Istoria RomânieiRomânia frumoasăToday's Memory

5 Februarie în istoria românilor

Foto: Mănăstirea Antim


1601 – A încetat din viață Baba Novac (cca. 1530, Insulele Poreci, Timoc, Imperiul Otoman – 5 februarie 1601, Cluj)

Căpitan de haiduci din Balcani, unde a luptat consecvent contra Imperiului Otoman, făcând raiduri până în Bulgaria, Turcia și Oltenia; aici s-a alăturat, cu ceata sa, armatei lui Mihai Viteazul, devenindu-i general. Este erou național al Serbiei și al României. În 1601, aflat în solie din partea lui Mihai Bravul, a fost arestat de magnații maghiari din Cluj, judecat sumar sub falsa acuzație de trădare, condamnat la moarte prin tortură extremă, inclusiv arderea pe rug și tragerea în țeapă

1713 – Antim Ivireanul a hotărât să clădească Mănăstirea Tuturor Sfinților, acum Mănăstirea Antim

În ziua de prăznuire a Sfintei Mucenițe Agata, prin descoperire dumnezeiască, Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul s-a hotărît să clădeasca o mănăstire, pe locul unde, până atunci, se afla o veche bisericuță de lemn, cu hramul Sf. Nicolae și în care se păstra Sfântul și Marele Mir. A pus la dispoziția lucrătorilor toata averea sa, având sprijin material și spiritual al câtorva boieri. Mănăstirea de suflet a Sfântului Antim a fost închinată, de el însuși, Tuturor Sfinților. Drept milostenie, în cinstea Sf. Agata pentru descoperirea dumnezeiască avută, Sfântul ctitor Antim a hotărât ca „în fiecare an să se îmbrace o fată cu ie, cu rochie, cu cizme, cu brâu și să i se dea 230 bani

1851 – S-a născut Ștefan Hepites

5/17 februarie 1851, Brăila – 15 septembrie 1922, Brăila

Fizician, inginer și meteorolog, membru titular (din 1902) și vicepreședinte (1910–1913 și 1919–1921) al Academiei Române. În perioada 1865–1869 a fost elev al școlii militare de ofițeri din București, pe care a absolvit-o ca șef de promoție, cu gradul de sublocotenent de artilerie. Și-a continuat studiile la Școala Specială de Artilerie și Geniu din Bruxelles (1869–1873), urmând concomitent cursurile Facultății de Științe. În 1873 a obținut titlul de Doctor în științe matematice și fizice, a demisionat din armată și s-a înscris la Școala Politehnică din Bruxelles, unde a obținut în 1875 diploma de inginer constructor. În 1878, a înființat prima stație meteorologică românească, iar în 1884 a creat prima stațiune meteorologică la București. După Războiul de Independență, la care a participat cu gradul de locotenent, a început activitatea de organizare și cercetare, pe care a continuat-o tot restul vieții. A fost inginer în portul Brăila, la Ministerul Lucrărilor Publice, profesor de fizică la Școala de Artilerie, inginer la Căile Ferate Române, profesor la Școala de Silvicultură, inspector general al Domeniilor Statului. În 1884 a fost numit director al Institutului Meteorologic al României, nou înființat la Herăstrău (București). A creat acolo prima stație meteorologică centrală din România, mutată în 1898 pe Dealul Filaret; a organizat apoi rețeaua meteorologică națională, care la sfârșitul anului 1893 avea în funcțiune 159 de stațiuni. În cadrul Institutului au fost create noi unități: serviciul de măsuri și greutăți, determinarea orei exacte, înregistrarea cutremurelor, măsurători geomagnetice. Rezultatele observațiilor și cercetărilor efectuate au fost publicate în Analele Institutului Meteorologic al României și prezentate la diverse reuniuni științifice internaționale. A condus Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți, a fost delegat ca reprezentant al României la Uniunea Internațională de Geodezie și Geofizică, nou constituită

1859 – A încetat din viață Alecu Russo (17 martie 1819, Chișinău, Imperiul Rus – 5 februarie 1859, Iași)

Poet, prozator, eseist, memorialist și critic literar; printre cei mai reprezentativi exponenți ai pașoptismului; important militant unionist

1861 – La Sighet a fost înființată Asociația pentru cultura poporului român din Maramureș

Organizație care a contribuit la emanciparea culturală și națională a românilor, la păstrarea, conservarea și transmiterea elementelor de identitate cultural-națională locală, „azilul limbii, lumina minții și fântâna culturii noastre”. A fost ales comitetul de conducere, alcatuit din Iosif Man–președinte, Mihail Pavel–vicepreședinte, Petru Mihalyi–secretar, având printre membri personalități de marcă ale vieții politice și spirituale maramureșene, dintre care în timp s-a evidențiat și dr. Ioan Mihalyi de Apșa

1876 – A apărut revista Higiena și școala

Prima revistă română de medicină din Transilvania, a fost editată de Paul Vasici-Ungureanu. A apărut inițial la Timișoara (1876–1877), apoi la Gherla (1878–1880). Publicația aborda problemele de educație, creșterea prestigiului învățătorilor, popularizarea noilor descoperiri din lumea științei

1887 – S-a născut Corneliu Dragalina

5 februarie 1887, Caransebeș – 11 iulie 1949, București

General, a participat la ambele războaie mondiale. Fiul generalului Ion Dragalina, l-a urmat în cariera militară. A urmat Școala de ofițeri de artilerie și geniu din București (1905–1907) și Școala Superioară de Război (1919–1921). În 1915 era căpitan în Regimentul 4 Artilerie, cu care a participat la campania din 1916, comandând una dintre puținele baterii de artilerie grea ale armatei romane. Regimentul său, din Divizia 19 Infanterie a dus lupte grele pe frontul din Dobrogea în toamna acelui an. Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, fiind comandant al Corpului 6, a făcut parte din delegația românească la tratativele de la Turnu Severin cu Ungaria în vederea rezolvării diferendului asupra Transilvaniei. A luat parte la faza finală a bătăliei de la Odessa, și-a condus trupele în timpul celei de-a doua bătălii de la Kharkov, a participat la ofensiva spre Don. A primit Ordinul Crucea de Fier în grad de Cavaler și Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a, fiind promovat la gradul de general de corp de armată. La 16 decembrie 1942, mareșalul Antonescu l-a rechemat de pe front, numindu-l Guvernator al Bucovinei. A suspendat portul stelei lui David de către evreii din Cernăuți pentru a nu-i pune în pericol de a fi executați de fasciști, obținând apoi aprobarea mareșalului Antonescu pentru evacuarea acestora din Cernăuți, deoarece urmau să fie arestați sub ordinul lui Hitler și deportați dincolo de Bug. A salvat viața a 14.750 de evrei

1896 – S-a născut Nicolae Bagdasar

5 februarie 1896, Roșiești, Vaslui – 21 aprilie 1971, București

Filosof, membru corespondent (din 1939) al Academiei de Științe din România, membru corespondent (din 1940) al Academiei de Științe Morale și Politice, membru corespondent (din 1943) al Academiei Române. Între 1916–1917 a urmat cursurile Școlii Militare de ofițeri de rezervă din Botoșani, fiind apoi repartizat la Regimentul 51/52 Infanterie, cu care a participat la Primul Război Mondial. După demobilizare, a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie a Universității București, a susținut licența în 1922, după care a plecat la specializare în Germania, unde și-a luat doctoratul în Filosofie la Universitatea din Berlin, în iunie 1926. A fost profesor de limba germană la Școala Comercială Română din Salonic (Grecia), apoi la Școala Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București. Ca secretar al Societății Române de Filosofie, a întemeiat Editura Filosofică și a devenit secretar de redacție al Revistei de Filosofie. A fost asistent universitar la Laboratorul de Psihotehnie al Facultății de Filosofie București, asistent la catedra de Psihologie, Logică și Teoria Cunoașterii de sub conducerea lui C. Rădulescu-Motru, profesor titular la catedra de Filosofie Generală (Epistemologie și Metafizică), Istoria Filosofiei Moderne și Contemporane la Universitatea din Iași (1942–1949). Destituit din învățământul superior (1949), a devenit director de secție al Institutului de Istorie din București, apoi consilier științific al Institutului de Istorie al Academiei RPR, referent științific al Institutului de Istorie și Filologie al Academiei (Filiala Iași), coordonator științific al Dicționarului Enciclopedic Român. Din lucrările sale: Filosofia contemporană a istoriei, Istoria filosofiei moderne, Teoria cunoștiinței

1902 – S-a născut Nello Manzatti

Ion Mânzatu; 5 februarie 1902, București – 5 februarie 1986, Milano, Italia

Scriitor, memorialist, gazetar, compozitor și interpret de romanțe. A urmat studii muzicale în particular. A debutat cu romanțe în 1925 și a colaborat la Vremea, Gluma, Unirea, Românul, Patria, ș.a. Este cel care a lansat personajul Gâgă. A fost Director general al Societății Regale de Radiodifuziune. Pentru activitatea legionară, a fost arestat în 1938 și închis în Lagărul de la Miercurea Ciuc. În 1947, a părăsit țara, stabilindu-se mai întâi în Argentina, unde a înființat revista România, apoi în Germania, Franța și Italia, stabilindu-se la Milano, unde a profesat în învățământ. A rămas cunoscut pentru compozițiile de muzică ușoară (tangouri, valsuri, romanțe): De ce nu vii cu mine, De ce râdeai, De dragul tău, Femeia, eterna poveste, Frumoasa mea cu ochii verzi (pe versuri de Cincinat Pavelescu), Luna, Numai pe tine, O noapte doar, Seara, Valsul e cântecul iubirii, etc. și pentru afilierea cu Garda de Fier, căreia i-a dedicat un repertoriu militar (pe versuri ale poetului Radu Gyr): Imnul biruinței, Imnul Moța-Marin, Imnul muncitorilor, Sfânta tinerețe legionară, Vânt de seară

Frumoasa mea cu ochii verzi – Muzică Nello Manzatti, Versuri Cincinat Pavelescu, Interpret Jean Moscopol

1905 – Prima reprezentare la Teatrul Național din București a piesei Manasse de Ronetti Roman

Într-o distribuție de zile mari, cu Constantin Nottara în rolul principal, Vasile Toneanu, Aristide Demetriade, Marioara Voiculescu, Georgescu Achille, Aurel Petrescu, Eugenia Ciucurescu, Ion Constantiniu. Succesul a fost de netăgăduit, confirmat și de cele 26 de reprezentații date până la 31 martie, când s-a încheiat și stagiunea. Premiera absolută în limba română a avut loc pe scena Teatrului Național din Iași, la 12 martie 1901, pe 25 mai 1904, a avut loc prima reprezentație a piesei în București, la Grădina Rașca, în interpretarea trupei condusă de actorul ieșean Gheorghe Cârje, succesul piesei determinând includerea ei în repertoriul Teatrului Național din București în stagiunea 1904–1905

1908 – S-a născut Vasile Țepordei

5 februarie 1908, Cârpești, Cahul – 14 mai 2002

Preot, ziarist, scriitor. A studiat la Seminarul teologic (1921–1929) și la Facultatea de Teologie din Chișinău (1929–1933), la Seminarul Pedagogic Universitar din Iași, cu examen de capacitate pentru Religie în 1937. A fost profesor de Religie la diferite licee din Chișinău și din București. A devenit preot în 1939, apoi iconom, iconom stavrofor. A fost arestat în septembrie 1948, judecat de un tribunal militar sovietic la Constanța în 1949 și condamnat la 25 de ani muncă silnică; a executat 8 ani în mai multe lagăre siberiene, ultimul fiind la Vorcuta, dincolo de Cercul Polar. Eliberat în 1956, a fost reintegrat în preoție, ca paroh în Islaz, Ilfov și la biserica Mărcuța din București. A scris sute de articole, note, cronici, recenzii în diferite ziare și reviste din Chișinău: Luminătorul, Misionarul, Raza, Viața Basarabiei, Gazeta Basarabiei și București: Basarabia, Calendarul și cartea Amintiri din Gulag

1920 – S-a născut Irina Eliade

5 februarie 1920, Ploiești – 24 septembrie 1998, București

Prozatoare și traducătoare. A absolvit Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București (1939–1943), luând examenul de licență magna cum laude în specialitățile limba franceză–limba engleză; în 1945 a absolvit Institutul Pedagogic Universitar. A debutat la cenaclul Sburătorul (1947) cu romanul Linie moartă, premiat, dar încă nepublicat. A fost translator și traducător la Ministerul Afacerilor Externe, profesor la diferite școli bucureștene, a avut o carieră universitară la catedra de Limba și literatura franceză a Facultății de Limbi Străine a Universității din București, de unde s-a pensionat în 1975. A fost apoi interpret la Misiunea Română de la ONU. Debutul editorial s-a produs abia în 1965, cu traducerea unui roman de Camille Lemonnier; a publicat alte traduceri din Maupassant, Gide, Malraux, Colette, Huxley și eseuri de traductologie și literatură universală. A revenit la proză abia în 1987, cu volumul de nuvele Ziduri, ferestre, grădini. A realizat cursuri universitare și un eseu, însoțit de traducere și comentarii, despre Marcel Proust (1974)

1922 – S-a născut Teodor Boșca

5 februarie 1922, Cluj – 9 octombrie 1987, Cluj-Napoca

Traducător poliglot și dramaturg. A absolvit Universitatea din Cluj/Sibiu în specialitatea filologie modernă (1945). A fost profesor în învățămîntul mediu (1945–1961) în Cluj. Între 1961–1987 a fost conferențiar universitar la Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, a predat cursuri de literatură universală și comparată, de limba latină, engleză, franceză și italiană. A fost un excelent cunoscător al limbilor germană, spaniolă și maghiară, a stăpînit limba portugheză, s-a interesat de aspectele limbii provensale. Și-a susținut doctoratul în Filologie cu o lucrare despre Ugo Foscolo, în 1975. A colaborat cu articole despre literatura universală și cu traduceri în revistele Tribuna, Steaua, Echinox și Transilvania. A fost distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor, pentru traducerea Sonetelor lui Shakespeare (1974)

1925 – Stabilirea de relații diplomatice la nivel de legație între România și Chile

Relațiile bilaterale dintre România și Republica Chile datează din 1911, cînd s-a deschis primul Consulat Onorific al Chile la București, în 1921 s-a înființat Consulatul Onorific al României la Santiago de Chile, dar relațiile diplomatice s-au stabilit la 5 februarie 1925, odată cu deschiderea Ambasadei Chile la București, iar în 1935 a fost deschisă Ambasada României în R. Chile (Legația permananentă a României la Santiago de Chile), la propunerea lui Nicolae Titulescu

1928 – S-a născut Hristu Cândroveanu

5 februarie 1928, Babuc, Durostor, România/Bulgaria – 9 decembrie 2013, București

Critic literar, poet, prozator, traducător și publicist de origine aromână. După absolvirea Facultății de Filologie din București (1952), a fost profesor de Limba și literatura română în câteva localități din județele Călărași și Prahova, apoi la Ploiești. A devenit secretar al Consiliului pentru Cultură și Artă al Municipiului Ploiești (1966–1980), între timp, fiind redactor la revistele Tomis și Tribuna școlii. Debutul său ca scriitor a avut loc în 1973, cu volumul Poeme, urmat de: Alfabet liric, Antologie de lirică aromână, Printre poeți, Aromânii: ieri și azi, Parmithi di niadzadzua, Antologia poeziei străine în grai aromân, Abecedar român-aromân, (cu Eugenia Cândroveanu), Despre aromâni, De vorbă cu Hristu Cândroveanu, (cu Emil Țîrcomnicu)

1932 – S-a născut Virgil Ardeleanu

5 februarie 1932, Târgu Mureș – 2006, Cluj-Napoca

Critic literar, specializat în proza română modernă. A studiat la Facultatea de Filologie, secția Limba și literatura română, a Universității „Victor Babeș” din Cluj (1951–1955). După absolvire a fost bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj, apoi redactor și redactor-șef adjunct la revista literară Steaua din Cluj. A debutat în 1959, cu un articol de critică literară, publicat în revista Steaua. În decursul timpului a colaborat la revistele Tribuna, Viața Românească, Gazeta literară, Luceafărul, Convorbiri literare, Familia și Transilvania. Debutul editorial a avut loc în 1966 cu volumul Însemnări despre proză. Ulterior a publicat și alte cărți de critică literară: Proza poeților, „A urî”, „a iubi”. Puncte de reper în proza actuală, Mențiuni, Jurnal

1933 – A încetat din viață Anibal Theohari (20 august 1873, București – 5 februarie 1933, București)

Medic internist, balneolog, fondatorul Societății de Hidrologie Medicală și Climatologie, a pus bazele balneologiei moderne în România

1935 – A încetat din viață Constantin Bacalbașa (21 august 1856, Brăila – 5 februarie 1935, București)

Ziarist, memorialist și om politic, membru fondator al Societății Presei și al Sindicatului Ziariștilor

1936 – S-a născut Carmen Vlad

5 februarie 1936, Cluj

Semiotician și teoretician literar, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj. A absolvit în 1960 Facultatea de Filologie a Universității din Cluj. A devenit Doctor în Filologie în 1980 cu teza Limbajul critic literar, Perspectivă semiotică. A debutat în Cercetări de lingvistică cu studiul Neologismul în proza lui Gala Galaction (1966), iar editorial în 1982 cu eseul Semiotica criticii literare. A colaborat la Tribuna, Steaua, Studii și cercetări lingvistice, Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”, Revue roumaine delinguistique (a făcut parte din colegiul de redacție), Cahiers roumains d’etudes litteraires, Dacoromania, Degres (Belgia), Linquistics and Language Behavior Abstracts (Statele Unite), Signo (Spania), S-European Journal for Semiotic Studies, etc. A coordonat cinci volume de Semiotică și poetică (1984-1993). Din volumele publicate: Semiotica criticii literare, Sensul, dimensiune esențială a textului, Textul-aisberg. Elemente de teorieși analiză discursivă. A tradus din: Jacques Moeschler, Anne Reboul.

1939 – S-a născut Mihail Dolgan

5 februarie 1939, Rediul Mare, Soroca, România/R. Moldova – 2 mai 2013

Critic literar din Republica Moldova, membru al Academiei de Științe a Moldovei. A urmat Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Istorie și Filologie, Secția de Limbă și Literatură Moldovenească (1958–1963). În 1991 a susținut la Chișinău (pentru prima dată în limba română) teza de Doctor în Filologie Lirica civică moldovenească. Probleme ale adevărului artistic și ale poeticii, pe baza lucrărilor publicate: Idee și imagine poetică, Conștiința civică a poeziei contemporane, Poezia contemporană moldovenească din anii ’20-’30, Crez și măiestria artistică, Poezia contemporană moldovenească și problemele vieții și Poezia: adevăr artistic și angajare socială. A fost laborant, cercetător științific inferior, cercetător științific superior la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe al Moldovei, șef al Sectorului de literatură contemporană moldovenească și de teorie a realismului socialist la Institutul de Istorie și Teorie Literară al AȘM, la Institutul de Literatură și Folclor, Institutul de Filologie

1939 – A încetat din viață Gheorghe Țițeica (4/17 octombrie 1873, Turnu-Severin – 5 februarie 1939, București)

Matematician și pedagog; profesor la Universitatea București și la Școala Politehnică București; membru titular al Academiei Române și al mai multor academii străine

1942 – S-a născut Eduard Tumagian

Eduard Tumageanian; 5 februarie 1942, București

Bass-bariton de operă și concert. A studiat la Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București. A debutat la Opera din București în Don Pasquale de Donizetti. Pe aceeași scenă, a cântat în Tannhauser de Wagner, Ernani, Traviata și Don Carlo de Verdi. După ce a câștigat mai multe concursuri de canto, sa alăturat Opéra of the Rhine la Strasbourg (1974–1979) unde a cântat roluri principale de bariton, printre care Posa în Don Carlos, Germont în La Traviata, Scarpia în Tosca și rolul principal în Rigoletto. Și-a făcut debutul la La Scala în rolul principal din Nabucco în 1986 și a continuat să cânte acolo în premieră în opera Richard al III-lea (1987) de Flavio Testi, în duet cu Foscari (1988) și I vespri siciliani (1989). De asemenea, a apărut la Opera de Paris și în sălile de operă din Lyon, Toulouse, Montpellier, Hamburg, Frankfurt, München, Viena, Zurich și Amsterdam

Giuseppe Verdi – Nabucco Son pur queste mie membra? / Dio di Giuda ! / O prodi miei, seguitemi

1946 – Anglia și Statele Unite ale Americii au recunoscut guvernul condus de dr. Petru Groza

După includerea în guvernul Petru Groza a doi reprezentanți ai PNȚ, respectiv PNL, cele două state au restabilit relațiile diplomatice cu România. Reprezentanții politici la București ai SUA (Burton Y. Berry) și Marii Britanii (J.H. Le Rougetel) au remis Ministerului român al Afacerilor Externe, la 5 februarie 1946, note similare prin care au comunicat că guvernele lor sunt gata să recunoască guvernul român și să stabilească relații diplomatice, la nivel de reprezentanțe politice

1947 – S-a născut Alexandru Pintescu

Alexandru Gorșcovaz; 5 februarie 1947, Zalău/Sălaj – 30 aprilie 2003, Satu Mare

Poet, eseist, traducător, critic literar. A absolvit Facultatea de Drept în 1971 și Facultatea de Filosofie în 1977 la Universitatea „Babeș–Bolyai”, Cluj-Napoca. Debutul absolut a fost în revista Amfiteatru (1965), iar debutul editorial in volumul colectiv Popas printre poeții tineri, versuri, 1974. Dintre volumele publicate: Literatură și eveniment, Colocviile vântului, versuri, Euthanasia, Jocul dragostei și al hazardului, eseuri, Recife, Radiografia zăpezii, Hibernia, Enclave, versuri, Ordalia, versuri. A tradus din Boris Pasternak, Anna Ahmatova, etc.

1947 – A încetat din viață Scarlat Struțeanu (20 decembrie 1891, București – 5 februarie 1947, București)

Estetician, critic și istoric literar; profesor; ginerele scriitorului Ioan Slavici

1950 – S-a inaugurat Teatrul de Păpuși Puck din Cluj

În mai 1948 a luat ființă Teatrul de Păpuși Păcală/Ludas Mátyi Bábsinház, tutelat de Sindicatul Mixt al Artiștilor, Scriitorilor și Ziariștilor cu un atelier de confecționare păpuși și decoruri, dar neavând sală proprie. A dat reprezentații numai în deplasare la școli, grădinițe și cămine. La 31 martie 1949, prin decizia Sfatului Popular al Comunei Urbane Cluj s-a repartizat Teatrului de Păpuși localul, o fostă prăvălie și o magazie dezafectată. Conducerea teatrului a fost preluată de către istoricul de artă Andrasi Fischer Edit. Data oficială a inaugurării Teatrului de Păpuși de Stat din Cluj apare în unele acte 4 februarie, în altele 5 februarie. În premieră s-au jucat la secția română fragmente din piesa rusească Banul și Părăluța de Nina Ghernet, iar la secția maghiară sceneta Morcovul după o povestire de L.N. Tolstoi și Cozonacul.

1950 – S-a născut Tudor Vasiliu

5 februarie 1950, Botoșani – august 2013

Poet și prozator, autor de aforisme, de epigrame, membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1969). A debutat la 14 ani cu epigrame și epitafuri în revista Urzica. A publicat numeroase volume de poezie, proză scurtă, romane (parodic SF sau umorist-polițiste), cărți pentru copii. Tot precoce a debutat și editorial (la 19 ani), în 1969, în același timp cu poezie – În general triumful pădurilor și proză – Proiect de câine. În 1992 a înființat Editura Vasiliu unde și-a publicat toate cărțile. A primit Premiul Uniunii Scriitorilor cu cartea de proză pentru copii Cartea numai ochi și urechi (1982). Din operele sale: Morcuna, Pegasul troian, Îndreptar de greșelile altora, Cele mai frumoase nerozii, Școala tăcerii, Dicționarul falitului, Dicționar român-român, volume de proză scurtă: Vânătoare de perne, Canibala, Povești de dragoste, Alandalu, țară experimentală pentru adulți fără capitală, literatură pentru copii: Pluș Plumb, Carte de zumzăit, Pământ via Univers, precum și literatură umoristică: Note de căsătorie, Probantul negru, Detectivi de București, etc.

1953 – A încetat din viață Iuliu Maniu (8 ianuarie 1873, Bădăcin–Pericei, Sălaj – 5 februarie 1953, închisoarea Sighet)

Om politic și președinte al Partidului Național Țărănesc; deputat român de Transilvania în Dieta de la Budapesta, de mai multe ori prim-ministru al României; membru de onoare al Academiei Române. Se afla în arest din 14 iulie 1947, în urma înscenării de la Tămădău; prin sentința dată la 11 noiembrie 1947, a fost condamnat la închisoare pe viață; a trecut prin închisoarea din Galați, transferat în august 1951, împreună cu Mihalache și alți național-țărăniști la Sighet – locul ales de autoritățile comuniste pentru a extermina elita României interbelice; corpul i-a fost aruncat într-o groapă comună, în fostul cimitir al săracilor

1953 – A încetat din viață Negoiță Dănăilă (17 aprilie 1878, Bucești–Ivești, Galați – 5 februarie 1953)

Chimist; membru de onoare al Academiei Române; fondator al școlii de chimie tehnologică din România și al învățământului superior de chimie industrială, prin înființarea Institutului de Chimie Industrială (1919)

1954 – S-a născut Dan Tufiș

5 februarie 1954, București

Inginer specialist în inteligența artificială, membru titular (din 2011) al Academiei Române. A urmat Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica București, completat cu un masterat în lingvistică computațională, la Institutul Lingvistic, Universitatea Santa Cruz, California. A devenit Doctor la aceeași universitate bucureșteană cu teza Mediu de dezvoltare a sistemelor de dialog în limbaj natural. A obținut titlul de cercetător științific gradul I în anul 1992 la Institutul Național de Cercetare în Informatică din București, iar din 2003 a devenit profesor universitar al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Între anii 1993–1995, în colaborare cu Centrul de Studii Semantice și Cognitive din Geneva, a dezvoltat un sistem integrat de prelucrări lingvistice numit Mac-ELU, un sistem de generația a 3-a

1957 – S-a născut Mircea Romcescu

5 februarie 1957, București

Compozitor, multi-instrumentist, textier, vocalist și producător muzical, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (din 1981). Căsătorit cu Olimpia Panciu, în 1988 au plecat din țară și s-au stabilit în Danemarca. Cel mai mare succes al său, este Trofeul Dansk Melodi Grand Prix 2002 cu piesa Tell Me Who You Are (Vis mig hvem du er în limba daneză). Reîntors în România în vara lui 2007, și-a continuat munca de studio în atelierul propriu din București

Mircea Romcescu – Eu cred în primăveri

 

1962 – S-a născut Mihai Bisericanu

5 februarie 1962, București

Actor și muzician. A absolvit Liceul de muzică „Dinu Lipatti”, secția pian, a continuat studiul pianului cu Dan Mizrahy la Școala Populară de Artă. A studiat canto cu Georgeta Bălan în cadrul Liceului de muzică, cât și clarinet, ca instrument auxiliar. A urmat apoi Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Secția Actorie clasa profesorilor Mihai Mălaimare și Mircea Constantinescu, pe care a absolvit-o în 1990. De asemenea a studiat chitara ca autodidact, activând în diverse formații cu orientare New-Wave (Underground). A fost actor la Teatrul de Comedie, București, director muzical la Radio Total, actor în Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”. În 2012 a obținut titlul de Doctor în Teatru la UNATC, unde și predă prin asociere, la Catedra de Expresie Vocală și Corporală (Canto, Dicție) încă din 2006

Mihai Bisericanu la emisiunea Atenție, se cântă! (2004)

1963 – A încetat din viață Ion Mihalache (3 martie 1882, Topoloveni, Argeș – 5 februarie 1963, închisoarea Râmnicu Sărat)

Învățător, om politic; ministru în mai multe guverne; fondator și președinte al Partidului Țărănesc; vicepreședinte al Partidului Național-Țărănesc. Arestat la 14 iulie 1947, a fost condamnat la temniță grea pe viață, pentru „crima de înaltă trădare” la 11 noiembrie 1947, internat inițial la Galați, transferat la Sighet și, în 1955 la Râmnicu Sărat. În cei aproape opt ani de detenție la Râmnicu Sărat, i s-au aplicat aproximativ 25 de pedepse administrative pentru încălcarea regulamentului, fiind torturat până la moarte

1963 – A încetat din viață Iancu Constantinescu (Iancu; 15 octombrie 1884, Recea–Valea Mare, Olt – 5 februarie1963, București)

Inginer, specialist în telecomunicații; profesor la Institutul Politehnic din București; a inventat aparatul teletipografic (care va sta la baza conceperii teleimprimatorului) și a proiectat prima centrală telefonică automată românească

1964 – A încetat din viață Dimitrie G. Dinicu (5 mai 1898, București – 5 februarie 1964, București)

Viloncelist, pedagog, teoretician muzical

1965 – S-a născut Gheorghe Hagi

5 februarie 1965, Săcele, Dobrogea/Constanța

Fotbalist, considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi în Europa anilor ’80–’90 și cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. A jucat pentru naționala României la trei campionate mondiale (1990, 1994 – unde a fost numit în World Cup All-Star Team – și 1998), cât și în trei campionate europene (1984, 1996 și 2000). Ca un constructor de joc avansat, a fost recunoscut pentru dribling, tehnică, viziune, pase și finalizare. A avut 125 de prezențe pentru România, al doilea după Dorinel Munteanu, și este pe prima poziție a marcatorilor (alături de Adrian Mutu) cu 35 de goluri. Fanii lui Galatasaray l-au numit Comandante (Comandantul) și românii l-au numit Regele. Supranumit Maradona din Carpați, Hagi este considerat un erou în România. A fost numit fotbalistul român al anului de șapte ori, și este privit ca unul dintre cei mai buni fotbaliști ai generației sale. În 2009, Hagi a fondat clubul român Viitorul Constanța. În prezent, el este atât proprietarul cât și președintele clubului. De asemenea, a înființat Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, una dintre cele mai mari academii de fotbal din Europa de Sud-Est

1978 – A încetat din viață Catul Bogdan (25 ianuarie 1897, Colmar, Franța – 5 februarie 1978, București)

Pictor, specializat în pictură murală; profesor la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”

1979 – Premiera filmului Nea Mărin Miliardar

Film de comedie, regizat de Sergiu Nicolaescu după un scenariu scris de Vintilă Corbul, Eugen Burada și Amza Pellea. Rolurile principale sunt interpretate de Amza Pellea (în dublu rol), Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Sebastian Papaiani, Puiu Călinescu, Stela Popescu și Colea Răutu

Nea Mărin Miliardar

1986 – A încetat din viață Nello Manzatti(Ion Mânzatu; 5 februarie 1902, București – 5 februarie 1986, Milano, Italia)

Scriitor, memorialist, gazetar, compozitor și interpret de romanțe

1986 – A încetat din viață Grigore Băjenaru (13 decembrie 1907, Periș – 5 februarie 1986, Craiova)

Scriitor, profesor; redactor al buletinului Institutului astronomic

1986 – A încetat din viață Ioan Ianolide (27 ianuarie 1919, Dobrotești, Teleorman – 5 februarie 1986, București)

Scriitor; legionar (membru al Frățiilor de Cruce); deținut politic al regimului lui Ion Antonescu și apoi, al regimului comunist; mărturisitor al închisorilor comuniste, în care a pătimit vreme de 23 de ani

1988 – S-a născut Eric Bicfalvi

5 februarie 1988, Carei, Satu Mare

Jucător de fotbal care evoluează ca mijlocaș la clubul FC Ural Ekaterinburg. A debutat la Jiul Petroșani, a jucat la Steaua București, Volîn Luțk, Dinamo București, a făcut parte din echipa națională de tineret a României

1988 – A încetat din viață Mihai Andrei Ionescu (1 noiembrie 1900, București – 5 februarie 1988, București)

Entomolog; profesor universitar; membru corespondent al Academiei Române

1990 – A fost înființat la București Muzeul Țăranului Român

Este unul dintre cele mai diversificate muzee din familia europeană a Muzeelor de Arte și Tradiții Populare. Continuator al Muzeului de etnografie, artă națională, artă decorativă și industrială, înființat în 1906, muzeul a devenit cunoscut pentru colecțiile sale formate din 100.000 de obiecte. De la fondarea sa de către Horia Bernea, funcționează într-o clădire în stil neo-românesc, declarată monument istoric. Muzeografia sa specifică i-a adus în mai 1996 Premiul Muzeul European al Anului acordat de Forumul Muzeului European

1990 – Majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole

S-a adoptat Decretul-lege nr. 53/5 februarie 1990 privind majorarea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole al CFSN și a intrat în vigoare a doua zi, 6 februarie

1990 – CFSN a adoptat decretul de înființare a întreprinderilor mici

Decretul-lege nr. 54/5 februarie 1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative se adresa întreprinderilor mici, cu cel mult 20 de salariați, asociații cu scop lucrativ, asociații familiale, activități prestate de persoane fizice în mod independent. A intrat în vigoare la 8 martie

1994 – A încetat din viață Marin Bucur (12 decembrie 1929, Podu Rizii, Dâmbovița – 5 februarie 1994, București)

Istoric literar, eseist, prozator

1998 – A încetat din viață Pompiliu Dumitrescu (17 mai 1941, Câmpina – 5 februarie 1998, București)

Grafician; a realizat grafică de carte, afișe de film, ilustrații pentru revistele de copii și umoristice

1999 – Reuniunea Comitetului Internaționalei Socialiste pentru Europa Centrală și de Est la București

A avut loc la București, între 5–6 februarie 1999. În acel moment din Internaționala Socialistă făceau parte două partide din România: Partidul Social Democrat, condus de Sergiu Cunescu și Partidul Democrat, condus de Petre Roman, care a facilitat reuniunea de la București

2002 – A încetat din viață Constantin Antonovici (1911, Neamț – 5 februarie 2002, New York)

Sculptor; ucenic al lui Constantin Brâncuși în perioada 1947–1951

2003 – Euro a devenit monedă de referință în România

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a anunțat decizia Consiliului de Administrație al Băncii Centrale ca România să folosească drept monedă de referință euro, cu începere de la 1 martie 2003, în locul dolarului SUA

2004 – România a devenit membră de facto a NATO

Toate cele 19 state membre ale NATO au ratificat protocolul de aderare

2009 – A încetat din viață Dumitru Bălăeț (8 noiembrie 1935, Crasna, Gorj – 5 februarie 2009, București)

Poet, eseist, istoric literar, bibliolog, profesor

2010 – România a acceptat programul de apărare anti-rachetă american

Președintele României, Traian Băsescu a anunțat că România acceptă programul de apărare anti-rachetă american, care prevede staționarea de rachete interceptoare RIM-161 Standard Missile 3 pe teritoriul României începând din anul 2015, pentru a proteja Europa de potențiale atacuri cu rachete balistice (de ex. din partea Iranului)

2017 – Proteste de stradă față de modificarea Codului Penal prin Ordonanța de urgență 13

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru abrogarea OUG nr. 13 privind modificarea Codurilor penale. Cu toate acestea, protestele au continuat pentru a șasea zi sub hashtag-urile #Ro-mânia și #rezistăm. Postul de televiziune Digi24 estima că o jumătate de milion de oameni s-au aflat în stradă, 300.000 doar la Guvern. După alte surse, în București au fost între 120.000 și 170.000 de protestatari, deși majoritatea publicațiilor străine (Agence France-Presse, BBC News, Deutsche Welle, France 24, The New York Times ș.a.) au înaintat cifra de 300.000. La ora 21:00, oamenii și-au folosit telefoanele mobile pentru a lumina atmosfera în fiecare mare oraș al țării. La ora 23:00, numărul de protestatari din România ajungea la aproximativ 600.000, stabilind astfel un nou record din ultimii 25 de ani în România. La Timișoara, cei 40.000 de protestatari au adoptat o proclamație care prevede, printre altele, ca persoanele urmărite penal să nu ocupe funcții publice. La ora 22 s-a intonat din nou imnul național.

În același timp, aproximativ 2.000 de persoane au participat la o manifestație de susținere a guvernului, în fața Palatului Cotroceni

 

#todaysmemory #istoriaRomaniei #Romaniafrumoasa #romanifrumosi

1 comentariu la „5 Februarie în istoria românilor

  1. Pingback: 5 februarie în istoria românilor | RoEvanghelica

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: