Sabin Drăgoi (1894-1968) -cover
Personalitatea zilei

Sabin Drăgoi

(6 iunie 1894 – 31 decembrie 1968)

~ Personalitatea zilei* ~

 

Sabin Drăgoi (1). Portret De Alexandru Popp - Cântărețul Nostru Drăgoi 943
Cântărețul nostru Drăgoi, 943.
Portret de Alexandru Popp

Sabin Drăgoi

Sabin Vasile Drăgoi; 6 iunie 1894, Seliște, Arad – 31 decembrie 1968, București

 

Compozitor, profesor, muzicolog și folclorist, membru corespondent (din 1955) al Academiei Române.

A fost fiul unui cântăreț bisericesc și vestit cimpoier. Anii copilăriei i-a petrecut în satul natal, crescând în apropierea mamei, de la care a deprins dragostea pentru folclor și cântece populare.

A urmat Școala normală de stat din Arad (1909–1912), unde a studiat Muzica cu profesorul Matyas Zoltai, la absolvire primind și un certificat oficial de muzică. A fost învățător într-un sat lângă Budapesta, apoi înrolat în armată pentru satisfacerea stagiului militar. A fost luat prizonier și transferat în lagărul de la Tașkent timp de doi ani.

Sabin Drăgoi – Doina (1925)

În 1920, la 24 de ani, mobilizat la Cluj, a intrat la Conservatorul de muzică și artă dramatică, unde a studiat cu profesorii A. Bena, Herman Klee. A continuat studiile la Conservatorul de Stat din Praga, cu Vítězslav Novák, Otakar Ostrčil, Vaclav Stephan, absolvind în 1922. A obținut Premiul II la concursul de creație „George Enescu” (1922, 1923 cu Suită de dansuri populare românești pentru pian).

Sabin Drăgoi – Suită de dansuri • Flaut: Ion Bogdan Ștefănescu, Chitară: Costina Soare

Reîntors în țară, a fost maestru suplinitor de muzică la Școala normală de învățători Deva, unde a început să culeagă folclor din zona Devei și Lipovei, apoi profesor la Conservatorul municipal din Timișoara și dirijor al corurilor bărbătești Doina și Banatul, Sabin Drăgoi. Bustcontinuând să culeagă folclor din zona Hunedoarei; dirijor al corului mixt Crai nou din Timișoara, director al Operei din Cluj–Timișoara; dirijor la Corala Banatului. În 1946 s-a înființat Conservatorul de muzică și artă dramatică din Timișoara, unde a fost profesor de Armonie și contrapunct, de Compoziție, rector (1949–1950).

Din 1950 a fost profesor la catedra de folclor a Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București și director al Institutului de Folclor, după arestarea lui Harry Brauner, iar din 1957 a devenit membru, apoi membru executiv, la The International Folk Music Council din Londra.

Sabin Drăgoi – Trandafir de pe răzoare • Corul Academic Radio, dirijor Dan Mihai Goia

Bun cunoscător al folcorului românesc, a fost unul din inițiatorii școlii muzicale de compoziție bazate pe folclor, abordând aproape toate genurile, de la operă, până la simfonii. A alcătuit mai multe culegeri de folclor, a compus operă: Năpasta, după piesa lui I.L. Caragiale (1928, Premiul pentru cea mai bună operă scrisă de un român al Operei Române din București; Premiul I „George Enescu” pentru Divertisment rustic),

Sabin Drăgoi – Opera Năpasta Corul și dansul țăranilor din actul 1, scena 1 • Ansamblul vocal al Facultății de Muzică și Teatru – Universitatea  de Vest din Timișoara, Dirijor Darius Iordănescu

Horia, Păcală, Constantin Brâncoveanu; lucrări simfonice: Petrecere populară, Divertisment rustic, Divertisment sacru, Rapsodia bănățeană, Dansuri simfonice: Ce aude Murășul; muzică de film: Mitrea Cocor, în regia lui Victor Iliu, Ciocârlia, în regia lui Gheorghe Bostan și Monografia muzicală a comunei Belinț (90 melodii cu texte culese, notate și explicate).

Sabin Drăgoi – Idilă bihoreană pentru cor mixt, pe versuri populare (1925) • Corul Filarmonicii de Stat „Banatul” Timişoara, Dirijor Ion Românu

S-a stins din viață la București la vârsta de 74 de ani, iar din anul 2015 are o stea în fața filarmonicii timișorene, fiind considerat unul din fondatorii școlii naționale de muzică românească și întemeietorul dramaturgiei muzicale. Steaua Lui Sabin Drăgoi, Timișoara

Mai mult: https://ro.wikipedia.org/wiki/Sabin_Dr%C4%83goi

 

Mitrea Cocor (1952) • Ecranizarea nuvelei omonime de M. Sadoveanu, Regia Victor Iliu și Marietta Sadova, Muzica Sabin Drăgoi

 

***** [In English] *****

Sabin Drăgoi (2)Sabin Drăgoi

Sabin Vasile Drăgoi; 6 June 1894, Seliște, Arad – 31 December 1968, Bucharest

 

Sabin Drăgoi was a Romanian composer, specialized in folk music, teacher, musicologist and folklorist, corresponding member of the Romanian Academy (since 1955).

He was the son of a church singer and famous piper. He spent his childhood years in his native village, learning his love for folklore and folk songs from his mother. He attended the State Normal School in Arad (1909–1912), where he studied Music with Professor Matyas Zoltai, upon graduation receiving an official music certificate. He was a teacher in a village near Budapest.

He attended the Conservatory of Music and Dramatic Art in Cluj, where he studied with professors A. Bena, Herman Klee. He continued his studies at the State Conservatory in Prague, with Vítězslav Novák, Otakar Ostrčil, Vaclav Stephan, graduating in 1922. He obtained the Second Prize at the „George Enescu” composition competition (1923, with the Suite of Romanian folk dances for piano).

He was a substitute music teacher at the Deva Normal School of Teachers, where he began to collect folklore from the area of Deva and Lipova, then a teacher at the Municipal Conservatory in Timișoara and conductor of the Doina and Banatul male choirs, continuing to collect folklore from Hunedoara area; conductor of the mixed choir Crai nou from Timișoara, director of the Opera from Cluj-Timișoara; conductor at the Banat Choir.

Sabin Drăgoi – Colo-n susu • Corul național de cameră Madrigal, Dirijor Anna Ungureanu

In 1946, the Conservatory of Music and Dramatic Art was established in Timișoara, where he was professor of Harmony and Counterpoint, Composition, rector (1949–1950). From 1950 he was a professor at the folklore department of the „Ciprian Porumbescu” Conservatory in Bucharest and director of the Folklore Institute, and from 1957 he became a member, then an executive member, of The International Folk Music Council in London.

His oeuvre includes orchestral and chamber works, film music and operas.

 

Sabin Drăgoi – Bănățeana • Corul Radio

 

#SabinDragoi #personalitateazilei #romanifrumosi #todayspersonality

----------

*Ediție revizuită și adăugită

3 comentarii la „Sabin Drăgoi