Istoria României România frumoasă Today's Memory

Tetraevanghelul lui Coresi3 min read

Biserica Sf. Nicolae Din Scheii Brașovului -cover22

~ Amintirea zilei – Today’s Memory* ~

 

S-a încheiat tipărirea

Tetraevanghelului lui Coresi

30 ianuarie 1561

Este prima carte tipărită în limba română în Transilvania, de diaconul Coresi. Cuprindea textul integral al celor patru Evanghelii.

Fiind cartea de bază a cultului ortodox, Evanghelia, îşi primeşte numele de la grecescul Evanghelion, în traducere însemnând „bună vestire”, cu cele patru Evanghelii (Matei, Marcu, Luca, Ioan). În secolul al IV-lea Evagrie şi apoi diaconul Eutalic din Alexandria (circa 485) au împărțit cele patru Evanghelii în pericope (de la grecescul „pericopi” – acţiune, tăietură, despărţitură), având ca model împărţirea Vechiului Testament în „paraşele şi haftarele folosite la cultul Legii Vechi”.

Traducerea acestei cărţi în limba română a fost o necesitate pentru cultul ortodox, Coresi a mărturisit în epilogul cărţii, din partea autorităţii locale, judele Hans Benkner: „Cu vrerea Tatălui şi cu ajutoriul Fiului şi cu sfrăşitul Duhului Sfănt, în zilele Măriei lu Ianăş crai, eu jupănul Hanăş Begner de în Braşov am avut jelanie pentru sfentele cărţi creştineşti Tetraevanghel şi am scris aceste sfente cărţi de învăţătură să fie popilor rumâneşti să înţeleagă şi să înveţe rumânii cine-s creştini, cum grăiaşte şi sfăntul Pavel apostol cătră Corinteni 14 capete: în sfănta beserecă mai bine e a grăi cinci cuvinte cu înţeles decât 10 mie de cuvinte neînţelese în limbă striină. După aceia, vă rugăm toţi sfinţi părinţi, oare vlădici, oare episcopi, oare popi în cărora mănă va veni aciaste cărţi creştineşti, cum mainte să nu judece, neci să săduiască. Şi cu zisa jupănului Hanăş Begner, scris-am eu diiacon Coresi ot Trăgovişte şi Tudor diiac. Şi s-au tipărit în luna lu mai 3 zile şi s-au sfrăşit în luna lu ghenarie 30 zile, vă leato 7 mie 69 în cetate, în Braşov” [Florica Dimitrescu – Tetraevanghelul tipărit de Coresi – Brașov 1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești]

Tipărirea cărţii de 246 de foi a durat nouă luni, iar la baza acelei ediţii au stat vechile traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi, cu adaptările făcute de preoţii de la Biserica Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului, unde funcţiona şi prima şcoală din România.

Biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brasovului

Coresi, originar din Cucuteni, Dâmbovița, și-a început activitatea tipografică la Târgoviște. În 1559/1560 s-a stabilit definitiv la Brașov, unde i s-a oferit posibilitatea de a tipări nu doar în limba slavonă, ci și în limba română, fapt imposibil la vremea respectivă în Țara Românească, din cauza opoziției Mitropoliei Ungrovlahiei.

Mai jos, sunt imagini de la Muzeul Prima Școală Românească – Sala Diaconul Coresi.

Muzeul Prima Școală Românească. Sala Diaconul Coresi
Tiparnița

 

 

Negative

 

Micul Octoih, 1557
Octoihul Salvon

 

Mai mult: http://ro.wikipedia.org/wiki/Diaconul_Coresi

Sursă fotografii: http://sfnicolaeschei.webs.com/apps/photos/album.jsp?albumID=1148275

 

***** [In English] *****

 

Tetraevanghelul, the first book printed in Romanian by Diaconul Coresi, was edited

30 January 1561

Coresi (also known as Diaconul Coresi) was a Romanian printer of the sixteenth century. He was the editor of the first printed books in the Romanian language, he edited about 35 titles of books, hundred copies printed and distributed in all Romanian territories facilitating linguistic unity of the Romanian people and the Romanian literary language emergence.

Here, there are pictures from the First Romanian School Museum – Diaconul Coresi Hall

More on: http://en.wikipedia.org/wiki/Coresi

*****

 

#todaysmemory #Romaniafrumoasa #istoriaRomaniei #TetraevanghelulluiCoresi #Coresi

----------

*Ediție revizuită și adăugită

0 comentarii la „Tetraevanghelul lui Coresi3 min read

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: