RobertDoisneau - 1-Doisneau
Personalitatea zilei

Robert Doisneau

(14 aprilie 1912 – 1 aprilie 1994)


~ Personalitatea zilei – Today’s Personality* ~

 

Dacă aș fi știut cum se face o fotografie bună, aș fi făcut-o de fiecare dată

Robert Doisneau

14 aprilie 1912, Gentilly, Val-de-Marne – 1 aprilie 1994, Montrouge, Hauts-de-Seine

Robert Doisneau

Robert Doisneau a fost un fotograf francez, remarcat pentru abordarea poetică a fotografiei stradale.

De tânăr, Doisneau a studiat la L’École Estienne din Paris pentru a învăța tainele comerțulului de carte, dar a susținut totdeauna că străzile cartierului muncitoresc Gentilly îi asigurau cea mai importantă școală. După ce a părăsit școala, a avut diverse locuri de muncă, proiectând etichete gravate și alte articole.

În 1929, pentru a-și îmbunătăți calitatea desenelor, a început să fotografieze. Ideile moderniste începeau să promoveze fotografia ca mijloc principal pentru publicitate și reportaj, învățând el însuși tehnicile artei fotografice.

A lucrat mai întâi pentru fotograful de publicitate André Vigneau, în studioul căruia a întâlnit artiști și scriitori cu idei avangardiste, iar apoi în anii crizei anilor 1930 a lucrat ca fotograf industrial pentru compania de automobile Renault. În aceeași perioadă, Doisneau fotografia cu un aparat de fotografiat Leica pe străzile și în cartierele Parisului, sperând să vândă lucrări revistelor de imagine, care își extindeau utilizarea fotografiilor ca ilustrații.

Seria sa de fotografii cu un târg de vechituri din Paris a fost publicată în revista Excelsior. Primele fotografii au multe dintre trăsăturile operelor sale mature: de exemplu, aparenta neconștientizare a aparatului de fotografiat arătat de oameni în Sunday Painter (1932, Trois secondes d’éternité) și subiectul comic, ambele contribuie la farmecul fotografiei, o calitate a lui Doisneau apreciată foarte mult.

Cu cariera întreruptă de al doilea război mondial și de ocupația germană, Doisneau a devenit membru al rezistenței, folosindu-și meseria pentru a furniza documente falsificate pentru clandestinitate.

El și Henri Cartier-Bresson au fost pionierii fotojurnalismului.

Este renumit pentru imaginea sa din 1950 Le baiser de l’hôtel de ville (Sărutul de la Primărie), o fotografie a unui cuplu care se sărută pe străzile aglomerate ale Parisului.

RobertDoisneau - 8-KissRobert Doisneau a fost numit Chevalier (Cavaler) al Ordinului Național al Legiunii de Onoare în 1984.

Mai mult: Robert Doisneau [Wikipedia]

 

La vie quand elle est poésie dans les photos de Robert Doisneau / Viața când e poezie în fotografiile lui Robert Doisneau • Les Enfantastiques

Acest clip este preluat de pe albumul nr. 8 al corului Les Enfantastiques, compus din 19 cântece pe teme de artă și artiști, interpretate de 200 de elevi de școală primară din Finistère sub conducerea artistică a lui Monsieur Nô.

 

Les Tabliers de la Rue Rivoli

 

Le Baiser Blotto 1950

 

7

 

 

 

Paris, Cats At Night

 

***** [In English] *****

If I knew how to take a good photograph, I’d do it every time

Robert Doisneau

14 April 1912, Gentilly, Val-de-Marne – 1 April 1994, Montrouge, Hauts-de-Seine

Robert Doisneau in his Studio in Montrouge by Bracha L. Ettinger, 1992

Robert Doisneau was a French photographer noted for his poetic approach to street photography.

As a young man Doisneau attended the École Estienne in Paris to learn the crafts involved in the book trade, but he always claimed that the streets of the working class neighborhood of Gentilly provided his most important schooling. After leaving the school he had various jobs designing engraved labels and other items.

In 1929, in an effort to improve his draftsmanship, he began photographing, just as Modernist ideas were beginning to promote photography as the prime medium for advertising and reportage, teaching himself the techniques. Doisneau first worked for the advertising photographer André Vigneau, in whose studio he met artists and writers with avant-garde ideas, and then during the Depression years of the 1930s he worked as an industrial photographer for the Renault car company. During the same period, Doisneau also photographed in the streets and neighborhoods of Paris, hoping to sell work to the picture magazines, which were expanding their use of photographs as illustration.

Doisneau’s series of photographs of a flea market in Paris was published in the periodical Excelsior. His early photographs have many of the features of his mature works: for example the seeming unawareness of the camera shown by the people in Sunday Painter (1932; see Trois secondes d’éternité) and the comic subject both add to the photograph’s charm, a quality Doisneau valued greatly.

With his career interrupted by World War II and German occupation, Doisneau became a member of the resistance, using his métier to provide forged documents for the underground.

He and Henri Cartier-Bresson were pioneers of photojournalism. He is renowned for his 1950 image Le baiser de l’hôtel de ville (Kiss by the Town Hall), a photograph of a couple kissing in the busy streets of Paris.

Doisneau was appointed a Chevalier (Knight) of the Legion of Honour in 1984.

More on: Robert Doisneau [Wikipedia]

 

Robert Doisneau Documentar

 

#RobertDoisneau #personalitateazilei #todayspersonality

----------

*Ediție revizuită și adăugită

0 comentarii la „Robert Doisneau

Lasă un răspuns