Mănăstirea Humor -cover

~ Amintirea zilei – Today’s Memory* ~

 

Mănăstirea Humor

Mănăstirea Humor 3

Una dintre cele mai importante ctitorii ale evului mediu moldovenesc

La începutul secolului al XV-lea, în perioada domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1432), panul Ivan vornicul a înălțat o biserică de piatră pe malul unui pârâu, în apropiere de confluența acestuia cu Humorul. Acolo exista un schit de călugări cu o biserică de lemn. În anii care au urmat, în jurul noii biserici, s-a dezvoltat mănăstirea, apoi o comunitate mai largă, satul Mănăstirea Humor. În 1415, domnitorul Alexandru cel Bun (1400–1432) a dăruit mănăstirii, printr-un uric, „la Humor moșia Pârteștenilor care cuprindea Solonețul [actualul sat Pârteștii de Sus], adică un sat la obârșia Solonțului, unde au fost Tatomir și Pârtea, și Pârteștii de Jos, adică seliștea Dioniș” – actul fiind și prima atestare a mănăstirii.

În anii care au urmat, domnitorii au înzestrat mănăstirea cu obiecte prețioase și manuscrise, până în prezent în patrimoniul mănăstirii regăsindu-se Tetraevangheliarul de la Humor, un obiect de o inestimabilă valoare, dăruit Mănăstirii Humor în anul 1473 de către Ștefan cel Mare. Valorile mănăstirii Humor pot fi văzute la muzeul de la Mănăstirea Putna.

Pe la începutul secolului al XVI-lea, cel mai probabil în anul 1527, biserica vornicului Ivan s-a prăbușit, însă ruinele acesteia încă mai există, la aproximativ 500 de metri sud-vest de actuala biserică.

Mănăstirea Humor 16

 

Mănăstirea Humor 15

 

 

Mănăstirea Humor 17

S-a înălțat o nouă biserică de piatră, ctitorită de Toader Bubuiog, un înalt demnitar politic, deținând dregătoriile de pârcălab de Roman și mare logofăt al Moldovei. A fost căsătorit cu Anastasia, fiica logofătului Ioan Tăutu. Date despre ctitorul mănăstirii oferă însuși Petru Rareș într-un act din acel an: ”[…] Acest adevărat al nostru credincios boier pan Toader slujit-a înainte sfânt răposatului părinte al Domniei mele Ștefan Voievod și fraților Domniei noastre Bogdan Voievod și nepotului Domniei noastre Ștefan Voievod cu dreaptă și credincioasă slujbă, iar acum slujește nouă cu dreptate și cu credință”.

Pictura este operă a zugravului Toma de la Suceava. Biserica mănăstirii are hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Gheorghe.

Mănăstirea Humor 7

 

Mănăstirea Humor 6

 

Mănăstirea Humor 5

 

Mănăstirea Humor 11

Biserica a fost sfințită în 15 august 1930, de Adormirea Maicii Domnului, conform pisaniei prinse lângă intrare, în peretele exterior al bisericii: „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, la porunca și cu ajutorul evlaviosului domn Petru Voievod, fiul voievodului Ștefan cel Bătrân, s-a început acest hram în numele cinstitei Adormiri a Preacuratei și Preabinecuvântatei noastre Stăpâne Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria, cu cheltuiala și prin osteneala robului lui Dumnezeu Jupan Toader, mare logofăt, și a soției sale Anastasia, în anul 7038 [1530] august 15 și când era egumen Chir Paisie”.

 

Mănăstirea Humor 4

 

Mănăstirea Humor 2

 

Mănăstirea Humor 10

 

Mănăstirea Humor 13

 

Mănăstirea Humor 9

 

Mănăstirea Humor 14

 

Mai mult: https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Humor

Fotografii: prof. Vasile Bouaru

Mănăstirea Humor

 

#istoriaRomaniei #Romaniafrumoasa #romanianvisualart #todaysmemory #ManastireaHumor

----------

*Ediție revizuită și adăugită

0 comentarii la „Mănăstirea Humor

Lasă un răspuns