Istoria României România frumoasă Today's Memory

11 Iulie în istoria românilor

Foto: A început Bătălia de la Mărăști


1428 – Prima atestare a Mănăstirii Horaița

În secolul al XV-lea, Mănăstirea Horaița era un lăcaș din lemn, atestările documentare indicând că la 11 iulie 1428, domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun includea biserica din Horaița în rândul celor 52 de biserici (de mir și mănăstire), pe care le supunea jurisdicțional Mănăstirii Bistrița. Alexandru cel Bun consemna în documentul din 11 iulie 1428 o danie Mănăstirii Bistrița, care îi va sluji de necropolă „Eu, robul stăpânului meu Isus Hristos, Ioan Alexandru, voievod și domn a toată Moldo-Vlahia, am binevoit domnia mea cu bună voia mea c-am făcut pentru pomenirea strănepoților părinților noștri și pentru sănătatea și sufletul domniei mele și am dăruit mănăstirii Uspeniei Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, care este la Bistrița, cincizeci de biserici din ținutul Sucevei. Iar bisericile se numesc: biserica de la Bolojești pe Almaș, biserica lui Mihail Dalb, biserica de la Horăițești, biserica de la Dobreni, biserica de la Lasloveni pe Cracău[…]”

1636 – Prima atestare documentară a Mănăstirii Arnota

Mănăstirea este menționată pentru prima dată cu ocazia cumpărării unei obcine la Bogdănești Vâlcea, primind apoi la 23 aprilie 1638 – „cinstit și bine închipuit hrisov de danie” de la Matei Basarab, ctitorul său. Legenda spune că Matei Basarab, după o luptă grea cu turcii, pe care nu a putut-o câștiga, fiind urmărit de aceștia, s-a retras în Munții Arnotei, refugiindu-se în rogozul unui lac cu răchită și stufăriș. În preajma lacului existau ruine ale unor biserici, iar Matei Basarab a hotărât că dacă va scăpa, va ctitori aici o mănăstire. Mănăstirea a fost ridicată pe locul unei biserici vechi de lemn, construită de Vornicul Danciu, tatăl lui Matei, fiind situată în satul Bistrița (comuna Costești) din județul Vâlcea. A fost ctitorită de Matei Basarab și soția sa Elina, iar biserica poartă hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Aici sunt valoroase picturi murale și icoane realizate de Stroe din Tîrgoviște. Pronaosul bisericii găzduiește mormântul lui Matei Basarab și cel al lui Danciu vel-vornic, tatăl lui Matei Basarab

1711 – S-a încheiat Bătălia de la Stănilești

Bătălia de la Stănilești a avut loc între 7/18–11/22 iulie 1711 între Rusia și trupe ale Imperiului Otoman. Voievodul Moldovei, Dimitrie Cantemir l-a sprijinit în această bătălie pe țarul Petru cel Mare în campania acestuia împotriva Imperiului Otoman. Forțele ruso-moldovene au fost încercuite de turci, țarul Petru I al Rusiei fiind constrâns să facă pace. Un cronicar anonim al lui Constantin Brâncoveeanu a înregistrat vitejia în luptă a rușilor, punând înfrângerea pe baza lipsei hranei: „Țariul încă cu oastea lui pogorîndu-se pe Prut în jos cu Dumitrașco Vodă Cantemir, care se hainise de către turci, acolo mai jos de Huși, în niște locuri rele, le-au eșit înnainte turcii, tătarii, sfeții cîți era și i-au ocolit din toate părțile și le-au dat război foarte tare; ei încă au slobozit focul ca niște viteji în 2–3 zile pînă ce au sfârșit pita de nu avea ce mînca. Deacii au strigat la pacea și s-au rugat turcilor să le dea de mîncare, care turcii priimind și ei pacea, dîndu-le moscalii Azacul, cetatea carea este în gura apei Donului, de întră în marea ce să chieamă Meotis și alte cetăți și le-au dat turcii făină, pesmed de le-au prins foame. Și cu această rușine s-au întors țariul cu ai lui la țara-și”.

1714 – Dimitrie Cantemir a fost ales membru de onoare al Academiei Regale Prusace de Științe

La propunerea unor oameni de știință germani, în frunte cu Gottfried Wilhem von Leibniz, fondatorul Academiei, la 11 iulie 1714, Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften l-a acceptat în rândurile sale și i-a acordat diploma de membru, semnată de vicepreședintele Johann Carol Schott, în absența președintelui Academiei, Leibniz. La 1 august 1714, la ședința Consiliului Academiei din Berlin, constatându-se agrementul Protectorului (regele Prusiei, Frederick I), s-a confirmat primirea lui Cantemir în Academie, acordându-i-se Diploma de membru al Academiei de Științe din Berlin. Bun cunoscător a șapte limbi de circulație la acea vreme, considerat până astăzi ca fiind printre umaniștii de frunte ai Europei secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, a fost primul român membru al Academiei din Berlin, principele moldovean fiind desemnat șef al Secțiunii de orientalistică a renumitului forum științific european

1780 – A apărut prima gramatică tipărită a limbii române, Elementa linguae daco-romanae sive valachae

Scrisă de Samuil Micu și Gheorghe Șincai la Viena, în limba latină, a fost și prima cu caractere latine. A pus bazele perioadei moderne din istoria limbii române literare

1797 – A încetat din viață Ienăchiță Văcărescu (1740 – 11 iulie 1797)

Poet, filolog și istoric din Țara Românească, aparținător al unei vechi familii boierești, precursor al folosirii limbii române culte, pe care a folosit-o atât în scrierile sale filologice și istorice, cât și în poeziile pe care le-a scris; erudit și poliglot, cunoștea slava veche, greaca veche și modernă, turca, araba, persana, franceza, germana și italiana; mare dregător domnesc, a îndeplinit misiuni diplomatice peste hotare. Este al doilea român, după Dimitrie Cantemir, care a scris o istorie a Imperiului Otoman, Istorie a prea puternicilor împărați otomani, tipărită abia în 1863 de Alexandru Papiu Ilarian; autorul celei dintâi gramatici românești tipărite

1855 – S-a născut Iuliu A. Zanne

11 iulie 1855, Brusa, Turcia – 14 februarie 1924, București

Inginer și folclorist. A absolvit cursurile Școlii Centrale de Ingineri din Paris (1880), devenind inginer de căi ferate la Serviciul de poduri și șosele și subdirector la Serviciul tehnic al Primăriei Capitalei. Discipol al unei personalități cu vocație enciclopedică, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Zanne a preluat ștafeta de la Vornicul Iordache Golescu și ajutat de colaboratori dezinteresați și cu bunăvoință, a alcătuit o lucrare monumentală, Proverbele românilor, însumând circa 7.000 de pagini, cuprinzând 18.940 de tipuri de proverbe, în volumele I-VII, 4.500 de tipuri incluse in volumele IX si X. Proverbele, zicătorile, povățuirile, cuvintele adevărate, asemănările, idiotismele și cimiliturile acestei opere, neîntrecută până astăzi, sunt și o prețioasă pagină de istorie a mentalităților românești. A trăit mulți ani printre țărani, la Băsești (astăzi Viișoara, Vaslui), ajutându-i în ridicarea lor culturală și în dezvoltarea economică a gospodăriilor lor. I-au trebuit ani întregi de cercetare, ani întregi a întreținut corespondență cu învățătorii, preoții și toți cărturarii satelor pentru a aduna atâtea proverbe și zicători românești

1868 – S-a înființat Societatea Generală de Asigurare Transsylvania cu sediul la Sibiu

A început să funcționeze în 11 iulie 1868, cu denumirea de Banca Săseasca de Asigurare Reciprocă Transsylvania din Sibiu. Transsylvania oferea clienților săi servicii de asigurare care sunt și acum valabile: asigurări împotriva incendiilor, și exploziilor pentru locuințe ori alte construcții, pentru mărfuri, asigurări de viață și zestre (!) și asigurarea de rente. Primul președinte al instituției sibiene era baronul (Freiherr) și șambelanul regalo-imperial Franz von Mylius, înrudit, prin alianță, cu familia Brukenthal.

1910 – S-a născut Liviu Stan

11 iulie 1910, Socet, Hunedoara – 1 aprilie 1973, București

Teolog, canonist și profesor. A urmat Facultatea de Teologie la Cernăuți (1928–1932) și Facultatea de Drept din Cernăuți (1930–1932, neterminată), apoi doctoratul în Teologie în 1936. Trimis de mitropolitul Nicolae Bălan pentru studii de specializare în Dreptul bisericesc la Facultățile de Teologie și Drept canonic ale Universităților din Atena, Varșovia, Roma, Munchen. După reîntoarcerea de la studii, a fost numit profesor suplinitor de Apologetică și duhovnic la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, profesor suplinitor, apoi titular la catedra de Drept bisericesc. A fost transferat la Institutul Teologic Universitar din București, catedra de Drept canonic și Administrație bisericească, unde a funcționat până la pensionare. A fost membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului, consilier în Ministerul Cultelor, protopop, iconom stavrofor, delegat al Bisericii Ortodoxe Române la conferințe panortodoxe (Rhodos, Chambesy, Uppsala, etc.), a conferențiat la diferite Facultăți de Teologie din Grecia și Germania

1913 – S-a născut Teofil T. Vescan

11 iulie 1913, Bratislava – 9 decembrie 1963, Iași

Fizician și pedagog. A urmat cursurile Facultății de Științe din cadrul Universității din Cluj și, în paralel, a studiat și la Universitatea din Paris. A devenit licențiat în Fizică (1935) și în Matematici (1936). A fost profesor secundar de Matematici și Fizică-Chimie. După susținerea lucrării Contribuții la teoria cinetică și relativistă a fluidelor reale, a devenit Doctor în Științe fizico-chimice. În 1944 a fost numit conferențiar de Mecanică rațională, apoi profesor de Fizică teoretică la Universitatea „Bolyai” din Cluj, la Universitatea „Victor Babeș” din Cluj, profesor de Fizică teoretică și Structura materiei la Universitatea din Iași și director al Institului de fizică și științe tehnice din Iași. A creat la Iași o școală de cercetare în fizica relativistă, obținând câteva rezulatate importante: formularea hidrodinamicii relativiste în schema penta-dimensională Klein-Kaluza, a studiat problema relativistă a două corpuri de masă variabilă, a elaborat o metodă nouă de obținere a metricii Schwarzschild folosind transformări infinitezimale, a formulat în termeni relativiști efectul Pinch. Din lucrările sale: Lecons sur la theorie des spineurs, L’Univers en expansion, Curs de teoria particulelor elementare

1917 – A început Bătălia de la Mărăști

Bătălia de la Mărăști a fost una dintre principalele bătălii desfășurate pe teritoriul României în timpul Primului Război Mondial (11/24–19 iulie/1 august). A fost o operațiune ofensivă a armatei române și armatei ruse cu scopul de a încercui și distruge Armata a 9-a Germană. Bătălia a început la 11/24 iulie, fiind precedată de un bombardament puternic asupra pozițiilor inamice, distrugerile produse facilitând ofensiva trupelor de infanterie. Au fost eliberate mai multe sate, între care și Mărăști, amenajat de adversari ca un puternic centru defensiv. Până la sfârșitul zilei, Armata II a rupt frontul inamicului pe o lărgime de 10 km. Și în ziua următoare, 12/25 iulie, ofensiva a continuat cu vigoare, fiind eliberate, între altele, localitățile Câmpuri, Vizantea Mănăstirească, Roșculești, Răcoasa. Armata a II–a română, comandată de generalul Alexandru Averescu, a înfrânt armata germană

1940 – România s-a retras din Liga Națiunilor

Între 1920–1946 au existat 63 de state membre ale Societății Națiunilor. Pactul care a format Societatea Națiunilor a fost inclus în Tratatul de la Versailles și a intrat în vigoare pe 10 ianuarie 1920. În condițiile declanșării celui de-al doilea război mondial, la 11 iulie 1940, România s-a retras din Liga Națiunilor (Societatea Națiunilor), organizație care, din 1938 și-a continuat o existență pur formală. Societatea Națiunilor a fost desființată pe 18 aprilie 1946, când activitățile și responsabilitățile au fost preluate de Organizația Națiunilor Unite

1940 – S-a născut George Filipescu

11 iulie 1940, Suceava – 24 august 1987, București

Pictor, desenator, ceramist. A absolvit Institutul Pedagogic de Arte Plastice București (1963). A debutat la expoziția municipală de pictură și sculptură București Peisajul, de la Ateneul Român în 1965. Din acest an, lucrările sale vor figura în majoritatea expozițiilor municipale și bienale. A avut expoziții personale în București, la Ateneul Tineretului, Galeria Amfora, Galeria Simeza și retrospective la Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Național Cotroceni

1941 – Luptele Armatei Române pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupația sovietică

Armata a 3-a a ajuns pe aliniamentul Cormani–Romancăuți cu Brigada 4 Munte, Romancăuți–Climăuți cu Brigada 1 Munte și Kaluș–Volskova cu Brigada 8 Cavalerie. Divizia 15 Infanterie a fost atacată puternic, atacul principal fiind suportat de Regimentul 35 Infanterie „Matei Basarab”, situat la vest de Lăpușna, care a ținut față unui regiment sovietic sprijinit de patru divizioane de artilerie. Regimentul 10 Vânători a respins încercările sovietice de a ajunge în spatele diviziei, în timp ce Regimentul 25 Infanterie se replia din pozițiile avansate pentru a scurta linia de apărare. Spre seară, două companii inamice s-au infiltrat la contactul dintre Diviziile 11 și 15 Infanterie, dar au fost respinse de rezerva corpului de armată

1943 – S-a născut Petre Șaitiș

11 iulie 1913 – septembrie 2002

Poet și traducător. A tradus mult din maghiară (Kosztolányi Desző, Dsida Jeno etc., etc.). A tradus și Balade populare maghiare din România. Volume proprii: Amurg însorit, Parabolele Mântuitorului

1946 – S-a născut Matei Cazacu

11 iulie 1946, Sinaia

Autor, eseist, istoric medievist și scriitor francez originar din România, luptător pentru drepturile omului. A studiat istoria la Universitatea din București, absolvind în 1969. Până la plecarea ilegală din România și stabilirea în Franța (1973), a fost cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București. A devenit doctor în istorie la Universitatea Paris I Sorbonne Panthéon (1979). A fost membru al secției române a Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului și al Asociației pentru Apărarea Monumentelor Istorice din România. Din 1977 a colaborat cu posturile de radio Europa Liberă, BBC, Vocea Americii, Radio France Internationale, Radio Canada, etc. Scrieri: In Search of Frankenstein, L’Histoire du prince Dracula en Europe centrale et orientale au XVe siècle, The Story of Romanian Gastronomy, Minuni, vedenii și vise premonitorii în trecutul românesc, România văzută de străini

1949 – S-a născut Liliana Ursu

11 iulie 1949, Sibiu

Poetă, prozatoare și traducătoare, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania din 1980. Este licențiată a Facultății de Limba și Literatura Engleză a Universității din București (1967–1972). A fost redactor la Televiziunea Română, în Studioul de film și al emisiunilor culturale, asistentă universitară asociată la Facultatea de Limba și Literatura Engleză a Universității din București. Din 1981 a lucrat la Radiodifuziunea Română, în redacția de teatru radiofonic și ca realizatoare de emisiuni culturale în redacția de literatură, artă și știință. A debutat în Luceafărul în 1984, iar debutul editorial a fost în 1977, cu volumul de versuri Viața deasupra orașului. Alte culegeri lirice: Ordinea clipelor, Piața aurarilor, Zona de protecție și Corali. Este autoarea unui volum de proză scurtă, La jumătatea drumului. A tradus, singură și în colaborare din M. Booth, Diana Wakoski s.a. Poeziile sale au fost traduse în engleză, franceză, germană, suedeză, sârbă, italiană. A primit Premiul de poezie al revistei Luceafărul (1976)

1952 – A încetat din viață Valeriu Traian Frențiu (25 aprilie 1875, Reșița – 11 iulie 1952, închisoarea Sighet)

Episcop unit de Lugoj și de Oradea, arestat în 1948 de autoritățile comuniste

1955 – S-a născut Mariana Buruiană

11 iulie 1955, Arad

Actriță de teatru și film, scriitoare și traducătoare. A urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București – secția Actorie. A jucat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, apoi s-a transferat prin concurs la Teatrul „Lucia Sturza Bulandra” din București, în 1981. A jucat o serie de roluri importante, mari și mici, a colaborat la emisiuni radio-TV, a înregistrat la Teatrul Radiofonic, a apărut în filme de lung metraj și seriale de televiziune, a făcut turnee în țară și în străinătate, a obținut premii. În 1995 demisionat de la Teatrul „Bulandra” pentru a putea colabora la piesa Danaidele de Eschil (regia Silviu Purcărete), pusă în scenă la Teatrul din Craiova. Actualmente predă la Universitatea „Spiru Haret” din București. A fost una dintre semnatarele Apelului pentru condamnarea comunismului.

Enigma din testament Scenariul: Ștefan Radof, după nuvela Morminte de Mihail Sadoveanu, Teatru TV

A jucat în piese de teatru: Peer Gynt, Romeo și Julieta, Trei surori, Cum se numeau cei patru Beatles?, Îmblînzirea Scorpiei, Passacaglia, Hamlet, Uriașii munților, Visul unei nopți de vară, Mephisto, etc. și filme: Patima, Țapinarii, Melodii la Costinești, Să mori rănit din dragoste de viață, Hanul dintre dealuri, Domnișoara Christina. După 1990, s-a retras din lumina reflectoarelor, și-a dedicat viața credinței creștine, fiind și autoarea unei cărți, Taina mărturisirii

Patima (1975)

1955 – S-a născut Maria Dragomiroiu

11 iulie 1955, Marcea, Vâlcea

Interpretă de muzică populară având o voce deosebită, cu un amplu registru vocal, și fiind posesoare a unei tehnici excelente, de solistă de muzică clasică, Maria Dragomiroiu a fost comparată, mai ales la începutul carierei, cu Maria Tănase, Doamna cântecului popular românesc. Înregistrări: Floricică de pe coastă, Lume dragă, Cântecul și dragostea, Cântece de petrecere

Medalion folcloric cu Maria Dragomiroiu

1956 – S-a născut Petru Lucaci

11 iulie 1956, Arad

Artist vizual, profesor universitar, Președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Genurile artistice în care se exprimă sunt: pictură, gravură, grafică, fotografie, obiect, happening și new media. Este absolvent, cu diplomă de merit, al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, secția Pictură, București, promoția 1982, obținând Doctoratul în Arte Vizuale în 2006. Este conferențiar la Universitatea Națională de Arte București, Departamentele Pictură și Design. Face parte, alături de Vasile Tolan, Darie Dup, Gheorghe I. Anghel, Vladimir Șetran, Marcel Bunea, Napoleon Tiron și Florin Ciubotaru, din Grupul 8 Art +. Începând din 1986, a participat la expoziții naționale și internaționale de grup, având numeroase expoziții personale naționale și internaționale. A fost distins cu: Premiul Festivalului de Artă pentru Studenți, București (1979), Premiul Tineretului al Uniunii Artiștilor Plastici din România (pentru pictură, 1987, 1990, 2006), Ordinul Meritul Cultural (2004).  Galerie

1970 – S-a născut Basarab Panduru

11 iulie 1970, Mârzănești, Teleorman

Fost fotbalist și antrenor. A jucat ca mijlocaș la FCM Reșița, Steaua, Benfica, F.C. Porto, Sport Club Internacional, SC Salgueiros. A jucat pentru Echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994. În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a

1973 – A încetat din viață Radu Brateș (Gheorghe I. Biriș; 16 martie 1913, Ciufud/Izvoarele, Alba – 11 iulie 1973, Blaj, Alba)

Poet, prozator, publicist și istoric literar, deținut politic al regimului comunist

1985 – Nicolae Ceaușescu a primit titlurile de membru titular și președinte de onoare al Academiei RSR

Elena Ceaușescu a fost aleasă ca membru titular în 1974, iar Nicolae Ceaușescu membru titular și președinte de onoare în 1985. Cei doi au fost excluși post-mortem la ședința din 26 decembrie 1989 (răzbunarea „colegilor mei academicienii”?)

1995 – A încetat din viață Mihai Botez (1940, București – 11 iulie 1995, București)

Matematician, diplomat și disident anti-comunist, după Revoluția din 1989 ambasador al României la ONU și în Statele Unite ale Americii

1997 – Președintele SUA, Bill Clinton, a efectuat o scurtă vizită la București

A fost momentul lansării Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. A avut o convorbire cu președintele României, Emil Constantinescu, și a ținut o cuvântare în Piața Universității (sub curcubeu)

2002 – A încetat din viață Paul Ioachim (6 octombrie 1930, Buzău – 10 iulie 2002, București)

Actor de teatru și film, dramaturg, directorul Teatrului „George Ciprian” din Buzău

2003 – A încetat din viață Florin Bănescu (28 martie 1939, Armeniș, Caraș Severin – 11 iulie 2003, Arad)

Medic, prozator, traducător și coordonator de cenaclu, membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România

2011 – A încetat din viață Alexandru Chira (29 octombrie 1947 Tăușeni, Cluj – 11 iulie 2011, București)

Artist plastic, profesor universitar și teoretician, o mare personalitate a culturii și artei românești

 

#todaysmemory #Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei #MănăstireaHoraița #MănăstireaArnota #DimitrieCantemirmembruAcademiaRegalaPrusacădeȘtiințe #Elementalinguaedacoromanaesivevalachae #IuliuAZanne #SocietateaGeneralăAsigurareTranssylvania #LiviuStan #TeofilTVescan #BătăliadelaMărăști #GeorgeFilipescu #LupteleArmateiRomâneeliberareaBasarabiei #PetreȘaitiș #MateiCazacu #LilianaUrsu #MarianaBuruiană #MariaDragomiroiu #PetruLucaci #BasarabPanduru #BillClintonlaBucurești

0 comentarii la „11 Iulie în istoria românilor

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: