Istoria României România frumoasă Today's Memory

22 Februarie în istoria românilor

Foto: Cetatea Deva


1269 – Prima mențiune documentară a Cetății Deva

Sub denumiea Castrum Deva, a apărut într-un act de danie al tânărul Ștefan, duce de Transilvania, fiul lui Béla al IV-lea, care făcea o donație comitelui Chyl din Cîlnic, care în luptele purtate „ni s-a alăturat nouă și a rămas cu noi sub cetatea Deva, iar sub cetatea Codlea a luptat cu bărbăție cu dușmanii noștri

Cetatea a fost reședință voievodală, fortăreață militară, a fost transformată de Iancu de Hunedoara în castel nobiliar și întărită succesiv între secolele XVI–XVIII, ajungând printre cele mai puternice din Transilvania

Cetatea Deva

1607 – Ștefan Bocskay, principe al Transilvaniei, a fost înmormântat la Alba Iulia

Ștefan Bocskay a încetat din viață, la Kosiče, la 29 decembrie 1606, după părerea unora el fiind otrăvit de inamici. A fost înmormântat în cetatea Alba Iulia, unde a avut curtea

1708 – Antim Ivireanul a fost întronizat mitropolit al Țării Românești

După moartea predecesorului său, Teodosie, la recomandarea și cu sprijinul domnitorului Constantin Brâncoveanu, Antim Ivireanul a fost ales Mitropolit al Ungrovlahiei, la 28 ianuarie 1708, fiind instalat în funcție pe 22 februarie al aceluiași an. În această calitate, a înființat o tipografie la Târgoviște, unde a tipărit un număr de 18 cărți (5 grecești, una slavo-română, una slavo-româno-greacă, 11 românești), a înființat prima bibliotecă publică în București. Fiind un apărător al drepturilor Bisericii și ale poporului român, din pricina atitudinii sale antiotomane, în toamna lui 1716, domnitorul Nicolae Mavrocordat (primul domn fanariot al Țării Românești), l-a înlăturat din scaun, a fost închis, caterisit de patriarhul ecumenic și condamnat la exil pe viață în mănăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai, fiind ucis de ostașii turci care îl escortau pe drumul exilului. În 1966 Patriarhia Ecumenică a ridicat caterisirea nedreaptă ce era asupra Sfântului Antim, iar în anul 1992 a fost recunoscut în chip sobornicesc drept Sfânt Ierarh și Sfințit Mucenic

1739 – Au luat foc casele Mănăstirii Sfântul Sava din București

În cea de-a treia domnie în București a lui Constantin Mavrocordat, la 22 februarie 1739, a izbucnit un incendiu la casele Mănăstirii Sf. Sava, care a atins și alte două biserici, dar Vodă a intervenit prompt „pentru îndreptarea și înnoirea părților arse”, acordând „trei pungi de la Cămara sa”. Constatin Daponte relata în ale sale Ephemerides daces: „…au ars atunci 16 case boierești, 49 de case de negustori, 77 de case mai mici, 5 chilii mănăstirești, 40 de măcelării și 9 prăvălii

1810 – S-a născut Grigore Alexandrescu

22 februarie 1810, Târgoviște – 25 noiembrie 1885, București

Poet, fabulist și prozator. Rămas orfan și sărac de mic, a dovedit o inteligență deosebită și o memorie extraordinară. A devenit elev la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, fiind coleg cu Ion Ghica. L-a cunoscut pe Ion Heliade Rădulescu. I-a uimit pe toți prin talentul său poetic. Un timp a locuit acasă la Heliade, care i-a publicat prima poezie, Miezul nopții, în Curierul Românesc, urmată de elegia Adio. La Târgoviște. O vreme a fost ofițer, dar a demisionat. Din pricina unor scrieri, Anul 1840 și Lebăda și puii corbului, a fost întemnițat. A ocupat funcții mărunte. În 1848 era redactor al ziarului Poporul suveran. Poezia sa a fost influențată de ideile care au pregătit Revoluția din 1848. A fost ultimul fabulist autentic din literatura română, lăsându-ne vreo 40 de fabule, în care adevărul e mascat, din cauza cenzurii autorităților: Câinele și cățelul, Boul și vițelul, Dreptatea leului, Vulpea liberală, ș.a., a consacrat în literatura română ca specii literare autonome epistola, meditația și satira. A tradus din Lamartine și Byron

1821 – Eteriștii în frunte cu Alexandru Ipsilanti au pornit din Chișinău spre Țările Române

Pentru a evita urgia mahomedanilor, un număr important de locuitori din Moldova și Țara Românească s-au refugiat în Basarabia, în intervalul martie–septembrie 1821. Alexandru Ipsilanti, general-maior în armata rusă a strâns în mod clandestin la Chișinău o armată formată din greci, macedoromâni, bulgari, sârbi, albanezi și arnăuți. La 22 februarie/6 martie 1821, detașamentul eterist condus de Alexandru Ipsilanti a trecut frontiera de la Prut, bazându-se și pe ridicarea populației de aici și, mai ales, pe sprijinul domnitorului moldovean Mihail Suțu, cu scopul eliberării Greciei de sub dominația turcilor. Ajungând la Iași, a declanșat acțiuni insurecționale. De la Iași, unde turcii au fost măcelăriți și lumea îngrozită, s-a îndreptat spre București, unde spera săi vină în ajutor armata revoluționară românească în frunte cu Tudor Vladimirescu

1864 – Parlamentul a votat proiectul de lege pentru organizarea puterii armate în România

Votat la 10/22 februarie 1864, proiectul nu a fost sancționat de Cuza inițial, urmând a fi adoptat la 27 noiembrie/9 decembrie 1864

1881 – S-a născut Petre Grimm

10/22 februarie 1881, Bucuresti – 3 decembrie 1944, Sibiu

Istoric literar și traducător. A absolvit Facultatea de Filologie de la Universitatea București, fiind licențiat în limba franceză și limba germană. A urmat specializări în anglistică și germanistică în Marea Britanie, Franța, Germania și Austria. A fost profesor la Târgu Jiu, Turnu Severin și Târgoviște, apoi la Universitatea din Cluj. Este posibil să fi debutat ca traducător în 1894, cu o tălmăcire din Th. Hales, apărută în Biblioteca familiei. A colaborat apoi la Timișoara, Convorbiri literare, Transilvania, Dacoromania, Gândirea, Junimea literară, Datina, Societatea de mâine, Hyperion, Făt-Frumos, etc. A scris: Traduceri și imitațiuni românești după literatura engleză, Robert Burns, poetul țărănimii, Glosarul lui Creangă și a tradus din Alfred Tennyson, William Cowper, Robert Burns, Byron, Shakespeare

1900 – Prima audiție a Sonatei nr. 2 pentru vioară și pian de George Enescu

Prima interpretare a sonatei a avut loc la Paris, într-un concert care făcea parte din seria Concertelor Colonne, cu Jacques Thibaud la vioară și compozitorul, George Enescu, la pian

Sonata nr. 2 pentru vioară și pian • Interpretează George Enescu și Dinu Lipatti

1901 – S-a născut Justinian Marina

Ioan Marina; 22 februarie 1901, Suiești, Vâlcea – 26 martie 1977, București

Al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, între 1948–1977. A fost patriarhul care a acceptat colaborarea dintre Biserica Ortodoxă și autoritățile comuniste. Viitorul patriarh Justinian își datorează ascensiunea în ierarhia Bisericii faptului că îl ajutase pe liderul comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej să se ascundă în casa parohială din Râmnicu Vâlcea în urma evadării acestuia din lagărul de la Târgu Jiu în anul 1944

1902 – S-a născut Constantin Macarovici

22 februarie 1902, Negrești, Vaslui – 7 februarie 1984, Cluj-Napoca

Chimist, profesor universitar, membru corespondent (din 1955) al Academiei Române. A studiat la Facultatea de științe a Universității „Al.I. Cuza” din Iași, devenind licențiat în chimie în 1926. A trecut prin toate treptele profesionale la Facultatea de Chimie a Universității din Cluj, până la director adjunct. A desfășurat o intensă muncă de cercetare științifică, studiind, prin diverse metode, compușii chelatici cu hidroxiacizi organici; a stabilit noi metode analitice de dozare a zincului, cobaltului și sodiului etc.; a efectuat studii de sonochimie și de valorificare a unor resurse minerale indigene; a elaborat noi metode analitice pentru controlul medicamentelor

1903 – S-a născut Tudor Mușatescu

22 februarie 1903, Câmpulung-Muscel – 4 noiembrie 1970, București

Poet, prozator, dramaturg, umorist și publicist. A absolvit Facultatea de Litere și Filozofie și Facultatea de Drept. Provenind din familia unui avocat, dar contaminat de înclinațiile artistice ale mamei sale, Tudor Mușatescu a fost cuprins de patima scrisului încă din anii de școală; a scris epigrame, a compus de unul singur o revistă scrisă de mână, Ghiocelul, cu versuri, schițe și chiar cu o piesă de teatru, intitulată Ardealul. A scris nuvele, romane, poezie, dar succesul i-a fost adus de teatru. La maturitate s-a dedicat trup și suflet teatrului, în calitate de dramaturg, traducător, director de scenă, de conducător și proprietar de teatru. Criticii l-au considerat un fidel continuator, în perioada interbelică, al comediei caragialene de moravuri, prin tipologie, situații și dialoguri spirituale. Debutul scenic l-a avut la Paris, în 1923, în piesa Focurile de pe comori. Piesele sale de teatru, cu deosebire comediile Titanic-Vals, …escu, Visul unei nopți de iarnă, sunt remarcabile prin verva replicilor și prin comicul intrigii, având mare succes și în străinătate, fiind și ecranizate. Multe dintre piesele lui Mușatescu au fost traduse în limbile franceză, engleză, germană, italiană, greacă, poloneză, cehă etc.

Tudor Mușatescu – …escu

1904 – S-a născut István Nagy

22 februarie 1904, Cluj – 24 aprilie 1977, Cluj-Napoca

Prozator și dramaturg român de limbă maghiară, membru titular (din 1974) al Academiei Române. Rămas orfan de tată la vârsta de numai 10 ani, Nagy a lucrat ca muncitor tâmplar, cunoscând astfel viața grea a proletariatului din perioada interbelică. Ca studii avea numai patru clase elementare și o școală de ucenici tâmplari. În anii 1920 a lucrat la București și pe șantierele navale din Galați și Brăila. Încă din anul 1919 a fost implicat în mișcarea muncitorească, devenind membru al Partidului Comunist din România în anul 1931. A desfășurat o intensă activitate politică ilegală, fiind arestat și condamnat în mai multe rânduri. A fost deținut în închisorile de la Jilava, Doftana și Caracal. A debutat în anul 1930, fiind unul dintre colaboratorii permanenți ai revistei Korunk

1905 – Primul sindicat muncitoresc din România

După anul 1900 au apărut uniuni de sindicate, create pe ramuri din aceleași profesii sau meserii înrudite. I.C. Frimu și Voicu Andreescu-Râureanu au înființat la 22 februarie Sindicatul lucrătorilor tâmplari. În scurt timp, la 13 martie s-a înființat Sindicatul strungarilor, iar la 20 martie s-a înființat Sindicatul lucrătorilor din fabricile de încălțăminte

1907 – Răscoala țărănească – Mișcările țărănești s-au extins în județele Dorohoi și Iași

La 22–23 februarie 1907 au avut loc primele mișcări țărănești mai însemnate. Principalele cauze ale răscoalei au fost: diferența enormă dintre suprafața de pămînt deținută de marii latifundiari și cea deținută de țărani; impunerea țăranilor spre cultivarea culturilor destinate exclusiv exportului (grîu, rapiță, etc), pentru profituri mai mari; creșterea fenomenului arendășiei – boierii nu mai doreau să se ocupe direct de administrarea proprietăților, închiriind domeniile lor unor intermediari (arendași), în schimbul unei sume fixe (arendă). Arendașii, la rîndul lor încercau să obțină de pe seama țăranului profituri cît mai mari într-o perioadă cît mai scurtă de timp. Fiind mult mai duri și neînduplecați cu țăranii decît boierii ajunsese să fie dușmanul principal al țărănimii din România

1910 – S-a născut György Kovács

22 februarie 1910, Cluj – 9 noiembrie 1977, București

Actor de teatru și film, Artist al Poporului. În peste 40 de ani de activitate scenică, pe scena Teatrului Național din Cluj și al Teatrului din Târgu-Mureș, a susținut numeroase roluri care i-au permis să-și manifeste originalitatea talentului dramatic. Pe ecran, a debutat în anul 1957, cu rolul generalului conte von Karg din filmul Pădurea spânzuraților. Alte filme: Serbările galante, Dacii, Mihai Viteazul, Pistruiatul, Vlad Țepeș

Trei zile și trei nopți (1976)

1915 – S-a născut Eugen Popescu

22 februarie 1915, Bălteni, Olt – 20 februarie 1997

Economist, scriitor, memorialist și publicist, stabilit în SUA. În clasa a VII-a a scris o lucrare Despre scrierile politice ale lui Mihai Eminescu, foarte apreciată. Studenția i-a fost foarte agitată, cu greve și pichete studențești, dar și acțiuni caritabile. A fost arestat în 1945 și deținut în lagărul de la Slobozia, fiind suspectat de activitate anticomunistă; arestat din nou în 1952, până la eliberarea din 1957, a trecut prin 14 închisori și o colonie de muncă forțată. Procesul, cu acuzații imaginare și martori mincinoși a fost la Craiova; după cum notează el în cartea sa autobiografică, Articolul 193, cu aliniatele 1,2, 3, pe baza căruia a fost condamnat, nici nu figura în Codul Penal al României în anul arestării sale. În 1973 a luat calea exilului, în Germania. Cartea sa, Sub două dictaturi (Freiburg, 1985) consemnează întâmplări semnificative privind funcționarea aparatului administrativ comunist, din perioada când lucra în sectorul gostat. Stabilit în SUA din 1979, a înființat, la San Diego (California), Institutul Român de Cercetări Istorice

1923 – S-a născut Zephi Alșec

22 februarie 1923, București – 8 iulie 1992, Ploiești

Actor de teatru și film. A absolvit Institutul de Teatru și Film în 1948 și a fost repartizat la Teatrul de Stat din Ploiești, al cărui director era Toma Caragiu, fiind printre primii actori ai acestui teatru și a rămas pentru totdeauna în acest oraș. A debutat pe marele ecran în perioada studenției, cu rolul lui Ianot din filmul Furtul de la Arizona (1945), regizat de Mircea Botez. De-a lungul carierei sale a fost distribuit în peste 20 de filme, în 1978 a jucat în filmele germane Severino, Im Staub der Sterne. Din filmografie: Sfînta Tereza și diavolii, Nemuritorii, Actorul și sălbaticii, Artista, dolarii și ardelenii, Duminică în familie

Pe malul stâng al Dunării albastre (1983)

1926 – S-a născut Gheorghe Adoc

22 februarie 1926, Socodor, Crișana/Arad

Pictor, grafician, gravor, ilustrator de carte și sculptor. A absolvit cursurile Institutului de Arte Plastice din București avându-i ca profesori pe M.H. Maxy, Jean Alexandru Steriadi și Simion Iuca. A participat la expoziții de grup și personale în Palatul Culturii din Iași, Palatul Parlamentului București, Muzeul de Istorie Chișinău, Bienala de la Veneția. Lucrări monumentale: Bustul lui Mihai Viteazul la Buenos Aires, bustul lui Onisifor Ghibu din Oradea, monumentul Eminescu-Slavici de la Mănăstirea Putna, busturile lui Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu și Alexandru Ioan Cuza solicitate de Ministerul Afacerilor Externe pentru a fi amplasate în capitalele Argentinei, Chile și respectiv Columbiei

Gheorghe Adoc – interviu de Cleopatra Lorințiu

1928 – S-a născut Irinel Liciu

Silvia Lia Voicu; 22 februarie 1928, Cluj – 26 mai 2002, București

Balerină, prim-solistă a baletului Operei Române din București. A studiat baletul la Cluj cu mătușa sa, Elena Penescu Liciu, specializându-se la Moscova și Leningrad. A debutat în 1948 în piesa Faust. A fost prim-solistă a Baletului Operei Române din București (1950–1970). A interpretat majoritatea rolurilor principale din baletele clasice, iar spre sfârșitul carierei a abordat și dansul contemporan. A susținut spectacole în mai multe state europene: Franța, Italia, Grecia, Bulgaria, Polonia și Rusia, precum și pe alte continente, alături de balerinii Magdalena Popa, Alexa Mezincescu, Elena Dacian, Gabriel Popescu, Gelu Barbu. Rolurile din Lacul Lebedelor și Romeo și Julieta au fost foarte bine primite de critici. Cu Lacul Lebedelor a înregistrat un uriaș succes la Moscova, unde a refuzat să rămână definitiv, pentru a dansa. A fost căsătorită cu poetul Ștefan Augustin Doinaș. Au trăit o frumoasă poveste de dragoste, timp de 42 de ani, la moartea acestuia alegând să-și curme viața

Charles Gounod – Faust Walpurgisnacht • Irinel Liciu și Gabriel Popescu

1932 – S-a născut Aurel Grigoraș

22 februarie 1932 București – 28 ianuarie 2000

Dirijor care a condus vreme de 35 de ani Corul Radiodifuziunii Române. A absolvit în 1953 Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București, secțiile Dirijat coral și Pedagogie muzicală, beneficiind de îndrumarea unor însemnați mentori: D.D. Botez, I.D. Chirescu, I. Dumitrescu, N. Buicliu, Z. Vancea, T. Rogalski. A fost dirijorul corului Teatrului de operetă din București, între 1965–2000, a condus Corul Radiodifuziunii Române, în anul 1975 a condus Corul Operei din Ankara (Turcia). De-a lungul timpului, dirijorul Aurel Grigoraș și Corul Radiodifuziunii au întreprins diferite turnee în: Bulgaria, Ungaria, Germania, Italia, Spania, Israel

Traian Popescu – Aiud “Zarca” Oratoriul CALVAR • Orchestra Națională Radio – dirijor Paul Popescu, Corul Radio – dirijor Aurel Grigoraș

1933 – S-a născut Justin Capră

22 februarie 1933, Măgureni, Prahova – 19 ianuarie 2015, Ploiești

Inventator, profesor și inginer. Încă de mic copil a fost preocupat de știință și tehnică, construind diferite mașinuțe cu motorașe de ceas. A urmat Școala Superioară de Aviație de la Mediaș (1952–1956), care pregătea ofiteri, absolvind ca subinginer în aviație. A realizat peste 130 de invenții, dintre care 72 sunt prototipuri de automobile cu un consum redus de combustibil, 7 aparate de zbor și 15 motoare neconvenționale. În 1956 a conceput primul aparat individual de zbor: renumitul rucsac zburător, dar ideea sa a fost brevetată șapte ani mai târziu în SUA (probabil furată KGB). Numeroase dintre invențiile sale nu au fost omologate, la intervenția Securității

1935 – Reînființarea Monetăriei Naționale

Prima Monetarie a fost înființată în 1870, într-un sediu de pe Șoseaua Kisselef. Funcționarea sa a fost îngrădită de dominația otomană; timp de 45 de ani, moneda românească se comanda în străinatate, Monetaria ocupându-se doar cu baterea de medalii. Clădirea a fost demolată prin 1912. După recunoașterea independenței de stat a României, Monetaria a reluat baterea de monedă în 1879, fără nici o îngradire. Legea nr. 391/22 februarie 1935 a corectat și completat sistemul monetar existent. Decretul regal nr. 392, din aceeași zi a hotărât înființarea Monetăriei Naționale. Cu finanțare din partea Băncii Naționale, lucrările de construcție a sediului au început pe 25 mai, fiind terminate 7 luni mai târziu, iar construcția s-a predat Ministerului de Finanțe, în subordinea căruia urma să funcționeze monetăria. Pe 20 decembrie 1935, s-a inaugurat localul din strada Fabrica de Chibrituri

1936 – S-a născut Ádám Bodor

22 februarie 1936, Cluj

Scriitor maghiar, stabilit în Ungaria în 1982. Între 1952–1954 a fost deținut politic, condamnat pentru participarea sa la IKESZ (Organizația Ilegală Anticomunistă, pe care o fondase), închis la Gherla. A fost membru fondator al Bibliotecii virtuale gratuite a Academiei Literare Digitale Ungare. Cărțile care l-au făcut cunoscut peste tot în lume, Zona Sinistră (1992) și Vizita arhiepiscopului (1999), sunt, amândouă, romane ale unor lumi închise, neliniștitoare, cu reguli proprii, în care individul nu e decât o rotiță a marelui mecanism social. Bodor a fost de asemenea un cunoscut scenarist, a lucrat cu regizori maghiari celebri, ale căror filme au avut mare succes la festivalurile de film din Ungaria și Europa

1938 – S-a născut Paul Neagu

22 februarie 1938, București – 16 iunie 2004, Londra

Artist plastic, pictor, desenator, grafician, sculptor, eseist, poet, profesor de artă englez din România. În 1965 a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București. A avut prima expoziție personală la Galeria Amfora din capitală. În 1969 s-a stabilit în Marea Britanie de unde, după 1989, a revenit periodic în România. A avut numeroase expoziții personale și de grup în Marea Britanie, Germania, Elveția, Irlanda, Franța, Austria, Ungaria, Slovenia, Grecia, România, Statele Unite, Canada, Japonia, China. A fost o figură emblematică a neoavangardei anilor ’60–’70 ai secolului XX. I s-au acordat Premiul „Tony Cobbeld” (1976), Premiul Consiliului Artelor, din Marea Britanie (1973 și 1978) și a fost decorat de Guvernul Japoniei (1996). A fost bursier al Arts Council (UK, 1975) și al The Pollock-Krasner Foundation (USA, 1990, 1991 și 2004). A predat la Chelsea School of Art, Royal College of Art și la Universitatea Concordia din Montreal, Canada. Lucrările sale se găsesc în muzee sau colecții din Marea Britanie (Tate Britain, Victoria and Albert Museum, Scottish National Gallery – Edinburgh, Arts Council, The Henry Moore Foundation, Goodwood etc), Germania, Elveția, Canada, Statele Unite (Philadelphia Museum of Art, Chicago Art Institute), Japonia (Fukuoka Museum, Toshigi Museum), România (Muzeul Național de Artă, Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul Banatului etc). Lucrări monumentale în Marea Britanie, România (București și Timișoara), China (Guilin).

Sculptorul Paul Neagu Interviu, Timișoara, 1994

1945 – S-a născut Cornel Ciupercescu

22 februarie 1945, Brăila

Actor de teatru și film. A absolvit în anul 1970 cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” din București, la clasa profesorului George Carabin. A activat ca actor la Teatrul de Stat din Târgu Mureș, Teatrul Municipal din Ploiești și Teatrul Evreiesc de Stat din București. A jucat în numeroase filme, dintre care: Conspirația (Debut, 1972), Actorul și sălbaticii, Între oglinzi paralele, Munții în flăcări, Castelul din Carpați, Cel mai iubit dintre pământeni, Trenul vieții, Amen, Totul pentru copiii mei, Tatăl fantomă, Nașa, etc.

Munții în flăcări 1980

1945 – S-a născut Răsvan Cernat

22 februarie 1945

Dirijor și compozitor. Născut într-o familie de muzicieni, a fost dublu licențiat al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București (dirijat și compoziție) și Doctor în Muzicologie al Universității „George Enescu” din Iași. A urmat stagii de perfecționare cu maeștrii Franco Ferrara (Veneția) și Sergiu Celibidache (Bologna și Paris). După debutul la pupitrul Filarmonicii din Oradea, a fost succesiv dirijor titular al Filarmonicii „Gheorghe Dima” din Brașov și al Operei Naționale din Iași. Director artistic, apoi dirijor și director general al Operei Naționale Române din București, a contribuit decisiv la relansarea internațională a primei scene lirice a țării, cu spectaculoase turnee ale întregului colectiv în Japonia, Spania, Grecia, Italia, Franța, Olanda, Elveția. Are un important palmares național și internațional, Iosif Sava îl considera „marele liric al generației sale

Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr. 20, KV 466 • Filarmonica „Ion Dumitrescu” Vâlcea, Dirijor Răsvan Cernat, pian Mădălin Voicu Jr.

1961 – S-a născut Cristina Anghelescu

22 februarie, 1961, București

Violonistă. Și-a început studiile muzicale sub îndrumarea tatălui său, violonistul Aurelian Anghelescu, s-a perfecționat în cadrul Conservatorului „Ciprian Porumbescu” la clasa profesorului Stefan Gheorghiu, maestru violonist. Este laureată a concursurilor „J. Thibaud” – Paris, „Alberto Curci” – Neapole, „Tibor Varga” – Sion, „Dr. Luis Sigale” – Vina del Mar, „Ceaikovski” – Moscova, „Jan Sibelius” – Helsinki, aceste premii propulsand-o in prim-planul lumii muzicale internaționale. A devenit solistă a Orchestrelor și Corurilor Radio din București. Din 1990 a realizat și numeroase înregistrări radio și discografice ale concertelor de Mozart, Mendelssohn, Ceaikovski, Anotimpurile de Vivaldi, etc. A cântat în principalele centre muzicale europene, Moscova, Paris, Helsinki, Madrid, Taiwan, Thailanda, America de Nord și America de Sud

Ceaikovski – Concertul pentru vioară și orchestră • Orchestra Inginerilor, Dirijor Andrei Iliescu, Vioară Cristina Anghelescu

1969 – A încetat din viață Nicolae Dașcovici (13 februarie 1888, Calafat – 22 februarie 1969, București)

Jurist, istoric și publicist; membru corespondent al Academiei Române

1973 – A încetat din viață Ioan Gheorghe Savin (19 decembrie 1885, Jorăști – 22 februarie 1973, București)

Profesor de teologie; a desfășurat o bogată activitate didactică și publicistică la Iași, Chișinău și București; deținut mulți ani în închisorile comuniste

1977 – A încetat din viață Marcel Anghelescu (3 noiembrie 1909, Craiova – 22 februarie 1977, București)

Celebru actor de teatru și film; Artist Emerit și Artist al Poporului; distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa I

1990 – S-a născut Marius Alexe

22 februarie 1990, București

Fotbalist. Și-a făcut junioratul la Dinamo București, dar a debutat oficial în Liga I pentru Astra Ploiești, Debutul la echipa mare a lui Dinamo București s-a petrecut în 2009. În prezent, evoluează la clubul turc Karabükspor pe postul de extremă. A jucat pentru echipa națională de juniori, România U-17 – 6 meciuri, U-19 – 8 jocuri și pentru România U-21 10 meciuri, având și 7 apariții la echipa națională a României

1992 – Centrul Euro-Atlantic

A fost inaugurat la București n prezența secretarului general al NATO, germanul Manfred Wörner

1994 – A încetat din viață Ștefan Balș (27 octombrie 1902, București – 22 februarie 1994, București)

Arhitect; a desfășurat ample acțiuni de restaurare a edificii de cult și monumente istorice; membru de onoare al Academiei Române

1996 – Tragedia aviatică de lângă Baia Mare

Zece persoane și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui avion AN-24, de la Autoritatea Aeronautică Civilă, în Cariera de piatră Sfântul Ioan. Opt persoane se aflau în aeronavă, în vreme ce alți doi se aflau la sol

1997 – Primul campion mondial la box profesionist pentru România

Pugilistul Mihai Leu a cucerit centura mondială versiunea WBO la categoria semimijlocie, după ce l-a învins, la Hamburg, în 12 reprize, pe panamezul Santiago Samaniego

2001 – A încetat din viață Vlad Voiculescu (1913, Târgu Jiu – 22 februarie 2001, București)

Medic neurolog; profesor universitar; membru titular al Academiei Române, membru al Royal Society of Medicine, Société Française de Neurologie

2011 – A încetat din viață Ion Hobana (Aurelian Manta Roșie; 25 ianuarie 1931, Sânnicolau Mare, Timiș-Torontal – 22 februarie 2011, București)

Antologator, critic și teoretician literar, scriitor, ziarist și editor; specializat în domeniul literaturii științifico-fantastice; a publicat povestiri și exegeză SF, exegeză ufologică antologii comentate de science fiction românesc și străin

 

#todaysmemory #istoriaRomaniei #Romaniafrumoasa #romanifrumosi

1 comentariu la „22 Februarie în istoria românilor

  1. Pingback: 22 februarie în istoria românilor | RoEvanghelica

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: