Istoria României România frumoasă Today's Memory

Amintirea de azi – Marea Adunare Națională de la Alba Iulia – Today’s Memory

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

1 Decembrie 1918


Poporul din preajma tribunei oficiale

Ca urmare a eforturilor Consiliul Național Român Central, într-o zi de duminică, la 1 decembrie 1918, are loc Marea Adunare Națională a Românilor de la Alba Iulia, unde românii din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Ungaria își exprimă dorința de a se uni cu România și de a nu mai face parte din Imperiul Austro-Ungar. La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia au participat, pe lângă delegațiile trimise din toate localitățile românești, peste 100.000 de români veniți să vadă cu ochii lor realizarea visului de veacuri a națiunii române de pe ambii versanți ai Carpaților. Acest act a avut loc după ce, la data de 27 martie 1918, respectiv 28 noiembrie 1918, organele reprezentative ale Basarabiei și Bucovinei au votat unirea cu România. În sala Casinei din Alba Iulia, are loc Adunarea Națională, cu participarea a 1.228 de delegați (deputați) aleși.

Rezolutiunea Adunarii Nationale de la Alba Iulia

Gheorghe Pop de Băsești, președintele Partidului Național Român, declară Adunarea Națională de la Alba Iulia „constituită și deschisă”. Vasile Goldiș rostește cuvântarea solemnă, încheiată cu un proiect de rezoluție, care începe cu cuvintele: „Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România”. Proiectul de rezoluție a fost adoptat cu ovații prelungite. Pentru cârmuirea Transilvaniei, Adunarea Națională procedează la alegerea unei adunări legislative numită Marele Sfat Național, compus din 250 de membrii; acesta, la rându-i, va numi un guvern provizoriu, Consiliul Dirigent.

Episcopul Iuliu Hossu citind Actul Unirii

După adoptarea actului istoric al Unirii, cei peste 100.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, adunați pe Câmpul lui Horea, aprobă cu aclamații entuziaste hotărârea de unire necondiționată și pentru totdeauna a Transilvaniei cu România. Unirea Transilvaniei cu România încheie procesul de făurire a statului național unitar român, proces început în 1859, prin unirea Moldovei cu Țara Românească, continuat prin unirea Dobrogei în 1878, a Basarabiei în martie 1918 și a Bucovinei în noiembrie 1918. Suprafața României Mari era de 295.049 km pătrați, cu o populație de 16.500.000 de locuitori

Mai mult: https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Transilvaniei_cu_Rom%C3%A2nia

 

Emil Hossu – Înregistrare document despre Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1918

 

***** [In English] *****

Romania National Day

Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Foto Samoilă Mârza

Great Union Day occurring on December 1, is the national holiday of Romania. It commemorates the assembly of the delegates of ethnic Romanians held in Alba Iulia, which declared the Union of Transylvania with Romania.

This holiday was set after the 1989 Romanian Revolution and it marks the unification of Transylvania, but also of the provinces of Bessarabia and Bukovina with the Romanian Kingdom, in 1918.

More on: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Union_Day

 

Pe-al nostru steag • Corul Filarmonicii Arad

Lyrics:

On our flag its written union,

Union in thoughts and feelings

And under its great shadow

We’ll face any blows (that hits us)

 

The one that in a fierce battle is afraid

Has lost himself

But we, united in any time

We will be victorious

 

We armed our hand(s)

To guard a dear land

Justice is its master

And its Lord is the holly truth

 

#todaysmemory #Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei #MareaAdunareNaționalădelaAlbaIulia

0 comentarii la „Amintirea de azi – Marea Adunare Națională de la Alba Iulia – Today’s Memory

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: