Expoziţia artiştilor independenţi - Ștefan Luchian

Foto: Ștefan Luchian la Expoziția artiștilor independenți


 

Ziua Națională a Tineretului

Ziua Națională a TineretuluiEste sărbătorită în fiecare an, la 2 mai, fiind instituită prin Legea nr. 425/25 octombrie 2004. Cu prilejul acestei zile, sunt organizate și prezentate, prin mijloacele de informare în masă, activități sociale, culturale, artistice și sportive care vizează domeniile de interes ale tineretului. Autoritățile administrației publice centrale și locale care au atribuții în domeniul tineretului acordă sprijin material, financiar și organizatoric evenimentelor prilejuite de marcarea acestei zile. De asemenea, legea prevede ca Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune să difuzeze, în perioada 26 aprilie–2 mai, emisiuni despre problematica tineretului

 

Ziua Mamei 2021

Ziua Mamei 2021Ziua Mamei a fost legiferată ca sărbătoare în România, începând cu anul 2010. Se sărbătorește în prima duminică a lunii mai, la fel ca în Lituania, Mozambic, Portugalia, Spania, Ungaria

 

1600 – Campania lui Mihai Viteazu în Moldova

La 2/11 mai, Mihai Viteazul se găsea la Roman, de unde le scria bistrițenilor, cu poruncă strașnică, să trimită hrană. În zilele următoare s-a îndreptat spre cele două cetăți – Neamț și Suceava – apărate de polonezi, care i s-au închinat. Cetatea Neamțului și-a deschis porțile în fața armatelor lui Mihai Viteazul. La 7/16 mai, Mihai Viteazul a ajuns la Suceava. Mihai Viteazu la Suceava (1600)Documentele consemnează o răscoală a ostașilor moldoveni care, după ce au omorât 400 de poloni, au trecut de partea lui Mihai. Apărătorii Cetății Sucevei i-au deschis porțile și s-au predat fără luptă. Unul dintre căpitanii lui Mihai Viteazul, Ioan Kapturi, a fost numit noul pârcălab al cetății. La 20/29 mai 1600, el a jurat credință, în calitate de pârcălab, noului domnitor. Mihai Viteazul a lăsat în cetate o garnizoană

1667 – Prima atestare documentară a Chișinăului ca oraș

Un ispisoc al lui Duca Vodă al Moldovei a pomenit pentru prima oară despre „târgoveții din Chișinăi”. Prima atestare a fost într-un document din 1436, când este pomenită „seliștea Chișinăului„ de pe rîul Bîc. Întemeietorul satului a fost Vlaicu, fostul pîrcălab al ținuturilor Hotin, Orhei și Cetatea Albă, nimeni altul decît unchiul lui Ștefan cel Mare. La 1576, alt document atesta faptul că satul Chișinău deținea mori în Bîc, fiind vîndut de Vașutca, strănepoata lui Vlaicu, fostului ureadnic de la Iași, Dragoș, pentru 500 de zloți tătărești. Mai tîrziu, în 1641, găsim satul ca fiind închinat mănăstirii Sfânta Vineri din Iași. Și Dimitrie Cantemir, enumerînd localitățile mai importante ale Principatului Moldovei, vorbește despre Chișinău ca despre un „târgușor de puțină însemnătate” din ținutul Lăpușnei, avînd o populație compusă „din creștini, armeni și jidovi” și fiind cîrmuit de un șoltuz și mai mulți pîrgari, cum se obișnuia în toate orașele MoldoveiChișinău (1667)

1859 – Austria a restabilit relații diplomatice cu Principatele Unite

Austria a recunoscut de facto dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești și a reluat legăturile diplomatice cu cele două guverne românești de la Iași și București

1864 – Alexandru Ioan Cuza a dizolvat prin decret Adunarea Electivă a României

Alexandru Ioan Cuza a sperat să îmbunătățească situația din țară prin reforme agrare. Alexandru Ioan Cuza (1864)El a încercat secularizarea terenurilor mănăstirești și, de două ori, să anuleze iobăgia și să reducă terenurile marilor proprietari, dar majoritatea parlamentară era formată din boieri, care se opuneau. Această parte a reformei sale nu a fost aprobată în Adunarea Legiuitoare (Națională). Cabinetul a primit vot de blam, însă domnul a refuzat demisia primului ministru, dizolvând Adunarea Legiuitoare, deputații fiind evacuați din sală de un detașament militar. Evenimentul este cunoscut în istorie drept Lovitura de stat de la 2/14 mai. Totodată, domnitorul a inițiat o nouă constituție și o nouă lege electorală, în urma Convenției de la Paris, pe care a supus-o aprobării populare, organizând un plebiscit între 10–26 mai

1877 – Întîlnirea dintre domnitorul Carol I al României și Marele Duce Nicolae al Rusiei la Ploiești

Carol I al României. Fotografie de Carol Popp de Szathmári (1877)În timpul întrevederii, și Marele Duce Nicolae a solicitat participarea armatei române la operațiuni militare împotriva Imperiului otoman.

Domnitorul Carol I i-a declarat marelui duce că armata română, ca forță de sine stătătoare, va intra în luptă îndată ce condițiile cooperării cu armata rusă vor fi puse la punct

1879 – A fost adoptată Legea asupra responsabilității ministeriale

Actul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 98/2 mai 1879. Legea era aplicabilă funcționarilor publici în exercițiul funcțiunii și miniștrilor

1888 – S-a născut Ioan Andrieșescu

2 mai 1888, Iași – 17 decembrie 1944, București

Arheolog, specialist în istoria Comunei primitive, membru corespondent (din 1928) al Academiei Române. A studiat la Facultatea de Litere și Filosofie din Iași. După susținerea tezei de doctorat la Iași, a studiat la Berlin istoria antică și preistoria. Ioan Andrieşescu (1888-1944)Împreună cu Vasile Pârvan este considerat creatorul școlii arheologice românești. A pus bazele unei noi specialități în istoriografia română, preistoria. Muzeul Național de Antichități, bazat pe săpăturile de la Histria și din alte zone ale Dobrogei (Scythia Minor) și Institutul de Istoria Artei au fost fondate de Ioan Andrieșescu împreună cu alți mari specialiști. Cu o bogată activitate arheologică și didactică, a publicat peste 50 de lucrări științifice originale, printre care: Asupra epocei de bronz din România, Din preistoria Olteniei, De la Preistorie la Evul-Mediu, Contribuții la Dacia înainte de romani, Considerațiuni asupra tezaurului de la Vâlci-Trân de lângă Plevna, Vasile Pârvan

1893 – A încetat din viață Gheorghe Bariț (4 iunie 1812, Jucu de Jos, comitatul Cluj – 2 mai 1893, Sibiu)

Istoric și publicist transilvănean; întemeietorul presei românești din Transilvania, om politic, participant la revoluția din 1848

1896 – S-a deschis la București Expoziția artiștilor independenți

Ștefan Luchian, alături de un grup de prieteni, artiști reprezentativi precum Nicolae Vermont, Constantin Artachino, Alexandru Bogdan-Pitești, Nicolae Petrescu-Găina, Nicolae Grant, Nicolae Gropeanu, au inițiat organizarea Expoziției artiștilor independenți, ca un protest artistic față de Salonul Oficial, după modelul parizian al Salonului Independenților. Expoziţia artiştilor independenţi (1896)Manifestul expoziției era semnat de Ștefan Luchian, Nicolae Vermont, Constantin Artachino și Alexandru Bogdan-Pitești

1907 – S-a născut Bob Bulgaru

Gheorghe Bulgaru; 2 mai 1907, Mălăiești, Vaslui – 31 martie 1939, București

Filolog, pictor și grafician, supranumit pictorul copiilor. Între 1929–1933, a studiat la Facultatea de Litere și Filozofie – filologia latină și germană. În 1929 fost editorul revistei Lumea nouă. În 1933 a renunțat la cariera filologică și, deși doar autodidact, s-a dedicat picturii. Bob Bulgaru. Portret de George Zlotescu (1907-1939)Portretele sale de copii surprind emoții și stări subtile, folosindu-se de tehnici diferite și de o paletă cromatică vie. A expus, din 1935, la Salonul Oficial din București, statul român cumpărându-i lucrarea Adolescență. A participat, alături de Victor Eftimiu, Alexandru Philippide, Alexandru Sahia, Victor Brauner, Alexandru Ciucurencu, la înființarea Asociației Independente a Scriitorilor și Artiștilor care a funcționat în anii 1935–1936 la București, fiind organizată în general de scriitori de stânga, cu scopul de a crea o alternativă la Societatea Scriitorilor Români, care îi respingea din pricina orientării lor ideologice. Biografie ilustrată

1924 – A încetat din viață Ioan G. Bibicescu (8 noiembrie 1849, Cerneți, Mehedinți – 2 mai 1924, București)

Publicist, economist, om politic; membru al Partidului Național Liberal; guvernator al Băncii Naționale a României; parlamentar

1928 – A încetat din viață George Ranetti (George Ranete; 19 octombrie 1875, Mizil – 2 mai 1928, București)

Scriitor, publicist; a colaborat la ziare și reviste de umor; a înființat revistele de satiră Furnica, Moș Teacă, Zeflemeaua, Greerul

1929 – S-a născut Eugen Lozovan

2 mai 1929, București – 3 decembrie 1997, Copenhaga

Poet, lingvist, istoric, filolog și istoric literar. Ca student al Facultății de Litere și Filosofie a Universității din București, a studiat în paralel Franceza-Italiana, Engleza-Germana, Romanica și Lingvistica generală. În noiembrie 1950, cu ocazia unei delegații studențești la Viena, nu s-a mai întors în țară. Eugen Lozovan (1929-1997)Cu burse de la Fundația Regală Universitară „Carol I” din Paris și de la Colegiul Europei Libere din Munchen, a studiat la Sorbona – Ecole Pratique des Hautes Etudes din Paris și la Universitatea din Strasbourg, obținând licența în Litere și Limba italiană și „diplome d’etudes superieures„. A debutat în 1954 la revista Orbis (International Journal of General Linguistics and Linguistic Documentation, publicația oficială a International Centre of General Dialectology) condusă de Sever Pop, din Louvain (Belgia). În 1957 a fost angajat la Institutul de Romanistică al Universității din Copenhaga, unde a lucrat patru decenii, până la pensionare. A fost co-fondator, al Societății Academice Române de la Roma și membru al Academiei Internaționale Libere de Știință, redactor la revista Bibliographie linguistique din Utrecht (Olanda), din 1968 fiind cooptat în colegiul de redacție la Revue des etudes roumaines. A colaborat la ziarul Stindardul (Germania) și revista Dorul (Danemarca). A publicat cercetare și istorie literară: Studii ovidiene, Studii despre D. Cantemir și Articole românești din diverse publicații; istorie și lingvistică: Dacia fără Roma, Miscellanea / Pătimirea moldovenilor

1933 – S-a născut Neculai Gh. Iorga

2 mai 1933, Galați

Pictor. Este absolvent al Institutului „Nicolae Grigorescu” din București. Neculai G. Iorga (n. 1933)Din 1958 a deschis o serie neîntreruptă de expoziții în țară și străinătate (Anglia, Lituania, Germania, Austria, Itakia Franța, Bulgaria). S-a stabilit la Sibiu, unde a marcat arta plastică din Transilvania. S-a mutat la București și a continuat cariera didactică și artistică. Operele sale se găsesc în colecții publice (MNAR, Muzeul Brukenthal, Muzeul de Artă Craiova, Galeria Guggenheim din Londra, etc.) dar și particulare, Biografie ilustrată

1939 – A încetat din viață Matei Drăghiceanu (15 mai 1844, Târgoviște – 2 mai 1939, București)

Inginer, geolog, profesor; membru de onoare al Academiei Române

1940 – S-a născut Ion Lotreanu

Ion Lăbușcă; 2 mai 1940, Alimpești, Gorj – 22 mai 1985, București

Poet, prozator și eseist, ofițer de carieră (1960–1973). A urmat Școala Militară de Ofițeri Activi din Sibiu (1957–1960) și Facultatea de Filologie a Universității din București (1966–1970). A fost redactor la revista Viața militară și secretar de redacție la revista Săptămâna. A debutat în ziarul Apărarea patriei (1959), iar editorial cu volumul de versuri Azimut (1971). Alte volume de poezii: Aerul de sub fluturi, Punctul sensibil, Acordul cu lumea, Ochiul mierlei. A colaborat la Ateneu, Contemporanul, Luceafărul, România literară, Tribuna, etc.

1940 – S-a născut Mircea Costache II

2 mai 1940, București – 16 februarie 2016, București

Handbalist și profesor. A urmat cursurile Liceului „Matei Basarab” din București, unde a început și activitatea de handbalist sub îndrumarea profesorului Constantin Popescu, antrenorul echipei naționale de handbal feminin. A absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport (IEFS) în 1967. Mircea Costache (1940-2016)A fost campion mondial la handbal în 1961 (autorul golului victoriei în finala competiției) și 1964, vice campion mondial Universitar (1968), câștigător al Cupei Campionilor Europeni (1965) cu echipa Dinamo București, cu care a cucerit de 8 ori Campionatul National de handbal. A fost apoi antrenor al echipei naționale masculine de handbal a Algeriei (1971–1976), al echipelei naționale de handbal masculin a Portugaliei (1988–1995) și al echipei României de Tineret (masculin) (1976, 1980). A fost distins cu Ordinul Muncii (1961), medalia Meritul Sportiv (1964). medalia Serviciu Credincios (2001), medalia Bune Servicii Sportive (Portugalia, 1993), Ordinul Meritul Sportiv cl. a 2 a cu baretă (2009), titlul de Campion de Legendă al României (2009), Maestru Emerit al Sportului (1961), Sportiv internațional de Excelență pentru România, Handbalist internațional de Excelență pentru România, Membru de onoare al Federatiei Romane de handbal

1944 – A doua bătălie de la Târgu Frumos

În 1944 au fost două bătălii la Târgu Frumos. Prima s-a desfășurat între 6–12 aprilie, iar a doua între 2–7 mai, între trupele aliate ale Germaniei Naziste și României care s-au opus Armatei Roșii a Uniunii Sovietice. În ambele bătălii, sovieticii au încercat să intercepteze șoseaua Iași–Târgu Frumos–Pașcani și să înainteze cât mai mult spre sud și spre Iași, în cadrul ofensivei din primăvara anului 1944. A doua bătălie de la Târgu Frumos (1944)Forțele germane au respins prima ofensiva sovietică din aprilie, provocând pierderi serioase în rândurile Frontului II Ucrainean. A doua bătălie de la Târgu Frumos, din luna mai 1944, a fost o luptă confuză în care sovieticii au fost din nou respinși. Ca și în prima bătălie, rolul hotărâtor l-au avut blindatele germane care au restabilit mereu linia frontului

1944 – S-a născut Viorel Munteanu

2 mai 1944, Reuseni, Suceava

Compozitor, muzicolog, profesor, ziarist. A studiat vioara la Școala Populară de Artă din Suceava și a continuat pregătirea muzicală la Conservatorul de Muzică „George Enescu” din Iași, Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Dirijat și Pedagogie, Secția profesor de muzică (1964–1969), cu Constantin Constantinescu, Vasile Spătărelu, Gheorghe Ciobanu; Secția compoziție (1971–1975) cu Anton Zeman, Ion Baciu. Viorel Munteanu (n. 1944)A urmat un curs de specializare la Conservatorul ieșean și un stagiu de documentare și specializare în contrapunct și compoziție la Accademia Musicale di Santa Cecilia la Universitatea Națională de Muzică din București (2000) cu teza Roman Vlad, modernitate și tradiție. A fost redactor muzical și șef al secției muzicale la Radio Iași. A urmat o carieră didactică fiind asistent la disciplina Contrapunct, lector la Tehnica contrapunctului și a Fugii, Teoria instrumentelor, profesor universitar la disciplinele Principii de contrapunct și Fugă, Compoziție muzicală la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. A fost profesor invitat la Conservatoarele din Roma, Milano Pescara. Este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, al Societății Italiene a Autorilor și Editorilor, al Fundației „Sigismund Toduță” din Cluj Napoca și The American Biographical Institute

Viorel Munteanu – Glasurile Putnei • Filarmonica „George Enescu”, Dirijor Mihail Agafița

1946 – S-a născut Octavian Andronic-Ando

2 mai 1946, Sânnicolau Mare, Timiș – 11 decembrie 2020, București

Caricaturist și jurnalist. În anul 1969 a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității București Octavian Andronic (1946-2020)și a debutat în presă, lucrând timp de douăzeci de ani la ziarul Informația Bucureștiului. În 22 decembrie 1989 a fondat ziarul Libertatea, al cărui redactor-șef și director a fost până în 1998. De asemenea, a condus proiectul ziarului Informația de prânz la grupul MediaPro și a fost, vreme de un an, directorul general adjunct al postului Tele7abc. Din 2002 a condus Agenția de presă Amos News, pe care a înființat-o

1951 – S-a născut Mihai Antonescu

2 mai 1951, Turnu-Severin

Poet, prozator, jurnalist, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România. A debutat literar în 1977 cu Sticla de șampanie, povestire apărută în Mehedințiul literar ’77 – culegere de poezie, eseu, proză, reportaj, teatru sub coordonarea poetei Ileana Roman. A debutat editorial în 1988 cu romanul Cinci căpitani. Mihai Antonescu (n. 1951)A fost distins cu Premiul I la Festivalurile de poezie Primăvara bucureșteană (1984) și „Daniel Turcea” (1985); Premiul Liter-ArtXXI (SUA) pentru volumul de versuri în manuscris Poeme de dor și de sabie (1997); Premiul special al Revistei Luceafărul pentru romanul Viitorul în genunchi (1998), Premiul Festivalului de Literatură Sensul iubirii pentru romanul Îngerul pisicii negre (2007), Premiul „Mihai Eminescu” pentru literatură la Festivalul Internațional de Literatură „Mihai Eminescu” Drobeta Turnu Severin (2009) etc. A colaborat la revistele literare: Amfitrion, Luceafărul, Literatorul, Sud, Oglinda Literară, Cafeneaua Literară, Meandre, Viața de Pretutindeni, Climate Literare, Dor de Dor, Antares, Poarta Sărutului, Apollodor, Noaptea, Vama Literară, Viața Românească, Tribuna, Vatra Veche, etc. Este membru al Societății Liter-Art XXI, al Societății Scriitorilor Danubieni, al Academiei de Poezie Contemporană Ploiești, al Societății Scriitorilor Târgovișteni

1954 – S-a născut Virgiliu Parghel

2 mai 1954, Iași

Pictor. A fost orfan de tată de la 5 ani. Mama sa, având preocupări artistice, pictoriță amatoare, l-a încurajat și l-a ajutat să-și fructifice talentul. După ce a absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice „Octav Băncilă„ din Iași, a continuat studiile la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” București, Secția Pictură (1975–1979) la clasa maestrului Corneliu Baba. Virgiliu Parghel (n. 1954)A fost profesor de desen la Suceava, asistent la Conservatorul de Artă de la Iași, lector la Institutul de Artă din București. Din anul 2006 este pictor liber-profesionist. A fost căsătorit cu Anca Parghel, cântăreață și profesoară de jazz. Din 1974, artistul are numeroase expoziții personale și de grup în țară și străinătate. Lucrările sale se regăsesc în colecții publice și private: Muzeul de Artă Suceava, colecții particulare din România: București, Suceava, Bacău, Iași, Lăzarea, Târgoviște, Ploiești; colecții particulare din străinătate în: Germania, Franța, Belgia, Austria, Suedia, Italia, Anglia, SUA, Canada. În 2002 a lucrat prima sa pictură murală, realizând împreună cu cinci studenți un decor de 120 m² pe un calcan al Institutului Francez din București, inspirat din opera pictorului francez de origine islandeză Erro. Biografie ilustrată

1956 – S-a nascut Vasile Pușcașu

2 mai 1956, Bârsănești, Bacău

Sportiv, campion olimpic la lupte libere. A practicat lupte libere la categoria 100 kg, la clubul Steaua București. A participat la două Vasile Pușcașu (n. 1956)ediții ale Jocurilor Olimpice: în 1984, la Los Angeles, unde a obținut medalia de bronz și în 1988, la Seul, unde a cucerit titlul olimpic, cea mai valoroasă performanță din cariera sa. În palmares mai are 12 centuri de campion național, o medalie mondială de argint (1987), două medalii mondiale de bronz (1977 și 1979), o medalie de argint la CE din 1987 și doua locuri trei la CE din 1978, respectiv 1979. A fost secretar general al Federației Române de Lupte, fiind ultimul campion olimpic al României la lupte libere. A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului, iar în 2000 i-a fost conferit Ordinul național Pentru Merit în grad de cavaler

1968 – Lansarea programului TVR 2

Al doilea canal al Societății Române de Televiziune a fost înființat sub numele de Programul 2 iar programul consta în filme și muzică. Lansarea TVR 2 (1968)La început, acesta emitea doar o zi pe săptămână, joia, din 16 iunie 1968 a început să transmită de două ori, joia și duminica, iar din 20 iulie 1968, de trei ori, joi, sâmbătă și duminică

1977 – S-a născut Bogdan Dumitrache

2 mai 1977, București

Actor de teatru, voce, film și televiziune, cunoscut publicului larg în special pentru rolurile sale de pe marele ecran. A absolvit Facultatea de Teatru a Academiei de Teatru si Film din București în Bogdan Dumitrache (n. 1977)anul 1999, la clasa profesorului Mircea Albulescu, debutând la teatrul „Constantin Nottara” în anul 2000 cu piesa Trilogie Belgrădeană. În 2002 a înființat împreună cu actorul Dragoș Bucur agenția de casting ExitFilms. Dintre filmele în care a jucat: Trafic (Premiul pentru Cel mai bun actor, Lenolafilmfestival), Moartea domnului Lăzărescu, Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii, Portretul luptătorului la tinerețe (Premiul Gopo pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar), Loverboy, Din dragoste cu cele mai bune intenții (Premiul Cel mai bun actor într-un rol principal la Festivalul Internațional de Film de la Locarno), Poziția copilului, Sieranevada, Pororoca, Heidi, etc.

Din dragoste cu cele mai bune intenții (2011)

1979 – A încetat din viață Letiția Pappu (20 noiembrie 1912, București – 2 mai 1979, București)

Prozatoare, poetă și traducătoare, profesoară

1990 – Fenomenul Piața Universității

Studenți de la universitățile Cambridge, Harvard, Sorbona și Oxford s-au declarat golani, solidarizându-se cu studenții români.

Piața Universității - Marian Munteanu (1990) Solidari cu studenții din Piața Universității, Liga Studenților din București se implicase deja în manifestația-maraton, una din vocile esențiale fiind cea a lui Marian Munteanu

1991 – A încetat din viață Virgiliu Monda (Zeilic Moscovici; 23 decembrie 1898, Ploiești – 2 mai 1991, București)

Prozator, medic; membru și medic al Societății Scriitorilor Români

2001 – A încetat din viață Irene Nagy-Klimovski (1936, Târgu Mureș – 2 mai 2001)

Handbalistă, a jucat la echipa națională a României pe postul de portar, deținătoare a două titluri mondiale la handbal în 11 jucătoare și a unui titlu mondial la handbal în 7 jucătoare, considerată cea mai titrată handbalistă din lume în anii ‘50–’60, Maestru al Sportului și Maestru Emerit al Sportului

2003 – A încetat din viață George Țărnea (10 noiembrie 1945, Șirineasa, Vâlcea – 2 mai 2003, București)

Supranumit poetul iubirii, a colaborat la numeroase reviste de literatură: România literară, Contemporanul, Luceafărul, Convorbiri literare, etc.

2018 – Orașul Baia Mare a fost Capitală a Tineretului din România

2 mai 2018–1 mai 2019

Ceremonia de decernare a titlului a avut loc pe 11 noiembrie 2017, la Gala Tineretului din România, la Bacău, Capitală a Tineretului din România, curentă

Baia Mare–capitală a Tineretului din România (2018-2019)

2019 – În România a fost lansat numărul unic 1911 pentru raportarea incidentelor de securitate cibernetică

Numărul unic 1911, prin care persoanele fizice, juridice și instituțiile publice din România vor putea raporta incidentele de securitate cibernetică constatate, a fost lansat oficial, costul proiectului fiind de un milion de euro. Serviciul este disponibil non-stop, iar datele colectate privind incidentele de securitate cibernetică vor contribui la elaborarea de strategii naționale în domeniu

2019 – A încetat din viață Ilinca Tomoroveanu (21 august 1941, București – 2 mai 2019, București)

Actriță de teatru și film; director artistic al Teatrului Național „I.L. Caragiale” București

 

#todaysmemory #istoriaRomaniei #Romaniafrumoasa #romanifrumosi

0 comentarii la „2 Mai în istoria românilor

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: