Tocul Cu Rezervor Poenaru -cover
Istoria românilor România frumoasă Romanian Visual Art

25 Mai în istoria românilor

Condeiul portăreț de Petrache Poenaru Ludovic Feldman Costin Kirițescu Opera Română din Cluj Radu Penciulescu Eugen Simion Maria Slătinaru-Nistor Lenuța Ciulei

~ Amintirile zilei* ~

 

Foto: Condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală al lui Petrache Poenaru

 

Înălțarea Domnului

1 Înălțarea Domnului. Francisco Camilo (1651, Museu Nacional D’art De Catalunya)
Foto: Înălțarea Domnului. Francisco Camilo (1651, Museu Nacional d’Art de Catalunya)

Mare sărbătoare creștină, care comemorează înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, la 40 de zile după Învierea Domnului. Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. Îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia să nu se lase coplesiți de durerea despărțirii. Mântuitorul Și-a ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi binecuvanta S-a înălțat la cer, în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor…

În România, odată cu Înălțarea Domnului se serbează și Ziua Eroilor

Încă din 1920, prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920, s-a stabilit ca aceasta să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălțării Domnului. În această zi, după Liturghie, sunt oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troițele și monumentele închinate acestora din țară și din străinătate. Apoi, la ora 12, în această zi de sărbătoare națională, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din România sunt trase în semn de recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară.

Pui de lei • Corul și Orchestra Ansamblului artistic Doina al Armatei, Corul și Orchestra de studio a Radioteleviziunii Române

 

1317 – Reconfirmarea diplomei Andreanum din 1224

Diploma Andreanum din 1224, care acorda anumite drepturi sașilor din provincia Sibiu, nu s-a păstrat în original, ci numai ca o parte a reconfirmării din 1317 a Diplomei andreiene de către Regele Ungariei, Carol Robert de Anjou. 1317 Reconfirmarea Diplomei Andreanum 1224Actul în limba latină, pe pergament cu pecete atârnată (unul din cele mai vechi documente istorice din Transilvania), a fost păstrat la Arhivele Naționale ale județului Sibiu. Libertățile asigurate prin acest act se referă la provincia Sibiului și i-au unit juridic pe sașii așezați aici.

1411 – Tratatul de alianță moldo-polon de la Roman

1411 Alexandru Cel Bun Tratat Moldo-polonTratatul a fost semnat de Alexandru cel Bun pentru prima dată în 23 mai 1402, recunoscând suzeranitatea lui Vladislav II Iagello, fiind reînnoit în anii 1404 și 1407. La începutul anului 1411 a început războiul dintre Regatul Polon și Ordinul teuton. Devotat obligațiilor asumate, Alexandru a trimis un contingent de trupe, care a participat în 1411 Vladislav Ii Iagello Tratat Moldo-polonbătălia generală de la Grunwald dintre acest ordin și forțele unite ale polonezilor și lituanenilor. După terminarea războiului, la 25 mai 1411, la Roman a fost încheiat un nou tratat moldo-polon, prin care s-a reînnoit alianța împotriva Ungariei. Regele Wladislaw al II-lea își asuma obligația de a restitui, în doi ani, restul sumei pe care o datora din timpul lui Petru I, în caz contrar urmând a ceda Pocuția. Actul a fost reînnoit și în anii 1415 și 1419.

1455 – A încetat din viață Alexandru al II-lea al Moldovei

Alexăndrel/Olehno; 1438 – 25 mai 1455, Cetatea Albă, Moldova

Fiul lui Iliaș I al Moldovei și al prințesei Maria Holszańska a Lituaniei, Domn al Moldovei de trei ori (decembrie 1448–12 octombrie 1449; 24 februarie 1452–22 august 1454; înainte de 8 februarie 1455–25 martie 1455). A acordat privilegii negustorilor sași din Brașov și Țara Bârsei, a făcut contribuții religioase mânăstirilor Neamț, Moldovița, Bistrița și Mitropoliei Sucevei. În domeniul politicii externe, a acordat ajutor militar Poloniei în războaiele cu tătarii; înfrânt de către Petru Aron la Moghilău în 25 martie, s-a retras la Cetatea Albă, unde, la 3 luni după exilare, a murit otrăvit.

1571 – Alegerea lui Ștefan Báthory Principe al Transilvaniei

1571 Ştefan Báthory Principe Al TransilvanieiDupă moartea principelui Ioan Sigismund, rămas fără urmași, două diviziuni susțineau candidați pentru a-I urma la conducerea Transilvaniei. Unii cereau unirea cu Ungaria și ceilalți doreau independența sub auspiciile Sultanului. Învingători au ieșit cei din a doua categorie. Încălcând clauzele actului din 1566, Poarta a impus dietei alegerea lui Ștefan Báthory principe al Transilvaniei. La data de 25 mai 1571 Ștefan Báthory a fost ales de nobilimea Ardealului, împotriva voinței împăratului.

1827 – Petrache Poenaru a obținut brevetul pentru tocul cu rezervor la Paris

1827 Petrache Poenaru Brevet Stilou. Portret Constantin LeccaBrevetul nr. 3208 din 25 mai 1827, cu titlul „Condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală”, invenția lui Petrache Poenaru, a revoluționat domeniul instrumentelor de scris, contribuind astfel la crearea unui obiect utilizat și astăzi de miliarde de oameni. Tocul cu rezervor de cerneală Poenaru, precursorul stiloului modern, elimina zgârieturile de pe hârtie și scurgerile nedorite de cerneală și propunea soluții pentru îmbunătățirea părților componente, astfel încât să asigure un flux constant al cernelii și posibilitatea înlocuirii unor piese.

1850 – S-a născut Vasile Mangra

Vincențiu Mangra; 25 mai 1850, Săldăbagiu, Bihor – 14 octombrie 1918, Budapesta

Cleric ortodox, teolog, mitropolit al Transilvaniei, istoric, membru titular (din 1909) al Academiei Române. A urmat studii teologice la Arad și juridice la Academia de Drept din Oradea, dar neterminate. La numai 25 de ani a fost numit profesor suplinitor la Institutul teologic din Arad, în 1878 a fost promovat profesor titular, fiind director provizoriu al institutului (1882–1883). 1850-1918 Mitropolit Vasile MangraA predat Dreptul bisericesc și Istoria bisericească. A fost redactor la foile bisericești Lumina și Biserica și școala. În 1876 a intrat în cinul monahal la Mănăstirea Hodoș-Bodrog prin tunderea în monahism, primind numele de Vasile. A fost hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah. În 1900 a fost ales președinte vicar al Consistoriului ortodox-român din Oradea și hirotesit arhimandrit (1906). A fost unul din conducătorii luptei românilor transilvăneni pentru obținerea de drepturi național-politice: în 1892 a făcut parte din delegația care a dus Memorandumul la Viena; în 1894 a organizat marea adunare populară de la Sibiu care a protestat față de hotărârea guvernului Ungariei de desființare a Partidului Național Român; în 1895 a fost principalul organizator al Congresului naționalităților (români, sârbi, slovaci) de la Budapesta.

1856 – A luat ființă societatea Unirea

Membrii fondatori, Costache Negri, Anastasie Panu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Constantin Hurmuzaki și alții s-au întrunit la 25 mai/6 iunie în via de la Socola a lui Petru Mavrogheni. Scopul înființării acestei societăți era „Unirea Țărilor Române”, organizarea și mijloacele care trebuiau folosite pentru triumful cauzei.

1862 Discursul lui Mihail Kogăniceanu

1862 – Discursul lui Mihail Kogălniceanu, Îmbunătățirea soartei țeranilor

Mihail Kogăniceanu a susținut în Parlament celebrul său discurs Îmbunătățirea soartei țeranilor. Au fost de fapt două cuvântări susținute în Adunarea Generală, în zilele de 25 mai/7 iunie și 1/13 iunie. Kogălniceanu s-a pronunțat pentru împroprietărire și abolirea clăcii, dar propunerea sa nu a fost luată în considerare, fiind respinsă de Adunare.

1877 – Țarul Alexandru al II-lea și suita lui au sosit la Ploiești

În perioada 25 mai–13 iunie 1877, urbea ploieșteană a fost sediul Marelui Cartier General al armatei Rusiei, în deplasarea sa spre Dunăre. Aici au locuit țarul Alexandru al II-lea, marele Duce Nicolae – șeful Marelui Stat Major al Armatei ruse, Aleksandr Gorceakov – Cancelarul Rusiei, feldmareșal Dmitri Miliutin – ministrul rus al Forțelor Armate, țareviciul Aleksandr (viitorul țar Alexandru al III-lea), alți membri ai familiei imperiale, dar și aproape toți demnitarii importanți ai imperiului, în total peste 700 de persoane. 1877 Țarul Alexandru Al Ii-lea în Gara PloieștiÎn această perioadă țarul a avut câteva întâlniri protocolare cu Prințul Carol I al României. În timpul întâlnirii, partea rusă a solicitat participarea armatei române la operațiuni militare împotriva Imperiului otoman. Domnitorul Carol I i-a declarat marelui duce că armata română, ca forță de sine stătătoare, va intra în luptă îndată ce condițiile cooperării cu armata rusă vor fi puse la punct.

1893 – S-a născut Ludovic Feldman

25 mai 1893, Galați – 11 septembrie 1987, București

Violonist și compozitor. A făcut studiile muzicale la Conservatorul din București, cu Robert Klenck și Dumitru Georgescu-Kiriac (1910–1911), s-a perfecționat la 1893-1987 Violonist Ludovic FeldmanNeues Wiener Konservatorium cu František Ondříček și a luat lecții particulare cu Mihail Jora. George Enescu a fost cel care l-a încurajat și sfătuit, recomandându-l drept „realmente dotat pentru compoziție – când spun realmente dotat aceasta înseamnă mult”. A fost concert-maestru al orchestrei Operei din Zagreb, prim-violonist în orchestra Operei Române din București, a făcut parte din Cvartetul Teodorescu din București, concert-maestru în orchestra Filarmonicii „George Enescu” din București. Lucrările sale au o tematică de inspirație folclorică transpusă într-un limbaj de factură modernă. A compus muzică simfonică: 4 Suite de orchestră, Concert pentru două orchestre de coarde, celestă, pian și percuție, Concertino, Piesă de concert pentru orchestră de suflători, pian, harpă, xilofon, glockenspiel și percuție etc.; muzică de concert, de cameră, corală, lucrări didactice.

Ludovic Feldman – Suita nr. 2 pentru vioară și pian • Vioară Lucian Reut, Pian Doina Grigore

1898 – S-a născut Constantin Balmuș

25 mai 1898, Murgeni, Vaslui – 13 iulie 1957, București

1898-1957 Filolog Constantin BalmuşFilolog, specialist în limbile clasice, membru titular (din 1948) al Academiei Române. A fost bursier al Școlii române din Roma între anii 1925–1926. A fost profesor la Universitatea din Iași și la Universitatea București și deputat în Marea Adunare Națională în sesiunea 1948–1952. A fost traducător din limbile latină și greacă, autor al unor interesante cercetări dedicate literaturii elene și latine. A publicat printre altele: Tehnica povestirii la Plutarh, Tucidide. Concepția și metoda sa istorică și alte studii filologice și istorice, antologii de literatură latină și greacă destinate învățământului, precum și traduceri din limba greacă, însoțite de studii introductive și comentarii.

1899 – S-a născut Alexandru S. Sanielevici

25 mai 1899, București – 21 decembrie 1969, București

Fizician, profesor universitar, membru corespondent (din 1955) al Academiei Române. A urmat studii superioare la Facultatea de Științe a Universității din București (1918–1919), la Școala Politehnică din Torino, Italia și la Facultatea de Științe a Universității din Iași. A obținut titlul de Doctor în Fizică al Universității din Paris (1936). A fost profesor la Facultatea de Științe a Universității din București, șef de secție la Institutul de Fizică Atomică. A efectuat cercetări în domeniul radioactivității și al fizicii nucleare; ca profesor, a organizat primul laborator de lucrări practice de radioactivitate din România la Universitatea din București. Scrieri: Cucerirea focului, Introducere în radioactivitate, Structura nucleului atomic și tranzițiile radioactive.

1902 – A încetat din viață Ioniță Bumbac (Ion Bumbac; 31 ianuarie 1843, Costâna, Suceava – 25 mai 1902, Cernăuți)

Poet, profesor; a înființat societatea filarmonică Armonia și societatea culturală Concordia 

1908 – S-a născut Ludovic Rudescu

Ludovic Iosif Urban Rodewald; 25 mai 1908, Cernăuți – 17 martie 1992, București

Biolog român, de etnie german bucovinean, membru corespondent (din 1963) al Academiei Române. A urmat Facultatea de Biologie la Universitatea din Cernăuți, după care a mers la diverse specializări la Berlin, Stockholm, Lund, Uppsala, Göteborg etc. Din 1948, a fost cercetător la Institutul de Celuloză și Hârtie din București iar apoi la Institutul de Biologie. Doctor în științe naturale, specialitatea biologie, hidrobiologie și stuficultură, a fost, din 1967, șef de secție la Institutul de Biologie „Traian Săvulescu” din București. A făcut cercetări asupra rotiferelor, gastrotrichiilor și tardigradelor, grupe de animale din microfauna bentosului și planctonului, studii asupra Deltei Dunării, având contribuții la studiul nutriției minerale a plantelor, al rezistenței lor la ger și la secetă. A colaborat cu specialiști din Irak și Pakistan în domeniul valorificării stufului din Mesopotamia și a studiat deltele fluviilor Tigru, Eufrat, Indus, Gange și Brahmaputra. A colaborat, de asemenea, cu Academia de Științe a URSS în studiul deltei Niprului și a fluviului Volga și cu specialiștii din Cehoslovacia și Polonia în studiul macrofitelor acvatice. A fost membru al Societății Americane de Limnologie și Oceanografie, al Societății Americane de Microscopie și al Societății Internaționale de Limnologie.

1908 – S-a născut Costin Kirițescu

25 mai 1908, București – 13 decembrie 2002, București

Economist, membru corespondent al Academiei de Științe din România (din 1938), membru titular (din 1992) al Academiei Române. A urmat Facultatea de Drept a Universității bucureștene, absolvită în 1929. Concomitent, a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Industriale și Comerciale, pe care le-a terminat în anul 1930. 1908-2002 Economist Costin KirițescuImediat după finalizarea studiilor, a făcut practică bancară la sediul central al Băncii Românești și la două sucursale ale acesteia. În același timp, a urmat cursurile Conservatorului de Muzică din București. S-a simțit atras de problemele financiare și bancare, orientându-și preocupările și eforturile în mod sistematic în acest sens. A obținut diplomă de Doctor în Economie și Filosofie – de la Universitatea „Friedrich Wilhelm” din Berlin. A început cariera universitară la Facultatea de Drept, unde a parcurs toate treptele didactice (1934–1952). În 1936 s-a înscris la concurs pentru ocuparea unui post la Banca Națională a României, devenind impiegat clasa a VIII-a. A parcurs relativ repede treptele ierarhiei bancare și a lucrat aici până în anul 1952, când comuniștii au epurat personalul băncii, desfăcând contractele de muncă a 200 de salariați. A fost învinuit atunci de deviaționism de dreapta și i-a fost desfăcut contractul de muncă, atât de la Banca Națională, cât și de la catedră. După munci necalificate, în 1958 a revenit la Banca Națională și în învățământ, unde a lucrat până la pensionare (1987). A scris peste 400 de studii si articole apărute atât în publicații românești, cât și străine: Geneza monedei, Inflația, Politica de credit, Aspecte ale problemei monetare contemporane, Relațiile valutar-financiare contemporane, Moneda – mică enciclopedie, Un secol de frământări monetare, Idei contemporane in acțiune, Călător prin secolul XX (Memoriile unui bancher fără bani), Lumea în care și-a croit drumul Banca Națională a României etc.

1909 – S-a născut Dorina Rădulescu

Dorina Rudich; 25 mai 1909, Roznov, Neamț – 21 august 1982, București

Prozatoare, poetă și jurnalistă. A colaborat la Cuvântul liber, Graiul nou, Viața Capitalei (unde a fost redactor), Contemporanul, Lumea, Gazeta literară, România literară etc. A debutat editorial cu romanul Vârtej în1964. A fost soția politicianului comunist Gogu Rădulescu. A mai publicat un volum de însemnări, tablete: Adevar si fantezie, Ancora – volum postum care cuprinde texte similare, unele reluate din volumul anterior, alternând cu scurte poeme.

1917 – Congresul Învățătorilor Moldoveni din Basarabia

Congresul a avut loc la Chișinău (Gubernia Basarabia) între 25–28 mai, la lucrările acestuia participând circa 350 de persoane. 1917 Congresul Învățătorilor MoldoveniSecolul de dominație țaristă a lăsat moștenire trei probleme importante în domeniul învățământului din Basarabia: nivelul scăzut de alfabetizare al românilor, interzicerea constantă a culturii naționale și rusificarea. Preotul și profesorul Alecu Mateevici a ținut o cuvântare înflacărată: 1917 Alexei Mateevici CuvântareEi bine, dacă ați luat asupra d-voastră sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie să dați poporului idei adevarate, căci altfel întreg învățământul e fără rost. Da, sîntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului așezat prin România, Bucovina si Transilvania. […] Frații nostri din Bucovina, Transilvania și Macedonia nu se numesc după locurile în care trăiesc, ci-și zic români. Așa trebuie să facem și noi […] Trebuie să știm de unde ne tragem, căci altfel suntem niste nenorociți rătăciți. Trebuie să știm ca suntem români, strănepoți de-ai romanilor și frați cu italienii, francezii, spaniolii și portughezii. Aceasta trebuie să le-o spunem și copiilor, și tuturor celor neluminați…”.

1917 – A încetat din viață Iacob Mureșianu (29 iunie 1857, Brașov – 25 mai 1817, Blaj)

Compozitor, profesor și publicist, maestru al muzicii corale; unul dintre întemeietorii și creatorii artei muzicale românești

1919 – Prima audiție a Simfoniei a III-a de George Enescu

Premiera a avut loc la Ateneul Român din București, interpretată de Orchestra Ministerului Educației și Societatea Corală Carmen, sub bagheta compozitorului. 1919 Simfonia A Iii-a De George EnescuDeși a fost un succes, George Enescu a fost nemulțumit, lucrând la modificări. Prima audiție bucureșteană a fost menționată în cronica muzicală apărută în publicația Steagul, din 29 mai 1919, „o adevărată sărbătoare muzicală. […] Maestrul poate fi mulțumit. Publicul țării sale, pe care de mult l-a cucerit cu vioara, pianul sau bagheta l-a înțeles în fine, l-a aplaudat în mod spontan și sincer și ca compozitor”.

George Enescu – Simfonia nr. 3 Orchestra Națională din Lyon, Dirijor: Lawrence Foster; Picturi de Matisse

1919 – A încetat din viață Ion Anestin (24 ianuarie 1847 sau 1849, București – 25 mai 1919, Craiova)

Actor de teatru, director de scenă, cântăreț de operetă, autor dramatic; important interpret al comediilor lui Ion Luca Caragiale

1920 – S-a inaugurat Opera Română din Cluj

Opera Română din Cluj, prima instituție lirică a țării, a luat ființă la 18 septembrie 1919, odată cu Teatrul Național și Conservatorul de Muzică din Cluj.
1920 Opera Cluj InaugurareSub conducerea unor personalități artistice de renume, precum tenorul Constantin Pavel, dirijorul italian Egisto Tango, compozitorul Tiberiu Brediceanu, baritonul de faimă mondială Dimitrie Popovici-Bayreuth, au fost depășite în decurs de câteva luni dificultățile legate de alcătuirea efectivă a unui ansamblu de operă. Primele reprezentații au constat în două concerte simfonice la datele de 13 și 14 mai 1920, sub conducerea dirijorului ceh Oskar Nebdal. Spectacolul inaugural a avut loc la 25 mai, cu grandioasa operă Aida de Giuseppe Verdi, interpretată în limba română, sub conducerea dirijorului Alfred Novak, în regia artistică semnată de primul director al instituției, Constantin Pavel, care a fost și primul interpret al rolului Radames.

Giuseppe Verdi – Aida • Opera Națională Cluj (2016)

1923 – Compozitorul George Enescu a susținut un concert în orașul Bălți

Acompaniat de talentatul pianist Nicolae Caravia, George Enescu a susținut un concert excepțional în sala Teatrului Unirea. În ziua recitalului, marele maestru a vizitat biblioteca societății care-i purta numele, unde a lăsat câteva volume. Într-o vizită anterioară la Bălți, Enescu a susținut un concert la Casa Culturii Modern, donând tot profitul în scopuri culturale. Atunci s-a înființat Societatea Culturală „George Enescu”.

George Enescu – Andantino pentru orchestră

1923 – S-a născut Remus Luca

25 mai 1923, Târgu Mureș – ?

Prozator și traducător. A studiat la Facultatea de Litere din București, apoi a fost redactor la un ziar din Târgu Mureș și învățător. În 1952 a absolvit Școala de Literatură și critică literară „Mihai Eminescu” și a devenit redactor la Viața românească. A publicat schițe și povestiri încă din liceu. Adevăratul debut a fost cu povestirea Într-o gară (1952), într-un volum cu Ion Istrati. Critica timpului i-a apreciat superlativ Ana Nucului (1953). A tradus literatură maghiară din România: Asztalos I., Fodor L., Nagy I., Papp F., Simon M., Suto A., Szabo Gy. A publicat volume de proză scurtă: Povestiri, Cămașa de mire, Dimineață de mai, Ziua întâlnirilor, Nume și romane axate pe probleme sociale și morale: Liniștea iernii, Poveste de dragoste, Cu ce se șlefuiesc diamantele, Astă seară îl arestăm pe asasin.

1927 – A încetat din viață Dimitrie Dan (8/20 octombrie 1856, Suceava – 25 mai 1927, Cernăuți)

Preot; istoric al bisericii; folclorist al minorităților din Bucovina; membru corespondent al Academiei Române

1930 – S-a născut Radu Penciulescu

25 mai 1930, București – 22 martie 2019, Stockholm, Suedia

Regizor de teatru, considerat unul dintre creatorii de școală românească în regia de teatru, expatriat în Suedia. A absolvit în 1956 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, unde i-a avut profesori, printre alții, pe George Dem. Loghin și Dina Cocea. 1930-2019 Regizor Radu PenciulescuAdept al sistemului lui Constantin Stanislavski, Penciulescu a lucrat după absolvire ca regizor angajat la Oradea și Craiova (unde Vlad Mugur tocmai devenise director). În 1964, a înființat Teatrul Mic, al cărui prim director a fost (post din care și-a dat demisia în 1969). În același timp, a fost și profesor la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, unde existau două clase de regie, una a lui Penciulescu, cealaltă a lui David Esrig. Înainte de a părăsi România, a montat spectacole în București pe scenele teatrelor Mic, Național și „Bulandra”. A lucrat mult în străinătate, în SUA, Canada, Franța, Suedia, Belgia și Scoția. A avut elevi pe regizorii Andrei Șerban, Alexandru Tocilescu, Mircea Cornișteanu, Florin Fătulescu, Petrică Ionescu, Alexa Visarion, Andrei Belgrader. A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a II-a (1971). În 1973 s-a stabilit în Suedia unde, din 1988 până la pensionare, a fost profesor la Institutul de Teatru din Malmö la cursul Interpretare teatrală. După 2000, a regizat la Teatrul Național din București texte de Dostoievski și Shakespeare.

Nocturne: Radu Penciulescu

1933 – S-a născut Eugen Simion

25 mai 1933, Chiojdeanca, Prahova – 18 octombrie 2022, București

Critic și istoric literar, eseist, filolog, editor, profesor universitar, membru titular (din 1992) și președinte (1998–2006) al Academiei Române. A studiat la Liceul Sfinții Petru și Pavel din Ploiești, unde a fost coleg de bancă cu Nichita Stănescu, apoi a urmat cursurile Facultății de Litere a Universității din București. După absolvire, a devenit cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, lucrând în Colectivul Eminescu, condus de Perpessicius. 1933-2022 Critic Eugen SimionA fost redactor la Gazeta literară, lector universitar la Catedra de Istoria literaturii române, Facultatea de Litere, Universitatea București, lector-invitat de Limba română la Universitatea Sorbonne (Paris–IV), apoi a obținut o bursă de studii în RFG. A devenit conferențiar universitar, iar din 1990 profesor universitar al Facultății de Litere de la Universitatea din București. Din 2006 a fost director general al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București. A debutat publicistic cu un articol despre Caietele Eminescu în revista Tribuna (1958). A colaborat frecvent la revistele Gazeta literară, Contemporanul, Viața românească. Din 1968 a colaborat săptămânal la România literară și din 1991, la Literatorul. Din 1983 a fost redactor al revistei Caiete critice, revistă de critică și teorie literară, iar din 1990, director al publicației. A publicat peste 3.000 studii și articole în reviste de specialitate. A fost coordonatorul Dicționarului general al literaturii române, vol. I-VII, 2004–2009. Din 2005, sub numele Ariergarda avangardei, a ținut o rubrică permanentă în revista Cultura. A fost președintele Fundației Naționale pentru Știință și Artă și coordonator al seriei Opere fundamentale. Din opera sa: Proza lui Eminescu, Eugen Lovinescu, scepticul mântuit, Scriitori români de azi, Moartea lui Mercutio, Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii, Fragmente critice, Tânărul Eugen Ionescu, Cioran – o mitologie a nedesăvârșirilor.

1935 – A încetat din viață Grigorie Comșa (Gheorghe Comșa; 13 mai 1889, Comana de Sus, Brașov – 25 mai 1935, Arad)

Preot, om politic și orator; episcop de Arad; deputat în primul Parlament al României întregite; membru de onoare al Academiei Române

1938 – S-a născut Maria Slătinaru-Nistor

25 mai 1938, Iași

Soprană de operă și profesoară universitară, considerată una dintre cele importante soprane române. A inceput studiul artei vocale în orașul natal, pentru ca perfecționarea să se realizeze la Universitatea Națională de Muzică din București, sub îndrumarea profesoarei Arta Florescu. 1938 Soprana Maria Slătinaru NistorCu un talent deosebit și o voce aparte, s-a remarcat încă din anii studenției, cucerind premii la concursuri importante, la Hertogenbosch, Toulouse, „P.I. Ceaikovski” la Moscova, „George Enescu” la București, „Francisco Vinas” la Barcelona. Angajată a Operei Naționale București (1969–1990), a fost adeseori invitată să cânte pe scene de primă mărime – Opera de Stat din Viena, Gran Teatro del Liceu Barcelona, Metropolitan Opera New York etc. – repurtând succese importante și stârnind admirația melomanilor de pretutindeni. De-a lungul carierei sale, a impresionat în roluri de referință ale repertoriului de operă precum Leonora din Trubadurul și rolul titular din Aida de Verdi, Marguerite din Faust de Gounod, Mimi din Boema, Liù din Turandot și Floria din Tosca de Puccini (rol jucat de peste 250 de ori), etc., la care se adaugă roluri din operele românești, Hamlet de Pascal Bentoiu și Ecaterina Teodoroiu de Emil Lerescu. Retrasă din activitatea interpretativă la inceputul anilor ’90, Maria Slătinaru-Nistor are o intensă activitate pedagogică în cadrul Universității Naționale de Muzică din București, unde îndrumă pașii viitorilor artiști lirici români de primă mărime.

Giuseppe Verdi – Forța destinului Aria Leonorei (Pace, pace)

1940 – S-a născut Elena Curicheru-Vatamanu

1940 Scriitoarea Elena Curicheru Vatamanu25 mai 1940, Negrești, Călărași, Republica Moldova

Scriitoare, membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, fiica scriitorului basarabean Mihail Curicheru și soția regretatului poet Ion Vatamanu. A urmat Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filologie, absolvită în 1962. A fost redactor la editurile Lumina, Cartea Moldovenească, Literatura Artistică. A debutat editorial cu volumul None, a tradus din M. Matsutani, A. Grin, N. Dumbadze, A. Sulakauri, Guy de Maupassant.

1949 – Decizia de începere a lucrărilor la Canalul Dunare-Marea Neagră

În 25 mai 1949 au avut loc o ședință a guvernului și o ședință a a Biroului Politic al PMR la care s-a adoptat decizia de începere a lucrărilor la Canalul Dunăre-Marea Neagră. Ponderea deținuților în numărul total al lucrătorilor de la Canal a crescut de la 19,2% la 1 septembrie 1949 la 82,5%, adică 20.768 de persoane în noiembrie 1952. 1949 Lucrări Canalul Dunare-marea NeagrăÎnsuși Stalin îi sugerase lui Gheorghiu-Dej începerea construcției Canalului, cu ocazia unei vizite facute de acesta în 1948 la Kremlin, iar sistarea lucrărilor, la fel ca și începerea lor, a fost tot la inițiativa Kremlinului. Dupa moartea lui Stalin, cu ocazia vizitei din iulie 1953 la Moscova, Hrusciov i-a cerut lui Gheorghiu-Dej să renunțe la lucrările din Dobrogea, întrebându-l la ce le trebuie românilor acel Canal… Îndată după întoarcerea la București, Gheorghiu-Dej a înființat, în iulie 1953, Comisia Guvernamentală pentru închiderea lucrărilor Canalului Dunăre-Marea Neagră.

1950 – A încetat din viață Nicolae Ciupercă (20 aprilie 1882, Râmnicu Sărat – 25 mai 1950, închisoarea Văcărești)

Militar de carieră; a participat la al doilea război balcanic, primul și al doilea război mondial; general de armată în al doilea război mondial; om politic; deținut politic, s-a stins în închisoare

1952 – S-a născut Dumitru Lupu

25 mai 1952, Giurgiu – 22 iulie 2017

Compozitor de muzică ușoară, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR) și al Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România (UARF). 1952-2017 Compozitor Dumitru LupuA absolvit Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București, secția Canto. A fost profesor universitar la Universitatea „Ovidius” din Constanța, dirijor al orchestrei Teatrului „Al. Davila” din Pitești și al Teatrului Fantasio din Constanța. A fost căsătorit cu cântăreața Ileana Șipoteanu. A inițiat festivalului Mamaia copiilor. A compus peste 500 de lucrări muzicale, a creat spectacole.

Valsul Valurilor • Muzica Dumitru Lupu, Versurile Viorel Popescu, Voce Ileana Șipoteanu

1958 – S-a născut Lenuța Ciulei-Atanasiu

25 mai 1958, București

Violonistă de renume internațional, stabilită în SUA. A început să învețe vioara de la o vârstă fragedă și a debutat în public la 11 ani. La 16 ani, a interpretat Concertul nr. 1 în re major al lui Paganini cu Simfonia Mondială a Tineretului din Michigan. 1958 Lenuța Ciulei-atanasiu ViolonistăDupă absolvirea Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București în 1981, s-a mutat în Statele Unite și a studiat cu Ruggiero Ricci. A fost cea mai tânără câștigătoare a premiului I la Premio Paganini și a câștigat, de asemenea, premiile I la concursurile „M. Abbado” (Milano) și „T. Varga” (Elveția). Și-a început cariera în muzică și a devenit membră a Concerto Soloists Chamber Orchestra din Philadelphia. De-a lungul carierei ei a susținut peste 1.000 de spectacole ca solistă și/sau membră în ansambluri și orchestre de cameră precum World Youth Symphony Orchestra și Space Coast Philharmonic, 35 de țări de pe 5 continente. A participat la festivaluri internaționale precum „George Enescu”, Marlboro, Santander și Festivalul de muzică contemporană din America de Sud. A fost, de asemenea, director la Festivalul de coarde de la Orvieto din Italia, 2002–2003. A predat la Conservatorul din Ploiești, la Universitatea Rowan din New Jersey și la Rutgers. Este căsătorită cu violoncelistul George Atanasiu, cu care are un fiu, Alexander, și el violonist.

Clara Schumann – Trio, Op. 17 Partea I • Vioară: Lenuța Ciulei-Atanasiu, Violoncel: George Atanasiu

1959 – S-a născut Tudor Vlad

25 mai 1959, Cluj

Prozator și publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România. În 1983, a absolvit Facultatea de Limba și Literatura Română a Universității București, iar în 1997 a devenit Doctor în Filologie al aceleiași universități. A fost corector, apoi redactor, secretar general de redacție și redactor șef-adjunct la revista Tribuna, apoi redactor-șef al revistei Transylvanian Review a Centrului de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, componentă a Fundației Culturale Române. Din 1992 a fost lector universitar, apoi conferențiar, șef de catedră la Departamentul de Jurnalistică al Universității „Babes-Bolyai”. A debutat publicistic în 1979 cu un fragment de proză apărut în revista Tribuna și editorial în 1981 cu un roman, Al cincisprezecelea. Colaborează cu proză și articole diverse la revistele: România literară, Tribuna, Steaua, Echinox, Cinema, Luceafărul, Adevărul literar și artistic, AEJMC News etc. A mai publicat romanele: Ascensiune nocturnă, Porțile serii, Adunarea și scăderea zilelor și volumele de specialitate: Interviul. De la Platon la Playboy, Fascinația filmului la scriitorii români.

1967 – S-a născut Ancelin Roseti

1967-2022 Poet Ancelin Roseti25 mai 1967, Bârlad – 19 iunie 2022

Poet și publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A publicat poeme, cronici literare și pamflete în zeci de reviste culturale, printre care Dacia literară, Convorbiri literare, Bucovina literară, Porto franco, Opera magna, Feedback, Acolada, Apostrof, Ateneu, NordLitera, Orizont literar, Familia, Oglinda literară, Agero (Suttgart) etc. Volume publicate: Imperiul mâlului (premiat la Festivalul International de Poezie ”Ronald Gasparic”), Împăierea lumii, Fericit pe la colțuri.

1977 – S-a născut Gabriel Boștină

25 mai 1977, Gura Văii, Mehedinți

Fost fotbalist, a jucat pe postul de mijlocaș stânga, dar și central la FC Steaua București, echipă la care a obținut două titluri de campion, o supercupă, o calificare în semifinalele Cupei UEFA și trei calificări consecutive în Liga Campionilor, apoi la Dinamo București și U Cluj. În perioada 2005–2006 a jucat și pentru Echipa națională a României. S-a remarcat prin tehnică și prin pase decisive, centrări și execuții exacte ale cornerelor.

1980 – S-a născut Eugen Baciu

25 mai 1980, Vaslui

Fotbalist retras din activitate. A jucat pe post de fundaș central pentru FCM Bacău și pentru Steaua București în peste 90 de meciuri în toate competițiile la care aceasta a participat: Divizia A, Cupa României, Cupa UEFA și UEFA Champions League. Are și o prezență în tricoul naționalei României în meciul România – Polonia (2-1). În prezent este profesor de sport la o școală gimnazială din București.

1982 – S-a născut Victor Crivoi

25 mai 1982, București

Jucător de tenis, retras din activitate. Cea mai bună clasare: nr. 75 la simplu (17 august 2009) și nr. 300 la dublu (30 aprilie 2007)

1984 – A încetat din viață Henriette Yvonne Stahl (1 septembrie 1900, Saint Avald, Lorena, Franța – 25 mai 1984, București)

Romancieră, scriitoare și traducătoare română de origine franceză

1987 – Vizita oficiala de prietenie a lui Mihail Gorbaciov la București

Între 25–27 mai, a avut loc vizita oficială în România a lui Mihail Gorbaciov, secretar general al CC al PCUS. 1987 Vizită Mihail Gorbaciov La BucureștiAutoritățile comuniste au luat măsuri speciale ca în presa română să nu apară niciun fel de informații privind politica de „glasnost” și „perestroika” inițiată de noua conducere din URSS. Nicolae Ceaușescu a afirmat că în România reforme asemănătoare fuseseră făcute încă de la sfârșitul anilor ’60…

1992 – A luat ființă Consiliul Național al Audiovizualului (CNA)

Înființat prin Legea nr. 48/21 mai 1992 Legea audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial nr. 104/25 mai 1992, organism creat ca unică autoritate publică de reglementare și garant al interesului public în domeniul audiovizualului.

1993 – A încetat din viață Horia Sima (3 iulie 1906, Făgăraș – 25 mai 1993, Madrid)

Profesor de limba română de liceu; lider al Mișcării legionare; a declanșat și a condus Rebeliunea legionară (1941); a inițiat și condus Pogromul de la București

1994 – Fondul european de investiții

Consiliul guvernatorilor Băncii Europene de Investiții au înființat Fondul european de investiții.

1998 – A încetat din viață Ștefan Bănulescu (8 septembrie 1926, Făcăieni, Ialomița – 25 mai 1998, București)

Prozator, eseist, poet, epigramist, pamfletar, gazetar și memorialist

2002 – A încetat din viață Ștefan Augustin Doinaș (Ștefan Popa, 26 aprilie 1922, Cherechiu, Arad – 25 mai 2002, București)

Poet, eseist, traducător; politician; deținut politic; directorul revistei Secolul 20; membru titular al Academiei Române

2006 – Bienala Internațională de Artă Contemporană

S-a desfășurat la București, între 25 mai–27 iunie 2006, urmând a se desfășura la fiecare doi ani, alăturându-se bienalelor din marile orașe precum Berlin, Tirana, Moscova, Veneția, Sao Paulo, Istanbul, Londra, Montreal, New York sau Sidney.

2007 – Inaugurarea Centrului Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual. FOCUS

S-a constituit în ianuarie 2007, fiind primul organism nonguvernamental din Romania care are ca principal obiectiv inițierea de demersuri pentru prevenirea și soluționarea cazurilor referitoare la copiii dispăruți, răpiți sau traficați în vederea exploatării sexuale. Centrul a devenit operațional pe data de 25 mai 2007, după semnarea Protocolului de Colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române. În perioada 2008–2009, FOCUS a semnat Protocoale de Colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Direcțiile Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului.

2007 – A încetat din viață Victor Firea (16 martie 1923, Hoisești–Mărgineni, Neamț – 25 mai 2007)

Atlet, alergător de semi-fond; a câștigat sub culorile CS Dinamo 18 titluri de campion național

2008 – Scurtmetrajul Megatron de Marian Crișan a câștigat premiul Palme d’Or al Festivalului de la Cannes

Filmul durează 15 minute, scenariul și regia aparținându-i lui Marian Crișan. Prezintă povestea unui băiețel care dorește să-și sărbătorească ziua de naștere la McDonald’s cu părinții, numai că aceștia sunt divorțați…

Megatron

2011 – A încetat din viață Ion Sălișteanu (6 octombrie 1929, Pitești – 25 mai 2011, București)

Pictor și profesor universitar; președinte de Onoare al Uniunii Artiștilor Plastici din România; membru corespondent al Academiei Române

 

Ziua Limbii Slovace

2014 Ziua Limbii Slovace în România

Sărbătorită în țara noastră la 25 mai, a fost stabilită prin Legea nr. 142/21 octombrie 2014 pentru instituirea Zilei Limbii Slovace, prilej cu care sunt organizate manifestări culturale, prezentări de cărți, precum și omagieri ale unor personalități din cadrul comunităților slovace.

Potrivit Universității din București, limba slovacă face parte din ramura indo-europeană a limbilor slave occidentale, alături de polonă, sârba luzaciană și cehă, cu care seamănă cel mai mult din punct de vedere genetic, tipologic și cultural. Are alfabet latin, nu chirilic. Pe lângă limba sârbă, slovaca este limbă oficială în provincia Voivodina, alături de română, maghiară, ucraineană și croată. De asemenea, slovaca este limbă oficială în Uniunea Europeană. După recensământul din 2012, în țara noastră trăiesc 15.000 de slovaci, în județele Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad și Timiș.

 

2019 – A încetat din viață Nicolae Pescaru (27 martie 1943, Breaza, Prahova – 25 mai 2019, Mihăești, Vâlcea)

Fotbalist care a jucat în Echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, 1970

 

#istoriaRomaniei #Romaniafrumoasa #romanianvisualart #romanifrumosi #todaysmemory #todayspersonality

----------

*Ediție revizuită și adăugită

0 comentarii la „25 Mai în istoria românilor

Lasă un răspuns