională și eminent profesor al Universității din Iași

1880 – Prințul Ferdinand de Hohenzollern a fost desemnat moștenitor prezumtiv al coroanei României

La 21 noiembrie/3 decembrie, Șeful casei de Hohenzollern-Sigmaringen, principele Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen, împreună cu fiii săi – Carol, rege al României, prințul Leopold și prințul Frederic – au încheiat Pactul de familie prin care aceștia recunoșteau dispozițiile constituționale relative la succesiunea tronului României. Prin acest act, prințul Leopold a renunțat la drepturile sale de succesiune în favoarea fiilor săi. Astfel, conform documentului, cei trei fii ai prințului Leopold, prinții Wilhelm, Ferdinand și Carol, au devenit din acel moment „moștenitori prezumtivi” ai regelui României, Carol I. După tatăl său, și fratele mai mare, Wilhelm a renunțat la drepturile sale succesorale la tronul României (în 1886), iar prințul Ferdinand de Hohenzollern, nepotul de frate al lui Carol I a fost desemnat prinț moștenitor al coroanei României.

1891 – S-a născut Oscar Han

3 decembrie 1891, București – 14 februarie 1976, București

Sculptor, profesor, autor și monograf. A studiat la Școala Națională de Arte Frumoase din București, în atelierul lui Dimitrie Paciurea (sculptura) și cu Frederic Storck (desenul). Debutul său ca sculptor s-a produs foarte devreme, la nici 20 de ani (1911), cu lucrarea Cap de fetiță. A fost membru al Grupului celor patru, din care mai făceau parte pictorii Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu și Francisc Șirato. În 1917 a făcut parte dintre cei 30 de artiști, pictori și sculptori trimiși pe front de Marele Cartier General al Armatei, pentru a realiza lucrări inspirate din luptele purtate de armata română. A participat la Saloanele Oficiale din București, a expus la diferite expoziții de artă românească în străinătate, ca și la unele manifestări internaționale de la Veneția, Anvers, Paris, Haga, Amsterdam, Barcelona. În 1927, a fost numit profesor suplinitor la catedra de sculptură a Școlii de Arte frumoase din București; a împărțit singurul atelier de sculptură cu fostul său profesor, D. Paciurea. După moartea acestuia, a rămas profesor titular până în 1946. A fost distins cu titlul de Maestru Emerit al Artei din Republica Populară Romînă (1964) și ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I (1972)

Biografie ilustrată: http://artindex.ro/2012/05/16/han-oscar-2/

1901 – S-a înființat societatea Tinerimea artistică

Societate înființată de un grup de pictori, printre care Ștefan Luchian, Nicolae Vermont, Constantin Artachino, Arthur Verona, Frederic Storck, Ștefan Popescu și Gheorghe Petrașcu, Ipolit Strâmbu și Kimon Loghi. Gruparea milita pentru o artă realistă, pentru subiecte luate din viața țăranilor, a oamenilor de rând. A întreținut o atmosferă de efervescență în rândurile membrilor săi și a stimulat creația opozanților ei. Activitatea Tinerimii Artistice a fost susținută în primii ani de Principesa Maria, care a acceptat președinția onorofică. În jurul Tinerimii artistice s-au alăturat personalități ale artei din România, așa cum au fost Constantin Brâncuși, Nicolae Grigorescu, Apcar Baltazar, Alexandru Satmari, Cornel Medrea, Oscar Späthe, Frederic Storck, Dimitrie Mirea, Iosif Iser, Samuel Mützner, Eustațiu Stoenescu, Dimitrie Paciurea, Alexandru Poitevin-Skeletti, Cecilia Cuțescu-Storck, Camil Ressu, Theodor Pallady, Ion Theodorescu-Sion și mulți alții

1913 – S-a născut Nicolas Mateesco-Matte

3 decembrie 1913, Craiova – 13 aprilie 2016, Montréal

Jurist canadian de origine română, membru de onoare (din 1933) al Academiei Române, membru al Asociației de Drept Internațional. A absolvit Facultatea de Drept a Universității București în 1937 și a fost membru al Baroului București până în 1946, când a emigrat. A fost avocat și membru al Baroului din Québec din 1956, specializat în dreptul aerospațial, domeniu în care a fost recunoscut internațional ca unul dintre cei mai valoroși autori. Din lucrările sale: Aerospace Law. Telecommunications Satellites, Traité de droit aérien-aéronautique, De la mer territoriale à l’air ”territorial”, Doctrines-écoles et développement du droit des gens, La coutume dans les cycles juridiques internationaux

1927 – Adunarea Generală de constituire a Asociației Presei Sportive din România

A avut loc la 3 decembrie 1927, în prezenta ziariștilor profesioniști din întreaga țară. S-a votat statutul asociației, din care reținem că avea ca scop: „Ocrotirea intereselor morale și materiale ale ziariștilor sportivi, strângerea relațiilor colegiale și de solidaritate profesională între membrii ei, cresterea prestigiului corporației”, precum și răspândirea prin toate mijloacele a educației fizice și sportului în România, stabilirea de relații cu asociațiile similare din străinatate, afilierea la Asociația Internațională a Presei Sportive. S-a ales primul Comitet al APS, din care făceau parte cunoscuții ziariști sportivi ai vremii: Grigore Caracostea (președinte), Neagu Boerescu, N. Papagheorghe (vicepreședinți), E. Dumitrescu (secretar)

1931 – Congresul al V-lea al Partidului Comunist din România

Lucrările congresului s-au desfășurat la Moscova, între 3–4 decembrie. La acea dată, partidul număra 1500 de membri, partidul funcționând în ilegalitate. În hotărârile Congresului sunt menținute vechile teze sau introduse unele noi, îndreptate împotriva intereselor naționale. La conducere a fost impus Alexandru Ștefanski-Gorn, membru al Partidului Comunist Polonez, fiind numit secretar general al partidului (1931–1936)

1938 – Prin decretul-lege al regelui Carol al II-lea, s-a înființat Straja țării

Organizație de tineret ideată și patronată de regele Carol al II-lea, prin care toți băieții între 7–18 ani și toate fetele între 7–21 de ani erau obligați să facă parte din Straja Țării. A fost o organizație paramilitară, obligatorie, instrumentată politic și propagandistic. Ea avea și rolul de a contrabalansa influența crescândă a Mișcării Legionare în rândurile tineretului român

1938 – S-a născut Florin Mitroi

3 decembrie 1938, Craiova – 8 aprilie 2002, București

Pictor, profesor la Universitatea Națională de Arte, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România (din 1968). A studiat la Universitatea Națională de Arte București, cu profesorul Catul Bogdan, în perioada 1955–1961. Cariera pedagogică pe care a urmat-o după absolvire a fost prodigioasă, fiind cadru didactic la Universitatea Națională de Arte din București între anii 1961–2002 (din 1992, profesor, a condus grupe de pictură). A avut numeroase expoziții personale, a apărut în expoziții de grup. A fost distins cu Premiul pentru pictură acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România (1978), Premiul secțiunii Spațiu Subiectiv la Salonul Municipal, București (1998)

Biografie ilustrată: http://artindex.ro/2012/10/14/mitroi-florin/

1939 – S-a născut Gheorghe Mărmureanu

3 decembrie 1939, Oncești, Bacău

Seismolog. În 1963 a absolvit Facultatea de Construcții a Institutului Politehnic din Iași, iar între 1963–1966 a participat la cursurile de mecanică cuantică, de reologie, de matematici speciale la Facultatea de matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A fost lector la Facultatea de matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, șef al departamentului de programe și sisteme la Centrul Teritorial de Calcul Electronic Iași, cercetător științific la Centrul de Mecanica Solidelor, inițial parte a Institutului de Fizica și Tehnologia Materialelor de la Măgurele, apoi la Centrul de Fizica Pământului și Seismologie (viitorul Institut), din 1996 director științific, director general și cercetător științific principal gradul I al Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP). Este membru al Societății Române de Fizică, al American Society of Civil Engineers – Mechanical Division și al World Academy of Sciences (Trieste, Italia). A primit Premiul „Traian Vuia” din partea Academiei Române în 1990 pentru volumul monografic Introduction to the mechanics of seismic phenomena and earthquake engineering

1944 – A încetat din viață Petre Grimm (22 februarie 1881, București – 3 dec. 1944, Sibiu)

Istoric literar și traducător, fondatorul catedrei de Limba engleză a Universității clujene, cercetător al relațiilor culturale româno-engleze

1947 – S-a născut Ion Haiduc

3 decembrie 1947, Oradea

1947 Ion HaiducActor de teatru și film. În 1969, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Facultatea de Teatru, specializarea Actorie, la clasa profesorului George Dem. Loghin. Joacă la Teatrul „Nottara”, dar și în filme ca Privește înainte cu mânie, 15, Amen, Cauză și efect 3, Bloodlust: Subspecies III. Înainte de 1989, a jucat teatru, a interpretat personaje din filme istorice și din scenarii bazate pe romane și nuvele clasice. După 1990, îl regăsim în cele mai diverse ipostaze, care atestă alte valențe ale talentului său, un potențial și o energie uimitoare. În ultimii 20 de ani, a jucat în peste 30 de pelicule. Este un actor prolific, a turnat cel putin 2-3 filme pe an și a interpretat, în același timp și roluri pe scena teatrului „Nottara”

Privește înainte cu mânie (1993)

1948 – S-a născut Mara Nicoară

3 decembrie 1948, Cozma, Mureș

Poetă. A absolvit Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității din București, secția română-franceză. Primele versuri au fost publicate în revista Luceafărul, apoi a debutat cu primul său volum, Cuvintele frumoase flori în 1972. A colaborat cu reviste literare ca Luceafărul, Vatra, România literară, Contemporanul, etc. publicînd poeme, dar și articole de cronică literară, reportaje și interviuri, avînd de asemenea apariții la radio și televiziune. A fost ziaristă la Contemporanul, referent extern al Editurii Cartea Românească. Din 1990 conduce Editura Miron, editînd sute de titluri din literatura universală. Din volumele publicate: Cuvintele, frumoase flori, Biciul albastru, Îngerul alb, Mai mult pasăre decât înger, Obiectele verii, Boala crinilor, Vara pierdută.

1949 – Decretul nr. 444/3 decembrie 1949 pentru înființarea Camerei de Comerț Exterior a Republicii Populare Române

Camerele de Comerț și Industrie din România, constituite încă din 1864, au fost desființate prin Decretul nr. 74/1949 pentru desființarea Camerelor de comerț și industrie al Prezidiului MAN a RSR, în vigoare de la 25 februarie 1949. Singura Cameră care a continuat să funcționeze, cu competențe diminuate și sub control strict al regimului comunist, a fost Camera de Comerț și Industrie din București, reorganizată sub forma Camerei de Comerț Exterior a Republicii Populare Române. Ulterior, instituția a devenit Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România, începând cu anul 1971

1950 – S-a născut Ion Șinca

3 decembrie 1950, Pietriceaua–Brebu, Prahova – 9 noiembrie 2014, Ploiești

Pictor, profesor. A urmat studiile Facultății de Arte Plastice din Iași absolvind în promoția 1973. A fost profesor la catedra de desen-pictură a Liceului de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești. A participat la numeroase expoziții de grup, a avut expoziții personale (Magdeburg – Germania, Galeria de Artă Ploiești, Torun – Polonia, Galeria Căminul Artei București, Teatrul Național București, Escrennes – Franța, etc.)

Biografie ilustrată: http://artindex.ro/2013/11/15/ion-sinca-un-analist-subtil-al-fantasmelor-privirii/

1954 – A încetat din viață Maria Ventura (13 iulie 1886 sau 1888 – 3 decembrie 1954, Paris)

Actriță de teatru româno-franceză, societară a Comediei Franceze, prima femeie care a pus în scenă o piesă la Comedia Franceză

1963 – Guvernul român și belgian ridică legațiile lor la nivel de ambasadă

La 17/29 martie 1880, după recunoașterea independenței Principatelor Române, a fost creată prima reprezentanță diplomatică românească la Bruxelles, la nivel de legație. La 11 februarie 1941, relațiile diplomatice au fost întrerupte, fiind reluate în 1946 și ridicate la nivel de ambasadă, la 3 decembrie 1963

1965 – S-a născut Constantin Cioc

3 decembrie 1965, București

Pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. A absolvit în 1995 Universitatea de Artă din București. A avut expoziții personale la Galeria Orizont, Galeria Facultății de Artă și World Bank Representation in Romania din București

Biografie ilustrată: https://ateliere.net/ro/constantin-cioc

1966 – S-a născut Cătălin Botezatu

3 decembrie 1966, Alexandria

Designer vestimentar. Și-a început cariera în modă în 1984 ca manechin al casei de modă Venus, condusă de Zina Dumitrescu. În anul următor, a primit, la Frankfurt, titlul de Cel mai bun manechin al anului în Europa. A urmat cursurile Institutului European de Modă din Milano. Gianni Versace l-a ales să lucreze timp de șase luni în atelierele sale. Și-a înființat propria casă de modă, Delphi, prima casă de modă din țară, unde a lansat numeroase colecții

1973 – Vizita oficială a lui Nicolae Ceaușescu în Statele Unite

Aflat în vizită în perioada 3–6 decembrie, Ceaușescu a fost primit cu toate onorurile posibile. El urmărea obținerea clauzei națiunii celei mai favorizate, care presupunea facilități vamale pentru produsele românești importate de SUA. Mai dorea, de asemenea, un credit de 500–600 milioane de dolari, pe termen lung, cu o dobândă de 2%. Creditul, a spus Ceaușescu la Washington, urma să fie folosit de România pentru achiziționarea unor tehnologii americane necesare industriei românești. A părăsit SUA fără să obțină clauza și împrumutul.

1975 – S-a născut Andrei Istrățescu

3 decembrie 1975

Mare maestru la șah româno-francez. Pentru România a participat la 6 olimpiade de șah (1992–1998, 2002, 2006), cu un rezultat de 17 partide câștigate, 33 remize și 11 pierdute

1977 – Au început lucrările de construcție a Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier II

În baza Acordului din 19 februarie 1977, dintre guvernele României și Iugoslaviei privind condițiile extinderii colaborării pentru utilizarea potențialului hidroenergetic al Dunării, au fost demarate lucrarile premergatoare realizarii SHEN Porțile de Fier II, în zona Ostrovu Mare–Gruiu

1977 – A fost inaugurat Muzeul Județean Botoșani

Amenajat în fosta Prefectură a județului Botoșani, construită după planurile marelui arhitect Petre Antonescu între anii 1904–1913, muzeul prezintă în cele 17 săli de expoziție cele mai semnificative momente ale evoluției zonei Botoșanilor din preistorie până în contemporaneitate

Mai mult: https://muzeu.btlife.ro/

1987 – A încetat din viață Dorin Liviu Zaharia (25 septembrie 1944, Focșani – 3 decembrie 1987, București)

Cântăreț, compozitor și textier, a compus muzică rock, de film și pentru piese de teatru TV

1991 – A încetat din viață Petre Țuțea (6 octombrie 1902, Boteni, Muscel/Argeș – 3 decembrie 1991, București)

Filosof, autor, economist, eseist, jurist, politician și publicist, deținut politic (1948–1953 și 1956–1964)

1998 – Privatizarea Băncii Române pentru Dezvoltare (BRD)

Banca franceză Société Générale a fost desemnată câștigătoarea licitației organizate de Fondul Proprietății de Stat pentru privatizarea BRD. Société Générale a cumpărat 51% din acțiunile BRD pentru 200 de milioane de dolari

2014 – A încetat din viață Corneliu Fânățeanu (18 ianuarie 1933, Valea Loznii, Sălaj – 3 decembrie 2014, Drobeta-Turnu Severin)

Tenor, solist al Operelor din Cluj și București, director al Operei Române și diplomat

 

#todaysmemory #Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei #IlieBarbulescu #AlexandruMyller #PrințulFerdinand #OscarHan #Tinerimeaartistică #NicolasMateescoMatte #Strajatarii #FlorinMitroi #GheorgheMarmureanu #IonHaiduc #MaraNicoara #IonSinca #ConstantinCioc #CatalinBotezatu #AndreiIstratescu

0 comentarii la „3 Decembrie în istoria românilor

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: