Personalitatea zilei

George Vraca


~ Personalitatea zilei* ~

 

Marile transformări în artă corespund marilor transformări sociale și politice

George Vraca (1a)George Vraca

25 noiembrie 1896, București – 17 aprilie 1964, București

 

George Vraca a fost un actor renumit, director de teatru, animator, conducător de colective artistice, unul dintre numele mari ale scenei românești.

S-a născut într-o familie de agricultori aromâni cu originile în Pindul Macedoniei. A urmat cursurile Facultății de Agronomie, după absolvire fiind funcționar în Ministerul Agriculturii, până în anul 1916 când a fost încorporat. În această perioadă a fost jucător al echipei naționale de rugby a României. „Războiul a fost pentru vlăstarul familiei Vraca un nou prilej de a-și ilustra numele. A luptat, căzând de mai multe ori rănit și decorat pentru frumoase acte de eroism ca tânăr ofițer în al 2-lea regimentul de grăniceri la Oituz, Cașin, Tg. Ocna etc.” [Ioan Massoff].

Mihai Eminescu – Venere și Madonă

Anii de război aveau să-i schimbe destinul – într-un spital de campanie din Iași i-a cunoscut pe George Enescu, Constantin Nottara și Maria Ventura, întâlnire care l-a determinat să devină actor după terminarea războiului. A absolvit în 1921 Conservatorul din București în clasa actorului Nicolae Soreanu.

Mihai Eminescu – Și dacă…

A debutat în 1919 în rolul Voievodul Nenoroc din Cocoșul Negru a poetului Victor Eftimiu, la Naționalul ieșean. La cinci ani de la debut, în 1927, a fost numit societar al Teatrului Național Iași, alături de marile glorii ale teatrului românesc: George Calboreanu, Romald Bulfinski, Sonia Cluceru, Nicolae Bălțățeanu, Aura Buzescu. A jucat și la Teatrul Maria Ventura, apoi la Naționalul bucureștean.

La premiera piesei Faust, de la Teatrul Naţional, în 1925, care a avut un succes imens, au fost în sală și părinții săi. Apoi, la cabină, mama sa i-a mărturisit: „Ştii, în ajun de a te naşte, am vorbit cu tatăl tău îndelung despre Faust, despre acest Faust pe care ţineam să-l văd pe scenă. Am aşteptat cam mult, dar am fost răsplătită din plin, căci până la urmă pe tine te-am aşteptat!“.

În 1961, George Vraca a devenit directorul Teatrului „C.I. Nottara”.

Vocea lui George Vraca la Radio România Cultural

George Vraca în rolul Hamlet (Foto Ignat)
În rolul Hamlet

S-a remarcat în interpretarea unor roluri principale din repertoriul clasic și modern, universal și național: Hamlet, Visul unei nopți de vară, Cum vă place, Neguțătorul din Veneția, Macbeth, Richard al III-lea de Shakespeare, Din jale s-a întrupat Electra de Eugen O’Neil, Vlaicu-Vodă de Alexandru Davilla, Fântâna Blanduziei de Vasile Alecsandri https://www.bunicutavirtuala.com/vasile-alecsandri/ etc.

A jucat în peste 150 de piese, în tragedie, dramă și comedie. Interpretările sale au excelat prin adâncimea înțelegerii rolului, distincția și eleganța ținutei, gestica sobră și dicțiunea exemplară.

A jucat în filme: Lia, Televiziune, Datorie și sacrificiu, Visul unei nopți de iarnă, Se aprind făcliile, Nepoții gornistului, Răsare soarele, Tudor.

A murit în primăvara 1964, la puţin timp după premiera cu Richard al III-lea, rol la care visase toată viaţa. N-a apucat să-l joace decât în paisprezece reprezentaţii, pe ultimele cu mare greutate, chinuit de boală. A murit spunând hamletian: „Ce păcat că mor! Abia acum aş şti să le arăt oamenilor ce înseamnă a muri. Nu cum am jucat eu până acum”.

Mai mult: https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Vraca

și: Cătălin Oprișan – Povestea imensului actor George Vraca [Ferratum]

 

Tudor (1962)

 

***** [In English] *****

Great transformations in art correspond to great social and political transformations

George Vraca (2a)George Vraca

25 November 1896, Bucharest – 17 April 1964, Bucharest

 

George Vraca was a famous actor, theater director, animator, leader of artistic collectives, one of the big names of the Romanian scene.

He was born into a family of Aromanian farmers with origins in Pind, Macedonia. He attended the Faculty of Agronomy, after graduation he was an official in the Ministry of Agriculture, until 1916 when he was incorporated. During this period he was a player of the Romanian national rugby team. „The war was a new opportunity for the scion of the Vraca family to illustrate his name. He fought, falling several times wounded and decorated for beautiful acts of heroism as a young officer in the 2nd regiment of border guards in Oituz, Cașin, Tg. Ocna etc.” [John Massoff].

The war years would change his destiny – in a field hospital in Iasi he met George Enescu, Constantin Nottara and Maria Ventura, a meeting that led him to become an actor after the war ended. He graduated in 1921 from the Bucharest Conservatory.

William Shakespeare – Monologul lui Hamlet (actul al III-lea), fragment

George Vraca (3a)He made his debut in 1919 in the role of the Voievodul Nenoroc [Unfortunate Duke] from the Cocoșul Negru [Black Rooster] by the poet Victor Eftimiu, at the Iași National Theatre. Five years after his debut, in 1927, he was appointed a member of the Iași National Theatre, alongside the great glories of Romanian theatre: George Calboreanu, Sonia Cluceru, Nicolae Bălțățeanu, Aura Buzescu. He also played at the „Maria Ventura” Theater, then at the Bucharest National Theatre, and in 1961, George Vraca became the director of the Theater „C.I. Nottara” in Bucharest.

He played in over 150 plays, in tragedy, drama and comedy and in several movies His performances excelled in depth of understanding of the role, distinction and elegance of dress, sober gestures and exemplary diction.

 

Maeștrii: George Vraca [TVR]

 

#personalitateazilei #romanifrumosi #todayspersonality #GeorgeVraca

----------

*Ediție revizuită și adăugită

6 comentarii la „George Vraca

  1. Pingback: Mihai Eminescu

  2. Pingback: Maria Tănase

  3. Pingback: Emanoil Petruț

  4. Pingback: Nicu Constantin

  5. Pingback: 18 Noiembrie în istoria românilor

  6. Pingback: 25 Noiembrie în istoria românilor

Lasă un răspuns

%d