Istoria României România frumoasă Romanian Visual Art Today's Memory

Amintirea de azi – Carol Popp de Szathmary – Today’s Memory

Carol Popp de Szathmary

11 ianuarie 1812, Cluj, Imperiul Austriac – 3 iulie 1887, București


 

Carol Popp de Szathmary a fost un pictor și grafician maghiar din Transilvania, primul fotograf de artă și documentarist din Regatul Român. Și-a efectuat primele studii la Colegiul Reformat din Cluj, apoi a studiat dreptul și a lucrat o vreme ca funcţionar la Sibiu. Supranumele de Popp și l-a atribuit cu referire la profesia tatălui său, pastor reformat.

În tinereţe a avut o legătură romantică cu artistocrata Maria Văcărescu, viitoarea soţie a spătarului Costache Ghica și a doua soţie a prinţului Gheorghe Bibescu. Pe urmele acestei pasiuni a vizitat prima dată Ţara Românească în anul 1831.

Un timp a studiat pictura la Roma, unde s-a împrietenit cu Constantin Lecca. Ulterior a plecat la Viena, unde a studiat pictura la Academia de arte, printre alții, cu Peter Fendi și Johann Treml. În continuare a efectuat două voiaje de studii în Italia.  Din 1843 a început să activeze la București.

În pictură, limbajul său era migălos și greoi, dar vădind spirit de observaţie ascuţit, mai ales în scenele reprezentând bâlciuri sau târguri. A lucrat o vreme cu Anton Chladek. A călătorit intens în țară și străinătate, de unde a adus numeroase imagini pitorești cu caracter de reportaj, dintre care cele executate în acuarelă se disting prin vervă, spontaneitate și poezie.

Târgul Drăgaica
Târg la Câmpulung Muscel
Taraful Ochi-Albi
Curtea Mănăstirii Cozia
Curtea de Argeș
Biserica Stavropoleos
Călugări în faţa Mănăstirii Stavropoleos, în lumina după-amiezii
Târg la Câmpulung

Ca litograf, a lăsat un Album cu vederi din Transilvania (1841), portretele deputaţilor din Dieta Transilvaniei, o hartă topografică a ţării, cromolitografii și acuarele înfăţișând tipuri și porturi populare cu un caracter exclusiv documentar.

Bune prietene (alegoria relațiilor valaho-bulgărești)
Țărăncuță cu cobiliță
Ţărăncuţă din Argeş
Fete din Dolj
Ţărănci la râu
Ţărăncuţă din Rusciuk
Vânzătoare maghiară
Țărăncuță din Silistra
Ţigancă
Grup de ţigani lângă bordei

În anul 1843 a realizat primele dagherotipii. În 1863 a fost desemnat pictor și fotograf oficial al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza și, mai târziu, al Regelui Carol I.

Alexandru Ioan Cuza
Mihail Kogălniceanu
Petrache Poenaru
Matei Millo în piesa Paracliserul
Carol I
Primirea lui Carol I la Cernica Bucuresti 1867
Ecaterina Bibescu
Ion C. Brătianu
Nicolae Grigorescu

În același an a realizat un album de fotografii cu peisaje luate în jurul Bucureștiului, pentru Prinţesa Elena.

Biserica Antim Bucuresti 1867
Biserica Sf. Spiridon Bucuresti 1867
Biserica Coltea Bucuresti 1867
Biserica Stavropoleos Bucuresti 1867
Casa Kretzulescu
Colţea
Hanul Lui Manuc Bucuresti 1868
Satul Pantelimon Estul Bucuresti 1867

În perioada 1860–1870 a publicat un volum cu 100 de fotografii, fiind printre primii 10 fotografi din Europa și a realizat primul reportaj fotografic de război din lume în timpul Războiului Crimeii. Prin aceasta, el este recunoscut ca primul foto-jurnalist de război. În anul 1855 a primit patru medalii, pentru albumele de fotografie realizate și pentru activitatea sa fotografică, medaliile fiind acordate de regina Angliei, împăratul Austriei, împăratul Napoleon al III-lea al Franței și regele Spaniei.

A deţinut un atelier de fotografie pe terenul închiriat de la Ștefan Greceanu, pe Podul Mogoșoaiei, vis-a-vis de Biserica Sărindar

Mai mult: http://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Popp_de_Szathm%C3%A1ri

Surse fotografii: http://artindex.ro/2012/06/09/primul-fotograf-al-romaniei/

http://artindex.ro/2012/06/09/cronicarul-regilor/

http://artindex.ro/2012/06/09/etnografie-color-de-secol-xix/

 

***** [In English] *****

Carol Popp de Szathmary

11 January 1812, Cluj – 3 July 1887, București

 

Carol Popp de Szathmary was an Austro-Hungarian-born painter, lithographer and photographer. Being a passionate traveler, Szathmary journeyed through Europe and often crossed the Carpathian Mountains to visit Wallachia and its capital Bucharest, where he eventually settled in 1843.

He was the first certified photographer in Romania, being also one of the first 10 photographers in Europe. Carol Popp de Szathmary was the official photographer of the Romanian ruler Alexandru Ioan Cuza and of the first King of Romania, Carol I of Romania.

Carol I and the General Staff
Carol I și Statul Major

He is considered the world’s first combat photographer, as he took pictures in the battlefield, during the first year of the Russian-Turkish War, later known as the Crimean War (1853-1856).

Most of his life he worked and lived in Bucharest, where he died.

More on: http://en.wikipedia.org/wiki/Carol_Szathmari

*****

 

#todaysmemory #Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei #romanianvisualart #CarolPoppdeSzathmary

0 comentarii la „Amintirea de azi – Carol Popp de Szathmary – Today’s Memory

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: