Istoria României România frumoasă Romanian Visual Art Today's Memory

2 Ianuarie în istoria românilor32 min read

Anastasie Fătu (1816-1886) -cover

Foto: Anastasie Fătu (2 ianuarie 1816 – 3 martie 1886)


1529 – A încetat din viață Radu de la Afumați (Radu al V-lea; ? – 2 ianuarie 1529)

Fiu al lui Radu al IV-lea cel Mare, a fost Domn al Țării Românești de mai multe ori: 22 ianuarie–24 aprilie 1522; 22 iunie–5 august 1522; 16 octombrie 1522–25 aprilie 1523; 27 ianuarie–10 martie 1524; 18 septembrie 1524–2 ianuarie 1529. 1529 Radu De La AfumațiA fost căsătorit cu Ruxandra, fiica lui Neagoe Basarab (21 ianuarie 1526). A dus în general o politică antiotomană, începându-și domnia cu o victorie asupra lui Mehmed-beg, român turcit, pretendent la tronul Țării Românești. Între 1522–1525, pe teritoriul țării a purtat lupte crâncene cu turcii, cu Vladislav al III-lea și Radu Bădica, pretendenți la scaunul domnesc, sprijiniți de Poartă. Inscripția de pe mormântul lui Radu de la Afumați de la Curtea de Argeș amintește de 20 de bătălii. Se spune că a fost ucis împreună cu fiul său Vlad de către boierii Neagoe și Drăgan în timp ce se afla la Râmnicu Vâlcea, în biserica numită Cetățuia

1601 – Mihai Viteazul a ajuns în pribegie la Viena

Forțat să ia calea pribegiei, Mihai s-a îndreptat spre Praga pentru solicita ajutor de la împăratul Rudolf al II-lea. Călătoria a fost lungă și anevoioasă, trecând prin Deva, Lipova, Oradea, Debrețin, Tokaj și Pojon, voievodul și însoțitorii săi fiind atacați de mai multe ori, mai ales în Transilvania. 1601 Mihai Viteazul. Portret De Domenicus Custos, La Curtea împăratului Rudolf Al Ii-leaA ajuns la Viena, împreună cu cei 40 de însoțitori care îi mai rămăseseră; a fost primit de arhiducele Matthias (viitorul împărat Matia I), care i-a înlesnit primirea la Curtea Imperială de la Praga. Mihai Viteazul a ajuns la Praga pe 23 februarie 1601. De aici i-a adresat un memoriu împăratului, în care sunt relatate luptele din Transilvania: cauzele, desfășurarea și pierderea regiunii unde Mihai Viteazul acționase pe „pământ împărătesc”, în încheiere solicitând ajutor pentru redobândirea domniei. A fost primit în audiență la împărat pe 14 martie. „Părăsit de boieri, părăsit de noroc, cu familia zălog în Transilvania, viteazul domn luă calea pribegiei. Trecu împreună cu puțina oștire ce-i mai rămăsese prin Deva, unde din cetate se trase cu tunul asupră-i, apoi prin Beiuș, prin Oradea, prin Debrețin, Tokay, unde dădu drumul ultimilor ostași, prin Bratislava și ajunse în sfârșit la Viena” [C.C. Giurescu]

1784 – La Sibiu apare Siebenbürger Zeitung

Este primul ziar din Transilvania, dar și de pe teritoriul actual al României. Primul număr a apărut pe 2 ianuarie 1784 la Sibiu, din presa tipografului Martin Hochmeister. 1784 Siebenbürger Zeitung, SibiuDupă 1789 publicația a fost continuată de Martin Hochmeister cel Tânăr. A apărut săptămânal, până în 1862, când s-a unit cu Hermannstädter Zeitung

1816 – S-a născut Anastasie Fătu

2 ianuarie 1816, Mușata–Berezeni, Vaslui – 3 martie 1886, Iași

Medic și botanist, fondatorul Grădinii Botanice din Iași, membru titular (din 1871) al Academiei Române. A studiat cu o bursă la Viena, între 1834–1842, Facultatea de Drept, devenind Doctor în Drept în 1842. În același timp, a urmat și cursurile Școlii de Medicină, a plecat în Franța pentru a-și întregi studiile medicale, pe care le-a terminat în 1847, și a obținut la facultatea din Paris, diploma de Doctor în Medicină. 1816-1886 Anastasie FătuÎntors în țară în 1852, a fost numit Administrator și Profesor de nașteri la Institutul pe care-l înființase domnitorul Grigore Ghica, pentru a primi copiii părăsiți și femeile sărace înainte de naștere. În timpul lucrărilor de organizare a acestei noi instituții, el a scris un manual despre nașteri în limba română, pentru moașele care urmau cursurile sale. În 1855, a obținut de la guvern autorizația de a înființa o societate cu scopul de a sprijini elevii români, care terminîndu-și studiile în școlile naționale, nu aveau mijloacele necesare de a-și continua pregătirea la o facultate în stăinătate. A donat fundației suma de 1.000 ducați (11.750 franci), exemplul său generos fiind urmat și de alții. Mulți dintre acești studenți, au revenit în țară și au ocupat funcții înalte în administrație. În 1856 a cumpărat, tot din banii săi, un teren mlăștinos și insalubru situat la una din periferiile Iașului și l-a transformat într-o Grădină Botanică cu cheltuieli bănești care nu au fost mai mici de 50.000 de galbeni. Guvernul și Camera Deputățiilor i-au alocat drept subvenție, dar mai ales drept recompensă pentru acțiunea sa patriotică, o sumă anuală de 2.400 franci și în același timp au declarat Grădina sa, instituție de utilitate publică. În 1859 a fost însărcinat de către Consiliul de Miniștri să studieze reglementările sanitare din străinătate, precum și pe cele din Moldova și Țara Românească, cu scopul de a le unifica și de a crea un proiect de ordine sanitară și de igienă publică; lucrarea a fost tipărită și terminată în 1863. A fost numit medic șef al Spitalului Sf. Spiridon din Iași, a făcut parte din aproape toate comisiile constituite la nivel de ministere de autoritățile municipale ale acestui oraș, precum și din toate Asociațiile create în țară, atât pentru încurajarea industriei si comerțului, cît și pentru răspîndirea învățăturii în popor

1848 – S-a născut Dimitrie Vulpian

2 ianuarie 1848, Români, Neamț – 25 septembrie 1922, București

Flautist, folclorist și compozitor. A desfășurat o vastă activitate concertistică și s-a aflat în strânse legături cu oameni de cultură din pragul secolului XX. A fost membru corespondent al Societății Félibrige Latin din Monpellier (1891). A fost distins cu Medalia de bronz a Expoziției Universale de la Paris (1900), Medaliile de aur și argint la Expoziția Națională de la București (1903), Premiul Société de Beaux-Arts din Paris (1903). A cules folclor din Muntenia, Moldova, Oltenia, Ardeal, Banat, Bucovina, Dobrogea și Macedonia. A compus muzică pentru pian: Hora națională și a publicat culegeri de folclor: Musica populară. Jocuri de brâu.

1853 – S-a redeschis Școala de mică chirurgie

În 1842, Nicolae Kretzulescu, primul valah care obținuse la Paris titlul de Doctor în Medicină, a deschis la Spitalul Colțea din București, Școala de chirurgie „cea mică”, care însă nu a rezistat decât câțiva ani. 1853a Spitalul ColțeaÎn 1850, s-a deschis la Spitalul Oștirii din București Școala militară de mică chirurgie. Școala de mică chirurgie de la Colțea s-a redeschis la 2 ianuarie 1853, sub conducerea doctorului Gheorghe Polizu, la Spitalul Filantropia1853b Spitalul Filantropia

1859 – A apărut la Iași ziarul ziarul Steaua Dunării, Zimbrul și Vulturul

În 1850 a apărut, la Iași, gazeta politică și literară Zimbrul, tribună politică și literară unionistă, sub conducerea lui Dimitrie Gusti, Theodor Codrescu și V.A. Urechia, cu apariție bisăptămânală. A fost primul ziar de orientare unionistă cu preocupări literare, care a introdus foiletonul literar în publicistica românească – Foiletonul Zimbrului. Un exemplar al acestui ziar a ajuns să fie cel mai scump ziar din lume. Publicația s-a numit Zimbrul între 3 iulie 1850–21 februarie 1852 și între 17 ianuarie 1855–10 septembrie 1856. Între 1 noiembrie 1858–30 decembrie 1858 a apărut sub titlul Zimbrul și Vulturul. La 1 oct 1855, a apărut la Iași ziarul Steaua Dunării, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu. Din fuziunea celor cele două ziare a rezultat ziarul Steaua Dunării, Zimbrul și Vulturul

1866 – S-a născut Gheorghe Bogdan-Duică

21 decembrie 1865/2 ianuarie 1866, Brașov – 21 septembrie 1934, Brașov

Critic și istoric literar, biograf, traducător, om politic; membru titular (din 1919) al Academiei Române. A urmat studii universitare la Budapesta (1885), Jena (1886) și Viena (1887–1888), fiind licențiat în istorie al Universității din București (1897). A fost profesor de Limba română la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov, la Focșani, Galați, Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” și Liceul „Mihai Viteazul” din București. În 1919, chemat de Sextil Pușcariu, a devenit profesor de Istoria literaturii române moderne la Universitatea Daciei Superioare din Cluj, apoi primul decan al Facultății de Litere a Universității din Cluj. 1866-1934 Gheorghe Bogdan-duicăA debutat în Gazeta Transilvaniei (Brașov, 1881), a colaborat la Tribuna (Cluj), Convorbiri literare (Iași), România jună (București), Societatea de mâine (Cluj). A condus Gazeta Bucovinei (Cernăuți), a editat, împreună cu Virgil Arion și Vasile Pârvan Românismul, care apăra politica națională a românilor ardeleni. În 1916 a fost deportat la Săveni și Troian în Bulgaria. Din lucrările sale: Petru Maior, Bucovina – Notițe politice asupra situației, Procesul episcopului Ioan Inochentie Clain, Despre „Țiganiada” lui Budai-Deleanu. Înrâuririle germane, Titu Liviu Maiorescu, Istoria țărănismului. Vol 1: Vieața și opera întâiului țărănist român – Ion Ionescu dela Brad (1818-1891), Vasile Alecsandri. Admiratori și detractori, Istoria literaturii române moderne. Întâii poeți munteni, Viața și ideile lui Simion Bărnuțiu, Vieața și opera lui Gheorghe Lazăr, Despre „Luceafărul” lui Mihail Eminescu, Vasile Alecsandri. Povestea unei vieți, Ioan Barac, Eftimie Murgu, Mihai Eminescu, etc. A primit Premiul Național de critică și istorie literară (1925)

1882 – S-a născut Ion Teodorescu-Sion

2 ianuarie 1882, Ianca, Brăila – 31 martie 1939, București

Pictor și desenator. A urmat cursurile Școlii de Belle Arte din București, avându-i ca profesori pe George Demetrescu Mirea, Ipolit Strâmbescu și Ion Georgescu, iar între anii 1904–1907 a studiat la Academia de Arte Frumoase din Paris, unde a ajuns cu o bursă acordată de Ministerul de Război. În capitala Franței i-a avut profesori pe Jean-Paul Laurens și Luc Olivier Merson. 1882-1939 Ion Teodorescu Sion. AutoportretÎn 1909, a venit și prima recunoaștere a talentelor sale artistice, pictorul primind Premiul al II-lea la Ateneul Român, iar cinci ani mai târziu a vernisat prima sa expoziție personală. A făcut călătorii de studii în Anglia, Belgia, Algeria, Olanda, Italia, Franța etc. A publicat și desene satirice în revistele Furnica, Zavera, Nea Ghiță. A fost profesor la Academia de Arte Frumoase din București și a făcut parte din comitetul de constituire al Societății Artiștilor Plastici. A luat parte la luptele din timpul Primului Război Mondial, fiind unul dintre artiștii mobilizați de Marele Cartier General pentru a crea opere cu subiecte din război, pentru a contribui la înființarea unui Muzeu Național, fiind, totodată, și membru fondator al Asociației Arta Română din Iași. A făcut parte din grupul artiștilor care au decorat interiorul Palatului Regal, care actualmente este sediul Muzeului Național de Artă al României. Lucrările sale au fost expuse la Saloanele Oficiale, la manifestările Societății Tinerimea artistică, Asociației Arta Română și în sălile Ateneului, Universul, Dalles, etc. A fost distins cu Ordinul Coroana României cu grad de Ofițer, primind și medalia Bene Merenti. Biografie ilustrată

1886 – S-a născut Lupu Pick

2 ianuarie 1886, Iași – 7 martie 1931, Berlin, Germania

Actor, regizor, producător și scenarist german de origine română, din epoca filmului mut. Și-a început cariera ca actor de teatru la Hamburg, Flensburg și Berlin, înainte de a se lansa în cinematografie în 1910. 1886-1931 Lupu PickA jucat în special în filme regizate de Gerhard Lamprecht, Richard Oswald, Fritz Lang și în propriile filme. A apărut în 50 de filme, între 1910–1928. În 1917 a fondat propria companie de producție, Rex-Film, și a regizat primul său film, Miséricordia, în care a pledat împotriva pedepsei cu moartea. Împreună cu prietenul și colaboratorul său, scenaristul Carl Mayer, a creat două opere artistice exemplare: Le Rail (1921) și La Nuit de la Saint-Sylvestre (1924). Ultimul său film mut, La Fin de Napoléon à Sainte-Hélène, este film psihologic și istoric

Scherben/Shattered/Le Rail (Lupu Pick, 1921)

 

1891 – S-a născut Aron Cotruș

2 ianuarie 1891, Hașag, Sibiu – 1 noiembrie 1961, La Mirada, California

Scriitor, jurnalist, traducător, diplomat. A urmat Facultatea de Litere în Viena, și a făcut parte din redacția ziarelor cu caracter naționalist Românul (Arad) și Gazeta Transilvaniei (Brașov), dar a avut și colaborări cu reviste de cultură: Gândirea, Vremea, Libertatea (Orăștie), Iconar (Cernăuți), etc. 1891-1961 Aron CotrușÎn timpul Primului Război Mondial a lucrat pe lîngă Legația României din Roma. După terminarea războiului, în 1919, s-a întors în țară a devenit ziarist în Arad, membru al Societății Scriitorilor Români și director la biblioteca Sămănatorul. A lucrat ca atașat de presă la Roma și Varșovia, iar în timpul celui de al Doilea Război Mondial, ca secretar de presă la Madrid și Lisabona. A fost directorul publicației Frăția de cruce (1940–1941). După prăbușirea regimului antonescian s-a exilat ca refugiat politic în Spania și a devenit președintele Comunității Românilor, apoi director la revistei prolegionare Carpații, apărută în Madrid. În 1957 s-a stabilit în Statele Unite, la Long Beach, California, unde a trăit până la sfîrșitul vieții. Din scrierile sale: Poezii, Sărbătoarea morții, Mâine, Printre oameni în mers, Rapsodie Valahă, Drumuri prin furtună, Între Volga și Mississipi

1895 – S-a născut Ion T. Niculescu

2 ianuarie 1895, Focșani – 6 septembrie 1957, București

Medic, neuromorfolog, profesor universitar, membru corespondent (din 1955) al Academiei Române. A urmat Facultatea de medicină din București, între anii 1914–1922. A fost extern și intern, prin concurs, în clinica de neurologie a spitalului Colentina sub conducerea lui Gheorghe Marinescu, apoi M.D. Noica. A publicat primele lucrări științifice încă din anii studenției, fiind ales președinte al Societății Studenților în Medicină și secretar de redacție al revistei Spitalul. A devenit preparator în laboratorul de histologie al profesorului Besnea, iar în 1922 a obținut titlul de Doctor în Medicină și s-a căsătorit cu cea care îi va deveni colaboratoare sub numele de Maria Niculescu. A plecat la Paris unde a lucrat în serviciile de Neurologie de la spitalele Salpêtrière și Ivry sub conducerea lui Pierre Marie și Charles Foix, împreună cu care va desfășura o activitate științifică laborioasă, contribuind la descrierea nucleilor talamici și studiul anatomo-patologic al encefalitei epidemice. Volumul Les noyaux gris centraux et la région mésencéphalo-sousoptique [Ganglionii bazali și regiunea mezencefalo-suboptică] (1925) a sintetizat rezultatele colaborării celor doi cercetători. Revenit în țară în 1924, a devenit asistent la catedra de Histologie a Facultății de Medicină din București, în 1928 a primit titlul de Docent, fiind numit conferențiar, apoi profesor titular (din 1936, pentru 21 de ani). În paralel, a fost medic primar neurolog la spitalul Colțea, la Spitalul Central de Boli Nervoase și Mintale. Ultima perioadă a vieții și-a dedicat-o tratatului Morfopatologia Sistemului Nervos (1957) și atlasului Aspectele morfologice ale terminațiilor nervoase viscerale (1958) și sintetizând un număr de peste 20 de lucrări originale în acest domeniu

1896 – S-a născut Sabin Popp

2 ianuarie 1896, București – 1 ianuarie 1928, Viena

Pictor, unul dintre cei mai proeminenți ai României în perioada interbelică. 1896-1928 Sabin Popp. AutoportretA studiat la Facultatea de Arte Plastice din București, cu profesorii George Demetrescu Mirea și Dimitrie Paciurea. În timpul Primului Război Mondial a fost mobilizat, servind în arma aviație. După război, a stat în Italia timp de doi ani, decisivi în evoluția stilului său. În 1920 a expus împreună cu Adam Bălțatu în Sala Mozart din București. În 1921, s-a întors în țară. A încercat să îmbine modernitatea cu elemente din tradiția artistică medievală și ortodoxă. În naturile sale moarte și în peisaje a fost influențat de rigoarea stilului lui Paul Cézanne. Alte lucrări sunt compoziții clasice, influențate de decorații tradiționale românești și de arta ortodoxă. A murit tânăr și a lăsat un număr mic de lucrări. Pictură de Sabin Popp

1901 – S-a născut George Silviu

Silvius Goliger; 2 ianuarie 1901, Focșani – 16 mai 1971, Paris

Scriitor, traducător și jurnalist. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1922. Înscris în Partidul Social-Democrat din 1920, a ajuns redactor la ziarele democrate Adevărul, Dimineața și Lupta și colaborator constant al revistei Gândirea. A colaborat la: Adevărul literar, Rampa, Sburătorul, Aurora, Europa, Secolul, Lumina, etc. 1901-1971 George SilviuA debutat în revista Gândirea, (1927), cu piesa în versuri pentru copii Motanul încălțat, compusă împreună cu Adrian Maniu. A urmat o serie de cărți pentru copii, unele semnate cu pseudonimul Moș Grigore Sfătosu – povești versificate: Verde împărat și Zmeii; versuri: Jucării, Flori și fluturi; teatru: Ciufuliri, Brumărel, Salba fermecată. A fost atașat de presă pe lângă delegația română la Societatea Națiunilor, avocat în baroul Ilfov. În 1939, trimis la garnizoana din Focșani, a fost demobilizat în 1940 din pricina originii evreiești. După 1944, a revenit în barou. A devenit Doctor în Drept cu teza Noile legiuiri și libertatea presei. Între 1945–1948 a avut funcții în guvernul vremii (secretar general, președinte de comisii) din care a demisionat primind interdicție de semnatură (1949–1953); a făcut închisoare politică (1953–1954). Emigrat in Franta în 1961, s-a stabilit cu familia la Paris. A publicat: Paisie psaltul spune, Înfrîngeri, versuri inactuale, Notații și fabulele din Întâmplări cu tâlc (1956). A tradus din Paul Bourget, Nietzsche, Georges Duhamel

1903 – S-a născut Emanoil Arghiriade

2 ianuarie 1903, București – 20 iunie 1969

Matematician. În 1926 a fost licențiat în Matematică, un an mai târziu și-a dat examenul de capacitate la Iași, fiind numit profesor la Școala Normală „Vasile Lupu” din Iași. În 1941 a devenit Doctor în Matematică, iar în 1943, conferențiar la Școala Politehnică din Timișoara, apoi profesor de Analiză matematică la Facultatea Electrotehnică, profesor la Institutul Pedagogic, apoi șef de catedră la cursul de Matematici superioare la Institutul Politehnic din Timișoara. A avut contribuții importante în geometria diferențială proiectivă (studiul cuadricelor osculatoare unei suprafețe, proprietățile curbelor invariante în grupul axial) și în algebră (ecuații funcționale matriciale). Dintre lucrările sale: Algebră pentru clasa a VII-a, Curs de geometrie analitică, Sur les surfaces de Cech, Sur le contact d’une surface et d’une quadrique.

1907 – S-a născut Ion Popescu Negreni

2 ianuarie 1907, Negreni, Olt – 28 octombrie 2001, București

Pictor, maestrul „culorilor potrivite”. Absolvent al Academiei de Arte Frumoase, București, în anul 1931, la clasa de pictură a profesorilor Camil Ressu și Constantin Artachino. 1907-2001 Ion Popescu Negreni AutoportretA făcut călătorii de studii în Bulgaria, Franța, Italia, Cehoslovacia, URSS, Spania și a expus la numeroase expoziții de grup în țară și peste hotare (URSS, Cehoslovacia, Franța, Israel, Germania, Iran, Argentina, Brazilia, China, Chile). Între 1955–1996 a deschis expoziții personale, în special în București. Din 1954 până în 1972 a fost profesor la Institutul de Arte Plastice din București. A fost distins cu ordinul Meritul cultural clasa a II-a (1968), Premiul pentru pictură al UAP (1979), Marele premiu al UAP (1987), Premiul Academiei Române (1992). Biografie ilustrată

1910 – Înființarea Băncilor populare de meseriași, a cooperativelor de producție, consum, construcție și comerț

În 1903, a fost adoptată Legea băncilor populare sătești și a Casei lor centrale, care a influențat apariția a noi forme de asociație cooperativă. Concret, în acest moment, s-a produs apropierea între cooperativele de credit și cele de meseriași; în contextul în care și sistemul bancar era limitat (capitalul, în proporție ridicată, străin, dobânzile, la nivel cămătăresc și alte inconveniente), cele două forme de cooperative s-au sprijinit, cele de credit oferind surse financiare mai accesibile producătorilor. La 20 decembrie 1909/2 ianuarie 1910 s-a adoptat Legea pentru înființarea băncilor populare de meseriași și a cooperativelor de producție, consum, construcție și comerț din România, o formă mai adecvată, care se referea la un sistem asociativ complex și unitar

1910 – Legea privind sindicatele funcționarilor statului, Legea Orleanu

Elaborată de ministrul Industriei și Comerțului, Mihai Orleanu, sub al cărui nume a ramas cunoscută, 1910 Mihai Orleanulegea a fost votată de către Camera Deputaților în 20 decembrie 1909 și adoptată la 2 ianuarie 1910, pe fondul opoziției crescânde dintre mișcarea sindicală care se formase și puterea politică, atât liberalii cât și conservatorii fiind combatanți ai sindicatelor, pe care le considerau un atentat la ordinea socială. Muncitorii au numit-o „Legea scelerată”. Era explicit îndreptată împotriva „sindicatelor, asociațiunilor profesionale, a funcționarului statului, județelor, comunelor și stabilimentelor publice”. Acestora le era interzis dreptul de a se asocia sau de face grevă, precum și contractul colectiv de muncă. Aceasta lege însă, lăsa să se înțeleagă că nu interzice salariaților particulari să se asocieze. În expunerea de motive se arata chiar că este îngăduită asocierea acestora, inclusiv să declare grevă

1910 – S-a născut Mircea Streinul

2 ianuarie 1910, Cuciurul Mare, Storojineț, Bucovina/Ucraina – 17 aprilie 1945, București

Om de litere, antologator, editor de reviste, poet, prozator și translator român originar din Bucovina. A studiat la Liceul „Aron Pumnul” din Cernăuți, a devenit membru al Societății Steluța, o organizație culturală dedicată culturii românești și editor al revistei liceului, Ecoul tinerimii. Cu alți trei colegi, a publicat unicul număr al revistei Caietul celor patru. 1910-1945 Mircea StreinulÎn 1929, urmând cariera tatălui, a devenit student la teologie al Universității „Regele Carol I” din Cernăuți, ale cărei cursuri le-a absolvit în 1934. Fiind student, a contribuit la publicațiile locale Tribuna, Spectatorul, Munca intelectuală, Evenimentul, Glasul Bucovinei și Junimea literară. A realizat o antologie de poezie, Poeți tineri bucovineni (1938) și a scris libretul operei lui Paul Constantinescu, Meșterul Manole. A fost redactor al revistei Iconar. A publicat poezie: Carte de iconar, Itinerar cu anexe în vis, Zece cuvinte ale fericitului Francisc de Assisi, Corbul de aur și proză: Aventura domnișoarei Zenobia Magheru – nuvelă, Ion Aluion, Lupul din țara Huțulilor, Viața în pădure, Drama casei Timoteu, Soarele răsare noaptea și Băieți de fată – romane.

1913 – S-a născut Ioan Jak Rene Juvara

2 ianuarie 1913, București – 18 februarie 1996, București

Medic chirurg, profesor universitar, membru de onoare (din 1992) al Academiei Române. A urmat cursurile Facultății de Medicină din București. În anul 1938 a devenit Doctor în Medicină și Chirurgie al acestei facultăți. 1913-1996 Ioan Jak Rene JuvaraȘi-a început activitatea în 1934, ca preparator la Institutul de Anatomie și Embriologie din București, asistent la Catedra de Anatomie și la Clinica chirurgicală și de urologie a Spitalului Colțea, medic primar de chirurgie generală și medic primar urolog. În 1964 a primit titlul de Doctor Docent, fiind apoi profesor titular, profesor consultant la clinica chirurgicală a Spitalului „Dr. I. Cantacuzino”, unde a depus o muncă intensă în direcția construirii unei noi aripi a spitalului, cu o secție de terapie intensivă, bloc operator cu trei săli de operații, laboratoare și paturi), a dotării clinicii cu aparatură chirurgicală și punerii la punct a investigației radiologice intraoperatorii pentru chirurgia biliară, etc. A fost un distins și apreciat membru, titular, al mai multor societăți și academii naționale și internaționale. Recunoscut drept creator al unei prestigioase școli de chirurgie, autor al unui număr de 14 tehnici chirurgicale originale, a lăsat o prodigioasă operă științifică, materializată în aproximativ 250 lucrări comunicate și publicate, atât în țară cât și peste hotare. Pe lângă cele trei certificate de inovator, lucrările sale cu privire la Tratamentul chirurgical al hipertireozelor, Chirurgia pancreasului, Chistul hidatic pulmonar etc., au fost foarte apreciate de specialiști. A fost decorat cu Ordinul Meritul Sanitar clasa a II-a (1970) și cu Ordinul Muncii clasa a II-a (1972)

1918 – S-a constituit la Odessa Comitetul Național al românilor emigranți din Austro-Ungaria

O contribuție importantă în inițierea și înfăptuirea marilor acte politice care aveau să pregătească unirea Basarabiei cu România

1924 – Premiera piesei Act venețian

Piesa lui Camil Petrescu, inițial într-un act, apoi în trei acte, a avut premiera, în prima sa variantă, la Teatrul Național din București la 2 ianuarie 1924

Camil Petrescu – Act venețian Teatru radiofonic

1924 – S-a născut Victor Mercea

2 ianuarie 1924, Timișoara –. 29 iunie 1987, Cluj-Napoca

Fizician, membru corespondent (din 1963) al Academiei Române, membru al Societății Americane Nucleare. A urmat studii superioare la Facultatea de Electrotehnică din Timișoara (1942–1947), în 1949 o obținut doctoratul la Universitatea din Cluj-Napoca cu o teză despre fenomenele de transport în gaze (vâscozitate și conductibilitate termică). În 1963 i-a fost conferit titlul de Doctor Docent. 1924-1987 Victor MerceaA urmat o carieră didactică la Universitatea din Cluj-Napoca; a fost profesor titular, apoi șef al Catedrei de Fizica Solidului, Magnetism și Electronică și decan al Facultății de Fizică (1981–1984). A fost și director al Institutului de Tehnologie Izotopică și Molecularǎ, ITIM Cluj-Napoca. A elaborat lucrări în domeniile fizicii moleculare și a mecanicii fluidelor. A avut contribuții la producerea apei grele, înregistrând mai multe brevete de invenții. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în circa 200 de lucrări științifice dintre care: Evaporarea lichidelor în apropierea echilibrului, Curgere capilară de gaze, Electroliza în curent ondulat, Curgerea amestecurilor gazoase prin membrane poroase, Fizica moleculei, etc.

1925 – S-a născut Yvonne Hasan

2 ianuarie 1925, București – 10 august 2016, București

Artistă, istoric de artă și profesoară; membră fondatoare a Uniunii Artiștilor Plastici. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universității București, specialitatea Estetică, Istoria artei. Și-a susținut doctoratul la aceeași instituție de învățământ. A studiat cu M.H. Maxy și, ulterior, cu Alexandru Ciucurencu. 1925-2016 Yvonne HasanA fost profesoară la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, Catedra de Istorie a artei, autoare de cursuri, studii, articole de istoria artei. A publicat la Editura Meridiane, volumul Paul Klee și artă modernă. A avut nouă expoziții personale la București (1956, 1962, 1968, 1975, 1979, 1984, 1992, 2000 și 2009), una la Tel Aviv (1985) și a participat la numeroase expoziții de grup, după 1945. Biografie ilustrată

1928 – S-a născut Tiberiu Olah

Oláh Tibor; 2 ianuarie 1928, Arpad/Arpășel – 2 octombrie 2002, Târgu Mureș

Compozitor, profesor și muzicolog. În 1946 și-a început studiile muzicale la Conservatorul de Muzică din Cluj, a continuat la Conservatorul din Moscova (1949–1954). Din 1958 a fost lector, apoi profesor la Conservatorul din București. A primit bursă de documentare și cercetare la DAAD. 1928-2002 Tiberiu OlahA susținut conferințe, referate, comunicări științifice în țară și peste hotare; a realizat emisiuni de radio și televiziune și a publicat studii, articole, interviuri, cronici în Muzica, Studii de Muzicologie, Contemporanul, România Literară, Melos (Mainz), etc. A compus muzică vocal-simfonică: Cantata pentru cor de femei, două flaute, instrumente de coarde și percuție, Prind visele aripi – cantată pentru cor mixt și orchestră, Constelația omului – oratoriu pentru recitator, voce înaltă, cor mixt și orchestră; muzică simfonică: Mica suită, Simfonia I, Coloana infinită – poem simfonic pentru orchestră mare, Poarta sărutului – poem pentru orchestră mare, Spațiu și ritm; muzică de teatru: Tragedia omului, Miorița; muzică de film: Avalanșa, Comoara din Vadul Vechi, Răscoala, Meandre, Luchian, Lumini și umbre – serial TV, Atunci i-am condamnat pe toți la moarte, Mihai Viteazul

Tiberiu Olah – Sonatina pentru vioară și pianAlexandru Tomescu & Angela Drăghicescu

1933 – S-a născut Ion Băieșu

Ion Mihalache; 2 ianuarie 1933, Aldeni–Cernătești, Buzău – 21 septembrie 1992, București

Scriitor, dramaturg și autor de scenarii pentru televiziune și film. A urmat Școala de Literatură și Critică Literară „Mihai Eminescu”, apoi Facultatea de Filosofie și Facultatea de Filologie ale Universității din București, pe care le-a absolvit în 1961. În 1952 s-a angajat redactor la revista Albina, apoi la revista Scînteia tineretului, unde a înaintat mai târziu până la funcția de redactor-șef adjunct. 1933-1992 Ion BăieșuA debutat în 1956 cu volumul Necazuri și bucurii. În 1966 a înființat revista Amfiteatru, iar în 1967 a publicat volumul Iubirea e un lucru foarte mare. Câteva minunate povestiri despre Tanța și Costel. La cererea Televiziunii române a scris și scenariul, după care s-a turnat serialul Tanța și Costel, consacrat de cuplul de actori Octavian Cotescu–Coca Andronescu. În 1969 a fost înlăturat de la conducerea revistei Amfiteatru, moment din care a refuzat orice funcții oficiale, alegând să se susțină financiar din scris. În 1985 a publicat romanul Balanța, într-o variantă cenzurată, versiunea integrală a cărții apărând abia în 1990. A scris schițe și foiletoane umoristice: Preșul, Umorul la domiciliu; piese de teatru: Alibi, Cine sapa groapa altuia, Experimentul, Tanța și Costel, Reclamație, Fantomiada, Boul și vițeii; scenarii de film: Astă seară dansăm în familie, Balanța, De ce are vulpea coadă?, Grăbește-te încet, Maiorul și moartea, Camera albă, etc.

Ion Băieșu – Tanța și Costel – Revelion în doi (1972) • Coca Andronescu și Octavian Cotescu

1938 – S-a născut Gligor Hașa

2 ianuarie 1938, Tău–Roșia de Secaș, Alba – 7 martie 2020, Hunedoara

Prozator, folclorist. A urmat Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara și a fost profesor de limba și literatura română. 1938-2020 Gligor HașaA publicat peste 500 de articole, cronici, comunicări și eseuri, apărute în Apărarea patriei, Scînteia tineretului, Cuvântul liber, Actual, Gazeta de Transilvania, Tribuna, Orizont, Arhipelag, Ardealul literar, Discobolul, etc. A debutat în anul 1962 cu povestirile Omagiu și Un cântec ostășesc. Din scrierile sale: De la Hațeg la Zarand, culegere de folclor, Legende strămoșești, Comoara lui Decebal, Răbdarea pietrelor, Răzbunarea gemenilor, De toate despre ne(toți) – parodii, fabule, epigrame, pamflete, etc.

1938 – S-a născut Mara Paraschiv

2 ianuarie 1938, Bacău

Prozatoare, membră a Uniunii Scriitorilor din România, din 2008. A avut o activitate cenaclieră intensă, debutând în 1987, cu prima apariție a schiței Nedumerire în revista Școlii Nr. 10, Gânduri tinere. 1938b Mara ParaschivÎn 1993 schița a fost din nou publicată, în revista Catedra, împreună cu nuvela Șotronul, considerând acesta adevăratul debut. Debutul editorial a fost în 1995 cu volumul de proză (schițe și nuvele) pentru copii și tineret, Speranțe într-un zâmbet. Alte scrieri: Scrisori pentru Dimitria, din care nuvela Măscăriciul (Le Buffon) în versiune franceză, traducător Florentina Florin, a fost menționată la Concursul H.Cr. Andersen, al Associan Les Amis du Livre, Franța, în 2006, un volum de povești, Sepia și elefantul, distins cu Premiul USR Filiala Bacău (2003). Este membră a S.R. Haiku București, S.R. Haiku Constanța, a Societății Scriitorilor Români București

1950 – S-a născut Ion „Liță” Dumitru

2 ianuarie 1950, București

Fost fotbalist. A jucat pe postul de mijlocaș defensiv la Rapid București, Steaua București, Politehnica Timișoara, Universitatea Craiova, etc. 1950 Ion „liță” DumitruLa clubul Steaua București, a câștigat două titluri de campion și a jucat patru meciuri în Cupa Campionilor Europeni. A jucat un total de 443 de partide în prima divizie românească, cu 64 de goluri marcate. A realizat cel mai bun sezon în 1976–1977, când a marcat 10 goluri în campionat. A jucat în echipa națională de fotbal a României, având 57 de selecții și 12 goluri între 1970 și 1980. A participat cu echipa națională de fotbal la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, 1970, performanță pentru care în martie 2008 a fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a. Ultima dată a fost antrenorul principal al echipei Steaua II. Este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști români fiind declarat Fotbalistul român al anului de două ori în 1973 și 1975

1953 – S-a născut Nicolae Stan

2 ianuarie 1953, Crăsani, Ialomița

Filosof, prozator, editor și profesor de filosofie la Școala Centrală din București. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din Bucuresti în 1979, iar în 2007 a devenit Doctor în Filosofie, cu mențiunea Cum laude, la aceeași Universitate, cu lucrarea Măștile lui Nietzsche. 1953 Nicolae StanA debutat în presă cu proza Un taifas obișnuit, dedicată lui Marin Preda în 1981 în România literară și editorial cu volumul de proze scurte Boare de Waterloo, în 1984. A colaborat la reviste literare ca România literară, Viața românească, Luceafărul, Familia, Tomis, Art-Panorama, Limba română (Chișinău), etc. A mai publicat romane: Așezarea, Apă Neagră (Premiul pentru proză al Asociației Scriitorilor din București, și Premiul pentru proză al Concursului Național „Alexandru Odobescu“ Călărași, 2000), Evelyn; culegeri de eseuri filosofice și manuale de filozofie: Analize și aplicații filosofice, Manual de filosofie, Nietzsche, ermitul vesel, etc.

1954 – S-a născut Toma Popescu

2 ianuarie 1954, Timișoara – 21 august 2014

Tenor și un profesor renumit în Europa, solist al Operei din Timișoara. A absolvit Conservatorul „Cornetti“ din Craiova, la București, și-a cultivat vocea cu Petre Ștefănescu-Goangă, perfecționându-se apoi la Conservatorul din Timișoara. A mai luat lecții de belcanto la Roma cu profesorul Santarelli. Din 1946 a fost corist la Opera din Timișoara, grație calităților vocale deosebite, fiind promovat, în mai puțin de un an, solist vocal, abordând roluri din opere și operete, „distingându-se prin calitatea, culoarea, penetranța, rezistența și mai ales ușurința stăpânirii registrului acut” [Corneliu Murgu, directorul Operei timișorene]. Din repertoriul său: Bărbierul din Sevilla, Boema, Tosca, Madama Butterfly, Turandot, Manon, Lakmé, Carmen, Traviata, Falstaff, Nunta lui Figaro, Răpirea din Serai, Elixirul dragostei, Boris Godunov, Cneazul Igor, Paiațe, Țara surâsului, Văduva veselă, Dragoste de țigan, Contesa Martitza, Silvia, Sânge vienez, My Fair Lady, Ana Lugojana, Lăsați-mă să cânt și multe altele. După pensionare (1974) a înființat și condus la Viena Studio Internationale di Bel Canto „Toma Popescu”, unde a pregătit vocal numeroși cântăreți din întreaga lume inclusiv români, acordând câtorva cântăreți români burse de studii

Carl Zeller – Vânzătorul de păsări Duet • Elena Botez și Toma Popescu

1956 – S-a născut Adrian Romcescu

2 ianuarie 1956, București

Cântăreț de muzică ușoară și compozitor. 1956 Adrian RomcescuA studiat vioara la Liceul de Muzică „George Enescu” din București. A absolvit Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București. În 1973, la numai 17 ani, a câștigat Premiul I la interpretare, la Festivalul de la Mamaia, cu melodia Chemarea dragostei. În 1983 s-a stabilit în Danemarca, căsătorindu-se cu Gitte, odată cu el plecând și fratele său, Mircea Romcescu și soția acestuia, Olimpia Panciu. Din anul 2013 s-a întors în România

Adrian Romcescu – Nu vreau să te pierd

1958 – A încetat din viață Simion Iagnov (13 aprilie 1892, București – 2 ianuarie 1958, București)

Medic clinician; profesor la Universitatea din București; membru corespondent al Academiei Române

1970 – S-a născut Sanda Ladoși

2 ianuarie 1970, Târgu Mureș.

Cântăreață de muzică ușoară. Încă din copilărie a cântat în diverse coruri, 1970 Sanda Ladoșiînvățând pianul și chitara de la 10 ani. În anul 1988, a participat la Festivalul de muzică ușoară Mamaia cu melodiile Te iubesc și Mă rog, obținând locul II, iar în 1993 casa de discuri Electrecord i-a editat albumul Când vinea seara. A urmat o carieră de succes, cu participări frecvente la Festivalul de muzică ușoară Mamaia, înregistări, turnee, apariții TV. În timp, a dezvoltat și o nouă pasiune, devenind acrobat la circ. În 2017 a devenit director adjunct al Circului Metropolitan din București. De asemenea, a apărut ca invitată în multe piese de teatru la Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”

Sanda Ladoși & Ștefan Iordache – Între noi mai e un pas

1980 – S-a născut Florin Bratu

2 ianuarie 1980, București

Fost jucător de fotbal, în prezent antrenor. A debutat în Divizia A, în august 2001 la Rapid București, a jucat și la Galatasaray Istanbul, FC Nantes, Dinamo București, etc. A jucat pe postul de atacant. După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, a continuat ca antrenor al echipei a 2-a a celor de la Dinamo București, câștigând mai multe trofee cu aceasta

1990 – S-a înființat Asociația Foștilor Deținuți Politici din România

AFDPR este asociația apolitică a foștilor deținuți politic, a anticomuniștilor, deportaților, prizonierilor și urmașilor acestora. A fost înființată în 2 ianuarie și legalizată prin hotărârea judecătorească 7/PJ/13 ianuarie 1990 a Judecătoriei Sectorului 1 București. 1990 Asociația Foștilor Deținuți Politici Din RomâniaEste membră a Uniunii Internaționale a Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Comunismului, INTER ASSO, cu sediul central în Berlin. Inițiatorul acestei uniuni și președintele ei până în 1998 a fost Constantin Ticu Dumitrescu

1991 – Andrei Pleșu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Culturii1991 Andrei Pleșu

Demisia sa s-a datorat reacției Guvernului la vizita Regelui Mihai, el considerând că în comunicatul Guvernului, emis cu acest prilej, s-au invocat nepermis legi adoptate de un fost guvern comunist

1991 – A încetat din viață Ludmila Ghițescu (1 decembrie 1918, Volintiri, Cetatea Albă, Basarabia – 2 ianuarie 1991, Pitești)

Poetă și prozatoare, profesoară

1995 – A încetat din viață V. Em. Galan (Valeriu Emil Galan; 15 februarie 1921, Săveni, Dorohoi/Botoșani – 3 ianuarie 1995, București)

Prozator; a scris romane inspirate de transformarea socialistă a agriculturii, proză de atmosferă, comedii și reportaje

2004 – A încetat din viață Dinu Adameșteanu (25 martie 1913, Toporu, Vlașca/Giurgiu – 2 ianuarie 2004, Policoro, Basilicata, Italia)

Arheolog italian originar din România; profesor la Universitatea din Lecce (Italia) și director al Școlii de specializare în Arheologie Clasică și Medievală la aceași universitate; membru de onoare al Academiei Române

2010 – A încetat din viață Stelian Filip (18 septembrie 1924, Islaz, Romanați/Teleorman – 2 ianuarie 2010, Tuzla, Constanța)

Poet, prozator, umorist; profesor; redactor-șef la Societatea Română de Radiodifuziune

2013 – A încetat din viață Alexei Rudeanu (12 aprilie 1939, Chișinău, România/Moldova – 2 ianuarie 2013, București)

Scriitor și ziarist; redactor la ziare din Botoșani și Suceava

2018 – A încetat din viață Garabet Kumbetlian (11 martie 1936, Constanța – 2 ianuarie 2018, Constanța)

Om de știință român de naționalitate armeană, inginer specialist în mașini termice, cercetător, profesor universitar, , membru al Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR), al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOȘR), al Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR), etc.

 

#todaysmemory #istoriaRomaniei #Romaniafrumoasa #romanifrumosi #romanianvisualart

1 comentariu la „2 Ianuarie în istoria românilor32 min read

  1. Pingback: 2 ianuarie în istoria românilor | RomaniaEv

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: