Amintirile zilei Istoria românilor

Biserica Trei Ierarhi

1639 Biserica Trei Ierarhi Sfințire

~ Amintirea zilei – Today’s Memories* ~

 

Încheierea construcției și sfințirea Bisericii Trei Ierarhi din Iași

6 Mai 1639

Trei Ierarhi Church - Detail

Ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, monument de o mare frumusețe, o o bijuterie arhitecturală, cu fațadele integral îmbrăcate în piatră sculptată și aurită, a fost construită ca necropolă domnească, între anii 1637–1639. Este, pe bună dreptate, inclusă pe lista monumentelor istorice.

Monumentul respectă în linii mari planul bisericilor moldovenești din secolul al XVI-lea. Ceea ce imprimă edificiului un caracter particular și o așază între cele mai originale creații ale artei moldovenești, este contrastul armonios dintre formele arhitecturale bine reliefate și proporționate, și decorațiile sculptate care îmbracă precum o dantelă toată suprafața celor patru fațade, inclusiv contraforturile și arhivoltele de pe laturi și de la baza clopotnițelor.

 

Gravată în piatră pe fața sudică a Bisericii Trei Ierarhi, inscripția votivă ne lasă să citim: „…am ridicat acestă ctitorie în numele celor trei sfinți: Vasile cel Mare, Grigore Teologul, Ioan Gură de Aur și a fost sfințită în luna mai, ziua a șasea, a anului 7147 (1639) de mitropolitul Varlaam…”.

Trei Ierarhi-Tule

 

 

 

 

 

În biserică au fost aduse în iunie 1641, moaștele Sfintei Parascheva, trimise de patriarhia și sinodul de la Constantinopol în semn de recunoștință pentru acțiunile și donațiile generoase ale domnitorului Vasile Lupu. Racla cu cinstitele moaște a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră, însoțită de trei mitropoliți greci, la Galați, apoi la Iași, au fost întâmpinate de Vodă Vasile Lupu, de mitropolitul Varlaam și de episcopii de Roman și Huși, de cler și credincioși. În ziua de 13 iunie 1641, moaștele au fost așezate în biserica mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Moaștele Cuvioasei Parascheva au fost strămutate în Catedrala Mitropolitană din Iași după sfințirea acesteia la 23 aprilie 1887.

Jefuită și arsă de năvălitorii din Est (1650) și din Nord (1686), zguduită de cutremure (1711, 1781, 1795, 1802) biserica a fosti restaurată între anii 1882 – 1887, iar pictura și amenajarea interiorului a durat până în anul 1898, resființirea lăcașului făcându-se în anul 1904.

Alături de ctitori, la Trei Ierarhi își dorm somnul de veci cărturarul voievod pribeag Dimitrie Cantemir și primul domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza. În incinta mănăstirii este și bustul poetului Mihai Eminescu.

Mai mult: http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Sfin%C8%9Bii_Trei_Ierarhi_din_Ia%C8%99i

 

***** [In English] *****

The construction of Church Trei Ierarhi (Three Hierarchs) in Iasi have been completed

6 May 1639

Founded by the ruler Vasile Lupu, the church was erected between 1637 and 1639, in the Moldavian capital, in honor of three saints (Basil of Caesarea, Gregory of Nazianzus and John Chrysostom), and was blessed by Bishop Varlaam.

This church is a real architectural jewel, it became renowned for the extraordinary lacery in stone which adorns the facades, from bottom to the top of the derricks.

 

 

 

 

Here are the tombs of Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir, and Alexandru Ioan Cuza.

More on: http://en.wikipedia.org/wiki/Trei_Ierarhi_Monastery

Photos: Vasile Bouaru

#istoriaRomaniei #romanianvisualart #todaysmemory #BisericaTreiIerarhi

----------

*Ediție revizuită și adăugită

3 comentarii la „Biserica Trei Ierarhi