Istoria României România frumoasă Today's Memory

24 Martie în istoria românilor

24 - Tiparnita-lui-Coresi

Foto: Tiparnița lui Coresi, Muzeul „Prima Școală Românească”, Brașov


1562 – Tetraevanghelul slavon

Diaconul Coresi a început, la Brașov, tipărirea unui Tetraevanghel slavon. Lucrarea făcea parte dintr-o serie mai amplă, de peste 15 volume, fiind tipărită între 24 martie–13 octombrie 1562. După ce a editat Evangheliarul românesc, diaconul Coresi și Tudor diiac au tipărit Tetraevanghelul în limba oficială slavonă de la acea vreme din bisericile române. Cartea a fost tipărită după ce „nește creștini buni” au tradus-o din limba slavonă „ca să fie popilor rumănești să înțeleagă, să învețe rumânii cine-s creștini

1714 – Mazilirea lui Constantin Brâncoveanu

În urma conflictului dintre Constantin Brâncoveanu și boierii Cantacuzini, domnul a fost reclamat la Poartă. Capugiul Mustafa-aga, unul dintre cei mai vechi prieteni ai lui Brâncoveanu, a ajuns la București în ziua de marți, 23 martie/4 aprilie. Ales ca să nu-l înspăimânte pe Brâncoveanu, a călătorit cu pretextul că ar avea treburi la Hotin. Întâmpinat de ofițeri ai lui Brâncoveanu, a spus că este obosit și că ar dori să fie primit a doua zi în audiență. „A doua zi, Mercuri, obicinuitul alai conduse pe capugiu la Curte, așteptat de Brâncoveanu în marea sală de audiență unde, sosind Turcul, Domnitorul se ridică de pe tron, îl întâmpină până la jumătatea odăiei și urându-i bun venit îl poftește să șadă. Turcul răspunse că nu este timp de șezut, și fiindu-i vechi prieten regretă a-i fi adus o știre rea, dar să aibă răbdare și să se supuie voinții divine și să asculte de ordinele Sultanului, și scoțând o năframă de mătasă neagră o puse pe un umăr al Principelui, spunându-i mazil, ceea ce înseamnă detronat. Bietul Principe, surprins, începu să deteste nerecunoștința sălbatică a turcilor, cari răsplătesc în așa fel serviciile aduse împărăției în 25 și mai bine de ani, și voind a se așeza pe tron, fu împins la o parte de turc, care-i spuse că locul său nu mai este pe tron”. (Del Chiaro Fiorentino). Fiul stolnicului Constantin Cantacuzino, Ștefan a primit domnia. Constantin Brâncoveanu și cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, plus sfetnicul Ianache, au fost uciși la Constantinopol, în 15 august 1714

1818 – Școala Națională de la „Sfântul Sava” din București

Ioan Vodă Caradja a desprins Academia Domnească de Mânăstirea Sfântul Sava și a consfințit transformarea acesteia în Școala Națională de la „Sfântul Sava” care îl avea director pe cărturarul Gheorghe Lazăr, numit dascăl de aritmetică, geometrie și geografie. Gheorghe Lazăr a pus bazele învățământului superior în limba română, a inițiat cursuri de inginerie hotarnică și a întocmit primele manuale de aritmetică și trigonometrie în limba română

1874 – Înființarea agenției diplomatice române la Sankt Petersburg

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, cele cinci Mari Puteri au întemeiat în Principatele Române primele reprezentanțe diplomatice cu caracter permanent, consulatele de la București și Iași: Rusia (1779), Austria (1783), Prusia (1785), Franța (1796) și Marea Britanie (1800). De reciprocitate nici nu putea fi vorba. Principatele Dunărene erau state autonome, nu independente, fiind vasale puterii suzerane, Imperiul Otoman, neavând dreptul la o politică externă proprie. În primăvara anului 1874, a fost înființată agenția diplomatică a României la Sankt Petersburg, titular fiind George C. Filipescu. În calitatea sa oficială, agentul român a fost primit la 26 aprilie 1874 de către țarul Alexandru al II-lea

1907 – Răscoala țărănească din 1907

Relatări din telegramele zilei:

La Galați, un detașament din regimentul 1 Roșiori a deschis focul, în ziua de 11/24 martie, la comanda sublocotenenților Livezeanu și Ion Antonescu (viitor mareșal) împotriva unui grup de țărani violenți, hotarâți sa devasteze instituțiile publice.

Prefectul de Dolj, Constantin Geblescu a telegrafiat la București: „Revoltă gravă la Valea Stanciului și Horezu-Poenari; revolta ia întindere. Conacul d-lui Virgil Târnoveanu distrus: au fost bătuți oamenii curții. Nu se stie ce s-a facut cu dl. Târnoveanu [fusese ucis, s-a aflat mai târziu]. Conacul domnului Dinu Mihail aproape distrus„.

În ziua de 11 martie a.c. pe la orele 4 p.m., un grup de 500 de țărani din comunele Grecești, Horezu-Poenari și Valea Stanciului, înarmati cu ciomege, topoare, arme etc având în capu-le trompeți și steag roșu, au pătruns în comună, au forțat pe toti locuitorii ce întâlneau spre a-i însoți și au năvălit asupra conacului Epitropiei Brâncovenețti, ținută în arendă de domnii frați Constantinescu, pe care l-au devastat cu desăvârșire, incendiind toate clădirile și mai multe magazii și pătule cu producte, iar la o parte din pătule, după ce le-au spart, au dat drumul la porumb jos, omorand pe domnul Ionita Constantinescu, al carui cadavru l-au aruncat in mijlocul șoselei Ganciova-Măcieșu, punându-i foc și arzând, fiind aproape carbonizat. De asemenea a fost omorat și contabilul moșiei”.

Pe zi ce trece, revoltele iau proporții mai îngrijorătoare. Astăzi s-au răsculat și locuitorii din Damienești, Dulcești, Sofrocești, Căciulați, Hociungi și Giulești. Târgul Băcești a fost din nou devastat astăzi de revoltați, înainte de sosirea trupelor din Iași și Roman”, telegrafia, la 11/24 martie, prefectul județului Roman

1908 – Legea Jandarmeriei

Răscoala Țărănească din 1907 a surprins Jandarmeria nepregătită, depășită de evenimente, posibil, datorită numărului redus de efective. Ca urmare a acestor deficiențe, guvernul liberal a inițiat modificarea Legii Jandarmeriei Rurale, prin Legea Jandarmeriei, care a intrat în vigoare din 24 martie 1908. Tot la inițiativa liberalilor, la 25 martie 1908 a fost înființată și Direcția de Poliție și Siguranța Statului

1909 – S-a născut Richard Wurmbrand

24 martie 1909, București – 17 februarie 2001, Torrance, California, SUA

Predicator creștin luteran. Născut la București, într-o familie de evrei, Wurmbrand a fost atras de comunism în perioada copilariei, a urmat cursurile unei școli politice la Moscova, între 1927–1929, apoi a abandonat orientarea comunistă, s-a convertit la creștinism, pentru ca mai târziu să petreacă peste 14 ani în închisorile comuniste pentru activitățile sale creștine care au atras adversitatea autorităților vremii. Atât în închisoare, cât și după eliberare, Wurmbrand a ținut predici, luptînd, totodată, pentru drepturile creștinilor persecutați din întreaga lume. A fost autor a peste 18 cărți tipărite în peste 70 de limbi

1911 – A încetat din viață Nicolae Densușianu (18 aprilie 1846, Densuș, Hunedoara – 24 martie 1911, București)

Jurist, istoric și folclorist; membru corespondent al Academiei Române

1912 – Legea asupra învățământului secundar și superior

Legea din 1912 prevedea sporirea autonomiei universitare, preciza drepturile organelor de conducere ale universităților și reglementa organizarea acordării diplomelor și a vieții studențești. Legea a suferit modificări în 1925 și 1928

1918 – Concertele lui George Enescu la Chișinău

La invitația lui Onisifor Ghibu, în acea perioadă de mari frământări, George Enescu a primit cu bucurie să susțină trei concerte la Chișinău, în 24, 25, și 28 martie. Primul concert a fost susținut sâmbătă, 24 martie, în folosul refugiaților transilvăneni din Basarabia. Orchestra simfonică din Iași, sub bagheta lui George Enescu, a prezentat publicului un program cu Uvertura Oberon de Carl Maria von Weber, Concertul de pian și orchestră în Si b. minor de Ceaikovski, solist Nicu Caravia, Le Ronel dʼOmphale de Camille Saint-Saëns și Simfonia în La major, nr. 7 de Beethoven

Piotr Ilici Ceaikovski – Concertul nr. 1 în Si bemol minor pentru pian și orchestră

1921 – S-a născut Traian Coșovei

24 martie 1921, Somova, Tulcea – 16 iulie 1993, București

Scriitor și poet. Născut într-o familie de pescari din Delta Dunării, a absolvit Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București în 1947. Adept al realismului socialist, el este cunoscut pentru că a scris impresii de călătorie extrem de pozitive din Uniunea Sovietică și pentru că l-a comparat pe Nicolae Ceaușescu cu bardul național Mihai Eminescu

1922 – S-a născut Constantin Ionete

24 martie 1922, Măldărești, Vâlcea – august 2011, Constanța

Economist, membru de onoare (din 1993) al Academiei Române. A absolvit cursurile Facultății de Filozofie din București. A fost cercetător științific, având contribuții remarcabile la analiza unor probleme fundamentale ale științelor economice moderne, cu prioritate în domeniile teoriei prețurilor, dezechilibrelor financiare ale economiei de comandă și prăbușirea ei în țara noastră, tranziției la economia de piață, creșterii economice și dezvoltării umane. A fost membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. Din lucrările sale: Comportamentul procesului de formare a prețurilor, Prețurile și echilibrul dinamic al economiei, Criza de sistem a economiei de comandă și etapa sa explozivă

1925 – S-a născut Dinu Ianculescu

24 martie 1925, București – 7 februarie 2017, Frankfurt pe Main, Germania

Actor și poet, stabilit din 1985 în Germania. A urmat Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, pe care l-a terminat în 1947. Din octombrie 1944 a fost angajat crainic la Radiodifuziune și actor la Teatrul Nostru (condus de Dina Cocea), apoi, după 1948, la Teatrul Național, Teatrul Actorului de Film „C.I. Nottara”, Teatrul Tineretului, Teatrul Mic, a jucat pe scenă și în film timp de 40 de ani. A colaborat cu Televiziunea Română la emisiunea Teleenciclopedia, fiind personificat ca „vocea de sâmbătă seara”. Ca poet, a debutat cu versuri la Universul literar (1941), apoi a fost selectat în antologia lui George Togan, Ne cheamă Ardealul (1944), primul volum, Argintatul pește și alte poezii, publicându-l abia în 1970. A mai scris: 41 de sonete, O lumină de cuvinte, Un gând, un chip știut, un vis, un timp, Cântările Cântării lui Solomon. A apărut în filme ca Mihai Viteazul, Trandafirul galben, Misterele Bucureștilor, Fructe de pădure, Secretul lui Bachus

Dinu Ianculescu – Vocea de sâmbătă seara

1927 – S-a născut George Damian

24 martie 1927, Zlătunoaia, Botoșani – 7 august 1998, Suceava

Scriitor, poet și publicist. A urmat Facultatea de Drept din București (1949–1953). A lucrat ca magistrat la Judecătoria Rădăuți, activist cultural, ziarist și redactor corespondent al Radiodifuziunii Române pentru județele Botoșani și Suceava. A debutat cu poezie în Iașul nou (1950) și a colaborat la revistele literare din zonă și din țară: Amfitrion, Ateneu, Bucovina literară, Convorbiri literare, Cronica, Familia, Luceafărul, Pagini bucovinene, România literară, Steaua, Tribuna. Figurează în volumul colectiv de versuri și proză Peisaj sucevean (Suceava, 1967). Din opera sa: Din Nord, Vreți s-aveți și voi un zmeu?, Pădurea românească, Acțiunea Păstrăvul de argint, Târziu în decembrie, Noaptea de grație, Vânătorul de fluturi, Ospățul rechinilor

1929 – Tudor Arghezi a inaugurat la Radiodifuziunea Română emisiunea Cronica modei

Tudor Arghezi – Despre Eminescu (1957)

1938 – S-a născut Teodor Moraru

24 martie 1938, Îndărăpnici, Orhei, Moldova – 14 septembrie 2011, București

Pictor contemporan, considerat de critici ca fiind unul dintre cei mai importanți pictori români ai ultimei jumătăți a secolului XX. După terminarea stagiului militar, în 1960 s-a înscris la cursurile Școlii Tehnice de Arhitectură (STACO), unde a fost coleg cu Horia Bernea, și pe care le-a absolvit în 1963, primele picturi datând din această perioadă. În 1968 s-a alăturat grupului de la Poiana Mărului, fondat de către Horia Bernea, prietenul său din copilărie. În 1971, a susținut prima sa expoziție personală la galeria Simeza din București, urmată de alte expoziții personale în 1974, 1977 și 1980. În 1983 a câștigat o rezidență artistică la Cité internationale des Arts în Paris. De-a lungul anilor, lucrările sale au fost expuse în importante galerii și muzee din Paris, Copenhaga, Viena, Praga, Berlin, Lisbona, Darmstadt, Tokyo, Hanoi, etc. A predat la facultatea Luceafărul din București (1995–2005). În 2003 câțiva din foștii săi studenți au format grupul Colonia 21. A fost distins cu numeroase premii, printre care Marele Premiu UAP (2003) și Ordinul Meritul Cultural în Grad de Mare Ofițer în 2004. Biografie ilustrată

1940 – Prima adunare generală a membrilor Societății Scriitorilor din Basarabia română

În zilele de 24 și 25 Martie crt., s-a ținut la Chișinău, în sala festivă a Primăriei, prima adunare generală ordinară a membrilor Societății Scriitorilor din Basarabia. […] D-l Pan. Halippa adresează un salut tuturor scriitorilor prezenți și declară deschisă adunarea generală ordinară a SSB la ora 10 și 40 min. […] S.M. Nica și N. Spătaru au dat câteva lămuriri de felul în care va, lucra Societatea. […] Ședința adunării generale se redeschide la ora 5 p.m., în aceeași sală, când se procedează la alegerea comitetului de Conducere al societății, pe timp de 3 ani. Au fost aleși: Președinte – Pan. Halippa; Vice-președinte – Nicolae Spătaru; Secretar General – N.F. Costenco” (Din Comunicatul ședinței)

1944 – S-a născut Mihai Spăriosu

24 martie 1944, Timișoara

Eseist, critic literar, traducător, stabilit în SUA. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a Universității din București, unde a și predat un timp. După ce s-a stabilit în Statele Unite, a obținut masteratul la Tulane University și doctoratul la Stanford University. A predat literatură comparată la universități din America și Europa. Este actualmente Distinguished Research Professor la University of Georgia, Athens din Statele Unite. Printre lucrările sale științifice, se numără Dionysus Reborn, God of Many Names, The Wreath of Wild Olive, Global Intelligence and Human Development, Remapping Knowledge. În România, a mai publicat traduceri din engleză (dintre care amintim Panciatantra, repovestită pentru copii)

1946 – A încetat din viață Prințul Barbu Știrbey (4 noiembrie 1872, Buftea – 24 martie 1946, București)

Om politic și de afaceri; ministru de interne și ad-interim la Finanțe și la Externe; președinte al Consiliului de Miniștri; membru de onoare al Academiei Române

1948 – Marin Preda a debutat cu Întâlnirea din pământuri

Volumul de nuvele Întâlnirea din pământuri cuprinde nuvele ca În ceată, Colina, Întâlnirea din pământuri, O adunare liniștită, etc. – care prefigurează motive, întâmplări și personaje din romanul Moromeții, conturând tema fundamentală a creației lui Marin Preda, destinul țăranului român

1948 – S-a născut Nicolae Fleissig

24 martie 1948, Târgu Mureș

Sculptor francez de origine română. A petrecut copilăria și o parte din tinerețe la Piatra-Neamț, unde l-a întâlnit pe sculptorul Pompiliu Clement, de la care a învățat tainele artei sale. A urmat Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, avându-l profesor pe Ion Irimescu. În anul 1979, după absolvire, a avut o primă expoziție la Piatra-Neamț. A avut numeroase expoziții personale: Sala Kalinderu, Galeria Galateea și Casa de cultură „Friedrich Schiller” din București; în Constanța, Pitești. În anul 1983 a emigrat în Franța. După plecarea din România, a expus la: Carcassonne și Paris (Franța); Odense (Danemarca); Barcelona (Spania); Fuerteventura (Spania); Riberaygua (Andorra); Luxembourg, având și numeroase participări în expoziții de grup (Musée de Belfort, Toulouse și Paris (Franța); Barcelona, Lleida și Fuenteventura (Spania). Sculpturi ale sale se află în patrimoniul Muzeului de Artă din Piatra-Neamț. A revenit în România la începutul anilor 2000 pentru a participa la două tabere, iar în 2015, la Piatra-Neamț cu o expoziție personală. Blog personal

1949 – S-a născut Ioan Mihăilescu

24 martie 1949, Agapia, Neamț – 11 septembrie 2007, București

Profesor și sociolog. A urmat Facultatea de Filosofie, secția Sociologie din cadrul Universității București (1967–1971), absolvind ca șef de promoție. A fost membru al Catedrei de Sociologie de la Facultatea de Filozofie din cadrul Universității din București, prorector și rector al acestei Universități (1996–2007), secretar al Centrului European pentru Științe Sociale de la Viena (1974–1979). Domeniile sale de interes științific au fost: studiul colectivităților rurale, paradigme ale analizelor transculturale, analiza violenței structurale, politici sociale, management educațional, lăsând numeroase studii, rapoarte de cercetare internațională și cărți

1949 – S-a născut Constantin Zărnescu

24 martie 1949, Lăpușata, Vâlcea

Prozator, dramaturg și publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj. A urmat Facultatea de Filologie a Universității „Babeș–Bolyai” din Cluj, absolvită în 1972. A lucrat la redacția revistei culturale clujene Tribuna, la care debutase ca student în 1971, cu un fragment de roman. Debutul editorial a fost cu romanul Clodi Primus (1974), urmat de Meda, mireasa lumii, și Iesirea la mare. A colaborat la Echinox, Steaua, Luceafărul. Este autor al unui volum cuprinzând Aforismele și textele lui Brâncuși (1980). A primit premiul de debut al Uniunii Scriitorilor pentru Clodi Primus. Alte opere: Regina Iocasta, Teii înfloresc pentru Irina, Brâncuși, cioplitorul în duh, Brâncuși și Transilvania, Principele Dracula, Doctor Faustus și Machiavelli, Patimile lui Dracula, Țara lui Urmuz

1960 – S-a născut Dan Giosu

24 martie 1960, București – 13 iunie 2012

Poet, prozator. A absolvit în 1980 Școala de arte și meserii „Gheorghe Asachi” din București. A frecventat cenaclul Junimea din București; a inițiat Serile revistei Timpul din Iași. A debutat publicistic în 1980, cu poezie în revistele Cronica și Convorbiri literare. Debutul editorial a avut loc în 1984 cu volumul Întoarcerea cuvintelor. Colaborează la revistele: Opinia studențească, Dialog, Cronica, România literară, Convorbiri literare, Contrapunct, Timpul, Monitorul, etc, precum și la Radio lași și la Televiziunea Română. După volumul de debut, a publicat volumele de versuri Liber ca pasărea, Patru plus îngerul, Pătratul umbrei, și volumul de proză fantastică Scândura lui Afansol. A publicat în limba engleză volumul City of Dreams and Whispers

1960 – S-a născut Cristian Harnău

24 martie 1960, Iași

Publicist și poet. A absolvit Facultatea de Instalații în Construcții a Universității Tehnice „Gheorghe Asachiˮ din Iași în 1986. A lucrat în redacțiile publicațiilor Curierul de Seară și Țara, a fost corespondent special al Agenției Moldova-Press și colaborator al Televiziunii Naționale din Chișinău. A debutat cu un grupaj de poeme în săptămânalul Literatura și Arta din Chișinău (1990) și editorial în 2012 cu volumul Sunete împotriva Materiei. Opera Poetică 1972 – 2012. A publicat în continuare poeme, evocări, interviuri sau articole politice în Plai Românesc (Cernăuți), Sfatul Țării, Curierul de Seară, Moldova Suverană, Glasul Națiunii, Țara, Tineretul Moldovei (Chișinău), Opinia, Evenimentul, Monitorul de Iași, Ziarul de Iași, Timpul, Jurnalul de Iași, Cronica, Opinia Studențească, Neamul Românesc, Moldova Literară (Iași)

1965 – Chivu Stoica a fost ales președinte al Consiliului de Stat al României

Membru de frunte al PCR, Chivu Stoica a preluat funcția de președinte al Consiliului de Stat, în urma decesului liderului comunist Gheorghe Gheorghiu Dej. A ocupat această funcție în perioada 24 martie 1965–9 decembrie 1967, în urma decesului lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, fiind succedat de către Nicolae Ceaușescu

1978 – S-a născut Cheloo

Cătălin Ștefan; 24 martie 1978, București

Rapper, unul din membrii formației române de hip-hop Paraziții. A lansat primul său album, Sindromul Tourette în 2003, album premiat cu Discul de Aur pentru numărul mare de exemplare vândute, iar în 2011 a lansat cel de-al treilea album solo intitulat Celcareurăște

Lumea s-a schimbat

1978 – A încetat din viață Tudorel Popa (24 decembrie 1925, Iași – 24 martie 1978, București)

Actor de teatru și film; a jucat la Teatrul Municipal, Studioul actorului „C.I. Nottara” și Teatrul Mic; asistent universitar la IATC

1979 – A încetat din viață Ștefan Mangoianu (9 ianuarie 1922, Constanța – 24 martie 1979, București)

Compozitor de partituri camerale, vocale și simfonice, pianist, pedagog

1990 – A încetat din viață Tanți Cocea (7 decembrie 1909, București – 24 martie 1990, București)

Actriță de teatru și film; fiica scriitorului N.D. Cocea și a Floricăi Mille (fiica lui Constantin Mille) și sora mai mare a actriței Dina Cocea

1996 – A încetat din viață Ștefan Hajdu (Hajdú István/Étienne Hajdú; 12 august 1907, Turda – 24 martie 1996, Bourg-la-Reine Paris)

Sculptor francez de origine ungaro-evreiască născut în România; stabilit la Paris în 1927

1997 – Prima zi de emisie Radio România Muzical

Canal al Societății Române de Radiodifuziune, Radio România Muzical „George Enescu” a început să emită la 24 martie 1997, în același an postul obținând Premiul Radio al Colegiului Criticilor Muzicali din România. Este unicul post de radio românesc dedicat exclusiv muzicii clasice și de jazz fiind, în același timp, primul post de radio românesc cu acest specific care a emis online. Programul său se desfășoară 24 de ore din 24 și are prezintă exclusiv muzică simfonică, muzică de cameră, operă, operetă, muzică corală, muzică tradițională, jazz și muzică de film. Emite pe frecvența de 72,08 MHz

2000 – A încetat din viață Ion Miclea (20 noiembrie 1931 – 24 martie 2000)

Artist fotograf; a surprins cele mai importante momente și personalități contemporane; soțul actriței Lucia Mureșan

2001 – Redeschiderea oficială a Galeriei de Artă Românească Modernă

În cadrul Muzeului Național de Artă al României, Galeria ilustrează istoria artei românești de la jumătatea secolului al XIX-lea până spre sfârșitul anilor 1970. Artiști de seamă precum Grigorescu, Luchian, Brâncuși beneficiază de selecții reprezentative, în timp ce cele mai importante curente artistice sunt amplu ilustrate prin lucrări ale marilor și micilor maeștri. Ilustrare

2003 – A încetat din viață Constantin Aramă (29 septembrie 1919, Iași – 24 martie 2003, București)

Inginer specialist în exploatarea motoarelor cu ardere internă; profesor la Institutul Politehnic București; membru titular al Academiei Române

2005 – A încetat din viață Vasile Spătărelu (21 aprilie 1938, Tâmna, Mehedinți – 24 martie 2005, Galați)

Compozitor scenic, simfonic, cameral, coral și vocal; profesor la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași

2006 – Pugilistul Lucian Bute a înregistrat prima sa victorie la puncte după trecerea la profesionism

Într-un meci pentru titlul continental american la categoria supermijlocie, versiunea WBC, l-a învins pe sportivul sud-african Andre Thysse

Lucian Bute vs Andre Thysse (2006)

2009 – A încetat din viață Jecza Péter (16 octombrie 1939, Sfântu Gheorghe – 24 martie 2009, Timișoara)

Sculptor; profesor de sculptură la Facultatea de Arte a Universității de Vest din Timișoara

2013 – A încetat din viață Mariana Drăgescu (7 septembrie 1912, Craiova – 24 martie 2013, București)

Una din aviatoarele Escadrilei Albe, calitate în care a evacuat pe calea aerului răniți de pe Frontul de Răsărit în perioada 1941–1943

2014 – A încetat din viață Gheorghe Oprea (1 ianuarie 1942, Satu Nou–Poșta-Câlnău, Buzău – 24 martie 2014, București)

Folclorist, etnomuzicolog și profesor la Academia de muzică din București

 

#todaysmemory #istoriaRomaniei #Romaniafrumoasa #romanifrumosi

1 comentariu la „24 Martie în istoria românilor

  1. Pingback: 24 martie în istoria românilor | RoEvanghelica

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: