Cover

~ Amintirea zilei – Today’s Memory ~

 

Mănăstirea Voroneț

2

Mănăstirea Voroneț este o mănăstire medievală din satul românesc Voroneț, acum o parte a orașului Gura Humorului.

Este una dintre celebrele mănăstiri pictate din sudul Bucovinei, în județul Suceava.

Biserica a fost construită de Ștefan cel Mare în 1488 într-un timp record, de 3 luni și 3 săptămâni, pentru a comemora victoria de la bătălia de la Vaslui, fiind finalizată în data de 14 septembrie 1488.

10

Construită pe un plan trilobat (cu trei abside), cu cor, naos, turn și pronaos, biserica este cunoscută sub numele de „Capela Sixtină a Răsăritului”. Frescele de la Voroneț prezintă o nuanță intensă de albastru, cunoscută în România drept „albastru de Voroneț”.

Este, de fapt, simbolul unei rugăciuni pentru salvarea Țării Moldovei de asaltul cotropitorilor. O legendă spune că Ștefan cel Mare, într-un moment de criză în timpul unui război împotriva turcilor otomani, a venit la sihastrul Daniel din împrejurimi și i-a cerut sfatul. Daniel l-a povățuit să nu abandoneze lupta, apoi, după victorie, să construiască o mănăstire cu hramul Sfântul Gheorghe.

1

3

4

6

9

8

7

Conținutul Pisaniei de deasupra intrarii în lăcașul sfânt poartă inscripția: „Io Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Domn Țării Moldovenești, fiul lui Bogdan Voievod, a început a zidi acest hram în mănăstirea de la Voroneț în numele Sfântului, Slăvitului mare mucenic și purtător de biruință Gheorghe, în anul 6996 [1488], al lunii mai 26, în luna Pogorârii Duhului Sfânt și a fost terminată în același an al lunii septembrie 14”.

Existența Mănăstirii Voroneț este strâns legată de două personalități importante în istoria culturii și civilizației noastre – Ștefan cel Mare, domn al Moldovei timp de 47 de ani (1457-1504), care a zidit nu mai puțin de 44 de mănăstiri și biserici, conform tradiției, câte una după fiecare luptă câștigată și Daniil Sihastrul, un pustnic ortodox, renumit duhovnic și sfetnic al domnitorului Ștefan cel Mare, devenit egumen al Mănăstirii Voroneț.

Încă de pe timpul domniei lui Ștefan cel Mare, dar mai ales după 1488, mănăstirea a devenit un important centru de credință și cultură din Moldova medievală. Se consideră că apariția monahului Daniil la Voroneț, după o perioadă de ședere la Mănăstirea Putna și de sihăstrie a dat nu numai un impuls vieții monahale din acest lăcaș dar a și imprimat un nivel de viață duhovnicească deosebit de înaltă.

Voronețul era cunoscut pentru școala sa de caligrafie, unde preoții, călugării și călugării au învățat să citească, să scrie și să traducă texte religioase. Școala a produs două exemplare notabile ale traducerilor românești ale Bibliei: Codexul de la Voroneț, descoperit în 1871 și Psaltirea de la Voroneț, găsită în 1882.

Biserica este una dintre bisericile pictate din Moldova înscrise pe lista UNESCO a siturilor Patrimoniului Mondial.

Mai mult: https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vorone%C8%9B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica albastră a Mănăstirii Voroneţ [Discover Romania, TVR]

 

***** [In English] *****

Voroneț Monastery

 

Voroneț Monastery

 

The Voroneț Monastery is a medieval monastery, one of the famous painted monasteries from southern Bukovina. The monastery was constructed by Stephen the Great in 1488 over a period of 3 months and 3 weeks to commemorate the victory at Battle of Vaslui.

Often known as the „Sistine Chapel of the East”, the frescoes at Voroneț feature an intense shade of blue known in Romania as „Voroneț blue”.

The church is one of the Painted churches of Moldavia listed in UNESCO’s list of World Heritage sites.

A legend tells us that Stephen the Great, in a moment of crisis during a war against the Ottoman Turks, came to Daniel the Hermit at his skete in Voroneț and asked for advice. Daniel told him not to surrender the fight. Then, after victory, he must build a monastery dedicated to Saint George. The legend of the origin of the church unites two men central to Romanian history: the founder of the monastery, Stephen the Great, and Saint Daniil the Hermit, the first abbot of the monastery. The tomb of Saint Daniil is located within the monastery.

The original entrance above the Church of Saint George, now in the exonarthex, bears the inscription: „I, Voivode Stephen, by the Grace of God Ruler of Moldavia, son of Bogdan, have started to have the monastery of Voroneț built to the glory of the holy and well-known St. George, the great and victorious martyr, in 6996 in May on 26, on one day of Monday, after the Pentecost and I had it finished the same year, in September, 1488”.

5

 

12

11

14

13

15

16

The church was built on a triconch plan (with three apses), with a chancel, a naos with its tower, and a pronaos.

Voroneț was known for its school of calligraphy, where priests, monks and friars learned to read, write and translate religious texts.

The school produced two notable copies of Romanian translations of the Bible: The Codex of Voroneț, discovered in 1871, and The Psalter of Voroneț, found in 1882.

The church is one of the Painted churches of Moldavia listed in UNESCO’s list of World Heritage sites.

More on: https://en.wikipedia.org/wiki/Vorone%C8%9B_Monastery

*****

 

Voroneț Monastery – Western Moldavia, Romania

 

#istoriaRomaniei #Romaniafrumoasa #romanianvisualart #todaysmemory #todayspersonality #ManastireaVoronet #dailybeautifulRomania

----------

*Ediție revizuită și adăugită

0 comentarii la „Mănăstirea Voroneț

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: