Academia Mihaileana

Foto: Academia Mihăileană


1479 – S-a născut Bogdan al III-lea

Cel Chior; 16 iunie 1479, Huși – 30 aprilie 1517, Huși

Domn al Moldovei între 2 iulie 1504–20 aprilie 1517. A fost fiul lui Ștefan cel Mare și al doamnei Maria Voichița, fiind asociat la domnie încă din 1497. 1479-1517 Bogdan al III-leaA avut un conflict îndelungat cu Polonia, fiindu-i refuzată de două ori mâna principesei Elisabeta, sora regelui Poloniei. Conflictul s-a încheiat prin pacea de la 17 ianuarie 1510, când Bogdan a renunțat la căsătorie în schimbul unor avantaje politico-economice. S-a căsătorit de trei ori, mai întâi cu Anastasia (d. 1512), apoi cu Stana (d. 1518) și în cele din urmă cu Ruxandra, fiica principelui Țării Românești Mihnea cel Rău. A avut copii doar din relații ilegitime. Trei dintre fiii săi au fost, de asemenea, principi ai Moldovei: Ștefăniță Vodă, Alexandru Cornea și Alexandru Lăpușneanu

1599 – Mihai Viteazul a încheiat un tratat 1599 Mihai Viteazulcu trimișii lui Andrei Bathory

Prin tratatul semnat la 16/26 iunie la Târgoviște, Mihai Viteazul a acceptat să fie inclus în pacea cu otomanii, pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru a neutraliza ostilitățile Porții

 

1655 – Bătălia de la Șoplea

Răscoala seimenilor și a dorobanților ridicați împotriva domnului Munteniei, Constantin Șerban Basarab, a fost zdrobită la Șoplea, pe Teleajen, de către principele Transilvaniei, Gheorghe Rakoczy, chemat în ajutor de domnul Țării Românești, în 16/26 iunie 1655

1835 – A fost inaugurată Academia Mihăileană

Prima instituție de învățământ superior din Moldova, a fost inaugurată în 16/28 iunie 1835 la Iași sub domnia lui Mihail Sturdza, prin strădania lui Gheorghe Asachi și a altor învățați români ai vremii. Profesori români, Gheorghe Asachi, Eftimie Murgu, Ion Ionescu de la Brad, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu ș.a. și străini au ținut cursuri de istorie, filosofie, drept, teologie, chimie, matematică, inginerie, agronomie și arhitectură.

1835 Academia Mihăileană

Sediul a fost stabilit în Casele Cazimir (stânga) și Voinescu (dreapta), unite printr-un pasaj sub formă de arc. Este precursoare a Universității din Iași și a Colegiului Național. În 1847 cursurile au fost suspendate de autoritățile vremii, profesorii fiind acuzați de propagarea unor idei revoluționare

1848 – Revoluția de la 1848 în Țara Românească

Revoluționarii din Craiova au ajuns la București în frunte cu membrii guvernului provizoriu. Au fost întâmpinați cu entuziasm de populația Bucureștiului.

1848 Grup de manifestanți pentru revoluție la 1848. Desen de Costache Petrescu
Grup de manifestanți pentru revoluție la 1848. Desen de Costache Petrescu

De teama represiunilor celor două imperii, s-a retușat guvernul provizoriu, care nu va cuprinde numai aripa radicală a revoluționarilor ci și o aripă moderată. Noul guvern provizoriu va fi condus de mitropolitul Neofit și va avea ca membri pe: Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Golescu, Ștefan Golescu, Christian Tell, Gheorghe Magheru, C.A. Rosetti, Nicolae Bălcescu și Ion C. Bratianu.

Au fost eliberați toți arestații politici

1862 – Convenția privind reglementarea serviciului telegrafic

Încheiat la Timișoara, între România, Austria, Imperiul Otoman și Serbia, acest act reprezenta și o recunoaștere a autonomiei statului român unificat

1864 – Protocolul de la Constantinopol

Încheiat în 16/28 iunie între Poartă și reprezentanții Puterilor garante, în urma loviturii de stat din 2/14 mai 1864, prin care guvernul condus de Mihail Kogălniceanu, cu sprijinul domnitorului Al.I. Cuza, a dizolvat Adunarea. A fost recunoscut dreptul statului român de a-și modifica legiuirile interne fără o prealabilă aprobare din partea lor

1868 – S-a înființat Agenția comercială română la Varna

În mai 1867, ministrul român al Afacerilor Străine, Ștefan Golescu, a înaintat Consiliului de Miniștri propunerea instituirii unui agent comercial român la Varna. Consiliul de Miniștri dând un aviz favorabil, proiectul de lege pentru înființarea unei agenții comerciale la Varna a fost votat, iar la 16 iunie 1868 Dimitrie Caramfilescu era numit „comisar pentru privegherea intereselor românilor”, din februarie 1869 el purtând și titulatura de „agent comercial

Merită evidențiat faptul că, în ciuda statutului de vasalitate al Bulgariei față de Imperiul Otoman – Bulgaria fiind principat autonom aflat sub suzeranitatea Porții – autoritățile de la București au purces la întemeierea de reprezentanțe diplomatice în această țară, fără a solicita avizul de aprobare (beratul) sultanului față de acest demers

1872 – S-a născut Vasile Gheorghiu

16/28 iunie 1872, Câmpulung, Austro-Ungaria/ Câmpulung Moldovenesc, România – 29 noiembrie 1959, Cut, Neamț

Profesor teolog, membru de onoare (din 1938) al Academiei Române. A urmat Facultatea de Teologie de la Universitatea din Cernăuți (1890–1894); absolvind cu rezultate excepționale, și-a desăvârșit cultura teologică, obținând doctoratul (1897). 1872-1959 Vasile GheorghiuA devenit profesor suplinitor la catedra de Studiu biblic și Exegeza Noului Testament la Universitatea din Cernăuți, apoi, timp de trei ani, s-a specializat la universitățile din Viena, Bon, Breslau și Leipzig. A revenit la Facultatea de Teologie din Cernăuți, la catedra de Studiu biblic și Exegeza Noului Testament, devenind profesor agregat, apoi titularul catedrei, în urma acordării titlului de profesor universitar până în 1938, când este trecut în rândul profesorilor onorari. Decan în trei rânduri al Facultății de Teologie din Cernăuți, a format ca profesor 37 de generații de teologi români. În 1948, datorită posturii clericale și a originii bucovinene, incomode regimului comunist, i s-a ridicat titlul de membru de onoare al Academiei Române, iar din 1950 i s-a suspendat pensia, la fel întregii familii

1874 – Legea pentru organizarea serviciului sanitar

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 131/16 iunie 1874

1881 – Convenția consulară între România și Statele Unite ale Americii

Eugene Schuyler a fost primul reprezentant diplomatic american în România. El a fost numit agent diplomatic și consul general pe 11 iunie 1880. Pe 13 august, Ministerul Afacerilor Externe din România a semnalat faptul că dorește stabilirea de relații provizorii cu SUA. Schuyler și-a prezentat scrisorile de acreditare pe 14 decembrie 1880. Pe 21 decembrie 1880, el a fost promovat, devenind însărcinat cu afaceri și consul general și și-a prezentat noile scrisori de acreditare pe 25 ianuarie 1881. Schuyler a fost din nou acreditat atunci când România a devenit regat, el prezentându-și scrisorile de acreditare pe 16 mai 1881

1882 – S-a născut Ion U. Soricu

Ioan Urs Soricu; 16 iunie1882, Săcele, Brașov – 11 ianuarie 1957, București

Poet, folclorist, autor de literatură pentru copii și publicist, membru al Societății Scriitorilor Români din anul 1911. A urmat cursurile Facultății de Litere din București (1907–1910), ca bursier al Casei Școalelor. A fost profesor de Limba română la Gimnaziul „Carol al II-lea” din Câmpulung, a participat, voluntar la primul război mondial, pe frontul din Moldova. 1882-1957 Ion U. SoricuA valorificat experiența războiului în Doine din zile de luptă și Îngerul a strigat. După război, a fost profesor la Gimnaziul „Principesa Ileana”, Liceul „Gh. Lazăr” din Sibiu, a fost senator de Sibiu, din partea PNL un an, apoi în București, la liceele Sf. Sava și „Mihai Viteazul”. A desfășurat o prodigioasă activitate publicistică: în colegiul redacțional la Ramuri, redactor la România Mare, Răsăritul (Chișinău), Carpații (Sibiu), Crai nou (Roman), Renașterea română; redactor responsabil la Cuvântul liber (Sibiu) ș.a. A debutat cu versuri, la Familia în 1904, iar editorial cu placheta Florile dalbe, apărută în 1912. A mai colaborat la Viața Literară, Sămănătorul, Lupta (Budapesta), Tomis, Flacăra, Universul, Curentul, Cele trei Crișuri, Lumea copiilor, Luceafărul literar, Vatra, Gazeta Buzăului, Transilvania, etc. Din scrierile sale: Ziua mamei, Popești din patru unghiuri, Pânea neagră, Jertfa iubirii; piese de teatru: Doamna munților, Mirică; versuri pentru copii: Pasărea măiastră; culegerea de poezie populară: Norul dor de neam (în colaborare cu V. Drăgușanu). A tradus Faust de Goethe, din literatura latină clasică, din poeții maghiari, Alessandro Manzoni, R. Burns și H.W. Longfellow și din poezia germană

1884 – S-a născut Nicolae Dăscălescu

16 iunie 1884, Căciulești, Neamț – 26 septembrie 1969, Piatra Neamț

Ofițer de carieră, general al Armatei Române. A urmat Școala Militară de Artilerie, Geniu și Marină din București, absolvind în 1908. 1884-1969 Nicolae DăscălescuA participat la Primul Război Mondial, remarcându-se în Lupta de la Miercurea Ciuc (1916) și fiind decorat cu Ordinul Coroana României cu spade și panglică și cu Virtutea Militară, în grad de Cavaler. A luat parte, împreună cu divizionul său la Campania din Ungaria din 1919, ajungând până la Tisa și înaintând apoi către Budapesta. S-a distins în luptele celui de-al Doilea Război Mondial atât pe Frontul de Est (iunie 1941–februarie 1943), cât și pe Frontul de Vest (august 1944–mai 1945). Judecat și achitat în 1945 pentru presupuse crime de război, a fost arestat în 1951 pentru sabotaj agricol și, după achitare, ținut abuziv în închisoare timp de patru ani sub aceeași acuzație de crime de război, fără a mai fi judecat

1890 – S-a născut Nae Ionescu

4/16 iunie 1890, Brăila – 15 martie 1940, București

Filosof, logician, pedagog, jurnalist și publicist. A urmat Facultatea de Litere și Filosofie din București, ale cărei cursuri le-a încheiat în 1912, cu specializare în filosofie și a fost numit profesor la Liceul „Matei Basarab” din București. După o vreme în care colaborat la Studii filosofice sau la Noua Revistă Română, a plecat în Germania, la Göttingen, în vederea desăvârșirii studiilor. 1890-1940 Nae IonescuAici l-a prins Primul Război Mondial. În 1919 și-a susținut doctoratul în filosofie la Universitatea din München cu teza: Die Logistik als Versuch einer neuen Begründung der Mathematik (Logistica, o nouă încercare de definire a matematicii). A revenit în țară în 1919 dedicându-se carierei didactice și jurnalistice. A fost profesor al Universității bucureștene. Orientarea sa filozofică a fost numită trăirism. A știut să adune în jurul său și să eleveze o pleiadă de membri ai generației de aur interbelice a literaturii și gândirii românești ca Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Emil CioranPetre ȚuțeaConstantin Noica, Vasile Moisescu și George Murnu. În anii 1930 a fost puternic implicat în politică, susținându-l inițial pe Regele Carol al II-lea și apoi Mișcarea legionară. Convingerile sale politice de dreapta au făcut să fie de mai multe ori arestat și închis. Cărți publicate: Roza vânturilor, Curs de metafizică, Curs de istoria logicii

1913 – Declanșarea celui de-al doilea Război Balcanic

Război purtat între 16 iunie–18 iulie 1913, între Bulgaria pe de o parte și, în principal, Grecia, Serbia și Muntenegru de cealaltă parte, cărora li se vor alătura România și Turcia. România a decis să inttre în război la 27 iunie, având dispute teritoriale din trecut cu Bulgaria.

1913 Regele Carol I la trecerea trupelor peste Dunăre
Regele Carol I la trecerea trupelor peste Dunăre

Totodată Imperiul Otoman s-a folosit de prilej pentru a redobândi unele teritorii pierdute, intrând în război, la 10 iulie

1913 – S-a născut Ion Banu

16 iunie 1913, București – 12 mai 1993, București

Filosof, membru corespondent (din 1991) al Academiei Române. 1913-1993 Ion BanuA urmat Facultățile de Drept și Filosofie din București. A fost profesor de Istoria filosofiei antice și medievale la Facultatea de Filosofie a Universității din București, membru fondator al Asociației de Studii Orientale din România, membru al Societății Franceze de Egiptologie și al Asociației Internaționale pentru Filosofie Greacă. Din lucrările sale: Primii materialiști greci, Introducere în istoria filosofiei, Platon heracliticul, Sistemul filosofic al lui Aristotel, Filosofia elinismului ca etică

1918 – A încetat din viață Bazil Assan (1 august 1860, București – 16 iunie 1918, Montreux, Elveția)

Inginer, inventator și explorator; membru al Societății geografice române; primul român care a călătorit în jurul lumii

1921 – S-a constituit Societatea Orient Radio (Rador)

Agenția telegrafică de presă Rador a fost înființată la București, ca societate anonimă pe acțiuni, la inițiativa lui Noti Constantinde, secretar la Legația română din Paris, și Sebastian Șerbescu, avocat. La început a fost proprietate a Băncii Chrissoveloni, dar în martie 1925 a fost cumpărată de Ministerul de Externe. În consecință, în martie 1926 a fost adoptată o lege prin care Rador a devenit agenția oficială a guvernului. În timp, a fost reorganizată, purtând denumirea de Rompres și, în prezent, Agerpres

1925 – S-a născut Anatol E. Baconsky

16 iunie 1925, Cofa, Hotin/Chelmenți, Ucraina – 4 martie 1977, București

Eseist, poet, prozator, publicist, teoretician literar și traducător de orientare modernistă. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din Cluj (1949). A debutat cu versuri în revista pentru copii Mugurel din Drepcăuți (1943), cu eseu în Tribuna nouă din Cluj (1945), iar debutul editorial s-a produs în 1950 cu volumul Poezii. 1925-1977 Anatol E. BaconskyA fost redactor-șef al revistei Almanah literar, devenită ulterior Steaua, de la Cluj (1953–1959). Dacă în primii ani poezia sa a fost apropiată de poetica realismului socialist, la maturitate a devenit un poet neo-expresionist. La Congresul Scriitorilor din 1956 a atacat principiile dogmatice ale proletcultismului. A tradus mult din lirica universală: Salvatore Quasimodo, Carl Sandburg, Arthur Lundkvist și a fost autorul volumului Panorama poeziei universale contemporane, un compendiu al poeziei moderniste europene. Sub numele A.E. Baconsky, a publicat: Copiii din valea Arieșului, Fluxul memoriei, Imn către zorii de zi, Echinoxul nebunilor și alte povestiri, Corabia lui Sebastian. A murit in cutremurul din 4 martie 1977

1928 – S-a născut Sergiu Comissiona

16 iunie 1928, București – 5 martie 2005, Oklahoma City, USA

Dirijor și violonist evreu american, originar din România. În ciuda interdicției pentru evrei de a avea acces la viața culturală și muzicală a populației majoritare, a reușit adesea să frecventeze clandestin concerte simfonice la Ateneul Român. A studiat din copilărie vioara cu Cecilia Nițulescu Lupu, care neprezicându-i un deosebit succes ca violonist, a fost cea dintâi să-i sugereze de a încerca arta dirijoratului. 1928-2005 Sergiu ComissionaA fost membru în orchestra semisimfonică „Ciprian Porumbescu”, condusă de Emil Cobilovici și, la îndemnul profesoarei Nițulescu Lupu, s-a exersat în jazz, făcând chiar parte dintr-o formație de jazz. Apoi a luat lecții de dirijat la Conservatorul evreiesc de pe Strada Sfinților, cu Eduard Lindenberg. La 17 ani, sub îndrumarea acestuia, a apărut prima dată în public ca dirijor, cu orchestra Colegiului farmaciștilor, intrepretând, între altele, uvertura Egmonnt și suita Peer Gynt. A fost admis la Conservatorul din București, unde a avut profesori pe Nicolae Breazu, Constantin Silvestri, Eduard Lindenberg și George Georgescu. Încă adolescent, a devenit membru al Quartetului Radio și violonist în orchestra Filarmonicii de Stat. A avut un debut neașteptat: când dirijorul orchestrei, care trebuia să conducă Faust de Charles Gounod, a fost, în seara respectivă, indisponibil, Comissiona, pe atunci în vârstă doar de 17 ani, a convins conducerea operei că el cunoaște partitura, făcându-și astfel debutul dirijoral alături de mama sa, care interpreta rolul Margaretei. În 1949, s-a căsătorit cu dansatoarea Robinna, care i-a fost alături până la sfârșitul vieții. În 1950, a devenit director muzical al Ansamblului de Stat Român, iar cinci ani mai târziu a fost numit dirijor principal al Operei de Stat din București. A emigrat în 1959 împreună cu familia în Israel, unde a fost director muzical al orchestrei simfonice din Haifa, a organizat și a condus orchestra de cameră Ramat Gan, ansamblu cu care efectuat un turneu în 43 de orașe din USA și Canada. În 1966 a fost numit director muzical al orchestrei simfonice din Göteborg (Suedia), iar în 1982 a devenit membru onorific al Academiei Regale Suedeze de Muzică. A devenit cetățean american în 1976. A fost prim-dirijor al orchestrei posturilor de radio și televiziune din Madrid (Spania), unul dintre membrii fondatori ai Societății „George Enescu” din Statele Unite ale Americii, avându-l ca președinte de onoare pe Yehudi Menuhin

Igor Stravinsky – Petrushka • Spanish Radio and Television Symphony Orchestra, Conductor Sergiu Comissiona

1930 – S-a născut Ion Siminie

1930 Ion Siminie16 iunie 1930, Orăștie

Actor de teatru și film. A absolvit Institutul de Artă Teatrală din Cluj-Napoca. A jucat la Teatrul de Stat din Baia Mare, Teatrul „Nottara”, Teatrul de Stat din Brașov și în filme: Ștefan cel Mare – Vaslui 1475, Noi, cei din linia întâi, Începutul adevărului (Oglinda), Modigliani, Ticăloșii

Începutul adevărului (Oglinda) (1993)

1931 – S-a născut Alexandru Vulpe

16 iunie 1931, București – 9 februarie 2016, București

Istoric și arheolog, membru corespondent (din 1996) al Academiei Române. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București în 1954, unde a studiat Istoria antică și Filologia clasică. 1931-2016 Alexandru VulpeÎn 1965 a devenit cercetător științific al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, iar în 1968 a obținut titlul de Doctor în Istorie cu lucrarea Necropola hallstattiană de la Ferigile: Monografie arheologică. Începând cu anul 1976, a fost membru corespondent al Institutului Arheologic German și membru al Consiliului Permanent al Uniunii Internaționale de Științe Preistorice și Protoistorice (IUPPS). Din 1990 a fost șeful secției de arheologie preistorică al Institutului „Vasile Pârvan” și profesor asociat al Facultății de Istorie din cadrul Universității din București. Un an mai târziu a devenit membru al Comitetului Executiv al IUPPS, iar în 1999 director al Institutului „Vasile Pârvan”. A fost decorat cu Ordinul național Steaua României în grad de comandor

1932 – S-a născut Maria Albuleț

16 iunie 1932, Brăila – 17 ianuarie 2005, Ploiești

Șahistă, medic pediatru, prima jucătoare de șah din România care a obținut titlul de maestră internațională. Multiplă campioană națională (1951, 1956 și 1957), a obținut, împreună cu marea maestră de mai târziu, Margareta Teodorescu, prima realizare notabilă a reprezentativei feminine a României în competițiile pe echipe. 1932-2005 Maria AlbulețÎn componența sus-amintită, echipa României s-a clasat pe locul II la Olimpiada de la Emmen (Olanda) din 1957 și a devenit vicecampioană olimpică, la egalitate de puncte cu echipa clasată pe locul I, puternica reprezentativă a URSS. Argintul olimpic a fost completat și de medalia de argint pentru rezultatul individual de la masa 1. Tot în 1957 acâștigat marele turneu zonal de la Cracovia (Polonia) și s-a calificat pentru turneul canditatelor la meciul pentru titlul de campioană mondială (Plovdiv-Bulgaria, 1958), lucru care vorbește de la sine despre forța de joc pe care o atinsese în acea perioadă. „Cerebrală, foarte talentată, cu un stil agresiv. Având o amplă cultură generală, un aspect fizic plăcut și un caracter bine temperat este prototipul jucătoarei agreabile de concurs” (Constantin Ștefaniu, Șah de la A la Z, 1984). În anul 1971 a primit titlul de maestră emerită a sportului pentru remarcabilele sale performanțe pe plan sportiv

1936 – S-a născut Zina Dumitrescu

Zenobia Bogoș; 16 iunie 1936, Ismail, Regatul României/R. Moldova – 28 martie 2019, Snagov, Ilfov

Creatoare de modă din România, numită de manechinele și colegii din show-biz „mama modei din România”. A studiat la Facultatea de Drept a Universității din București. 1936-2019 Zina DumitrescuÎncă din primul an de facultate a început să lucreze ca manechin. A avut succes, la vârsta de 30 de ani devenind director executiv al Casei de Modă Venus. A lansat numeroase manechine devenite celebre: Crinuța Popescu, Daniela Androne, Eugenia Ștefan (Janine), Romanița Iovan, Bianca Brad, Dana Săvuică, Melek Amet, Cătălin Botezatu și Liviu Ionescu. A creat zeci de colecții de modă, participând la festivaluri de modă din țară și din străinătate

1940 – Prima emisiune militară, Ora Ostașului, la Radiodifuziunea Română

La începutul lunii iunie a anului 1940, printr-un acord încheiat între Marele Stat Major al Armatei și Societatea Română de Radiodifuziune s-a hotărât difuzarea, la data de 16 iunie 1940, a emisiunii radiofonice Ora Ostașului. Din 1944 emisiunea și-a schimbat denumirea în Ora Armatei, iar de-a lungul celor 77 de ani de emisie neîntreruptă (1969–1989) emisiunea Armatei a mai fost intitulată Emisiune pentru militari, În slujba Patriei și Pentru Patrie

1940 – S-a născut Melania Ursu

16 iunie 1940, Sibiu – 12 ianuarie 2016, Cluj-Napoca

Actriță de teatru și film. A absolvit IATC „I.L. Caragiale” București, promoția 1961, în clasa Moni Ghelerter. A jucat la Teatrul Național din Cluj și la teatrul din Târgu-Mureș. 1940-2016 Melania UrsuA ajuns la peste 90 de roluri interpretate în spectacole din dramaturgia națională și internațională, dintre care: Ifigenia în Aulis de Euripide, Unchiul Vanea de Cehov, Un tramvai numit dorință de Tennessee Williams, Macbeth și Hamlet de Shakespeare, Cerul înstelat deasupra noastră de Ecaterina Oproiu, Omul cu mârțoaga de George Ciprian, Iașii în carnaval de Vasile AlecsandriBurghezul gentilom și Bolnavul închipuit de Molière, Săptămâna luminată de Mihail Săulescu, Pygmalion de G.B. Shaw, Un caz clinic de Dino Buzzati, Dansul morții de August Strindberg, etc. A fost profesoară la secția de actorie a Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” și la Facultatea de Teatru și Televiziune a universității clujene. Filme: Mere roșii, Iarba verde de acasă, Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu, Flăcări pe comori, Feedback

Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu (1980)

1944 – S-a născut Viorel Dianu

16 iunie 1944, Bârsoi/Stoilești, Vâlcea

Prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1989. A urmat Facultatea de Filologie a Universității din București. 1944 Viorel DianuA fost profesor de Limba și literatura română în comuna Nicolae Titulescu, de Limba și literatura română, Literatură universală în Slatina și de Istoria artei la Colegiul Național „Radu Greceanu”. A debutat cu poezie în anul 1960 și cu proză în 1971, iar editorial cu volumul de proză scurtă Revelație în Do minor (1979). După 2002 s-a pensionat și s-a stabilit în București. A publicat volume de proză scurtă: Revelație în do minor, Apoteoza meșterului, Iubiri alese, Șapte care mai de care, Cișmigiu for ever; romane: Suplinitorul, Crucea perpetuă, Înălțarea, Bucurați-vă și vă veseliți, Cântarea patriarhului

1946 – S-a născut Cornel Penu

16 iunie 1946, Galați

Fost handbalist, considerat cel mai mare portar al României. S-a apucat de handbal și de fotbal la Școala Generală 8 din Buzău, evoluând pe postul de portar de la început, apoi s-a specializat în handbal la Școala Sportivă, sub îndrumarea lui Constantin Căpățână. În paralel cu studiile la Facultatea de Mecanică din Galați a activat la clubul Știința. 1946 Cornel PenuÎn anul 1967 s-a transferat la CS Dinamo București. A făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, cu care a devenit dublu campion mondial în 1970 și 1974, și a primit argint olimpic la Montreal 1976 și bronz olimpic la München 1972. După ce s-a retras din activitate competițională în 1980 a devenit antrenor la echipa națională, iar apoi la Dinamo București, Hidrotehnica Constanța, ASA Buzău, Marrakech (Maroc), iar apoi a plecat în Franța, la Sedan. După ce s-a pensionat, a continuat să îi antreneze pe copiii din cadrul clubului din Sedan. Pentru realizările sale a fost numit Maestru emerit al sportului. În anul 2000 a primit Medalia națională Serviciul Credincios clasa I

1947 – S-a născut Ștefan Agopian

16 iunie 1947, București

Prozator și publicist contemporan. A început să scrie poezie pe băncile liceului și a obținut premiul I la un concurs de poezie școlar. A intrat în 1965 la Facultatea de Chimie a Universității din București și a debutat în același an cu cinci poezii în Povestea vorbei, supliment al revistei Ramuri condusă de Miron Radu Paraschivescu. 1947 Ștefan AgopianÎn perioada 1965–1968 a scris foarte mult proză scurtă, teatru și poezie și ca urmare a fost exmatriculat de la Universitate pentru absenteism. A scris volumul de proză scurtă În după amiaza aceea, pe care l-a depus spre publicare la Editura Cartea Românească, dar pe care l-a retras din cauza apariției Tezelor din iulie ale lui Nicolae Ceaușescu. În 1971 a terminat romanul Ziua mâniei, scris la sfatul lui Alexandru Paleologu, care în acel moment îndeplinea funcția de redactor la Editura Cartea Românească și care l-a publicat în 1979. A inaugurat în 1990 în Luceafărul rubrica săptămânală Momos pe care o va edita până în 1994. A lucrat la ziarul Cotidianul, a condus Editura Ararat, a fost redactor la Academia Cațavencu, unde lucrat timp de 20 de ani, publicând printre altele, un serial despre viața în comunism, altul despre prietenul său apropiat Nichita Stănescu și altele. Este în prezent redactor la revista Cațavencii, unde publică un serial numit Scriitor în comunism, recenzii și alte articole ocazionale. Volume publicate: Tache de catifea, Tobit, Manualul întâmplărilor, Sara, Însemnări din Sodoma, Republica pe eșafod

1947 – S-a născut Mariana Bojan

16 iunie 1947, Câmpia Turzii

Poetă, prozatoare și pictoriță, membră a Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Cluj-Napoca, secția Pictură. 1947 Mariana BojanA absolvit Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, secția Pictură. A participat la Saloanele județene de pictură și grafică între 1973–2020, la 16 expoziții republicane la Sala Dalles, București, numeroase expoziții de grup în țară și străinătate, tabere de pictură: Ciucea, Călușeri, Sângeorgiu de Mureș, Someșul Cald, Portița, Dej, Nicula, Sâncraiu de Mureș etc. A realizat grafică de carte. Biografie ilustrată

1954 – S-a născut Marian Constandache

16 iunie 1954, Bârlad

Poet, romancier și eseist, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. 1954 Marian ConstandacheA absolvit Facultatea de Filologie. A fost profesor, actualmente bibliotecar la Biblioteca „Stroe S. Belloescu” din Bârlad. A fost membru al cenaclului literar Numele poetului, condus de poetul Cezar Ivănescu. Cărți publicate: Convorbiri la arhipelagul ferestrei, Dietă zilnică pentru lepădarea de trup, Infernul metabolic, Guvernatorul giruetelor de ceară, Un carnaval în infern

1956 – A încetat din viață Arthur Văitoianu (n. 14 aprilie 1864, Ismail – d. 17 iunie 1956, București)

Unul dintre generalii Armatei României din Primul Război Mondial, om politic, prim-ministru

1958 – S-a născut Sanda Năforniță

16 iunie 1958, Iași

Pictoriță naivă, specializată în icoane pe sticlă. Deși fără studii de artă plastică, la 50 de ani s-a apucat de învățat. A urmat, la zi, cursurile Universității de Artă, la Secția Pedagogie, sperând astfel să-i fie recunoscut și răsplătit talentul. Prima sa expoziție a avut loc în 1988, la Iași. În prezent, ea are în palmares numeroase expoziții organizate în Iași și București, lucrări expuse în Muzeul de Artă din Chișinău, Republica Moldova și multe tablouri în colecții particulare din Statele Unite, Mexic, Spania, Italia, Franța, Polonia și Suedia

1964 – Grațierea unor deținuți politici

Prin Decretul nr. 310/16 iunie 1964 de grațiere și amnistie a deținuților politici din România au fost grațiați 3.467 de deținuți politici. Trei acte normative emise în serie au reglementat eliberarea substanțială a imensei mase de „politici“: Decretul nr. 767/1963, urmat de Decretul nr. 176/1964 și Decretul nr. 411/1964. Nefiind publicate în Buletinul Oficial al RPR, textele decretelor au rămas necunoscute. Înainte de a fi eliberați, deținuții au fost avertizați că nu le era permis să spună nimic despre cele pătimite, prin diferitele locuri de detenție. Nu se știe cu precizie nici numărul deținuților politici eliberați. Reputatul istoric Dennis Deletant spune: „Numărul persoanelor condamnate la închisoare pentru infracțiuni «împotriva securității statului» (adică împotriva statului cu partid unic) era în ianuarie 1960 de 17.613. Prima scădere vizibilă s-a produs între ianuarie și decembrie 1963, când numărul s-a micșorat de la 16.327 la 13.017, mulți legionari fiind eliberați. În următoarele 12 luni, ca urmare a amnistiilor decretate de Gheorghiu-Dej în 1963 (nr. 5 și 767), numărul a scăzut la 9.333, iar în 1964 (nr. 176 din aprilie și nr. 411 din iulie) mulți dintre cei rămași au fost puși în libertate“ (conform Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej și statul polițienesc, 1948–1965, traducere de Lucian Leuștean). Acesta a fost un act politic important, consecință a ieșirii treptate, prudente și dificile de sub tutela Marelui Frate și a apropierii, moderate, de Occident

1969 – S-a născut Bogdan Pătruț

16 iunie 1969, Bacău

Informatician, pedagog, inventator. În 1994 a absolvit Facultatea de Informatică din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 1969 Bogdan PătruțDin 2007 a fost Doctor în Contabilitate, iar din 2008, Doctor în Informatică. A fost conferențiar doctor la Catedra de Matematică și Informatică a Universității din Bacău, iar în prezent este cadru didactic la Facultatea de Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În paralel cu activitatea academică, este organizatorul unor activități de educație STEM (în special educație în domeniul informaticii) în cadrul Asociației EduSoft, producător de software științific, autorul enciclopediei multimedia Rocarta

1976 – A încetat din viață Isaiia Răcăciuni (Isaiia Nacht, 21 septembrie 1900, Răcăciuni, Bacău – 16 iunie 1976, București)

Scriitor, dramaturg, traducător și publicist; fratele actorului Nicolae Stroe

1979 – A încetat din viață Costache Antoniu (25 februarie 1900, Țigănași, Iași – 16 iunie 1979, București)

Actor de teatru și film; a jucat pe scena Teatrului Național din București; rector al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București

1991 – Al doilea Pod de flori peste Prut

Locuitorii din Moldova au putut să treacă fără acte hotarul în România, pentru a se întâlni cu rudele rămase aici1991 Al doilea Pod de Flori

2001 – Congresul de constituire a Partidului Social Democrat (PSD)

Format prin fuziunea dintre Partidul Democrației Sociale din România (PDSR) și Partidul Social Democrat Român (PSDR). În 16 iunie 2001, Partidul Social Democrat din România a fost înregistrat la Tribunalul Municipiului București. Adrian Năstase a fost ales președinte al noii formațiuni. Procesul de unificare și modernizare a stângii democrate românești a favorizat apropierea PSD de structurile social-democrate internaționale – Internaționala Socialistă și Partidul Socialiștilor Europeni

2004 – A încetat din viață Paul Neagu (22 februarie 1938, București – 16 iunie 2004, Londra)

Artist plastic, pictor, desenator, grafician, sculptor, poet, profesor de artă; stabilit în Marea Britanie din 1969

2005 – Prima participare a României și Bulgariei la lucrările Consiliului European

Președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu au participat, în calitate de observatori, la reuniunea Consiliului European de vară (Bruxelles, 16–17 iunie). Șeful statului român a avut o întrevedere cu regele Belgiei, Albert al II-lea

2005 – Premiera națională a unei piese de teatru în limba rromani, Zurinka

La Teatrul Ariel din Târgu Mureș, prilejuită de Ziua Mondială a Limbii Rromani, stabilită de UNESCO pentru data de 16 iunie

2008 – Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române

Agenția Basilica este instituția media oficială a Patriarhiei Române, 2008 Agenţia de ştiri Basilicaînființată la 27 octombrie 2007, cu rolul de a prezenta activitățile și atitudinile Bisericii Ortodoxe Române în diferitele probleme actuale. La lansarea site-ului basilica.ro, la 16 iunie 2008, evenimentul a debutat cu oficierea slujbei Sfintei Liturghii de către PS Ciprian Câmpineanul, episcop vicar patriarhal, la Biserica Sf. Spiridon Nou, după care a urmat o ceremonie în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhal

2012 – A încetat din viață Gheorghe Zarnea (22 septembrie 1920, București – 16 iunie 2012, București)

Medic microbiolog; considerat fondatorul învățământului de microbiologie generală în facultățile de biologie și chimie din România; membru titular al Academiei Române

2013 – A încetat din viață Iustin Pârvu (10 februarie 1919, Poiana Largului, Neamț – 16 iunie 2013)

Arhimandrit, duhovnic și stareț al Mănăstirii Petru Vodă din județul Neamț

 

#todaysmemory #istoriaRomaniei #Romaniafrumoasa #romanifrumosi

0 comentarii la „16 Iunie în istoria românilor

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: