Basorelief Pe Obeliscul Din Focșani -cover
Istoria României România frumoasă Romanian Visual Art Today's Memory

22 Mai în istoria românilor34 min read

Desființarea hotarului Moldova–Țara Românească Eduard Caudella Constantin Jiquidi Octav Grigorescu Constantin Rauțchi Nicolae Corjos Vasile Andru Florea Dumitrache

~ Amintirile zilei* ~

 

Foto: Desființarea hotarului dintre Moldova și Țara Românească – Basorelief pe Obeliscul din Piața Unirii, Focșani


1443 – Prima atestare documentară a localității Racovița

Atestată documentar în 22 mai 1443 Racovița, împreună cu alte șapte localități învecinate: Boița, Plopi (dispărută), Sebeșu de Jos, Sebeșu de Sus, Tălmaciu, Tălmăcel și Turnu Roșu, au făcut parte din Scaunul filial al Tălmaciului, ca subunitate administrativă a Scaunului Sibiului, fiind înglobat la rândul său în 1453 în autoadministrarea sașilor din cele Șapte Scaune. Scaunul filial al Tălmaciului (1443)Se regăsește în actul de danie prin care voievodul Ioan de Hunedoara a donat lui Simion Magnus, castelanul Tălmaciului precum și urmașilor săi, jumătate din prediul (cătunul) Reken, ceea ce îndreptățește să considerăm că până la această dată localitatea constituia proprietatea coroanei maghiare. În prezent este comuna Racovița din județul Sibiu.

1476 – Prima atestare documentară a dregătoriei pitar în Moldova

Titlu dat în evul mediu în țările românești boierului care pregătea pâinea pentru domn și pentru slujitori sau ostași, cu rație zilnică de pâine și supraveghea brutarii domnești. În secolul al XVII-lea a devenit membru al Sfatului

1660 – Bătălia de la Gilău

Principele Transilvaniei, Gheorghe Rakoczy al II-lea, a fost detronat de Dieta Transilvaniei la 3 noiembrie 1657, la cererea Gheorghe Rákóczi al II-lea (1660)Sublimei Porți, din cauză că a purtat un război neautorizat de sultan (cu Polonia, 1657), dar în ianuarie 1658 a fost reinstalat ca principe al Transilvaniei de Dieta reunită la Mediaș. A fost iarăși revocat de turci, apoi din nou instalat de Dietă. Atunci, turcii au invadat Transilvania și l-au învins în bătălia de la Gilău. Rănit în bătălia de la Gilău, a murit în cetatea Oradea câteva zile mai târziu, la doar 39 de ani. Obsesia pentru putere a adus numai moarte și nenorocire, principatul fiind supus la biruri mai mari de către otomani și apoi cucerit de către austrieci

1809 – S-a născut Constantin Al. Kretzulescu

22 mai 1809, București – 21 martie 1884, București

Om politic, membru de onoare (din 1871) al Academiei Române, fiul marelui logofăt Alexandru Kretzulescu și fratele lui Nicolae Kretzulescu. Și-a făcut studiile în țară, la școala grecească. Constantin Al. Kretzulescu (1809-1884)În 1831 s-a înrolat în armată cu gradul de sublocotenent, servind până în 1840, când a părăsit oștirea cu gradul de maior, fiind numit prefect al județului Brăila. A devenit apoi procuror la Înalta Curte, de unde a demisionat în 1842 și a petrecut mai mulți ani în Franța, Anglia, Italia, studiind literatura, filosofia, istoria. Întors în țară, a trăit retras până în 1857, când a fost numit președinte al Comitetului din Muntenia pentru alegerile Divanului Ad-hoc. A deținut de două ori funcția de prim-ministru: 27 martie–6 septembrie 1859, al Țării Românești; 1 martie–4 august 1867 al României. A mai fost ministru al Cultelor, ministru de Justiție și ad-interim la Război

1841 – S-a născut Eduard Caudella

22 mai/3 iunie 1841, Iași – 15 aprilie 1924, Iași

Compozitor de muzică de operă, violonist, dirijor, profesor și critic muzical. Tatăl său, Francisc Caudella (1812–1868), muzician autodidact, a venit din Viena și s-a stabilit la Iași, în 1830, fiind violoncelist pe lângă trupele de teatru franceză și germană. A început studiile muzicale la Scheia și Iași, apoi și-a continuat studiile la Berlin și Frankfurt cu Hubert Ries, Henri Vieuxtemps (vioară) și cu Adolphe Rieß (pian). Eduard Caudella (1841-1924)

A plecat apoi la Paris să studieze cu Lambert Massart și cu Delphin Allard. Între 1861–1864 a revenit la Iași, unde a fost violonist la curtea domnească a lui Alexandru Ioan Cuza. A predat la Școala de muzică, a fost rector al Conservatorului (1892–1901). Între elevii săi s-au numărat Athanasie Theodorini, Mircea Bârsan, Mircea Anghelescu și dirijorul Antonin Ciolan. A fost și primul profesor de muzică al lui George Enescu care, mai târziu, i-a dedicat lui Caudella lucrarea sa pentru vioară Impresii din copilărie. A înființat prima orchestră simfonică, al cărei dirijor a fost, în cadrul Conservatorului din Iași. A mai dirijat și orchestrele de la teatrul românesc, de la trupa da teatru german și de la opera italiană. A realizat o serie de compoziții proprii, fiind întemeietorul operei românești: Harță Răzeșul, Hatmanul Baltag, Fata răzeșului, Traian și Dochia.

Eduard Caudella – Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră

1858 – A început Conferința de la Paris

Conferință a reprezentanților celor șapte puteri, Marea Britanie, Franța, Austria, Prusia, Rusia, Turcia și Regatul Sardiniei, întrunită în baza hotărârilor Congresului de la Paris din 1856, între 10/22 mai–7/19 august 1858, privind organizarea Principatelor Române. La final, va adopta documentul intitulat Convențiunea pentru organizarea definitivă a Principatelor Dunărene ale Moldaviei și Valahiei, prin care se stabilește viitorul statut politic, social și administrativ al Moldovei și Țării Românești. Convenția de la Paris a devenit legea fundamentală a Principatelor, în vigoare până în 1864.

1862 – Desființarea hotarului dintre Moldova și Țara Românească

Până pe 6 iulie 1862, Focșaniul era un orășel de graniță, împărțit în două, Focșani-Moldova, reședință a județului Putna, și Focșani-Muntenia, reședință a județului Râmnicu Sărat, despărțite de râul Milcov. În ziua de 22 mai 1862, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a emis Decretul de unificare a orașului Focșani, aprobând raportul de desființare a graniței dintre cele două Principate, prezentat de colonelul I. Ghica, ministrul de Război.
Borna de hotar dintre Țara Românească și Moldova (1862)

A doua zi, același minister a transmis comandantului punctului de trecere de la Focșani că „granița s-a desființat, iar oamenii pot merge la casele lor”. Decretul stipula, printre altele, că „ambele părți ale orașului Focșani, de dincoace și de dincolo de Milcov, vor forma în viitor un singur oraș, care va fi reședința județului Putna”.

1864 – S-a născut Roboz József

22 mai 1864, Dunapataj, Ungaria – 7 aprilie 1908, Cluj

Psihopedagog special cu rezultate remarcabile în timpul vieții. Provenea dintr-o familie mixtă, tată evreu (Rosenberg) și o mamă maghiară. Până în 1887 (23 de ani) a purtat numele tatălui, Rosenberg. A renunțat la acel nume, a adoptat numele mamei, Roboz, și de la acea dată s-a declarat romano-catolic. A înființat învățământul surzilor în Arad, corectarea defectelor de vorbire (Arad), a fost inspector cu problemele educării deficienților din Ministerul Învățământului de la Budapesta, a înființat primele cursuri de formare logopedică ale profesorilor și a publicat un număr de 14 cărți referitoare la educarea surzilor, orbilor, a debililor mintali și corectarea defectelor de vorbire. Dintre aceste cărți putem remarca ultima, editată în 1900 pe când era profesor la Institutul de Surdomuți din Timișoara și care este prima carte de logopedie tipărită în România, Mi a dadogás és hogyan lehet rajta segiteni? (Ce este bâlbâiala și cum poate fi ajutată?). [prof. Gheorghe Moldovan – Educarea surdomuților în România]

1865 – Convenția româno-austriacă privind reglementarea serviciului telegrafic

În iunie 1862, a fost încheiată, la Timișoara, o convenție între România, Austria, Imperiul Otoman și Serbia, privind reglementarea serviciului telegrafic între statele semnatare, fiind totodată, o recunoaștere a autonomiei statului român unificat. La 10/22 mai 1865, a fost semnată, la Viena, Convenția româno-austriacă privind reglementarea serviciului telegrafic. O lună mai târziu, România a aderat la Convenția telegrafică internațională de la Paris.

1865 – S-a născut Constantin Jiquidi

22 mai 1865, Iași – 15 decembrie 1899, București

Desenator și grafician, caricaturist. Chiar dacă și-a început cariera artistică cu pictura, la 16 ani fiind menționat primul său ulei, viața și cariera l-au îndreptat mai mult către grafică și desen. Constantin Jiquidi. Autoportret (1865-1899)A debutat la vârsta de 17 ani cu Tipuri din Iași, apoi a colaborat la revista umoristică ieșeană Bobârnacul, fiind recunoscut ca un mare talent. Consacrarea definitivă s-a produs odată cu apariția, tot la Iași, a primului volum al albumului Caricaturi (1889). În același an s-a stabilit definitiv în București, fiind, pentru o scurtă perioadă, unul dintre cei mai apreciați desenatori ai capitalei, până la decesul său la numai 34 de ani, cauzat de ftizie (tuberculoză). A colaborat cu I.L. Caragiale, ca grafician, la Moftul român. A fost probabil primul desenator care a publicat benzi desenate în România, în revista Amicul Copiilor, în 1893. A fost tatăl graficianului Aurel Jiquidi. Biografie ilustrată

1879 – Parlamentul maghiar a votat Legea Trefort

Lege școlară, numită după inițiatorul Trefor Agoston, care prevedea obligativitatea predării în limba maghiară în toate școlile elementare din teritoriile anexate Ungariei, inclusiv în școlile confesionale române. Legea a iscat un șir de proteste, în special din partea mitropoliților de Sibiu și de Blaj și ale conducătorilor celorlalte minorități naționale.

1896 – S-a născut Emil Crăciun

Emil Crăciun (1896-1976)22 mai 1896, Iași – 3 aprilie 1976, București

Medic, profesor universitar, cercetător, membru corespondent (din 1963) al Academiei Române.A absolvit Facultatea de Medicină din București în 1918, urmând specializări la Berlin și Paris. Doctor în Medicină și Chirurgie (1922), Doctor Docent (1929), a analizat cu preponderență cancerul, fiind autor a numeroase cărți, manuale universitare și articole medicale, A pus la Cluj bazele primului Institut Oncologic din România. Din lucrările sale: Bio-poncture rénale-biopsie par aspiration, Morfopatologia sistemului nervos, Anatomie patologică

1905 – Aromânii din Imperiul Otoman au fost recunoscuți ca naționalitate

Sultanul Abdul Hamid al II-lea, intrat în cel de-al 29-lea an de domnie, a semnat iradeaua imperială din 9/22 mai 1905, prin care recunoștea milletul vlah (un exonim pe care străinii, inclusiv turcii, l-au atribuit tuturor românilor). Aromânii din Imperiul Otoman (1905)Aromânii din Imperiul otoman erau recunoscuți ca naționalitate, cu drepturi egale cu ceilalți nemulsulmani, prin folosirea limbii materne în instituțiile educative și bisericești, posibilitatea de a înființa altele, cât și accederea la conducerea administrativă a localităților în care se aflau și chiar de a le conduce, prin muhtari (primari). A doua zi, ministrul otoman al justiției și cultelor trimitea patriarhului ecumenic o scrisoare, prin care îl înștiința de acordarea, pentru aromânii din statul turc, a dreptului de a folosi, fără nici un impediment, limba maternă în bisericile în care slujesc preoții lor, sub orânduirea canonică a Patriarhiei Ecumenice. Iradeaua avea, între altele, și menirea de a pune capăt nelegiuirilor, violențelor, jafurilor, terorii, omorurilor și asasinatelor (peste 400) împotriva românilor macedoneni, dezlănțuite sălbatic de bandele de antarți greci, organizate și finanțate de guvernul de la Atena și binecuvântate de Patriarhia de la Constantinopol.

1908 – S-a născut I.C. Chițimia

Ion Constantin; 22 mai 1908, Albulești, Mehedinți – 19 februarie 1996

Filolog, cercetător științific în domeniile literaturii și istoriei literare, profesor universitar și publicist. A studiat Filologia și Lingvistica la Universitatea București, având profesori pe Nicolae Cartojan și Ovid Densusianu. A mers apoi la specializare la Universitatea din Varșovia (1934–1938), unde s-a consacrat ca polonist. I. C. Chițimia (1908-1996)Era specializat în literatura veche, literatura poloneză și folclor. A făcut studii despre: cultura și literatura română veche, civilizația și literatura poloneză, folclor și cărțile populare, literatură universală și comparată. A debutat publicistic cu teza de licență Cronicile slavo-române din secolul al XVI-lea, un studiu despre Cronica lui Ștefan cel Mare, publicat în 1939 în Cercetări literare. A publicat articole în periodice de specialitate, studii și antologii: Începuturile scrisului în limba română, Antologie de literatură populară (I-III), Cărțile populare în literatura românească (I-II, împreună cu Dan Simonescu), Folcloriști și folcloristică românească, Folclorul românesc în perspectivă comparată, Probleme de bază ale literaturii române vechi, Istoria teatrului în Moldova.

1913 – S-a născut Tudor Radu Popescu

22 mai 1913, Brăila – 2004

Jurist, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în drept internațional, membru de onoare (din 1993) al Academiei Române. A urmat Facultatea de Drept din Iași. A făcut parte din primul Consiliu Științific al Institutului și a condus sectorul de drept internațional privat. A adus contribuții importante la dezvoltarea dreptului privat român din ultima jumătate de veac, îndeosebi în materia dreptului civil, dreptului internațional privat și dreptului comerțului internațional.

1919 – S-a născut Dumitru Ignea

22 mai 1919, Iași – ?

Prozator, gazetar, editor, membru al Uniunii Scriitorilor. A absolvit Școala de Arte Grafice din București în 1946. După ucenicie ca librar și tipograf la Libraria Socec, a fost combatant pe frontul de Est, căzând prizonier (1941–1945). A fost secretar de redacție la ziarul Lupta Moldovei și redactor-șef la ziarul Opinia din Iași, redactor-șef la ziarul Canalul Dunăre–Marea Neagră din Constanța, redactor la Viața Românească, redactor-șef la lașul literar, redactor-șef la Convorbiri literare, secretar al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor. A debutat cu două poeme în stil maiakovskian, A noastră este pacea și Dictatura proletară, în almanahul literar Pentru pace și cultură luptăm! (1969), iar editorial a debutat cu volumul Povestiri, în colecția Ogoare noi (1955), căruia îi urmează romanele Strada primăverii, Condamnat la moarte, Sub aripa timpului, precum și culegerile de povestiri Taina celor cincisprezece litere, Omul cu părul cărunt. Este autorul piesei de teatru Prietena mea, noaptea, adaptată și difuzată la Radio Iași (1974). A colaborat cu schițe, povestiri, reportaje, articole la Viața Românească, Gazeta literară, lașul nou, lașul literar, Convorbiri literare, Cronica, Steaua, Contemporanul, etc.

1920 – Vizita familiei regale române în Bucovina și Basarabia

15–25 mai 1920

În a treia zi la Chișinău, Regele Ferdinand I a vizitat Școala de viticultură și Stațiunea de enologie, apoi Cercul Militar. Regina Maria și Principesa Elisabeta au vizitat Ospătăria Populară pentru hrănirea celor nevoiași, unde au fost întâmpinate de părintele Vasile Guma.

Regina Maria la Ospătăria Populară din Chişinău (1920)
Regina Maria la Ospătăria Populară din Chişinău

Înaltele oficialități au ținut cont și de grupurile minoritare din provincie, considerându-se obligați să facă unele gesturi la adresa lor. În acest context, Regina Maria a vizitat opt spitale, Sinagoga, Biserica grecească, Biserica catolică, Biserica protestantă și Biserica armeană. În seara zilei de 22 mai, familia regală a luat trenul spre Cetatea Albă, unde a ajuns la 23 mai, iar la 24 mai suita regală a ajuns în Basarabeasca, ulterior în Bolgrad.

1924 – S-a născut Nicolae Bordașiu

22 mai 1924, Sălbociu, Bihor – 9 noiembrie 2018, București

Preot, fost paroh al Bisericii Sfântul Silvestru din București și deținut politic. A urmat cursurile Facultății de Teologie, având profesori pe Ioan G. Coman, Petre Vintilescu, Nae Popescu, Gala Galaction și ale Facultății de Farmacie din București. A făcut parte din grupul de tineri de la Rugul Aprins de la mânăstirea Antim unde, împreună cu alți 11, a primit binecuvântarea rugăciunii de la părintele Ioan cel Strein. A fost secretar și apoi președintele Asociației Studenților de Teologie. 1924-2018 Nicolae Bordaşiu PreotPentru a contracara activitatea utecistă în rândul studenților, împreună cu Roman Braga și Gh. Domășneanu a înființat Asociația Tineretului Ortodox Studențesc (ATOS), fapt care a făcut să fie arestați mulți dintre ei în 1948. A stat ascuns ani îndelungați (1948–1955) prin satele bihorene, fiind căutat de securitate pentru o condamnare în lipsă la 20 de ani închisoare. Descoperit și arestat în 1955, au urmat ani grei de închisoare în Timișoara, Jilava, Oradea și Aiud (1955–1964). După eliberare, a lucrat ca muncitor, apoi tehnician la Institutul „Cantacuzino”, într-un colectiv care a preparat, pentru prima dată în România, gama globulina din sânge retro-placentar. A fost hirotonit diacon și apoi preot în 1969. În acest timp a urmat studiile de doctorat la Facultatea de Teologie, având ca îndrumător pe Parintele Profesor Dumitru Stăniloae. În 1973 a plecat la studii la Paris, unde a obținut, la Institutul Catolic, un Certificat d’habilitation pour le doctorat de 3-eme cycle. A publicat studii (Frumusețea și însemnătatea preoției după Sf. Grigorie Teologul) și predici. Alături de părintele Galeriu, au intrat în legătură cu biserica San Silvestro din Roma și au obținut pentru biserica de aici, Sfintele Moaște ale Sf. Silvestru (2002). A fost decorat în 2017 cu cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române, Crucea Patriarhală.

1926 – S-a născut Maya Belciu

22 mai 1926, Lugoj – 11 aprilie 2012, București

Actriță, prozatoare. A urmat Facultatea de Drept și Institutul de Teatru la Cluj. A jucat teatru la Cluj, Brăila și la Teatrul Național Timișoara. A fost actriță și la Teatrul Regional (dramă și estradă) din București. După renunțarea la cariera teatrală, a fost redactor al Editurii Meridiane. A scris poezie din copilărie, debutînd la 14 ani, în 1940, la Timișoara. Re-debutul a avut loc în 1964, în Luceafărul, cu un fragment de roman. A debutat editorial cu romanul Blana de focă (1966). Alte romane apărute sunt: A XI-a poruncă, Dyonis sărmanu, La cules de vipere. După 1989 a publicat proză cu accente autobiografice: Vin americanii… destin amânat, Întâmplare cu Zâna Mirării (Premiul ASB).

1927 – S-a născut Ilie Măduță

22 mai 1927, Dezna, Arad – 11 septembrie 1989, Arad

Poet. A urmat filosofia și literele la Cluj. A fost inspector școlar în Ministerul Industriei Ușoare și referent tehnic la Prodexport Timișoara, apoi profesor la școli din Dezna și Mișca, județul Arad, apoi la liceul din Chișineu-Criș, predând limba latină și filosofia. După 1945 a fost condamnat de două ori din motive politice. A debutat la Scrisul bănățean în 1956, an în care a publicat și în ziarele locale din Arad și Timișoara, iar prima carte, Corabia autohtonă, i-a apărut în 1969. A colaborat îndeosebi la Orizont, Familia, Tribuna, iar sporadic și la alte publicații din țară. A fost distins cu Premiul pentru poezie al Asociației Scriitorilor din Timișoara (1969) și cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru literatură dedicată copiilor și tineretului (1982). Alte volume publicate: Măști de zăpadă, Tărâmul de flacără, Privighetoarea albă, Orarul păstrăvului și al mierlei, Aur și scrum

1927 – S-a născut Otto Tellmann

22 mai 1927, Agnita – 10 ianuarie 2013, Fürth, Bavaria

Jucător și antrenor de handbal, care a jucat pe postul de pivot. Otto Tellmann (1927-2013)După debutul la Voința Agnita, s-a transferat în 1949 la CCA București. Ca membru al echipei naționale de seniori a României a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial din 1961. Ca antrenor al echipelor CCA/Steaua București, Dinamo București a câștigat mai multe campionate naționale, Spartachiada Armatelor Prietene, Cupa Campionilor Europeni (1977) etc. A fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv cl.II. În 1985 a emigrat în Republica Federală Germania, unde a antrenat echipa feminină Nürnberg și cele masculine de seniori și tineret TV Bötzingen.

1932 – S-a reintrodus ora de vară în România

Ora de vară fost introdusă pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial (1917). După război s-a renunțat la folosirea ei, fiind reintrodusă în 1932, din aceleași rațiuni economice. Până în 1939 ora de vară a funcționat în fiecare an, între prima duminică din aprilie (în 1932, din 22 mai), ora 00:00 și prima duminică din octombrie, ora 01:00. Între 1 aprilie 1940, ora 00:00, și 2 noiembrie 1942, ora 03:00, ora de vară a fost în vigoare permanent în România. Din 1943, practica trecerii la ora de vară a fost suspendată până în 1979.

1933 – S-a născut Octav Grigorescu

22 mai 1933, București – 7 februarie 1987, București

Pictor, grafician, ilustrator de carte, profesor universitar și poet, membru al Uniunii Artiștilor Plastici (din 1961), făcând parte din Consiliul de conducere al uniunii. A studiat la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, unde a frecventat succesiv clasa de pictură a lui Rudolf Schweitzer-Cumpăna, cea de sculptură a lui Dimitrie Onofrei și cea de grafică a lui Vasile Kazar. 1933-1987 Octav Grigorescu PictorPentru lucrarea de diplomă (1958) a realizat un ciclu de gravuri inspirate din viața muncitorilor din Maramureș. A debutat expozițional în 1959. Între 1955–1984 a întreprins numeroase călătorii de studii și documentare în străinătate: RD Germană, Italia, URSS, Cuba, Spania, Franța, Anglia. Din 1958 a fost conferențiar, apoi lector al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”. S-a căsătorit cu pictorița Georgeta Năpăruș, în anul 1965. A avut expoziții personale la Galeriile Galateea, Apollo, Sala Dalles, Amfora din București, Galeria Laminima, Torino, Ravagnan, Galeria d’ Arte, Veneția, Galeria Trinita, Roma, Galeria Sagittario, Milano, etc. Biografie ilustrată

1933 – S-a născut Emilian Dobrescu

22 mai 1933, București

Economist, politician comunist, membru titular (1990) al Academiei Române. A absolvit Facultatea de Economie a Universității „Lomonosov” din Moscova (1956). A fost Ministru Secretar de Stat, Consilier al Președintelui Republicii Socialiste România, deputat în Marea Adunare Națională în sesiunile din perioada 1975–1989. Este și un specialist în compunerea de probleme de șah, fiind primul român care a primit de la FIDE titlul de mare maestru internațional pentru compunerea de studii de șah (1989), după ce în 1980 primise titlul de mare maestru.

1933 – A încetat din viață Ștefan Dimitrescu (18 ianuarie 1886, Huși – 22 mai 1933, Iași)

Pictor și desenator realist–critic; unul din fondatorii asociației Arta română; profesor la Școala de arte frumoase din Iași

1934 – S-a născut Constantin Rauțchi

22 mai 1934, Cazaci, Basarabia – 17 noiembrie 1984, București

Actor de teatru și film, de o deosebită expresivitate. A studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. După absolvire a fost repartizat la Teatrul Național din Craiova și a interpretat pe această scenă roluri mari în Bărbierul din Sevilla de Beaumarchais, Bunbury de Oscar Wilde, O chestiune personală de Al. Stein, Constantin Rauțchi (1934-1984)

Ultima generație de V. Nițulescu, Tudor din Vladimiri de Mihnea Gheorghiu, Gîlcevile din Chioggia de Goldoni, Arcul de triumf de Aurel Baranga. I s-a decernat în 1957 premiul concursului republican al tinerilor actori pentru rolul lui Pleșoianu din Ultima generație. S-a mutat la București, la Teatrul Național, în urma solicitării directorului acestei instituții, scriitorul Zaharia Stancu. Aici a jucat în Nora de Ibsen, Richard al III-lea de W. Shakespeare, Coana Chirița de Tudor Muș atescu, Livada cu vișini de Cehov, Patima roșie de M. Sorbul. Ultimul rol a fost al lui Hagi Tudose din piesa cu același nume a lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, rol pe care l-a interpretat magistral. A debutat pe marele ecran în 1958, cu rolul studentului Nae din filmul Alo? Ati greșit numărul, iar ultimul film a fost Căutătorii de aur (1986). Alte filme: Bădăranii, Titanic vals, Străinul, Ciprian Porumbescu, Mastodontul, Prin cenușa imperiului, Capcana mercenarilor.

Cadavrul viu de Lev Tolstoi

1935 – S-a născut Nicolae Corjos

22 mai 1935, Hotin, Regatul României/Ucraina

Regizor și scenarist. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” (promoția 1957). Nicolae Corjos (n. 1935)A lucrat 22 de ani în Buftea ca asistent de regie și regizor secund, colaborând cu numeroși realizatori ca Malvina Urșianu, Mircea Mureșan, Sergiu Nicolaescu, Lucian Pintilie la filme ca: Străinul, Dacii, Răzbunarea haiducilor, Astă seară dansăm în familie, Ciprian Porumbescu, Nemuritorii, Toate pânzele sus!. A realizat, ca regizor și autor de scenarii, peste 50 de filme documentare. A jucat, ca actor, în filmul Baltagul. În 1979 a debutat ca regizor cu Ora zero. A regizat seria Liceenilor: Declarație de dragoste, Liceenii, Extemporal la dirigenție, Liceenii Rock’ n’ Roll. Din 1989 a devenit pentru un timp profesor la Conservatorul de Muzică. A lucrat apoi în Consiliul Național al Audiovizualului și nu a mai făcut filme.

Liceenii (1987)

1935 – S-a născut Romulus Lal

Romulus Lal (n. 1935)22 mai, 1935, Vălișoara–Balșa, Hunedoara

Scriitor. A urmat Facultatea de Filologie de la Universitatea din Cluj-Napoca. A fost profesor de Limba și literatura română, iar din 1960 a început cariera de jurnalist la Scîânteia Tineretului. Tentat de cinematografie, s-a mutat la Casa de Filme 1, redactor și scenarist. Din 1990, după pensionare, a continuat activitatea jurnalistică la diverse publicații. A scris cărți pentru copii: Operațiunea Metroul, Temerarii, Temerarii în curtea lui Vlad Țepeș, A intrat iarna-n oraș, etc.

1937 – Convenția româno–bulgară privind liniile de comunicații aeriene

Convenția româno–bulgară privitoare la exploatarea liniilor regulate de comunicații aeriene a fost semnată la Sofia la 22 mai 1937 și ratificată prin Decretul Regal nr. 1.401/30 martie 1938 privind ratificarea Convenției între Bulgaria și România privitoare la exploatarea liniilor regulate de comunicații aeriene, semnată la Sofia la 22 Mai 1937.

1939 – S-a născut Răzvan Teodorescu

22 mai 1939, București

Critic și istoric de artă, politician, membru titular (din 2000) al Academiei Române. A absolvit Facultatea de Istorie, la Universitatea București, devenind Doctor în Științe Istorice cu teza Elemente bizantine, balcanice și occidentale la începuturile culturii medievale românești (secolele X-XIV). A fost președinte al Radioteleviziunii Române, senator și ministru al culturii. Este membru al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), laureat al Premiului Herder (1993) și a fost distins cu Ordinul Național Pentru Merit în grad de Comandor. Dintre lucrările sale: Mănăstirea Dragomirna, Biserica Stavropoleos, Itinerarii medievale, Drumuri spre ieri, Puțină Istorie

1941 – Academia de Agricultură din România

Societatea Națională de Agricultură s-a transformat în Academia de Agricultură din România. Prin votul Adunării generale, Societatea Națională de Agricultură a devenit o instituție cu caracter academic, această transformare fiind dorită de o mare parte a membrilor societății dar și de Uniunea Sindicatelor Agricole.
Academia de Agricultură din România (1941)

A fost sprijinită de Constantin Garoflid și Ion Sichitiu, fostul și ministrul în funcție al Agriculturii și Domeniilor. În prezent poartă numele Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

1942 – S-a născut Ștefan Berindei

22 mai 1942, București – 5 august 2000, Werneck, Germania

Saxofonist, compozitor, aranjor și lider de formație de jazz. Provenea dintr-o familie cu lungi tradiții în jazzul românesc, fiind nepotul lui Emil Berindei (pionier al jazzului românesc) și fiul lui Mihai Berindei. Încă de la vârsta de 15 ani studia singur saxofonul alto ascultând discuri de jazz ale familiei. A studiat la Institutul Politehnic București, Facultatea de Electronică. După absolvire, a lucrat ca inginer de sunet, concomitent urmând Conservatorul Ciprian Porumbescu, secția Muzicologie, pe care l-a absolvit în 1974. În timpul facultății a cântat în formația Paul Ghențer, apoi cu un sextet alcătuit din George Nistor (trompetă), Cornel Meraru (trombon), Marius Popp (pian), Wolfgang Güttler (contrabas) și Adrian Ciceu (baterie). A participat la un turneu în RDG cu freetetul lui Richard Oschanitzky (1969), la cele trei ediții ale Festivalului de jazz de la Ploiești (1969, 1970, 1971), la Festivalul de jazz de la Sibiu din 1975 cu formație proprie. A fost realizator de rubrici în cadrul emisiunilor de divertisment ale TVR. În 1975 s-a expatriat, stabilindu-se în Germania.

Concert extraordinar Aura Urziceanu Sala Palatului 1973 • Orchestrator și dirijor Richard Oschanitzky. Din formație: Johnny Raducanu– bas, Wolfgang Guttler–contrbas, Radu Goldiș– chitara, Ștefan Berindei și Dan Mândrilă–saxofon, Eugen Gondi–percutie și Ron Rully (soțul Aurei)–baterie

1942 – S-a născut Vasile Andru

Vasile Andrucovici; 22 mai 1942, Bahrinești, Rădăuți, Bucovina/Ucraina – 21 octombrie 2016, București

Prozator, teoretician și eseist, membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1975). A absolvit Facultatea de Filologie, secția Franceză-Română, a Universității din Iași în 1965. Vasile Andru (1942-2016)A debutat în 1969 cu articole în România literară și a publicat mai mult de 25 de volume. A colaborat la România literară, Luceafărul, Tribuna, Convorbiri literare, Vatra, Viața Românească (unde a fost și redactor principal timp de 27 de ani). Din 1990 a structurat și coordonat Centrul de Practică Isihastă din București, a devenit redactor-șef al revistei Arhetip (apărută în doar 11 numere) și unul din principalii membri ai Grupului Yoga Pentru Restaurare Umană, GYPRU. Din scrierile sale literare: Yutlanda posibilă, Arheologia dorințelor, O zi spre sfârșitul secolului, Memoria textului, Cel mai îndepărtat paradis

1946 – S-a născut Andrei Marga

22 mai 1946, București

Filozof, politolog și politician, profesor universitar, a fost ministru de externe al României, ministru al educației, rector al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, laureat al Premiului Herder (2005). Conform raportului publicat în data de 21 februarie 2014 de către CNSAS, Andrei Marga a fost, împreună cu soția sa Delia, informatori ai Securității Statului

1948 – Guvernul Petru Groza i-a retras cetățenia regelui Mihai I și altor membri ai familiei regale

La cinci luni după abdicare, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Române a hotărât retragerea cetațeniei pentru membrii familiei regale: Regele Mihai, Regina Elena, Principesele Elisabeta și Ileana și Principele Nicolae, copiii Reginiei Maria și Regelui Ferdinand. În același timp, toate bunurile familiei regale erau trecute în proprietatea statului român.
Guvernul Petru Groza a retras cetățenia Regelui Mihai I și altor membri ai familiei regale (1948)Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr. 122/28 mai 1948, (partea 1 B). Abia după 48 de ani, în 1997, fostului Rege Mihai i s-a redat cetățenia română.

1948 – S-a născut Florea Dumitrache

22 mai 1948, București – 26 aprilie 2007, București

Jucător de fotbal, maestru emerit al sportului, subinginer. Florea Dumitrache (1948-2007)S-a legitimat în 1961 la Rapid București, a trecut după doi ani la TUG, în 1964 s-a transferat la Dinamo, club în cadrul căruia a realizat marile performanțe ale activității sale de jucător. Atacant de mare valoare, a făcut parte din lotul echipei naționale de fotbal a României, prezentă la Campionatul Mondial de fotbal din Mexic, 1970, numărându-se printre componenții săi de bază. A fost un jucător remarcat prin driblingurile sale de excepție, foarte derutante, dar și prin eficacitatea și spectaculozitatea loviturilor de cap

1956 – A încetat din viață Ion Călugăru (Ștrul Leiba Croitoru; 14 februarie 1902, Dorohoi – 22 mai 1956, București)

Prozator, romancier, dramaturg și gazetar; a scris în revistele avangardiste povestiri umoristice, piese de teatru

1957 – A încetat din viață George Bacovia (George Vasiliu; 4/16 septembrie 1881, Bacău – 22 mai 1957, București)

Cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă

1964 – S-a născut Marius Oprea

22 mai 1964, Târgoviște

Istoric, poet și eseist, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A studiat istoria la Universitatea din București. Marius Oprea (n. 1964)A fost membru al cenaclului Universitas condus de profesorul și criticul literar Mircea Martin. Este autorul unei teze de doctorat cu tema Rolul și evoluția Securității (1948-1964). A fost președintele Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului (CICC). A debutat ca poet în volumul Pauza de respirație, alături de Simona Popescu, Caius Dobrescu și Andrei Bodiu. Dintre cărțile sale: Solo de tamburină, O istorie a Securității în documente, Adevărata călătorie a lui Zahei – Vasile Voiculescu și taina Rugului Aprins, Șase feluri de a muri

1965 – Prima emisiune Teleenciclopedia

A debutat la Televiziunea Română, emisiunea Teleenciclopedia, una dintre cele mai longevive emisiuni din programele posturilor de televiziune din România. „Debutul” său a avut loc în seara zilei de 22 mai 1965, la ora 20.00, fiind difuzată în continuare pe TVR1, și acum, sâmbăta la ora 18.45. Au fost prezentate documentare cu subiecte diverse: natură, tehnologie, sănătate, istorie, etc.

Teleenciclopedia – Începuturile României moderne: Carol I

Printre comentatorii Teleenciclopediei se numără: Mariana Zaharescu, Adela Mărculescu, Silviu Stănculescu, Traian Stănescu, Ion Caramitru, Sanda Țăranu, Florian Pittiș, Irina Petrescu, Lucia Mureșan, Petru Mărgineanu, etc. Emisiunea a păstrat, de la început, același generic – un fragment din Momentul muzical pentru pian și orchestră de Nicolae Kirculescu.

Teleenciclopedia – generic

1970 – S-a născut Gheorghe A. Stroia

22 mai 1970, Adjud, Vrancea

Prozator, publicist, poet, exeget literar și de artă, promotor literar și cultural, editor, de profesie inginer.

În toamna anului 2010 a înființat la Adjud atelierul de creație pentru tineret Hyperion și Cenaclul Literar Armonii. Este fondator și redactor-șef al revistei universale de creație și atitudine culturală Armonii Culturale www.armoniiculturale.ro, director al Editurii Armonii Culturale din Adjud, fondată la 15 iunie 2012, la comemorarea a 122 de ani de la trecerea în neființă a Luceafărului, cu scopul de a promova valorile culturale românești de pretutindeni, cu un portofoliu editorial de peste 100 de cărți primul an de existență, lucrări de excepție ale scriitorilor din țară și din străinătate. Este, de asemenea, membru fondator și vicepreședinte al Asociației Cultural-umanitare Bogdania din Focșani, redactor-șef adjunct al revistei de creație literară Bogdania. Este membru corespondent al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe (ARA).

1972 – Conferința națională a scriitorilor din România socialistă

Conferința Națională din 22–24 mai l-a reales președinte pe Zaharia Stancu. A fost convocată în scopul stabilirii sarcinilor de viitor ale scriitorilor, în lumina Plenarei CC al PCR din 1971. Cu această ocazie s-a elaborat un program pentru înfăptuirea „minirevoluției culturale” în România, după modelul „revoluției culturale” chineze.

1978 – A încetat din viață Gheorghe Zane (11 aprilie 1897, Galați – 22 mai 1978, București)

Economist, istoric al gândirii economice românești; membru titular al Academiei Române

1982 – În presa franceză a izbucnit Afacerea Tănase

Scriitorul român Virgil Tănase, opozant al regimului de la București și exilat în Franța, unde a primit cetățenia franceză, a dispărut de la domiciliu. 1982a Virgil Tănase XxxZiariștii francezi au devenit interesați de subiect – dispariția din Paris a unui disident est-european cunoscut era un subiect de senzație. S-au formulat primele ipoteze. Prima – că Virgil Tănase a dispărut din motive care nu au legătură cu opoziția sa față de regimul comunist din România, un capriciu al unui artist, sau o modalitate de a-și rezolva cine știe ce probleme personale. A doua – că Virgil Tănase a fost răpit (și eventual asasinat) de autoritățile comuniste de la București. Pe 9 iunie 1982, președintele Franței, Francois Mitterrand, a anunțat într-o conferință de presă că responsabil pentru dispariția lui Virgil Tănase este regimul de la București și a promis dezvăluiri complete în câteva săptămâni. Caracterul cu totul neobișnuit al ieșirii președintelui Mitterrand a atras și mai mult atenția jurnaliștilor francezi. Pe 7 august, Le Nouvel Observateur a publicat articolul A treia ipoteză, sugerândă că Virgil Tănase – despre care încă nu se știa nimic la acea dată – nu a fost răpit de Securitate. Dimpotrivă, era ținut ascuns de serviciul de contrainformații francez, DST, tocmai pentru a împiedica încercarea Securității de a-l asasina…

Afacerea Tănase (1982)Povestea reală: În ianuarie 1982, Ceaușescu a cerut unuia dintre agenții săi să asasineze la Paris doi disidenți, scriitorii Virgil Tănase și Paul Goma, ambii cetățeni francezi. Dar, agentul Securității, Matei Haiducu, cunoscut drept Matthieu Forestier, a prezentat situația DST-ului, care a elaborat una dintre cele mai incredibile operațiuni din Războiul Rece: l-au răpit ei pe Virgil Tănase pentru a se crede că agentul și-a îndeplinit misiunea. Președintele Mitterrand, fiind la curent cu actul de manipulare, s-a exprimat public, lăsând să se creadă autenticitatea răpirii și anulându-și vizita de stat prevăzută în România. Conform surselor DST, toată operațiunea avea ca scop obligarea șefului Securității, generalul Pleșiță, de a se refugia în Franța. Însă planul a eșuat din cauza unei scurgeri de informații în presă inițiată de Jean-Louis Debré, judecător de instrucție. Pentru a se apăra, agentul secret și cele două potențiale victime au organizat o conferință de presă și au dezvăluit cazul.

Afacerea Tănase Documentar

1985 – A încetat din viață Ion Lotreanu (Ion Lăbușcă; 2 mai 1940, Alimpești, Gorj – 22 mai 1985, București)

Poet, prozator și eseist; redactor la revista Viața militară; secretar de redacție la revista Săptămîna 

2001 – A încetat din viață Ștefan Iacobescu (2 aprilie 1937, București – 22 mai 2001, București)

Grafician și gravor; membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România

2002 – A încetat din viață Alexandru Todea (5 iunie 1912, Teleac–Gornești, Mureș – 22 mai 2002, Târgu Mureș)

Episcop român unit; ales în clandestinitate la conducerea Bisericii Române Unite cu Roma și recunoscut oficial după 1990; membru de onoare al Academiei Române; deținut politic

2003 – Alpinistul Teodor Tulpan a atins Vârful Everest

Teodor Tulpan (2003)Teodor Tulpan a cucerit cel mai înalt vârf montan din lume, vârful Everest (8848 m) din Masivul Himalaya, pe 22 mai 2003, la ora locală 10. Alături de Teodor au mai urcat pe vârf în cadrul aceleiași expediții, Everest 2003, Marius Gane, Lucian Bogdan și americanul de origine română, Gheorghe Dijmǎrescu. Teodor Tulpan este absolvent al Facultății de Științe Sibiu, specializarea Educație Fizică și Sport, și membru voluntar al SP Salvamont din 1995.

2005 – Ziariștii români răpiți în Irak au fost eliberați

Cei trei jurnaliști români, Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian – răpiți pe 28 martie la Bagdad – s-au întors în 22 mai în țară, la bordul unui avion militar. Ei fuseseră predați, cu o zi înainte, Ambasadei României din capitala Irakului. Au fost întâmpinați la Baza Aeriană 90 de președintele Băsescu și de premierul Popescu Tăriceanu.

Ziariștii români răpiți în Irak au fost eliberați (2005)După ce au fost ținuți 3 zile într-o locație din Bagdad, jurnaliștii răpiți au fost transferați la 1 aprilie în beciul unei ferme, aflată la 15 km sud de capitala irakiană, fiind eliberați după 55 de zile. Într-o declarație de presă, președintele României a mulțumit serviciilor secrete de informații străine și române, precum și autorităților americane din Irak, comunității arabe din țară care au contribuit la rezolvarea crizei. El a precizat că operațiunea de eliberare a ziariștilor a fost executată sută la sută de serviciile de informații ale statului român, „într-o excelentă colaborare între Serviciul de Informații Externe, Serviciul Român de Informații și Direcția Generală de Informații a Apărării” și a menționat că statul român nu și-a negociat nici politica externă și nici nu a plătit răscumpărarea jurnaliștilor.

2007 – A încetat din viață Ralu Filip (30 august 1959 – 22 mai 2007, București)

Jurist și jurnalist; președinte al Consiliului Național al Audiovizualului (2002–2007)

2008 – A încetat din viață Gavril Matei (Albastru) (3 octombrie 1943, Săliștea Nouă, Cluj – 22 mai 2008, București)

Poet și prozator; redactor la Almanahul Uniunii Scriitorilor, Luceafărul; director al Editurii România Press 

 

Ziua Unicității Reformate Maghiare

Biserica Mare Reformată din Debrețin (2009)
Biserica Mare Reformată din Debrețin

2009 – Convenția Generală din Debrețin a reînființat Biserica Reformată Maghiară

Din Conventul General fac parte Episcopiile Reformate din Ungaria, România (cele două episcopii ale Bisericii Reformate din România – Eparhia Ardealului și Episcopia de Piatra Craiului) și Serbia

 

2011 – A încetat din viață Alexandru Ene I (19 septembrie 1928, Brăila – 22 mai 2011, București)

Fotbalist, evoluat ca atacant la Metalul București, Dinamo București și Dinamo Brașov; golgheter în 1954

2012 – A încetat din viață Irina Mavrodin (12 iunie 1929, Oradea – 22 mai 2012, București)

Poetă, eseistă, traducătoare, profesoară de literatură franceză la Universitatea din București și la Universitatea din Craiova

2018 – A încetat din viață Cabiria Andreian Cazacu (19 februarie 1928, Iași – 22 mai 2018, București)

Matematiciană; prima femeie conferențiar la Universitatea din București; membră de onoare al Academiei Române

 

#todaysmemory #istoriaRomaniei #Romaniafrumoasa #romanifrumosi #romanianvisualart

----------

*Ediție revizuită și adăugită

0 comentarii la „22 Mai în istoria românilor34 min read

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: