Istoria României România frumoasă Today's Memory

22 Februarie în istoria românilor

Foto: Cetatea Deva


1269 – Prima mențiune documentară a Cetății Deva

Sub denumiea Castrum Deva, a apărut într-un act de danie al tânărul Ștefan, duce de Transilvania, fiul lui Béla al IV-lea, care făcea o donație comitelui Chyl din Cîlnic, care în luptele purtate „ni s-a alăturat nouă și a rămas cu noi sub cetatea Deva, iar sub cetatea Codlea a luptat cu bărbăție cu dușmanii noștri

Cetatea Deva

1607 – Ștefan Bocskay, principe al Transilvaniei, a fost înmormântat la Alba Iulia

Ștefan Bocskay a încetat din viață, la Kosiče, la 29 decembrie 1606, după părerea unora el fiind otrăvit de inamici. A fost înmormântat în cetatea Alba Iulia, unde a avut curtea

1708 – Antim Ivireanul a fost instalat în funcția de mitropolit al Țării Românești

După moartea predecesorului său, Teodosie, la recomandarea și cu sprijinul domnitorului Constantin Brâncoveanu, Antim Ivireanul a fost ales mitropolit al Ungrovlahiei, la 28 ianuarie 1708, fiind instalat în funcție pe 22 februarie al aceluiași an. În această calitate, a înființat o tipografie la Târgoviște, unde a tipărit un număr de 18 cărți (5 grecești, una slavo-română, una slavo-româno-greacă, 11 românești), a înființat prima bibliotecă publică în București. Fiind un apărător al drepturilor Bisericii și ale poporului român, din pricina atitudinii sale antiotomane, în toamna lui 1716, domnitorul Nicolae Mavrocordat (primul domn fanariot al Țării Românești), l-a înlăturat din scaun, a fost închis, caterisit de patriarhul ecumenic și condamnat la exil pe viață în mănăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai, fiind ucis de ostașii turci care îl escortau pe drumul exilului. În 1966 Patriarhia Ecumenică a ridicat caterisirea nedreaptă ce era asupra Sfântului Antim, iar în anul 1992 a fost recunoscut în chip sobornicesc drept Sfânt Ierarh și Sfințit Mucenic

1739 – Au luat foc casele Mănăstirii Sfântul Sava din București

În cea de-a treia domnie în București a lui Constantin Mavrocordat, la 22 februarie 1739, a izbucnit un incendiu la casele Mănăstirii Sf. Sava, care a atins și alte două biserici, dar Vodă a intervenit prompt „pentru îndreptarea și înnoirea părților arse”, acordând „trei pungi de la Cămara sa”. Constatin Daponte relata în ale sale Ephemerides daces: „…au ars atunci 16 case boierești, 49 de case de negustori, 77 de case mai mici, 5 chilii mănăstirești, 40 de măcelării și 9 prăvălii

1814 – S-a născut Grigore Alexandrescu

22 februarie 1810, Târgoviște – 25 noiembrie 1885, București

Poet, fabulist și prozator. Rămas orfan și sărac de mic, a dovedit o inteligență deosebită și o memorie extraordinară. A devenit elev la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, fiind coleg cu Ion Ghica. L-a cunoscut pe Ion Heliade Rădulescu. I-a uimit pe toți prin talentul său poetic. Un timp a locuit acasă la Heliade, care i-a publicat prima poezie, Miezul nopții, în Curierul Românesc, urmată de elegia Adio. La Târgoviște. O vreme a fost ofițer, dar a demisionat. Din pricina unor scrieri, Anul 1840 și Lebăda și puii corbului, a fost întemnițat. A ocupat funcții mărunte. În 1848 era redactor al ziarului Poporul suveran. Poezia sa a fost influențată de ideile care au pregătit Revoluția din 1848. A fost ultimul fabulist autentic din literatura română, lăsându-ne vreo 40 de fabule, în care adevărul e mascat, din cauza cenzurii autorităților: Câinele și cățelul, Boul și vițelul, Dreptatea leului, Vulpea liberală, ș.a., a consacrat în literatura română ca specii literare autonome epistola, meditația și satira. A tradus din Lamartine și Byron

1821 – Eteriștii în frunte cu Alexandru Ipsilanti au plecat din Chișinău spre Țările Române

Pentru a evita urgia mahomedanilor, un număr important de locuitori din Moldova și Țara Românească s-au refugiat în Basarabia, în intervalul martie–septembrie 1821. Alexandru Ipsilanti, general-maior în armata rusă a strâns în mod clandestin la Chișinău o armată formată din greci, macedoromâni, bulgari, sârbi, albanezi și arnăuți. La 22 februarie/6 martie 1821, detașamentul eterist condus de Alexandru Ipsilanti a trecut frontiera de la Prut, bazându-se și pe ridicarea populației de aici și, mai ales, pe sprijinul domnitorului moldovean Mihail Suțu, cu scopul eliberării Greciei de sub dominația turcilor. Ajungând la Iași, a declanșat acțiuni insurecționale. De la Iași, unde turcii au fost măcelăriți și lumea îngrozită, s-a îndreptat spre București, unde, din Oltenia, s-a grăbit să vină și armata revoluționară românească în frunte cu Tudor Vladimirescu

1864 – Parlamentul a votat proiectul de lege pentru organizarea puterii armate în România

Votat la 10/22 februarie 1864, proiectul nu a fost sancționat de Cuza inițial, urmând a fi adoptat la 27 noiembrie/9 decembrie 1864

1881 – S-a născut Petre Grimm

10/22 februarie 1881, Bucuresti – 3 decembrie 1944, Sibiu

Istoric literar și traducător. A absolvit Facultatea de Filologie de la Universitatea București, fiind licențiat în limba franceză și limba germană. A urmat specializări în anglistică și germanistică în Marea Britanie, Franța, Germania și Austria. A fost profesor la Târgu Jiu, Turnu Severin și Târgoviște, apoi la Universitatea din Cluj. Este posibil să fi debutat ca traducător în 1894, cu o tălmăcire din Th. Hales, apărută în Biblioteca familiei. A colaborat apoi la Timișoara, Convorbiri literare, Transilvania, Dacoromania, Gândirea, Junimea literară, Datina, Societatea de mâine, Hyperion, Făt-Frumos, etc. A scris: Traduceri și imitațiuni românești după literatura engleză, Robert Burns, poetul țărănimii, Glosarul lui Creangă și a tradus din Alfred Tennyson, William Cowper, Robert Burns, Byron, Shakespeare

1900 – Prima audiție a Sonatei nr. 2 pentru vioară și pian de George Enescu

Prima interpretare a sonatei a avut loc la Paris, într-un concert care făcea parte din seria Concertelor Colonne, cu Jacques Thibaud la vioară și compozitorul, George Enescu, la pian

Sonata nr. 2 pentru vioară și pian Interpretează George Enescu și Dinu Lipatti

1901 – S-a născut Justinian Marina

Ioan Marina; 22 februarie 1901, Suiești, Vâlcea – 26 martie 1977, București

Al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, între 1948–1977. A fost patriarhul care a acceptat colaborarea dintre Biserica Ortodoxă și autoritățile comuniste. Viitorul patriarh Justinian își datorează ascensiunea în ierarhia Bisericii faptului că îl ajutase pe liderul comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej să se ascundă în casa parohială din Râmnicu Vâlcea în urma evadării acestuia din lagărul de la Târgu Jiu în anul 1944

1902 – S-a născut Constantin Macarovici

22 februarie 1902, Negrești, Vaslui – 7 februarie 1984, Cluj-Napoca

Chimist, profesor universitar, membru corespondent (din 1955) al Academiei Române. A studiat la Facultatea de științe a Universității „Al.I. Cuza” din Iași, devenind licențiat în chimie în 1926. A trecut prin toate treptele profesionale la Facultatea de Chimie a Universității din Cluj, până la director adjunct. A desfășurat o intensă muncă de cercetare științifică, studiind, prin diverse metode, compușii chelatici cu hidroxiacizi organici; a stabilit noi metode analitice de dozare a zincului, cobaltului și sodiului etc.; a efectuat studii de sonochimie și de valorificare a unor resurse minerale indigene; a elaborat noi metode analitice pentru controlul medicamentelor

1903 – S-a născut Tudor Mușatescu

22 februarie 1903, Câmpulung-Muscel – 4 noiembrie 1970, București

Poet, prozator, dramaturg, umorist și publicist. A absolvit facultatea de litere și filozofie și facultatea de drept. Provenind din familia unui avocat, dar contaminat de înclinațiile artistice ale mamei sale, Tudor Mușatescu a fost cuprins de patima scrisului încă din anii de școală; a scris epigrame, a compus de unul singur o revistă scrisă de mână, Ghiocelul, cu versuri, schițe și chiar cu o piesă de teatru, intitulată Ardealul. A scris nuvele, romane, poezie, dar succesul i-a fost adus de teatru. La maturitate s-a dedicat trup și suflet teatrului, în calitate de dramaturg, traducător, director de scenă, de conducător și proprietar de teatru. Criticii l-au considerat un fidel continuator, în perioada interbelică, al comediei caragialene de moravuri, prin tipologie, situații și dialoguri spirituale. Debutul scenic l-a avut la Paris, în 1923, în piesa Focurile de pe comori. Piesele sale de teatru, cu deosebire comediile Titanic-Vals, …escu, Visul unei nopți de iarnă, sunt remarcabile prin verva replicilor și prin comicul intrigii, având mare succes și în străinătate, fiind și ecranizate. Multe dintre piesele lui Mușatescu au fost traduse în limbile franceză, engleză, germană, italiană, greacă, poloneză, cehă etc.

Tudor Mușatescu – A murit Bubi Teatru Radiofonic

1904 – S-a născut István Nagy

22 februarie 1904, Cluj – 24 aprilie 1977, Cluj-Napoca

Prozator și dramaturg român de limbă maghiară, membru titular (din 1974) al Academiei Române. Rămas orfan de tată la vârsta de numai 10 ani, Nagy a lucrat ca muncitor tâmplar, cunoscând astfel viața grea a proletariatului din perioada interbelică. Ca studii avea numai patru clase elementare și o școală de ucenici tâmplari. În anii 1920 a lucrat la București și pe șantierele navale din Galați și Brăila. Încă din anul 1919 a fost implicat în mișcarea muncitorească, devenind membru al Partidului Comunist din România în anul 1931. A desfășurat o intensă activitate politică ilegală, fiind arestat și condamnat în mai multe rânduri. A fost deținut în închisorile de la Jilava, Doftana și Caracal. A debutat în anul 1930, fiind unul dintre colaboratorii permanenți ai revistei Korunk

1905 – S-a înființat primul sindicat muncitoresc din România

După anul 1900 au apărut uniuni de sindicate, create pe ramuri din aceleași profesii sau meserii înrudite. I.C. Frimu și Voicu Andreescu-Râureanu au înființat la 22 februarie Sindicatul lucrătorilor tâmplari. În scurt timp, la 13 martie s-a înființat Sindicatul strungarilor, iar la 20 martie s-a înființat Sindicatul lucrătorilor din fabricile de încălțăminte

1907 – Mișcările țărănești izbucnite la Flămânzi s-au extins în județele Dorohoi și Iași

La 22–23 februarie 1907 au avut loc primele mișcări țărănești mai însemnate. Principalele cauze ale răscoalei au fost: diferența enormă dintre suprafața de pămînt deținută de marii latifundiari și cea deținută de țărani; impunerea țăranilor spre cultivarea culturilor destinate exclusiv exportului (grîu, rapiță, etc), pentru profituri mai mari; creșterea fenomenului arendășiei – boierii nu mai doreau să se ocupe direct de administrarea proprietăților, închiriind domeniile lor unor intermediari (arendași), în schimbul unei sume fixe (arendă). Arendașii, la rîndul lor încercau să obțină de pe seama țăranului profituri cît mai mari într-o perioadă cît mai scurtă de timp. Fiind mult mai duri și neînduplecați cu țăranii decît boierii ajunsese să fie dușmanul principal al țărănimii din România.

1910 – S-a născut György Kovács

22 februarie 1910, Cluj – 9 noiembrie 1977, București

Actor de teatru și film, a primit titlul de Artist al Poporului. În peste 40 de ani de activitate scenică, pe scena Teatrului Național din Cluj și al Teatrului din Târgu-Mureș, a susținut numeroase roluri care i-au permis să-și manifeste originalitatea talentului dramatic. Pe ecran, a debutat în anul 1957, cu rolul generalului conte von Karg din filmul Pădurea spânzuraților. Alte filme: Serbările galante, Dacii, Mihai Viteazul, Pistruiatul, Vlad Țepeș

Trei zile și trei nopți (1976)

1915 – S-a născut Eugen Popescu

22 februarie 1915, Bălteni, Olt – 20 februarie 1997

Memorialist. În clasa a VII-a a scris o lucrare Despre scrierile politice ale lui Mihai Eminescu, foarte apreciată. Studenția i-a fost foarte agitată, cu greve și pichete studențești, dar și acțiuni caritabile. A fost arestat în 1945 și deținut în lagărul de la Slobozia, fiind suspectat de activitate anticomunistă; arestat din nou în 1952, până la eliberarea din 1957, a trecut prin 14 închisori și o colonie de muncă forțată. Procesul, cu acuzații imaginare și martori mincinoși a fost la Craiova; după cum notează el în cartea sa autobiografică, Articolul 193 cu aliniatele 1,2, 3, pe baza căruia a fost condamnat, nici nu figura în Codul Penal al României în anul arestării sale. În 1973 a luat calea exilului, în Germania. Cartea sa, Sub două dictaturi (Freiburg, 1985) consemnează întâmplări semnificative privind funcționarea aparatului administrativ comunist, din perioada când lucra în sectorul gostat. Stabilit în SUA din 1979, a înființat, la San Diego (California), Institutul Român de Cercetări Istorice

1923 – S-a născut Zephi Alșec

22 februarie 1923, București – 8 iulie 1992, Ploiești

Actor de teatru și film. A absolvit Institutul de Teatru și Film în 1948 și a fost repartizat la Teatrul de Stat din Ploiești, al cărui director era Toma Caragiu, fiind printre primii actori ai acestui teatru și a rămas pentru totdeauna în acest oraș. A debutat pe marele ecran în perioada studenției, cu rolul lui Ianot din filmul Furtul de la Arizona (1945), regizat de Mircea Botez. De-a lungul carierei sale a fost distribuit în peste 20 de filme, în 1978 a jucat în filmele germane Severino, Im Staub der Sterne. Din filmografie: Sfînta Tereza și diavolii, Nemuritorii, Actorul și sălbaticii, Artista, dolarii și ardelenii, Duminică în familie

Pe malul stâng al Dunării albastre (1983)

1926 – S-a născut Gheorghe Adoc

22 februarie 1926, Socodor, Crișana/Arad

Pictor, grafician, gravor, ilustrator de carte și sculptor. A absolvit cursurile Institutului de Arte Plastice din București avându-i ca profesori pe M.H. Maxy, Jean Alexandru Steriadi și Simion Iuca. A participat la expoziții de grup și personale în Palatul Culturii din Iași, Palatul Parlamentului București, Muzeul de Istorie Chișinău, Bienala de la Veneția. Lucrări monumentale: Bustul lui Mihai Viteazul la Buenos Aires, bustul lui Onisifor Ghibu din Oradea, monumentul Eminescu-Slavici de la Mănăstirea Putna, busturile lui Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu și Alexandru Ioan Cuza solicitate de Ministerul Afacerilor Externe pentru a fi amplasate în capitalele Argentinei, Chile și respectiv Columbiei

Gheorghe Adoc – interviu de Cleopatra Lorințiu

1932 – S-a născut Aurel Grigoraș

22 februarie 1932 București – 28 ianuarie 2000

Dirijor care a condus vreme de 35 de ani Corul Radiodifuziunii Române. A absolvit în 1953 Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București, secțiile Dirijat coral și Pedagogie muzicală, beneficiind de îndrumarea unor însemnați mentori: D.D. Botez, I.D. Chirescu, I. Dumitrescu, N. Buicliu, Z. Vancea, T. Rogalski. A fost dirijorul corului Teatrului de operetă din București, între 1965–2000, a condus Corul Radiodifuziunii Române, în anul 1975 a condus Corul Operei din Ankara (Turcia). De-a lungul timpului, dirijorul Aurel Grigoraș și Corul Radiodifuziunii au întreprins diferite turnee în: Bulgaria, Ungaria, Germania, Italia, Spania, Israel

Traian Popescu – Aiud “Zarca” Orchestra Națională Radio – dirijor Paul Popescu, Corul Radio – dirijor Aurel Grigoraș

1933 – S-a născut Justin Capră

22 februarie 1933, Măgureni, Prahova – 19 ianuarie 2015, Ploiești

Inventator, profesor și inginer care a inventat mai multe vehicule cu consum redus de combustibil și un jet pack. Încă de mic copil a fost preocupat de știință și tehnică. În timpul școlii primare și-a cioplit singur niște păpuși de lemn, le-a plasat pe un disc, punându-le în mișcare cu ajutorul roților dințate de la un ceas stricat. A numit lucrarea Hora păpușilor de lemn. Principala ocupație era să construiască tractorașe, căsuțe din nisip, avioane din lemn, diferite mașinuțe cu motorașe de ceas și îi plăcea să stea de vorba cu bătrâni și oameni marginalizați. În liceu, a meșterit un motor care pornea la o simplă comandă verbală. A urmat Școala Superioară de Aviație de la Mediaș (1952–1956), care pregătea ofiteri, unde a absolvit ca subinginer în aviație. În 1956, după o idee năstrușnică din timpul stagiului militar, a conceput primul aparat individual de zbor: renumitul rucsac zburător. Ideea s-a materializat, fiind transmisă tocmai în SUA, unde a fost brevetată șapte ani mai târziu, de către americanii Wendell Moore, Cecil Martin și Robert Cumings. Gurile rele susțin că ideea a fost oferită pe tavă inventatorilor americani de către o cârtiță KGB-ist[, infiltrată în Ambasada SUA la București, personaj care l-ar fi ascultat cu multă atenție atunci când Justin Capră, umilit de oamenii de știință români, s-a dus să ceară ajutorul ca să-și poată realiza invenția… Alte invenții: automobilul Virgilius – cu două roți, echipat cu un motor de avion de 105 CP, vehicul care atingea 300 km/oră; elicopter portativ pentru juniori – are doar 35 de kg, cu tot cu combustibil, greutatea proprie fiind de 30 kg, forța portantă de 125 kg și puterea 15 CP; automobilul Soleta – cea mai mică mașină din lume, cu un consum redus de benzină (0.5l/100km); automobilul Sarmis – mașina nepoluantă, fără volan și fără pedalier, comenzile facându-se de la un buton așezat pe carcasa fotoliului; automobilul hibrid Oblio – între scuter și mașină, cu motor integrat în roată, automobilul funcționează pe bază de curent electric, etc. Numeroase dintre invențiile sale nu au fost omologate, la intervenția Securității

1935 – A fost adoptată Legea pentru înființarea Monetăriei Naționale

Prima Monetarie a fost înființată în 1870, într-un sediu de pe Șoseaua Kisselef. Funcționarea sa a fost îngrădită de dominația otomană, monedele fiind bătute în străinătate. Clădirea a fost demolată prin 1912. Legea nr. 391/22 februarie 1935 a corectat și completat sistemul monetar existent. Decretul regal nr. 392 din aceeași zi a hotărât înființarea Monetăriei Naționale. Cu finanțare din partea Băncii Naționale, lucrările de construcție a sediului au început pe 25 mai, fiind terminate 7 luni mai târziu, iar construcția s-a predat Ministerului de Finanțe, în subordinea căruia urma să functioneze monetăria

1936 – S-a născut Ádám Bodor

22 februarie 1936, Cluj, Regatul României

Scriitor maghiar, stabilit în Ungaria în 1982. Între 1952–1954 a fost deținut politic, condamnat pentru participarea sa la IKESZ (Organizația Ilegală Anticomunistă, pe care o fondase), închis la Gherla. A fost membru fondator al Bibliotecii virtuale gratuite a Academiei Literare Digitale Ungare. Cărțile care l-au făcut cunoscut peste tot în lume, Zona Sinistră (1992) și Vizita arhiepiscopului (1999), sunt, amândouă, romane ale unor lumi închise, neliniștitoare, cu reguli proprii, în care individul nu e decât o rotiță a marelui mecanism social. Bodor a fost de asemenea un cunoscut scenarist, a lucrat cu regizori maghiari celebri, ale căror filme au avut mare succes la festivalurile de film din Ungaria și Europa

1945 – S-a născut Răsvan Cernat

22 februarie 1945

Dirijor și compozitor. Născut într-o familie de muzicieni, a fost dublu licențiat al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București (dirijat și compoziție) și doctor în muzicologie al Universității „George Enescu” din Iași. A urmat stagii de perfecționare cu maeștrii Franco Ferrara (Veneția) și Sergiu Celibidache (Bologna și Paris). După debutul la pupitrul Filarmonicii din Oradea, a fost succesiv dirijor titular al Filarmonicii „Gheorghe Dima” din Brașov și al Operei Naționale din Iași. Director artistic, apoi dirijor și director general al Operei Naționale Române din București, a contribuit decisiv la relansarea internațională a primei scene lirice a țării, cu spectaculoase turnee ale întregului colectiv în Japonia, Spania, Grecia, Italia, Franța, Olanda, Elveția. Are un important palmares național și internațional, Iosif Sava îl considera „marele liric al generației sale

Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr. 20, KV 466 • Filarmonica „Ion Dumitrescu” Vâlcea, Dirijor Răsvan Cernat, pian Mădălin Voicu Jr.

1961 – S-a născut Cristina Anghelescu

22 februarie, 1961, București

Violonistă. Și-a început studiile muzicale sub îndrumarea tatălui său, violonistul Aurelian Anghelescu, s-a perfecționat în cadrul Conservatorului „Ciprian Porumbescu” la clasa profesorului Stefan Gheorghiu, maestru violonist. Este laureata a concursurilor „J. Thibaud” – Paris, „Alberto Curci” – Neapole, „Tibor Varga” – Sion, „Dr. Luis Sigale” – Vina del Mar, „Ceaikovski” – Moscova, „Jan Sibelius” – Helsinki, aceste premii propulsand-o in prim-planul lumii muzicale internaționale. A devenit solistă a Orchestrelor și Corurilor Radio din București. Din 1990 a realizat și numeroase înregistrări radio și discografice ale concertelor de Mozart, Mendelssohn, Ceaikovski, Anotimpurile de Vivaldi, etc. A cântat în principalele centre muzicale europene, Moscova, Paris, Helsinki, Madrid, Taiwan, Thailanda, America de Nord și America de Sud

Brahms – Concertul în Re major pentru vioară și orchestră, op. 77 • Orchestra Națională Radio, Dirijor Daisuke Soga, Vioară Cristina Anghelescu

1969 – A încetat din viață Nicolae Dașcovici (13 februarie 1888, Calafat – 22 februarie 1969, București)

Jurist, istoric și publicist, membru corespondent al Academiei Române

1977 – A încetat din viață Marcel Anghelescu (3 noiembrie 1909, Craiova – 22 februarie 1977, București)

Celebru actor de teatru și film, Artist Emerit, Artist al Poporului, distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa I

1990 – S-a născut Marius Alexe

22 februarie 1990, București

Fotbalist. Și-a făcut junioratul la Dinamo București, dar a debutat oficial în Liga I pentru Astra Ploiești, Debutul la echipa mare a lui Dinamo București s-a petrecut în 2009. În prezent, evoluează la clubul turc Karabükspor pe postul de extremă

1992 – A fost inaugurat la București Centrul Euro-Atlantic

În prezența secretarului general al NATO, germanul Manfred Wörner

1994 – A încetat din viață Ștefan Balș (27 octombrie 1902, București – 22 februarie 1994, București)

Arhitect, membru de onoare al Academiei Române

1996 – Tragedia aviatică de lângă Baia Mare

Zece persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui avion AN-24, de la Autoritatea Aeronautică Civilă, în Cariera de piatră Sfântul Ioan. Opt persoane se aflau în aeronavă, în vreme ce alți doi se aflau la sol

1997 – Pugilistul Mihai Leu a câștigat primul titlul de campion mondial la box profesionist pentru România

A cucerit centura mondială versiunea WBO la categoria semimijlocie, după ce l-a învins, la Hamburg, în 12 reprize, pe panamezul Santiago Samaniego

2001 – A încetat din viață Vlad Voiculescu (1913, Târgu Jiu – 22 februarie 2001, București)

Medic neurolog, profesor universitar, membru titular al Academiei Române, membru al Royal Society of Medicine, Société Française de Neurologie

 

#todaysmemory #Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei #CetateaDeva #Antim IvireanulMitropolit #GrigoreAlexandrescu #PetreGrimm #JustinianMarina #ConstantinMacarovici #TudorMușatescu #IstvánNagy #GyörgyKovács #EugenPopescu #ZephiAlșec #GheorgheAdoc #AurelGrigoraș #JustinCapră #ÁdámBodor #RăsvanCernat #CristinaAnghelescu #MariusAlexe

0 comentarii la „22 Februarie în istoria românilor

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: