Ion Andreescu La Barbizon. Portretde Nicolae Grigorescu -cover
Personalitatea zilei Romanian Visual Art

Ion Andreescu

(15 februarie 1850 – 22 octombrie 1882)

~ Personalitatea zilei* ~

 

Ion Andreescu (1). Autoportret Self PortraitIon Andreescu

15 februarie 1850, București – 22 octombrie 1882, București

 

Ion Andreescu a fost pictor și profesor, membru post-mortem (din 1948) al Academiei Române.

Începând din 1869 a urmat Școala Națională de Arte Frumoase, recent înființată (1864), condusă de Theodor Aman. A fost profesor la catedra de desen liniar și caligrafie a Seminarului episcopal din Buzău, la gimnaziul comunal „Tudor Vladimirescu”, apoi la școala de meserii din aceeași localitate.

La sfârșitul anului 1878 a frecventat cursurile academiei private de artă, Académie Julian, la Paris. Verile a pictat la Barbizon (unde s-a întâlnit cu Nicolae Grigorescu) și în alte așezări rurale.

Ion Andreescu La Barbizon De Nicolae Grigorescu
Ion Andreescu la Barbizon. Portret de Nicolae Grigorescu

Profesor de desen într-un oraș provincial, Andreescu s-a dedicat picturii cu o fervoare pe care nimic din atitudinea sa anterioară nu părea s-o anunțe. Pictura a apărut la tânărul solitar, înclinat spre meditație, ca iruperea unei nevoi de comunicare, de exprimare, consumată superior și fără veleitățile publicității.

Susținător al înnoirilor aduse de arta reprezentanților Școlii de la Barbizon, Andreescu a fost recunoscut ca unul dintre cei mai importanți peisagiști români. Interesat în egală măsură de diferite genuri ale picturii, a creat peisaje, portrete și naturi statice. A creat o operă nu numai importantă ca extensie, dar definitivă, matură, constituită fără ezitări și tribulații.

Mai mult: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Andreescu

Sursă fotografii: http://artindex.ro/2012/05/16/andreescu-ion/

15 Femei In Parc Women In Park
Femei în Parc / Women in Park
19 Țăranca Cu Maramă Verde Peasant Woman With Green Kerchief
Țăranca cu maramă verde / Peasant Woman with Green Kerchief
18 Broboada Rosie The Red Scarf
Broboada roșie / The Red Scarf
20 Cap De Fetiță Cu Broboadă Albă
Cap de fetiță cu broboadă albă / Girl Head with White Scarf
17 Fetița Cu Găina The Little Girl With The Hen
Fetița cu găina / The Little Girl with the Hen
16 Femeie în Pădure Woman In The Forest
Femeie în pădure / Woman in the Forest
14 Călăreț La Apus Rider In Sunset
Călăreț la apus / Rider in Sunset
13 Târg La Buzău De Drăgaică Fair At Buzău - Drăgaica
Târg la Buzău de Drăgaică / Fair at Buzău – Drăgaica
12 Casă La ţară Countryside House
Casă la ţară / Countryside House
9 Colţ De Pădure Corner Of Forest
Colţ de pădure / Corner of Forest
10 În Pădure In The Forest
În pădure / In the Forest
11 Stejarul The Oak
Stejarul / The Oak
8 Pădurea De Fagi Beechforest
Pădurea de fagi / Beechforest
7 Iarna The Winter
Iarna / The Winter

 

***** [In English] *****

Ion Andreescu (2). Autoportret Self PortraitIon Andreescu

February 15, 1850, Bucharest – October 22, 1882

 

Ion Andreescu was a Romanian painter of great renown.

He was an instructor of drawing and calligraphy at several schools in Buzău, but influenced by Nicolae Grigorescu, he left Romania for Paris to further his education. In Paris, he began painting at Barbizon.

A drawing teacher in a provincial town, Andreescu dedicated himself to painting with a fervor that nothing in his previous attitude seemed to indicate. The painting appeared to the solitary young man, inclined to meditation, as the irruption of a need for communication, for expression, consumed superiorly and without the veils of advertising.

1 Ghiocei Snow Drops
Ghiocei / Snow Drops
2 Trandafiri Roz Pink Roses
Trandafiri roz / Pink Roses
3 Pansele în Ulcică Pansies In The Jug
Pansele în ulcică / Pansies in the Jug
5 Ulcică Cu Flori Jug With Flowers
Ulcică cu flori / Jug with Flowers
4 Crizanteme Chrysanthemum
Crizanteme / Chrysanthemum
6 Natură Moartă Still Life
Natură moartă / Still Life

Supporter of the renewals brought by the art of the representatives of the Barbizon School, Andreescu was recognized as one of the most important Romanian landscape painters. Equally interested in different genres of painting, he created landscapes, portraits and still lifes. He created a work not only important as an extension, but definitive, mature, constituted without hesitation and tribulations.

His work was exhibited with the works of better-known painters such as Manet, Monet and Renoir.

More on: http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_Andreescu

 

#IonAndreescu #personalitateazilei #romanianvisualart #romanifrumosi #todayspersonality

----------

*Ediție revizuită și adăugită