Nd Autoportret Self Portrait - Copertă

~ Amintirea zilei – Today’s Memory* ~

 

Nicolae Dărăscu (1)22Nicolae Dărăscu

18 februarie 1883, Giurgiu – 14 august 1959, București

 

Nicolae Dărăscu a fost un pictor influențat de curentele impresionism și neoimpresionism, acuarelist, profesor la Academia de Arte Frumoase din București.

În perioada 1902–1906 a studiat la Școala Națională de Arte Frumoase din București, clasa G.D. Mirea. După terminarea studiilor (1906), din admirație pentru operele lui Nicolae Grigorescu și Ștefan Luchian, a plecat cu o bursă la Paris, unde a cunoscut atmosfera atelierului lui Jean Paul Laurens (Académie Julian) și a celui patronat de Luc Olivier Merson (Académie des Beaux-Arts).

A călătorit în sudul Franţei, la Toulon şi St. Tropez, la Veneţia, dar şi în ţară în zona Vlaici-Olt şi Dobrogea (Balcic, Mangalia). Contactul cu artişti din alte zone culturale ale Europei, vizitarea marilor muzee aveau să îi deschidă orizonturi noi, conducându-l spre un limbaj pictural care păstrează legăturile cu realitatea şi tradiţiile artei româneşti.

Spre deosebire de mulți dintre contemporanii săi, arareori a pictat interioare sau naturi moarte. În schimb, a călătorit foarte mult, fiind în căutarea peisajelor care îi aminteau de tinerețea sa, de exmplu în Delta Dunării sau pe coasta Mării Negre, peisaje pictate în manieră impresionistă.

1 Bărci La Veneția (2)
Bărci la Veneția
2 Chioggia
Chioggia
3 Venice
Venice
4 Bărci La Veneția (1)
Bărci la Veneția

Din 1936 până în 1950 a fost profesor la Academia de Arte Frumoase din București. Are meritul de a fi conturat o școală națională de pictură și de a fi creat un climat cultural deschis noilor idei în epocă. În 1917, alături de pictorii Camil Ressu, Ștefan Dimitrescu, Iosif Iser și sculptorii Dimitrie Paciurea, Cornel Medrea și alți artiști a pus la Iași bazele Asociației Arta Română.

13 Nicolae Dărăscu Autoportret (self Portrait)
Autoportret-Self Portrait

Cea mai importantă expoziție personală a organizat-o în anul 1936, la sala Dalles unde a expus 85 de lucrări. Printre lucrările sale de referință se numără tablourile Vedere din Argeș sau seria de peisaje din Deltă. Pictura sa dezvăluie disprețul contemporan pentru detaliile obiectului, în favoarea redării formelor prin culoare. Peisajele sale se caracterizează prin amploarea viziunii: Calea Victoriei pe ploaie, Palat venețian, peisaje din Deltă.

Mai mult: http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_D%C4%83r%C4%83scu

Surse fotografii: https://www.wikiart.org/ ; http://artindex.ro/2012/05/16/darascu-nicolae-2/ ; https://g1b2i3.wordpress.com/alexandru-ciucurencu-pictor-roman/d-nicolae-darascu18-februarie-1883-giurgiu-14-august-1959-bucuresti/

5 Bulevardul Elisabeta
Bulevardul Elisabeta
6 Spre Lipscani
Spre Lipscani
7 Peisaj Argeșean
Peisaj argeșean
8 Câmp De Floarea-soarelui
Câmp de floarea-soarelui

***** [In English] *****

Nicolae Dărăscu (2)22Nicolae Dărăscu

18 February 1883, Giurgiu – 14 August 1959, Bucharest

 

Nicolae Dărăscu was a Romanian painter and watercolorist, influenced by Impressionism and Neo-impressionism.

He studied at the National School of Fine Arts in Bucharest, class G.D. Mirea, in Paris in the workshops of Jean Paul Laurens (Académie Julian) and Luc Olivier Merson (Académie des Beaux-Arts).

He traveled extensively and lived in the south of France, to Venice, but also in Romania (to Vlaici, Olt County and in Southern Dobruja – Balchik). The contact with artists from other cultural areas of Europe, the visit of the great museums would open new horizons for him, leading him to a pictorial language that keeps the connections with the reality and traditions of the Romanian art.

Unlike many of his contemporaries, Dărăscu rarely painted interiors or still lives.

9 Vedere Panoramica A Balcicului
Vedere panoramica a Balcicului
10 Hanul Pașalâcul
Hanul Pașalâcul
11 Curte La Mangalia
Curte la Mangalia
12 Cafeneaua Lui Mamut
Cafeneaua lui Mamut

Aside from his artistic pursuits, Dărăscu was a professor at the Academy of Fine Arts in Bucharest from 1936 to 1950. He has the merit of having shaped a national school of painting and of having created a cultural climate open to new ideas at the time.

More on: http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_D%C4%83r%C4%83scu

*****

 

#istoriaRomaniei #romanianvisualart #romanifrumosi #todaysmemory #todayspersonality #NicolaeDarascu


*Ediție revizuită

3 comentarii la „Nicolae Dărăscu

  1. Pingback: 10 Iulie în istoria românilor

  2. Pingback: Ion Pacea

  3. Pingback: Camil Ressu

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: